จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง [2016-12-26]

วันนี้ (26 ธันวาคม 2559) เวลา 09.00 นาฬิกา พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เดินทางไปสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของกรมคุมประพฤติ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางสุจิตรา  รัตนเสวี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