รูป หัวข้อ วันที่
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-19
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “บ้านดอกไม้ป่า สุขใจน่าอยู่อาศัย” ณ มูลนิธิบ้านดอกไม้ป่า (บ้านกึ่งวิถี) 2019-10-18
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-18
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 2019-10-18
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-18
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง 2019-10-17
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-17
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-17
คุมประพฤติฮอดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2019-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 2019-10-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสะเมิง ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-16
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอลอง 2019-10-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนระหว่างการคุมความประพฤติ ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-15
จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-10-15
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-15
สคป.แพร่ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2019-10-15
สคป.ลำพูน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-15
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-15
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-14
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-14
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-12
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอสอง 2019-10-11
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-11
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 และจัดกิจกรรม “โครงการอาสาแบ่งปัน แบ่งรักให้น้อง” ครั้งที่ 1/2563 2019-10-10
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-10
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-09
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-09
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-09
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-08
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-08
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอเวียงป่าเป้า ครั้งที่ 1/2563 2019-10-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-08
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น และประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงาน ปีงบประมาณ 2563 2019-10-08
สคป.แพร่ รับมอบเก้าอี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชน และร่วมหารือแนวทางในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-10-07
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-05
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-04
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-04
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอฮอดและดอยเต่า ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-03
สคป.แพร่ ร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ 2019-10-02
สคป.จ.ชม.ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2019-10-02
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู โครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-02
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ และร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่คนใหม่ 2019-10-01
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-01
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 (วัดเจ็ดยอด) ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-01
สคป.จ.ชม.ร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 2019-10-01
สคป.แพร่ ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ชี้แจงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 2019-10-01
สคป.แพร่ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน สถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ (บ้านกึ่งวิถี) ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-09-30
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-30
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “โครงการคุ้มครองสิทธิ : เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม” 2019-09-29
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-09-26
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสารภี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-26
สคป.จ.ชม.มอบทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ แก่ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์และเข้ารับบริการศูนย์แคร์ ( Care Center ) 2019-09-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ในหัวข้อ “กฎหมายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ” 2019-09-26
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-26
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ 2019-09-26
สคป.แพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ประจำปี 2562 2019-09-26
สคป.แพร่ ปัจฉิมนิเทศผู้พ้นการคุมความประพฤติ ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมสุขภาพ ประจำปี 2562 2019-09-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-25
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู โครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว 2019-09-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-09-25
สคป.แพร่ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการพัฒนาจังหวัด 2561-2544 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2019-09-25
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอวังชิ้น 2019-09-24
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนกันยายน 2562 เขตอำเภอแม่สรวย 2019-09-23
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดกิจกรรม งาน Chiang Mai Showcase 2019 2019-09-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” 2019-09-20
สคป.จ.ชม.ให้การต้อนรับ คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 2019-09-20
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-20
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ “จิบกาแฟ แชร์ความหลัง ฮักนะเมืองแป้” 2019-09-19
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปฐมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-19
สคป.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) 2019-09-19
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-18
สคป.จ.ชม.มอบทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ แก่ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์และเข้ารับบริการศูนย์แคร์ ( Care Center ) 2019-09-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนระหว่างการคุมความประพฤติ ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-18
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-18
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอลอง 2019-09-18
สคป.แพร่ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-09-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-17
สคป.จ.ชม.จัดประชุมเพื่อนิเทศและติดตาม ผลการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี 2019-09-17
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-09-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-17
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอเด่นชัย 2019-09-17
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2019-09-17
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมพิธีไหว้สาเจ้าเมืองและตานหาบรรพชน (ปุพพเปตพลี) 2019-09-16
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย (โต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด) ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-16
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “กฎหมายน่ารู้ คู่มือคุณ” 2019-09-14
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน ” ครั้งที่ 11 2019-09-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง 2019-09-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น 2019-09-13
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-13
สคป.แพร่ อบรมผู้ต้องขังตามหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) 2019-09-13
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ เยี่ยมเยียน และรับการปฏิญาณตน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2019-09-12
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัด “กิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ประจำเดือนกันยายน 2562 และกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 3 ปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า 9 กันยา” 2019-09-12
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-12
คุมประพฤติฮอดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2019-09-12
สคป.แพร่ จัดโครงการแนะแนวการฝึกอาชีพ และการประกอบอาชีพอิสระ 2019-09-12
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-12
สคป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “ การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสามนฉันท์มาใช้ในงานคุมประพฤติ” 2019-09-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-11
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-11
สคป.จ.ชม.บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 2019-09-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสะเมิง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-10
สคป.ลำพูนจัดกิจกรรม “สร้างสำนึกรักษ์ชุมชน ด้วยการปฏิบัติตนเป็นคนดี” 2019-09-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 2019-09-10
สคป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “ ส่งเสริมการเป็นองค์กรปลอดทุจริตและมีจิตบริการ ” 2019-09-09
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดอาคาร ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2019-09-09
สคป.จ.ชม.ร่วมกับศูนย์อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-08
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสารภี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-07
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ 2019-09-06
สคป.แพร่ ร่วมประชุมชี้แจงผ่านระบบ “VDO Conference” แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-09-06
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-06
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-05
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ 2/2562 ในชุมชนหมู่บ้านฮ่างต่ำ ณ วัดพระธาตุเวียงฮ่อ 2019-09-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-05
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-09-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-09-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม อำเภอเมือง ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-04
คุมประพฤติฮอดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2019-09-04
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-04
สคป.แพร่ ร่วมประชุมระบบประเมินขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 2019-09-03
คุมประพฤติฮอด ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ และโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-09-02
สคป.แพร่ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตร การเข้าร่วมการประกวดผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 2019-09-02
สคป.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-09-02
คุมประพฤติฮอด ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-09-02
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฟื้นฟูพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มแม่น้ำ) ระยะที่ 1 2019-09-01
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าถอนการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในความผิดต่อร่างกายและการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้า 2019-08-31
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 5 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-30
คุมประพฤติเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-30
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ "โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-29
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ในหัวข้อ “กฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ Social” 2019-08-29
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม 2019-08-29
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-08-29
สคป.แพร่ ปัจฉิมนิเทศผู้พ้นการคุมความประพฤติ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-28
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” 2019-08-28
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประชุมประจำเดือน 2019-08-28
สคป.ลำพูนรับทราบ ชี้แจงเงื่อนไขพร้อมอบรมปฐมนิเทศแบบกลุ่ม 2019-08-28
สคป.ลำพูน ร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2562 2019-08-28
