จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ 4 [2016-12-27]

     วันนี้ ( 27 ธันวาคม 2559 ) นางกรกช นาควิเชียร ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติพร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการและบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ (ทำความดีเพื่อพ่อ) ครั้งที่ 4 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จสวรรคต  ณ วัดบางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปล่อยโค 1 ปล่อยโค 2
ปล่อยโค 3 ปล่อยโค 4
ปล่อยโค 6 ปล่อยโค 6
ปล่อยโค 7