จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [2017-01-26]

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

          วันนี้ (26 มกราคม 2560) เวลา 9.30 นาฬิกา นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพิจารณาแผนการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 

26.01.60.1.1 26.01.60.1.2
26.01.60.1.3 26.01.60.1.4
26.01.60.1.5 26.01.60.1.6