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-08-28
สคป.ลำพูน อบรมปฐมนิเทศ ชี้แจง แจ้งคำวินิจฉัย ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2019-08-27
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 41 2019-08-27
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู โครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” 2019-08-27
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอวังชิ้น 2019-08-27
สคป.จ.ชม.จัดพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบบรม ค่ายลูกเสือ “คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา” 2019-08-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 2019-08-24
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 2019-08-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม “ คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา” 2019-08-23
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-08-23
คุมประพฤติฮอด พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-08-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ 2019-08-23
สคป.ลำพูนอบรมปฐมนิเทศ ชี้แจง แจ้งคำวินิจฉัย ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2019-08-23
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ เขตอำเภอแม่สรวย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-23
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-23
ร่วมพิธีเปิดโครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสสคป.แพร่ มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-23
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอกนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีเมาแล้วขับตามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้า 2019-08-22
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ 2019-08-22
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอลอง 2019-08-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” 2019-08-21
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม “คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน” ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-08-21
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-21
คุมประพฤติฮอด ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ และโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-08-20
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-08-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว 2019-08-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โครงการค่าย “คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา” 2019-08-20
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอเด่นชัย 2019-08-20
สคป.แพร่ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ รับการกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-08-20
สคป.แพร่ ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบล และตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล 2019-08-20
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำ) 2019-08-20
สคป.แพร่ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ รับการกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-08-19
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี 2562 2019-08-16
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-16
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 10 ” 2019-08-16
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-08-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง 2019-08-16
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานคุมประพฤติสู่ PROBATION 4.0 ” เขตพื้นที่ภาค 5 พ.ศ. 2562 2019-08-16
สคป.แพร่ ประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชน 2019-08-16
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดค่ายลูกเสือ ในวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562 กับทีมคณะวิทยากรลูกเสือ 2019-08-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง 2019-08-15
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-08-15
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-08-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ 2019-08-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ 2019-08-15
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ เยี่ยมเยียน และรับการปฏิญาณตน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2019-08-15
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-15
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ “จิบกาแฟชวนคุย” ประจำเดือนสิงหาคม 2019-08-15
สคป.ลำพูนมอบทุนประกอบอาชีพแก่สมาชิชมรม to be number one 2019-08-14
คุมประพฤติฮอด ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE และโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-08-14
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสะเมิง 2019-08-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง 2019-08-14
สคป.แพร่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-14
คุมประพฤติลำพูนร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2019-08-13
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
สคป.แพร่ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-13
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดงาน PHRAE EDUCA 2019 2019-08-13
คุมประพฤติเวียงป่าเป้ามอบทุนสงเคราะห์ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-08-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา 2019-08-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย 2019-08-13
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสารภี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-08-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนระหว่างการคุมความประพฤติ 2019-08-13
สคป.ลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2019-08-13
สคป.ลำพูน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ 2019-08-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น 2019-08-13
สคป.จ.ชม.เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-12
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-12
คุมประพฤติฮอด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-12
สคป.จ.ชม.เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-12
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-12
สคป.จ.ชม.เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-12
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-08
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” กิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ รุ่นที่ 2 2019-08-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการรับรายงานตัว นอกสถานที่ และกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-08-08
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2019-08-08
สคป.ลำพูน ร่วมกิจกรรมงานวันรพี 2019-08-08
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาท และภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-08-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว 2019-08-08
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-08-08
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-08
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2562 2019-08-08
สคป.แพร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพภรรยาของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-08-08
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมการตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 2019-08-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี 2019-08-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง 2019-08-07
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน ” ครั้งที่ 9 2019-08-07
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ ร่วมงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2562 2019-08-07
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรม "วันรพี ประจำปี พ.ศ.2562" 2019-08-07
คุมประพฤติฮอด ร่วมพิธีวันรพี ๒๕๖๒ 2019-08-07
คุมประพฤติเวียงป่าเป้ามอบทุนสงเคราะห์แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-08-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษ และ ลดวันต้องโทษ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 2019-08-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง 2019-08-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด 2019-08-06
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร สู่คุมประพฤติ 4.0 2019-08-05
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-02
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-08-01
สคป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” กิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-08-01
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-08-01
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-08-01
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-08-01
สคป.ลำพูน ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติและปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา 2019-07-30
สคป.ลำพูน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ 2019-07-30
สคป.ลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ 2019-07-30
สคป.ลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันความรู้ คู่่ความสุขสู่ชุมชน 2019-07-30
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-29
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” 2019-07-28
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาคลองแม่คาว ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดเชียงใหม่ 2019-07-27
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-26
สคป.แพร่ ร่วมพิธีปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 และตรวจเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 2019-07-26
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เขตอำเภอแม่สรวย 2019-07-26
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ อาสา แบ่งปัน ” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ 2019-07-26
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “อาสา แบ่งปัน” ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2019-07-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” 2019-07-26
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม “โครงการอาสาแบ่งปัน แบ่งรักให้น้อง” 2019-07-26
สคป.แพร่ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-07-26
สคป.แพร่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-07-26
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรม “คุมประพฤติฮอดอาสา รวมพลังทำความดี 2019-07-25
คุมประพฤติฮอด เข้าดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-07-25
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ 2019-07-25
สคป.จ.ชม.จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6 2019-07-25
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-07-25
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน” ครั้งที่ 8 2019-07-25
สคป.แพร่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์ ประจำปี 2562 2019-07-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-25
สคป.แพร่ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 2019-07-25
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดเรือนจำโครงสร้างเบา 2019-07-25
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว 2019-07-24
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “คลองสวย น้ำใส ใจสะอาด” ณ เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2019-07-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม 2019-07-24
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-07-24
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิด โครงการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-07-23
สคป.แพร่ ร่วมโครงการบูรณาการเส้นทางแห่งความรัก จากเวียงลอ สู่เวียงสรอง 2019-07-23
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายและงานยุติธรรมชุมชน 2019-07-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2019-07-23
คุมประพฤติฮอดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน 2019-07-23
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-07-23
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 2019-07-22
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-22
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 2019-07-22
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-20
สคป.แพร่ เป็นตัวแทนกรมคุมประพฤติ วางพวงหรีดเคารพศพ บิดาของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2019-07-19
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 9” 2019-07-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ในหัวข้อ “ผลกระทบของการดื่มสุราและการรณรงค์ ลด ละ เลิก การดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา” 2019-07-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ 2019-07-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปฐมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-07-18
