จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” [2016-11-14]

                วันนี้ ( 08.00 ) นายชิด  ปาคำมา  เลขานุการกรมคุมประพฤติพร้อมเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2559 ณ ลานอเนกประสงค์  อาคารรัฐประศาสนภักดี  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร

ฝนหลวง1 ฝนหลวง2
ฝนหลวง3 ฝนหลวง4