จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมประจำเดือนธันวาคมคม 2559 [2016-12-13]

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมประจำเดือนธันวาคมคม 2559

        วันนี้ ( 13 ธันวาคม 2559 ) เวลา 15.00 นาฬิกา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือน ธันวาคม2559 โดยในส่วนของกรมคุมประพฤติมี พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

กระทรวง1 กระทรวง
กระทวง3 กระทรวง4