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-07-18
สคป.แพร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพบิดาของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2019-07-18
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-07-18
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2019-07-18
สคป. แพร่ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 2019-07-18
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าถอนการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเมาแล้วขับตามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้า 2019-07-17
สคป.จ.ชม.เข้าร่วมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ประจำปี พ.ศ. 2562 2019-07-16
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอกนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเมาแล้วขับตามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้า 2019-07-15
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 2019-07-15
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม “โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายจราจรและทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย” 2019-07-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” 2019-07-12
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-12
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-07-11
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการส่งเสริมการประสาน ความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2019-07-11
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2019-07-11
สคป.แพร่ ร่วมสัมมนาตามโครงการจัดทำนวัตกรรมกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงาน ตามเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง 2019-07-11
สคป.แพร่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 2019-07-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย 2019-07-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง 2019-07-11
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-07-11
สคป.แพร่ ร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้ด้านกฎหมาย คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดแพร่ 2019-07-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง 2019-07-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง 2019-07-10
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด ร่วมประชุม และชี้แจงผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 2019-07-10
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-07-10
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้ด้านกฎหมาย คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดแพร่ 2019-07-10
สคป.แพรร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ “จิบกาแฟชวนคุย” 2019-07-10
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมและชี้แจงผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 2019-07-09
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ลด ละ เลิก บุหรี่และสุราช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านศาลากับภาคีเครือข่าย 2019-07-09
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2019-07-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง 2019-07-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด 2019-07-09
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น 2019-07-09
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-07-08
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-08
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-08
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ โครงการ “พุทธธรรมนำชีวิต” กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาจิตใจผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-07-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” 2019-07-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง 2019-07-05
สคป.แพร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-07-04
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมการประชุมสัมมนา “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 2019-07-04
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-07-04
ประกาศเรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2019-07-04
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน” ครั้งที่ 7 2019-07-04
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-07-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว 2019-07-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี 2019-07-04
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-07-04
สคป.จ.ชม.มอบทุนและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ให้กับผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 2019-07-04
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ 2019-07-04
สคป.แพร่ นำผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-07-04
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-04
สคป.แพร่ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-04
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงทรงศพ 2019-07-02
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 2019-07-02
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 2019-07-02
คุมประพฤติฝางร่วมบำเพ็ญประโยชน์ “จิตอาสาทำความดี” 2019-07-02
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอฮฮด ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-02
คุมประพฤติฮอด ทำพิธีทำบุญสำนักงานฯ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของสำนักงานฯ 2019-07-01
สคป.แพร่ ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ครู ข.) 2019-06-29
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน “TO BE NUMBER ONE PSC HOWONDO GAME” ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2019-06-29
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-28
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-28
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย จัดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาหนองไหว” 2019-06-28
สคป.แพร่ ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-06-27
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง 2019-06-27
สคป.จ.ชม.ร่วมเสวนาในโครงการ อบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 18 2019-06-27
สคป.จ.ชม.เข้าตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ 2019-06-27
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-06-27
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้ายยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 2019-06-27
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมอบรมโครงการป้องการการเสพซ้ำ 2019-06-27
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าถอนการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเมาแล้วขับตามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้า 2019-06-27
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด 2019-06-27
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-06-27
คุมประพฤติฮอด ร่วมกิจกรรมรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-06-26
คุมประพฤติฮอด จัดการประชุมชี้แจง การใช้แบบประเมินหรือแบบจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-06-26
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ กรมคุมประพฤติ และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 18 2019-06-26
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2562 2019-06-26
สคป.แพร่ ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 2019-06-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” 2019-06-25
คุมประพฤติจังหวัดพะเยา่ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน 2019-06-25
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การศึกษา แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-06-25
คุมประพฤติฮอด เข้าดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-06-25
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-06-25
สคป.จ.ชม.จัดการประชุมชี้แจง การใช้แบบประเมินหรือแบบจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ (แบบใหม่) 2019-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-06-24
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-06-24
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 8 ” 2019-06-22
สคป.จ.ชม.ร่วมรับฟังบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่ 3/62 “ เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ” 2019-06-22
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-21
สคป.ลำพูนร่วมโครงการบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" 2019-06-21
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง 2019-06-21
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง 2019-06-21
สคป.ลำพูนอบรมปฐมนิเทศ ชี้แจง แจ้งคำวินิจฉัย ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2019-06-21
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-06-20
สคป.จ.ชม.ติดตามเยี่ยมเยียน ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 2019-06-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ 2019-06-20
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-06-20
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-06-20
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2019-06-20
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-06-20
คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมการประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2019-06-20
คุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดการประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนหลักสูตรการจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-06-20
คุมประพฤติฮอดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ วัดบ่อสะแง๋ ตำบบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2019-06-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” 2019-06-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประชุมประจำเดือน 2019-06-19
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-06-19
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน” ครั้งที่ 6 2019-06-19
คุมประพฤติพะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการการทำงาน (JUSTICE CARE) 2019-06-19
คุมประพฤติจังหวัดพะเยาออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอปง 2019-06-19
คุมประพฤติจังหวัดพะเยาชี้แจงแนวทางแก้ไขฟื้นฟู 2019-06-19
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-06-19
สคป.แพร่ ร่วมโครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 2019-06-19
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-06-18
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบตัว 2019-06-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง 2019-06-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว 2019-06-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนระหว่างการคุมความประพฤติ 2019-06-18
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “ สภากาแฟเชียงใหม่ ” 2019-06-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง 2019-06-18
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ” 2019-06-15
สคป.ลำพูนอบรมปฐมนิเทศ ชี้แจง แจ้งคำวินิจฉัย ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2019-06-14
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-14
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-13
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมพัฒนาทักษะในการปฎิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2019-06-13
สคป.แพร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสภากาแฟ จังหวัดแพร่ 2019-06-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม 2019-06-13
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-06-13
สคป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “การทบทวนการลงระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ” 2019-06-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ในหัวข้อ ชมรม TO BE NUMBER ONE “การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” 2019-06-13
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน” ครั้งที่ 5 2019-06-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง 2019-06-13
คุมประพฤติพะเยา ออกหน่วยให้บริการประชาชนในฟื้นที่ 2019-06-13
คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ชี้แจงแนวทางแก้ไขฟื้นฟูฯ 2019-06-13
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-06-13
สำนักงานคุมประพฤติลำปาง ประกาศรับสมัครงาน 2019-06-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง 2019-06-12
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-12
