จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ [2016-12-26]

กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ

      วันนี้ (26ธันวาคม 2559) นางอัญชลี  พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติในฐานะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพัฒนาการฟื้นฟูฯ ได้เดินทางไปตรวจประเมินรับรองคุณภาพ ณ สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพันเอกประสิทธิ์  เติมชาติ รองผู้อำนวยการสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินการของศูนย์ฟื้นฟูฯ

      จากนั้นรองอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะได้สำรวจตรวจสถานที่ และเอกสารตามเกณฑ์มาตรฐาน9 ด้าน เพื่อประเมินการต่ออายุรับรองคุณภาพครั้งที่ 2พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ศูนย์ฟื้นฟูฯเกิดการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

ฟื้นฟู26.12.1 ฟื้นฟู26.12.2
26.12.3 26.12.4
26.12.5 26.12.6