จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูฯ ครั้งที่4 [2016-12-09]

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ครั้งที่ 4/2559

        วันนี้ ( 9 ธันวาคม 2559 ) เวลา 13.30 นาฬิกา นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ครั้งที่ 4 /2559  ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณา การเบิกจ่ายงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  การติดตามงบลงทุนของหน่วยงานพหุภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร

อนุ9.12.1 อนุ9.12.2
อนุ9.12.3 อนุ4
อนุ5 อนุ6