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม “สักการะครูบา รักษาห้วยแก้ว” 2019-06-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย 2019-06-11
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกสร้างความปลอดภัยทางถนน 2019-06-11
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมพัฒนาทักษะในการปฎิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในเขตพื้นที่อำเภอฮอดและดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 2019-06-11
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-06-11
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมพัฒนาทักษะในการปฎิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2019-06-10
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมพัฒนาทักษะในการปฎิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2019-06-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว 2019-06-10
สคป.จ.ชม.ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคเหนือ ประจำปี 2562 2019-06-10
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-10
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-10
สคป.แพร่ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-06-10
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม “รวมพลคนรักกีฬา” มินิมาราธอน 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-06-09
คุมประพฤติพะเยา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการTO BE NUMBER ONE ในการตรวจเยี่ยมและเก็บคะแนนระดับพื้นที่ ประจำปี 2562 2019-06-07
สคป.แพร่ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ “การนวดแผนไทยเบื้องต้น” 2019-06-07
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-06-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปฐมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-06-07
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-06-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง 2019-06-06
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-06-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี 2019-06-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2019-06-06
สคป.แพร่ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 2019-06-06
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-06
คุมประพฤติพะเยา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการTO BE NUMBER ONE ในการตรวจเยี่ยมและเก็บคะแนนระดับพื้นที่ ประจำปี 2562 2019-06-06
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 2019-06-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด 2019-06-05
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-05
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภดอยเต่า ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-05
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 2019-06-04
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-04
สคป.ลำพูนร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนา คู คลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-06-04
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-04
สคป.ลำพูนร่วมพิธีถวยราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2019-06-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู โครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” 2019-06-04
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอฮอด ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-04
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 2019-06-04
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-03
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-03
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-06-03
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-03
คุมประพฤติฮอดร่วมกิจกรรมยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 2019-05-31
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษาะด้านอาชีพ ประจำปี 2562 2019-05-31
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” 2019-05-31
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 7 ” 2019-05-31
สคป.แพร่ จัดโครงการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “คุมประพฤติรวมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 2019-05-31
สคป.แพร่ จัดโครงการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “คุมประพฤติรวมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 2019-05-31
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 2019-05-31
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าดำเนินการออกพื้นที่สอดส่องและติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่ภูเขาสูงชัน 2019-05-31
สำนักงานคุมประพฤติฝางร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องโทษกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปี 2562 2019-05-31
คุมประพฤติฝางจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปี 2562” 2019-05-31
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-31
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-05-30
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดงาน CHIANG MAI IT JOB FAIR @ CAREER EXPO 2019 2019-05-30
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-05-30
สคป.แพร่ ปัจฉิมนิเทศผู้พ้นการคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2019-05-29
สคป.จ.ชม.ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคเหนือ ประจำปี 2562 2019-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมลงนามแสดงความอาลัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 2019-05-28
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอกนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีเมาแล้วขับตามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้า 2019-05-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-28
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรม วิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-05-27
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีปิดโครงการ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 5 2019-05-27
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมมาตราการจัดระเบียบสังคม 2019-05-24
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมทักษะป้องกันการเสพซ้ำ 2019-05-24
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-05-23
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่” ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวเข้มงวด ณ กองบิน 41 2019-05-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” 2019-05-23
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-05-23
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพงจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-05-23
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-05-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม โครงการ “ บ้านดอกไม้ป่า สุขใจน่าอยู่อาศัย ” 2019-05-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม โครงการ “ บ้านดอกไม้ป่า สุขใจน่าอยู่อาศัย ” 2019-05-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว 2019-05-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-05-22
คุมประพฤติเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-22
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3/2562 และจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 2019-05-22
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-05-21
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-05-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว 2019-05-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสะเมิง 2019-05-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 2019-05-18
สคป.แพร่ ร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทาน และห่มผ้าพระราชทานห่มองค์พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี 2019-05-18
สคป.แพร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพ และฟังการเทศน์มหาชาติ 2019-05-18
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562" 2019-05-18
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-17
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2019-05-17
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดโครงการ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 5 2019-05-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง 2019-05-17
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 6 ” 2019-05-17
สคป.จ.ชม.อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประชาสัมพันธ์การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ของกรมคุมประพฤติ ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม 2019-05-17
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-05-17
คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น 2019-05-17
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-05-17
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-05-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ 2019-05-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม 2019-05-16
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินฯ 2019-05-16
สคป.แพร่ ถอดถอนการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (EM) ตามคำพิพากษาของศาล 2019-05-16
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-05-16
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมเฉพาะด้านให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2019-05-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประชุมประจำเดือน 2019-05-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปฐมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-05-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง 2019-05-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย 2019-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ 2019-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-05-15
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนระหว่างการคุมความประพฤติ 2019-05-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง 2019-05-14
สคป.แพร่ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2019-05-14
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-05-14
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-05-14
สคป.แพร่ ถอดถอนการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้กระทำผิด ตามคำพิพากษาของศาล 2019-05-14
สคป.แพร่ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุที่บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-13
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ การสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์บุคคล (บ้านกึ่งวิถี) 2019-05-13
สคป.จ.ชม.ประสานงานการจัดกิจกรรม โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-05-13
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมใจปลูก “ต้นรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-11
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกเข้ารับการฟื้นฟูฯ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 2019-05-10
สคป.ลำพูนอบรมปฐมนิเทศ ชี้แจง แจ้งคำวินิจฉัย ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2019-05-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอกนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเมาแล้วขับตามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้า 2019-05-10
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมเฉพาะด้านให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2019-05-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว 2019-05-09
คป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 2019-05-08
คป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง 2019-05-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี 2019-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-07
สคป.ลำพูนร่วมพิธีวางกรวยและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค 2019-05-07
คป.แพร่ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-07
คป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ สานรัก เสริมพลังครอบครัว กิจกรรมพ่อแม่มือใหม่ 2019-05-07
คป.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 6 พ.ค.62 2019-05-07
คป.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 5 พ.ค.62 2019-05-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด 2019-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-07
สนง.คุมประพติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยา 2019-05-07
สนง.คุมประพติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-05-07
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเชิญเครื่องราชสักการะที่ทรง พระราชอุทิศพระราชทาน ไปถวายเป็นพุทธบูชา ปูชนียสถานสำคัญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง 2019-05-07
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมคณะ 2019-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-07
