จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE [2016-11-15]

กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

 

        วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2559) เวลา 15.30 นาฬิกา นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางจำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  อาคาร 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

15.11.2016.2.1 15.11.2016.2.2
15.11.2016.2.3 15.11.2016.2.4