จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติประชุมหารือร่วมกับสถาบัน UNAFEI [2016-12-15]

กรมคุมประพฤติร่วมกับสถาบัน UNAFEI ประเทศญี่ปุ่น ประชุมหารือความร่วมมือตาม Roadmap for Asean Plus Probation and Non-custodial Measures

        วันนี้ ( 15 ธันวาคม 2559 ) เวลา 9.45 นาฬิกา พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือความร่วมมือตาม Roadmap for Asean Plus Probation and Non-custodial Measuresระหว่างกรมคุมประพฤติกับสถาบัน  UNAFEIประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานต่างประเทศ สำนักพัฒนาการคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

         โดยมี Mr. Watanabe Hiroshi ,Professor และ Ms.Fumiko Akashi ,Professor เข้าร่วมประชุมหารือ พร้อมนำเสนอข้อมูลเรือนจำของราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิบไตยประชาชนลาว และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งระบบคุมประพฤติสำหรับกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อที่ประเทศเหล่านี้จะนำไปกำหนด แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องตามสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละประเทศ อันจะเป็นการขับเคลื่อนตาม Roadmap for Asean Plus Probation and Non-custodial Measures“ระบบคุมประพฤติอาเซียน” ต่อไป

uni1 uni2
uni3 uni4
uni5 uni6