คุมประพฤติฮอดร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-07
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-06
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-05-06
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว 2019-05-05
คป.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 2019-05-04
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-05-03
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมเฉพาะด้านให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 2019-05-03
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” 2019-05-03
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-02
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-02
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม 2019-05-02
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมเฉพาะด้านให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2019-05-02
สคป.แพร่ ร่วมโครงการ “บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-02
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ให้การสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพการเลี้ยงปลานิล และการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 2019-05-02
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน(ต้นรวงผึ้ง) 2019-05-02
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-05-02
สคป.ลำพูนรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ 2019-05-01
คุมประพฤติฝางจัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติฯ แก่อาสาสมัครคุมประพฤติผู้ที่ปฏิบัติงานครบระยะเวลา 25 ปี 2019-04-30
คุมประพฤติฝางจัดพิธีรดน้ำดำหัวอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-04-30
คุมประพฤติลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-04-29
คุมประพฤติลำปางร่วมพิธีวันคล้ายวันสรรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2019-04-29
คุมประพฤติลำปาง เข้าประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายในการยื่นคำร้องขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2019-04-29
คุมประพฤติลำปาง จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวอาสาสมัครคุมประพฤติอาวุโส และผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติลำปาง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 2019-04-29
คุมประพฤติลำปางทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ไหว้พระประจำเดือนเมษายน 2019-04-29
คุมประพฤติจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมทำบุญครบรอบ เนื่องในวันครบรอบ137ปี ศาลยุติธรรม 2019-04-29
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำปาง มอบอุปกรณ์ การประกอบอาชีพแก่สมาชิกคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำปาง มอบอุปกรณ์ การประกอบอาชีพแก่สมาชิกคุมประพฤติ 2019-04-29
คุมประพฤติลำปางรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร คุมประพฤติอำเภอเถิน วัดดอนไชย อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2019-04-29
คุมประพฤติจังหวัดลำปาง มอบทุนประกอบอาชีพแก่สมาชิกคุมประพฤติ 2019-04-29
สคป.จ.ชม.จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 2019-04-27
คุมประพฤติฮอดจัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 1/2562 2019-04-26
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ภายใต้ชื่อ"ก้าวใหม่ หัวใจกล้าแกร่ง" 2019-04-26
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-04-25
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 2019-04-25
สคป.จ.ชม.จัดพิธีสระเกล้าดำหัว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2019-04-25
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-04-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม 2019-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมาหาราช 2019-04-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ" ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-04-24
สคป.จ.ชม.ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กหรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดเชียงใหม่ 2019-04-24
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสารภี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-04-24
สคป.จ.ชม.ร่วมงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ 137 ปี 2019-04-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว 2019-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ 2019-04-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ 2019-04-23
สคป.ลำพูนร่วมงานครบรอบวันสถาปนาศาลยุติธรรม 137 ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน 2019-04-23
สคป.ลำพูนร่วมงาน “ 137 ปี วันศาลยุติธรรม” 2019-04-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว 2019-04-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู โครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” 2019-04-23
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-04-22
คุมประพฤติลำปาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพระธาตุม่อนทรายนอน ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 2019-04-19
คุมประพฤติลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2562 2019-04-19
คุมประพฤติลำปาง รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง อ.ห้างฉัตร 2019-04-19
คุมประพฤติลำปาง รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2019-04-19
คุมประพฤติลำปาง ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง 2019-04-19
คุมประพฤติลำปาง รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2019-04-19
คุมประพฤติลำปาง ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม พระอารามหลวง 2019-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม พระอารามหลวง 2019-04-19
คุมประพฤติลำปาง จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ จังหวัดลำปาง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบคุมประพฤติ 2019-04-19
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติลำปาง จัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน เชื่อมความสัมพันธ์ทูบีนัมเบอร์วัน 2019-04-19
คุมประพฤติลำปางรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ วัดหลวงนางอย ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 2019-04-19
คุมประพฤติลำปางจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ณ วัดท่าคราวน้อย อ.เมือง จ.ลำปาง 2019-04-19
“ศูนย์แคร์” คุมประพฤติลำปางลงพื้นที่สอดส่องผู้ขอรับการสงเคราะห์ประกอบอาชีพ 2019-04-19
คุมประพฤติลำปางประชาสัมพันธ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด ในระบบคุมประพฤติ ในโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ จังหวัดลำปาง 2019-04-19
คุมประพฤติลำปางปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-04-19
คุมประพฤติลำปางปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด และครอบครัว 2019-04-19
คุมประพฤติลำปางเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของจังหวัดลำปาง 2019-04-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” 2019-04-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมอาสา พัมนาโบราณสถาน 2019-04-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ชี้แจงแนวทางแก้ไขฟื้นฟูฯ 2019-04-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง 2019-04-18
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-04-18
คุมประพฤติฝางเตรียมความพร้อม ให้กับผู้กระทำผิดที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-18
คุมประพฤติฝางร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอฝาง 2019-04-18
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนเมษายน 2562 2019-04-17
คุมประพฤติลำปางร่วมกับเทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ เทศบาลตำบลต้นธงชัย 2019-04-17
คุมประพฤติจังหวัดลำปาง มอบทุนประกอบอาชีพแก่สมาชิกคุมประพฤติ 2019-04-17
คุมประพฤติลำปาง มอบทุนส่งเสริมการหางานแก่สมาชิกคุมประพฤติในโครงการคืนคนดีสู่สังคม และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-04-17
คุมประพฤติลำปางเข้าประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายในการยื่นคำร้องขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ณ สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง 2019-04-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนระหว่างการคุมความประพฤติ 2019-04-17
สคป.จ.ชม.นำเสนอนโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ และการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ของกรมคุมประพฤติ 2019-04-17
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดนิทรรศการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ตามโครงการ “7 วัน อันตราย ขับขี่ปลอดภัย ม่วนใจ๋ แอ่วปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” 2019-04-12
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อหลัก “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ณ อำเภอแม่สรวย 2019-04-11
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อหลัก “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ณ อำเภอเวียงป่าเป้า 2019-04-11
คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดอบรมความรู้โครงการ "ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 2019-04-11
คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดตรวจบูรณาการร่วม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ของอำเภอแม่อาย 2019-04-11
คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดตรวจบูรณาการร่วม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ของอำเภอไชยปราการ 2019-04-11
คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดตรวจบูรณาการร่วม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ของอำเภอฝาง 2019-04-11
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพงจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-04-11
สคป.จ.ชม.ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2019-04-11
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 2019-04-11
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโครงการ"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-11
คุมประพฤติฮอดมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-04-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง 2019-04-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย 2019-04-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง 2019-04-11
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมสภากาแฟ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 2019-04-11
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ประจำเดือนเมษายน 2562 2019-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 2019-04-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อหลัก “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ณ อำเภอเวียงป่าเป้า 2019-04-10
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอจอมทอง ประจำเดือนเมษายน 2562 2019-04-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสะเมิง 2019-04-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง 2019-04-09
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 2019-04-09
สคป.ลำพูนร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกและร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ 2019-04-09
สคป.ลำพูนร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 2019-04-09
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก 2019-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ ประจำปี 2562 2019-04-06
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 2019-04-06
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมพิธีวันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2019-04-06
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-04-05
คุมประพฤติฮอดจัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการ “ก้าวใหม่ หัวใจกล้าแกร่ง" 2019-04-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปฐมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-04-05
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ 2019-04-05
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ 2019-04-05
คุมประพฤติฝางประชาสัมพันธ์เรื่องการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(Electronic Monitoring)ผู้กระทำผิดที่อยู่ในการดูแลของกรมคุมประพฤติ ให้กับชมชรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอไชยปราการ 2019-04-04
สคป.จ.ชม.มอบเกียรติบัตร แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผ่านกิจกรรมค่ายยาเสพติด สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว โครงการ “ค่ายก้าวใหม่” 2019-04-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง 2019-04-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-04-04
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ” 2019-04-04
คุมประพฤติจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางกฎหมายของนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2019-04-04
