จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติรุ่นที่35 [2016-12-02]

     วันนี้ (2 ธันวาคม 2559) พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติรุ่นที่35 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่จบการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ณ โรงแรมทีเค พาเลซคอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

พิธีปิด พคป รุ่นที่ 35 ภาพที่ 1 พิธีปิด พคป รุ่นที่ 35 ภาพที่ 2
พิธีปิด พคป รุ่นที่ 35 ภาพที่ 3 พิธีปิด พคป รุ่นที่ 35 ภาพที่ 4
พิธีปิด พคป รุ่นที่ 35 ภาพที่ 5 พิธีปิด พคป รุ่นที่ 35 ภาพที่ 6