จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่ฟื้นฟูฯ [2016-11-17]

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

      วันนี้ ( 17 พฤศจิกายน 2559 ) เวลา 10.00 นาฬิกา กรมคุมประพฤติ โดยกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จัดการประชุมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 / 2559 โดยมีนายภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุม ในส่วนของกรมคุมประพฤติมีนางอัญชลี พัฒสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุม พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร

ป.อนุฟื้นฟู1 ป.อนุฟื้นฟู2
ป.อนุฟื้นฟู3 ป.อนุฟื้นฟู4
ป.อนุฟื้นฟู5