สคป.ลำพูนจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติด สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว โครงการค่ายก้าวใหม่ "ชัยชนะของชีวิต พิชิตด้วยใจ" ระหว่างวันที่ 2 - 8 เมษายน 2562 2019-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมวัน"อนุรักษ์มรดกไทย" 2019-04-03
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี 2019-04-03
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนเมษายน 2562 2019-04-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมจัดเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธีเตรียมน้ำอภิเษกของจังหวัดพะเยา 2019-04-03
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง 2019-04-02
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และจัดให้มีการอบรมความรู้ด้านกฎหมายจราจร 2019-04-02
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” 2019-04-02
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอดอยเต่า ประจำเดือนเมษายน 2562 2019-04-02
สคป.ลำพูนร่วมงานรัฐพิธีและวางพานพุ่มดอกไม้ 2019-04-01
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-04-01
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-04-01
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอฮอด ประจำเดือนเมษายน 2562 2019-04-01
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการอบรมเพื่อป้องกันการเสพซ้ำให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอแม่แจ่ม 2019-04-01
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการอบรมเพื่อป้องกันการเสพซ้ำให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภออมก๋อย 2019-04-01
สคป.จ.ชม.ร่วมประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2562 และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 2019-03-31
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพงจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-03-29
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมค่ายยาเสพติด สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว โครงการ “ค่ายก้าวใหม่” 2019-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ระดับภาคเหนือ 2019-03-29
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่” และ “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-28
คุมประพฤติลำปางจัดกิจกรรมอบรมในโปรแกรมจราจรทางบก ณ วัดท่าคราวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2019-03-28
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง รับมอบเงินสนับสนุนจากมูลนิธิพันธกิจ 300 2019-03-28
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติลำปางเข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 2019-03-28
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2019-03-28
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-03-28
สคป.จ.ชม.ร่วมประกวดผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ 2019-03-27
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว 2019-03-27
คุมประพฤติลำปางร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดินรวมพลังป้องกันมลพิษจากหมอกควันไฟป่า ณ บ้านแก่น ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง 2019-03-26
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ เขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-26
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติลำปางเข้าร่วมแลกเปลี่ยน กับเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง 2019-03-25
คุมประพฤติลำปางจัดอบรมความรู้การคุ้มครองสิทธิตามกฏหมาย ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนศรีชุม - ป่าไผ่ และ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนป่าขาม - ศรีเกิด 2019-03-25
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติลำปางร่วมแลกเปลี่ยนกับชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง 2019-03-25
คุมประพฤติลำปางจัดอบรมความรู้การคุ้มครองสิทธิตามกฏหมาย ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 2019-03-25
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน “คุมประพฤติร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 2019-03-24
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 5 ” 2019-03-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” 2019-03-21
คป.ลำพูนจัดโครงการอบรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-03-21
คป.ลำพูนจัดโครงการอบรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-03-21
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี 2562 2019-03-21
อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงป่าเป้าและอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่สรวย ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม เนื่องในวันครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติประจำปี พ.ศ.2562 2019-03-21
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-03-21
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนระหว่างการคุมความประพฤติ 2019-03-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไปที่เหมาะสม สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ โครงการ “กฎหมายน่ารู้คู่มือชีวิตประจำวัน” 2019-03-19
คป.ลำพูนจัดกิจกรรมคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0 2019-03-19
“27 ปี คุมประพฤติรวมใจ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมทำงานฝายชะลอน้ำกันแม่น้ำวัง ณ บ้านป่าแข อ.เกาะคา จ.ลำปาง 2019-03-19
คุมประพฤติลำปาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบ 27 ปี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง ต.น้ำโจ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2019-03-19
คุมประพฤติลำปางจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ณ วัดท่าคราวน้อย 2019-03-19
คุมประพฤติลำปางจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมคุมประพฤติครบ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-03-19
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายตากสิน จังหวัดเชียงใหม่ 2019-03-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย 2019-03-19
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 2019-03-19
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อกิจกรรม "คุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0" 2019-03-19
คุมประพฤติลำปางจัดอบรมความรู้การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ณ วัดศรีมุงเมือง ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 2019-03-19
คุมประพฤติลำปางร่วมประชุมสัญจร ณ วัดศรีมุงเมือง ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 2019-03-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” 2019-03-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยามอบทุนประกอบอาชีพ พร้อมให้ความรู้การเลี้ยงหมุป่าและการทำเศรษฐกิจพอเพียง 2019-03-18
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติภายใต้กิจกรรม "คุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0" ทางสื่อสถานีวิทยุในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 2019-03-18
สคป.จ.ชม.ทำบุญเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๗ ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-03-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” 2019-03-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง 2019-03-15
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมรณรงค์ "สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต" 2019-03-14
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม เนื่องในวันครบรอบการสถานปนากรมคุมประพฤติ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ.2562 และกิจกรรมทำบุญประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปฐมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-03-14
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน” ครั้งที่ 1 2019-03-14
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม2562 2019-03-14
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภออมก๋อย ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-13
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง 2019-03-13
ประชุมคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติลำปาง 2019-03-12
คุมประพฤติลำปางปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ วัดท่าคราวน้อย 2019-03-12
คุมประพฤติลำปางร่วมประชุมสัญจร ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเถิน 2019-03-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง 2019-03-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด 2019-03-12
คุมประพฤติลำปางร่วมโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น ตำบลหัวเสือน่าอยู่ ปี 2562 อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2019-03-12
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมเป็นเกียรติในงานมงคลพิธีลงเสาเอก “อาคารเวียงป่าเป้าประชาร่วมใจ” 2019-03-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว 2019-03-11
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 2019-03-11
สคป.ลำพูนอบรมปฐมนิเทศ ชี้แจง แจ้งคำวินิจฉัย ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2019-03-08
สคป 2019-03-08
คุมประพฤติลำปางร่วมพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ณ หมู่บ้านข่วงม่วง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-03-08
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-03-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม 2019-03-08
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 4 ” 2019-03-08
คุมประพฤติลำปางร่วมขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ณ บริเวณหน้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 2019-03-08
คุมประพฤติพะเยาจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน 2019-03-08
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 2019-03-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี 2019-03-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง 2019-03-07
คุมประพฤติลำปางร่วมใจ พัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมคุมประพฤติ กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ ณ วัดป่าดัวะ อ.เมือง จ.ลำปาง 2019-03-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้ชื่อโครงการ “ หนึ่งหยดโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ” 2019-03-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง 2019-03-07
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมเดินขบวนและฟ้อนบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองประจำปีพ.ศ.2562 2019-03-06
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอจอมทอง ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-06
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอดอยเต่า ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-05
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอฮอด ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-05
สนง.คุมประพฤติพะเยาร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง 2019-03-05
คุมประพฤติเวียงป่าเป้ามอบทุนสงเคราะห์ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-03-05
คป.ลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมาย/ พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2019-03-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-03-04
สคป.จ.ชม.จัดการประชุมเพื่อเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 5 2019-03-04
สคป.จ.ชม.เข้าฝึกอบรมผู้ต้องขังหญิงตามโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) 2019-03-02
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ สร้างฝายชะลอน้ำ และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดอยสุเทพ - ปุย 2019-03-01
สคป.ลำพูนเข้าร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 2019-03-01
คุมประพฤติฝางจัดโครงการสร้างอาชีพตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-02-28
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2019-02-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 2019-02-28
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดโครงการอบรมธรรมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-28
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-02-28
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 2019-02-28
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์การสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-02-28
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการอบรมเพื่อป้องกันการเสพซ้ำ 2019-02-27
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-26
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 3 ” 2019-02-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประชุมประจำเดือน 2019-02-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม 2019-02-26
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโครงการ"ชีวิตดีดี...ถ้าห่างไกลยาเสพติด" 2019-02-26
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ 2019-02-25
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีปิดโครงการ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 2019-02-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม โครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 2019-02-25
