จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2016-11-21]

กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

วันนี้ ( 21 พฤศจิกายน 2559 ) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมี พันโท สุรพล คงประเสริฐ ผู้อำนวยการวิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารสื่อสารที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร

ฟื้นฟู21.11.2016.1 ป.ฟื้นฟู21.11.2016.2
ป.ฟื้นฟู21.11.2016.3 ป.ฟื้นฟู21.11.2016.4