จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


ประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2559 [2016-12-16]

ประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2559

วันนี้ ( 16 ธันวาคม  2559 ) เวลา 9.30 นาฬิกา พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2559 โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. และผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

โครงสร้าง2 โครงสร้าง3
โครงสร้าง4 โครงสร้าง5
โครงสร้าง6 โครงสร้าง7