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน “ครอบครัวอบอุ่น เพิ่มพูนกำลังใจ 2019-02-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว 2019-02-22
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-02-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” 2019-02-22
สคป.จ.ชม.มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ผ่านหลักสูตรกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 2019-02-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” 2019-02-22
คุมประพฤติฝาง รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-02-22
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและคุมประพฤติฝาง เข้าพบและหารือร่วมกับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝาง เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัว (EM) ในงานคุมประพฤติ 2019-02-22
คุมประพฤติฝางและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมโครงการฝึกอบรมและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2019-02-22
คุมประพฤติฝางและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมรณรงค์ไม่เผาไม่สร้างมลพิษ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2562 2019-02-22
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดทำแปลงผักสาธิตและทำปุ๋ยอินทรีย์ตามธรรมชาติ ภายใต้กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 2019-02-22
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-21
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” 2019-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 35 เนื่องในวันมาฆบูชา 2019-02-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด 2019-02-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย 2019-02-20
สคป.จ.ชม.บูรณการร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเมืองนะ นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม 2019-02-20
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-02-20
สคป.จ.ชม.จัดประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2019-02-19
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”ร่วมพิธีเปิดงาน “ เรารักน้ำแม่คาว ครั้งที่ 2 ” 2019-02-18
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ และทำความสะอาดบริเวณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2019-02-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง 2019-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพโครงการกำลังใจ 2019-02-18
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 2019-02-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา 2019-02-15
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดโครงการ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 2019-02-15
คุมประพฤติฝางจัดโครงการอบรม เพื่อป้องกันการเสพซ้ำเรื่อง โรคสมองติดยา 2019-02-15
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง 2019-02-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปฐมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-02-14
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-02-14
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-02-14
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์การสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-02-14
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 2019-02-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง 2019-02-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง 2019-02-13
คุมประพฤติฮอดร่วมหารือกับบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยทรายในการวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ประจำปีงบประมาณ2562 2019-02-13
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภออมก๋อย ประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 2019-02-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2019-02-12
คุมประพฤติพะเยาจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน 2019-02-12
คุมประพฤติฝางร่วมให้ความรู้เรื่อง การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับและประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติให้แก่ผู้ต้องขัง 2019-02-12
คุมประพฤติฝางจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 2019-02-12
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-12
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตอำเภอแม่อาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-12
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตอำเภอฝาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-12
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-12
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตอำเภอไชยปราการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-12
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว 2019-02-11
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-02-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเมิง 2019-02-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ในหัวข้อ“ การป้องกันตนเองจากภัยสังคม ” 2019-02-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี 2019-02-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง 2019-02-07
สคป.จ.ชม.ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 2019-02-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด 2019-02-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง 2019-02-06
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม 2019-02-05
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภอดอยเต่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 2019-02-05
คุมประพฤติฝางมอบทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษในนาม โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2019-02-04
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ สร้างความเข้าใจ และหลักปฎิบัติตนตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2019-02-04
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอฮอด ประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 2019-02-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-02-04
สคป.จ.ชม.ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ยุติธรรมเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ยุติธรรมเชียงใหม่เกมส์) 2019-02-02
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม 2019-01-31
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-01-31
คุมประพฤติฝางจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 2019-01-31
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์การสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-01-31
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-01-31
สคป.จ.ชม.จัดอบรมมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ( การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกมาให้จากประชาชน ) 2019-01-30
จัดโครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” 2019-01-30
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 2019-01-30
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่”) 2019-01-30
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคม ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-30
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว 2019-01-29
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำเดือน มกราคม 2562 2019-01-29
คุมประพฤติเวียงป่าเป้ามอบทุนสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-01-29
สคป.จ.ชม.จัดประชุมผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติในสังกัดเขตพื้นที่ 5 2019-01-28
สคป.จ.ชม.จัดการประชุมเพื่อเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 5 2019-01-28
สคป.จ.ชม.ร่วมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 2/2561 “ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ ” 2019-01-26
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 2019-01-26
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 2 ” 2019-01-25
สคป.จ.ชม.รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ 2019-01-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์" สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-01-25
คป.ลำพูนร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯ 2019-01-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าก๊อ ในโครงการ "อบรมความรู้สำหรับกลุ่มผู้นำชุมชนชาติพันธุ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด" 2019-01-25
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ประจำ้ดือนมกราคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2019-01-25
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการฝึกอาชีพทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล 2019-01-25
คุมประพฤติฮอดต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติในโอกาสเข้าตรวจราชการ 2019-01-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม คดีพระราชบัญญัติยาเสพติด และคดีทั่วไป 2019-01-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” 2019-01-24
คุมประพฤติฝางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด และพัฒนาส่งเสริมการดำเนินงาน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 2019-01-24
คุมประพฤติฝางเข้าร่วมการประชุม โครงการ “กำลังใจ พาเพื่อนกลับบ้าน” 2019-01-24
ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2019-01-24
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ชี้แจงแนวทางแก้ไขฟื้นฟู 2019-01-24
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ โครงการ “พุทธธรรมชำระจิต นำชีวิตสุขพอเพียง” 2019-01-23
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-01-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา รับรายงานตัวและทำบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-01-23
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 2019-01-22
สคป.ลำพูนเข้าร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-01-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว 2019-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดอบรมชินนสาสมาธิร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ 2019-01-22
สคป.ลำพูนร่วมการอบรมกฎหมายจราจรและประชุมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในอำเภอลี้ 2019-01-22
สคป.ลำพูนจัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม อบรมปฐมนิเทศ 2019-01-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประชุมประจำเดือน 2019-01-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดอบรมธรรมะ 2019-01-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม"จิตอาสา พัฒนาคูคลอง และพัฒนากว๊านพะเยา" 2019-01-21
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าให้การต้อนรับการตรวจราชการจาก นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 2019-01-21
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม เขตอำเภอแม่สรวย ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-21
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-01-18
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-01-18
สคป.ลำพูนจัดอบรมปฐมนิเทศ ชี้แจง แจ้งคำวินิจฉัย ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2019-01-18
สคป.ลำพูนจัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ รับรายงานตัวกลุ่ม 2019-01-18
สคป.จ.ชม.ร่วมเสวนาในโครงการ อบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 12 2019-01-17
สคป.จ.ชม.จัดอบรมการใช้อุปกรณ์ Electronic Monitoring (อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ติดตามตัว) 2019-01-17
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2019-01-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ 2019-01-17
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-01-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” 2019-01-17
ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ทาสีเส้นจราจรและปรับภูมิทัศน์ ณ ศาลจังหวัดฝาง 2019-01-17
ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2019-01-17
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 12 2019-01-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-01-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพ 2019-01-16
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภออมก๋อย ประจำเดือนมกราคม2562 2019-01-16
สคป.ลำพูน ร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชนครั้งที่ 3 2019-01-16
คป.ลำพูนร่วมกิจกรรม "คุมประพฤตินำความรู้สู่เยาวชน" ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-01-16
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดโครงการ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 2019-01-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง 2019-01-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย 2019-01-15
