จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ [2016-12-01]

กรมคุมประพฤติร่วมบำเพ็ญกุศลในพิธีบรรพชาอุปสมบทอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดปัญญาสมวาร (50วัน)

         ​วันนี้ ( 1ธันวาคม 2559 ) เวลา 08.30นาฬิกา พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร ครบกำหนดปัญญาสมวาร 50วัน   ซึ่งมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงกรมคุมประพฤตินำโดยพันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ  เข้าร่วมในพิธี  ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์  พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บวช1.12.1 บวช1.12.2
บวช1.12.3 บวช1.12.4
บวช1.12.5 บวช1.12.6
บวช1.12.7 บวช1.12.8
บวช1.12.9 บวช1.12.10