จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 42 ปี [2016-11-28]

กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 42 ปี

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 นาฬิกา นายชิด ปาคำมา เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติ มอบแจกันดอกไม้ เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 42 ปี โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคังคดี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

28.11.2016.1.1 28.11.2016.1.2
28.11.2016.1.3 28.11.2016.1.4