จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติประจำเดือนธันวาคม 2559 [2016-12-08]

      วันนี้ ( 8 ธันวาคม 2559 ) เวลา 09.30 นาฬิกา พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ โดยมีรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ประชุมผู้บริหารธันวาคม 1 ประชุมผู้บริหารธันวาคม 2
ประชุมผู้บริหารธันวาคม 3 ประชุมผู้บริหารธันวาคม 4
ประชุมผู้บริหารธันวาคม 5