จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ รุ่น 1 [2016-11-30]

อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ รุ่น 1

          วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2559) เวลา 9.00 นาฬิกา กรมคุมประพฤติ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ รุ่นที่ 1 โดยมีพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิด พร้อมมอบนโยบายกรมคุมประพฤติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

          ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว มีการบรรยายเรื่อง “ภาวะผู้นำยุคใหม่” จากอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานีและทีมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ และทักษะด้านการประสานงาน รวมทั้งการสื่อสารสำหรับผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 

30.11.59.1.1 30.11.59.1.2
30.11.59.1.3 30.11.59.1.4