จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมให้การต้อนรับปลัดกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น [2016-12-15]

อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมให้การต้อนรับปลัดกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 นาฬิกา นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายฮิโรมุ คุโรกาวะ ปลัดกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นพร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของไทย รวมทั้งความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14 (UN Crime Congress) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ณ ประเทศญี่ปุ่นณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

jp2 jp3
jp4 jp5
jp6 jp7