จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่ผู้บริหารฯ [2016-11-28]

กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่ผู้บริหารจัดการระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติด

      วันนี้ ( 28 พฤศจิกายน 2559 ) กรมคุมประพฤติ นำโดยนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่ผู้บริหารจัดการระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติด และร่วมการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติดในระบบสมัครใจ บังคับบำบัด ต้องโทษ ภายใต้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข โดยมีแพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมพร้อมตัวแทนจากหน่วยงานภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ฟื้นฟู28.11.1
ฟื้นู28.11.3 ฟื้นฟู28.11.4
ฟื้นฟู28.11.5 ฟื้นฟู28.11.6