จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


กรมคุมประพฤติเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานบ้านกึ่งวิถี (Halfway House) [2016-11-28]

              วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2559) เวลา 09.00 นาฬิกา พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานใน    พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานบ้านกึ่งวิถี (Halfway House)  พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "นโยบายในการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี กรมคุมประพฤติ"  ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 120 คน ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานบ้านกึ่งวิถีของสำนักงานคุมประพฤติจำนวน 119 แห่ง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว)

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ สืบเนื่องจากนโยบาย ต้องการให้กรมคุมประพฤติได้จัดหาบ้านกึ่งวิถี(Halfway House) ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       เพื่อเป็นสถานที่รองรับผู้กระทำผิดที่ยังไม่พร้อมคืนสู่สังคม ไม่มีที่พักอาศัย หรือจำเป็นต้องกำหนดให้อยู่เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ที่เกิดจากการไม่มีบ้านพักอาศัย ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมคุมประพฤติได้มีการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี กรมคุมประพฤติ ครบทุกจังหวัด และสามารถรองรับผู้ใช้บริการให้สามารถปรับตัว และมีความพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นใจ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุมประพฤติ ได้มีนโยบายในการจัดหาบ้านกึ่งวิถีให้ครบทุกพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติ เพื่อให้รองรับผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับมีการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานบ้านกึ่งวิถีได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน ความรู้ และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ภายในบ้านกึ่งวิถี  อันจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559