จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


กรมคุมประพฤติตรวจรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2016-12-06]

          วันนี้ (6 ธันวาคม 2559) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจรับรองสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายโดยมีนายอดุลย์ นามแสง รองผู้อำนวยการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายให้การต้อนรับคณะตรวจรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟู ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย

ตรวจรับรองหนองคาย 1 ตรวจรับรองหนองคาย 2
ตรวจรับรองหนองคาย 3 ตรวจรับรองหนองคาย 4
ตรวจรับรองหนองคาย 5 ตรวจรับรองหนองคาย 6