จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


โครงการพัฒนาเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารกรมคุมประพฤติสู่มืออาชีพ [2016-11-15]

โครงการพัฒนาเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารกรมคุมประพฤติสู่มืออาชีพ

          วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2559) เวลา 8.00 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารกรมคุมประพฤติสู่มืออาชีพ พร้อมบรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” ณ โรงแรม ปริ้นส์ตั้น พาร์ค สวีท ซอยมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

          สำหรับการอบรมในโครงการนี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 145 คน โดยจะมีการบรรยายให้ความรู้ด้านต่างๆ จากอาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์, อาจารย์ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา และวิทยากรผู้แทนกรมควบคุมโรค, กรมสรรพากร, กรมสุขภาพจิต และกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพในการพัฒนาองค์กรด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ และการบริหารราชการกรมคุมประพฤติดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเกิดสัมฤทธิ์ต่อประชาชนสูงสุด 

15.11.2016.1 15.11.2016.2
15.11.2016.3 15.11.2016.4
15.11.2016.5 15.11.2016.6