จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว [2016-12-23]

พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว

     วันนี้ (23 ธันวาคม 2559) นางจำเรียง สวัสดิ์วัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว : หลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้น พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ณ บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

23.12.59.1.6 23.12.2016.1.5
23.12.2016.1.4 23.12.2016.1.3
23.12.2616.1.1 23.12.2016.1.2