จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติหารือร่วมกับรองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ [2016-12-09]

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติหารือร่วมกับรองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ

วันนี้ ( 9 ธันวาคม 2559 ) เวลา 9.00 นาฬิกา นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี เฉลิมชัย ศรีสายหยุด รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เพื่อร่วมหารือเรื่องการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการพัฒนาคุณภาพของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวในสังกัดกองทัพอากาศ ณ ห้องประชุมกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

ทอ.1 ทอ.2
ทอ.3 ทอ.4