สคป.จ.ชม.ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และร่วมโครงการ “ ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการสู่ประชาชน ” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-01-14
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ สร้างสุข ปันยิ้ม ” การมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้คำขวัญ “ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care” 2019-01-14
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 2019-01-11
สคป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาศักภาพพนักงานคุมประพฤติ ในการคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา 2019-01-10
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตงจัดกิจกรรมรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคม 2019-01-10
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-01-10
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-10
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตอำเภอแม่อาย ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-10
ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2019-01-10
คุมประพฤติฝาง ร่วมรับการตรวจเยี่ยมของ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2019-01-10
คุมประพฤติฝาง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้องรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-01-10
สคป.จ.ชม.รับการมาเยี่ยมของ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2019-01-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี 2019-01-10
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ครั้งที่ 3 2019-01-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง 2019-01-10
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมเพื่อเริ่มต้น (Kick off) การปฏิบัติตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-01-10
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมเพื่อเริ่มต้น (Kick off) การปฏิบัติตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" 2019-01-10
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ครั้งที่ 3 2019-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม Kick Off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” 2019-01-09
คุมประพฤติฮฮดเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอฮอด ประจำเดือนมกราคม2562 2019-01-09
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภอฮอด ประจำเดือนมกราคม2562 2019-01-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2019-01-09
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตอำเภอฝาง ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด 2019-01-08
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-08
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตอำเภอไชยปราการ ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-08
คุมประพฤติฝางเข้าร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 2019-01-08
คุมประพฤติฝางร่วมให้ความรู้เรื่อง คุยกันเรื่องความสุขกับชีวิต และประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติให้แก่ผู้ต้องขัง 2019-01-08
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้องรับปีใหม่ พ.ศ.2562 2019-01-08
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ สร้างความเข้าใจ ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-01-08
สคป.จ.ชม.ร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 2019-01-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-01-07
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ สร้างสุข ปันยิ้ม ” ภายใต้แนวคิด ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care การมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-01-07
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-01-03
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-01-03
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ สร้างความเข้าใจ และหลักปฎิบัติตนตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2019-01-03
คุมประพฤติฮอดร่วมสวดมนต์ข้ามปี 2019-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียวเพื่อเป็นการสืบทอดพุทธศาสนา 2019-01-02
อาสาสมัครคุมประพฤติฝางร่วมปฎิบัติงาน และควบคุมการทำงานบริการสังคม ณ จุดตรวจบูรณาการฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เทศบาลตำบลไชยปราการ 2019-01-02
สคป.จ.ชม.ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2018-12-29
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพงจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-12-29
อาสาสมัครคุมประพฤติฝางร่วมปฎิบัติงานและควบคุมการทำงาน บริการสังคม ณ จุดตรวจบูรณาการร่วม ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อำเภอฝาง 2018-12-28
คุมประพฤติฮอดร่วมเปิดจุดตรวจอำเภอฮอด 2018-12-28
สคป.ลำพูน ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 2018-12-28
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทรายจัดโครงการ “ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ” 2018-12-27
คุมประพฤติฝางร่วมพิธีเปิดและรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ณ จุดตรวจบูรณาการร่วม ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อำเภอแม่อาย 2018-12-27
คุมประพฤติฝางและเรือนจำอำเภอฝางประสาน ความร่วมมือเกี่ยวกับการบูรณาการการทำงานร่วมกัน 2018-12-27
คุมประพฤติฝางร่วมพิธีเปิดและรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ณ จุดตรวจบูรณาการร่วม ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อำเภอฝาง 2018-12-27
คุมประพฤติฝางร่วมพิธีเปิดและรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ณ จุดตรวจบูรณาการร่วม ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อำเภอไชยปราการ 2018-12-27
คุมประพฤติฝางร่วมจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ 2018-12-27
คุมประพฤติฝางและอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 2018-12-27
คุมประพฤติฝางเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ร่วมกับศาลจังหวัดฝาง 2018-12-27
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 2018-12-27
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว 2018-12-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปฐมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2018-12-25
สคป.ลำพูนประชุมเตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดระบบงานคุมประพฤติร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม 2018-12-25
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 1 ” 2018-12-25
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการ"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" 2018-12-25
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการใช้อุปกรณือิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2018-12-25
สคป.ลำพูนร่วมกิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียน ตามโครการ"เสริมสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด์็กและเยาวชนในชุมชน" 2018-12-24
สคป.ลำพูนเป็นวิทยากรตามกิจกรรมคุมประพฤตินำความรู้ สู่เยาวชน ครั้งที่ 1 ตามโครงการยุติธรรมอุปถัมภ์ 2018-12-24
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ประจำ้ดือนธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2018-12-21
คุมประพฤติฮอดร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-21
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” 2018-12-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประชุมประจำเดือน 2018-12-21
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2018-12-20
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์การสร้างงานสร้างอาชีพ 2018-12-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำอำเภอพร้าว 2018-12-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ในหัวข้อ“ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ” 2018-12-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง 2018-12-20
คุมประพฤติฝางออกหน่วยบริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 2018-12-20
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-20
คุมประพฤติฝางจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 2018-12-20
คุมประพฤติฝางจัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อพิจารณาคัดเลือก ผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติ 2018-12-19
คุมประพฤติฝางออกหน่วยบริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 2018-12-19
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ” 2018-12-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม 2018-12-19
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” 2018-12-19
สคป.จ.ชม.ให้การต้อนรับ หัวหน้าผู้ตรวจราชการและผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2018-12-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง 2018-12-18
คุมประพฤติฮอดร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 3 2018-12-18
คุมประพฤติฝางจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ” 2018-12-17
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2018-12-15
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-12-14
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 3 2018-12-14
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” 2018-12-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย 2018-12-14
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพ “ การทำกาแฟ” 2018-12-14
สคป.ลำพูนรับรายงานตัวกลุ่ม ให้คำปรึกษา และสงเคราะห์ 2018-12-13
สคป.ลำพูน เลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำพูน 2018-12-13
คุมประพฤติฝางประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ ผู้กักขังแทนค่าปรับเกี่ยวกับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2018-12-13
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตอำเภอฝาง ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ ทุกๆคนมีโอกาสเป็น “เหยื่อ” จากปัญหา “เมาแล้วขับ” 2018-12-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง 2018-12-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง 2018-12-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 2018-12-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-12-12
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอฮอดและดอยเต่า ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-12
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมปรับทัศนียภาพบริเวรณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 2018-12-12
คุมประพฤติฝางขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เพื่อบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2018-12-11
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ 2018-12-08
คุมประพฤติฝางจัดการประชุมคัดเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 2018-12-07
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตตำบลท่าตอน ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-07
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตอำเภอแม่อาย ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-07
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ 2018-12-07
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมประกาศเจตนารมณ์ ลด ละ เลิกและคัดแยกขยะ 2018-12-07
คป.ลำพูน ร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “หนึ่งพลังต้านทุจริต” 2018-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้านวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2561 2018-12-06
คป,ลำพูนจัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม 2018-12-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา 2018-12-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2018-12-06
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์การสร้างงานสร้างอาชีพ 2018-12-06
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำช่วยเหลือ ข้อกฎหมายแก่ผู้ถูกกักขังแทนค่าปรับ 2018-12-06
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2018-12-06
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ 2018-12-05
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 2018-12-05
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 2018-12-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2018-12-04
สคป.จ.ชม.จัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้อุปการะนักโทษ 2018-12-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมทำความดี ถวายพ่อหลวง 2018-12-04
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปแกรมพื้นฐานแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคมร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติิจังหวัดพะเยา ร่วมอัญเชิญเสื้อพระราชทาน เพื่อมอบให้แก่ประชาชน 2018-12-04
สคป.จ.ชม.ติดตามเยี่ยมเยียน ผู้ถูกคุมความประพฤติโครงการกำลังใจ 2018-12-03
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง 2018-12-03
สคป.จ.ชม.จัดประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2018-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาจัดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ครั้งที่ 3 2018-11-30
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล