จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข [2016-11-16]

กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข

​          วันนี้( 16 พฤศจิกายน 2559 ) เวลา 13.30 นาฬิกา นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีนายแพทย์ โสภณ   เมฆธน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ณ ห้องประชุม 6 อาคาร 1 ชั้น 3   ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

          ​ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาการขอยกเลิกและออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่108/2557 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ คณะทำงานพัฒนากฎหมายยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข และข้อเสนอแนวทางการควบคุมเมทแอมเฟตามีน พืชกัญชา พืชกัญชง (เฮมพ์) และพืชกระท่อม โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะทำงานพัฒนากฎหมายยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข

16.11.2016.1.1 16.11.59.1.2