จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ฯ [2016-12-26]

กรมคุมประพฤติจัดประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในพื้นที่

         เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559  นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในพื้นที่ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายกระทรวงยุติธรรมในการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู  ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในพื้นที่”  โดยมีนางสุรีย์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย  เป็นผู้กล่าวรายงาน   ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติในสังกัดภาค 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรวมทั้งสิ้น 200

        ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการ  บูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคมในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนและนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในการขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชน  ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าวได้มีการจัดไปแล้วในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่  ในพื้นที่จังหวัดกาญจน์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559  โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี  ในพื้นทีจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โรงแรมเจ้าพระยาธารา จังหวัดชัยนาท และในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม 2559 นอกจากนี้ยังได้มีกำหนดจัดขึ้นอีกในพื้นที่จังหวัดระนอง ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และในพื้นที่จังหวัดตาก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559

ชร.ปก ชร.1
ชร.2 ชร.3
ชร.4 ชร.5