จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ฯ [2016-11-09]

อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี พ.ศ.2559-2560

             วันนี้ ( 9 พฤศจิกายน 2559 )เวลา 13.30 นาฬิกา พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี พ.ศ.2559-2560  โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม และมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมการประชุม ซึ่งกรมคุมประพฤติได้มีการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 และ Roadmap ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ให้แก่ที่ประชุมด้วย ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

9.11.2016.1 9.11.2016.2
9.11.2016.3 9.11.2016.4