จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ รุ่น 2 [2016-12-14]

          วันนี้ (13 ธันวาคม 2559) เวลา 9.00 นาฬิกา กรมคุมประพฤติ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ รุ่นที่ 2 โดยมีพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิด พร้อมมอบนโยบายกรมคุมประพฤติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2559