รูป หัวข้อ วันที่
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกับแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-09-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 2020-09-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมติดตามของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร 2020-08-24
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ปีงบประมาณ 2563 2020-08-21
คป.เลย ประชาสัมพันธ์โครงการ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" 2020-08-20
คป.เลย อบรมความรู้ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2020-08-20
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2020-08-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ โครงการ TO BE NUMBER ONE 2020-08-11
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันรพี ประจำปี 2563 2020-08-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 2020-07-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 2020-07-29
คป.หนองบัวลำภู เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-07-20
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมความรู้ 2020-07-20
คป.หนองบัวลำภู ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE 2020-07-20
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้ พระราชบัญญัติจราจร ครั้งที่ ๒ 2020-07-20
คป.หนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE 2020-07-17
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเอบรมธรรมะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2020-06-30
คป.เลย มอบทุนประกอบอาชีพ 2020-06-17
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-17
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง/ภูหลวง 2020-06-17
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงคาน,ปากชม 2020-06-17
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-06-12
เปิดพร้อมกัน 3 จุด คุมประพฤติขอนแก่น จับมือชุมชน โรงเรียน วัด ภายใต้โครงการ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด 19” ครั้งที่ 5 2020-06-10
น้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 2020-06-07
คุมประพฤติขอนแก่นจัดพิธีปฏิญาณตนของอาสาสมัครคุมประพฤติต่อผู้อำนวยการสำนักงานคุมปะพฤติจังหวัดขอนแก่น 2020-06-07
คุมประพฤติขอนแก่นจัดโครงการ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด 19” 2020-06-07
คป.เลย บริการสังคมแบบกลุ่มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-04
คุมประพฤติกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด” 2020-06-04
“คุมประพฤติร่วมใจต้านภัยโควิด 19” คุมประพฤติขอนแก่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 2 2020-05-26
คป.เลย ประสานความร่วมมือสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย และสำนักงานเทศบาลเมืองเลยจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม 2020-05-25
คป.เลย ลงพื้นที่สอดส่องผู้ขอรับการช่วยเหลือสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2020-05-25
คป.เลย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-05-25
“คุมประพฤติร่วมใจต้านภัยโควิด 19” คุมประพฤติขอนแก่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 1 2020-05-23
คุมประพฤติขอนแก่นจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 2020-05-23
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมให้การต้อนรับคณะครูฝึกจาก มณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานีและผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี 2020-05-23
คุมประพฤติขอนแก่นส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-05-23
คุมประพฤติอุดรธานี "จัดตั้งตู้ยุติธรรมปันสุข" 2020-05-21
"คุมประพฤติขอนแก่นประสานความร่วมมือโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง เตรียมพร้อมส่งและรับตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟู ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19" 2020-05-21
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 2020-05-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 2020-05-14
คุมประพฤติขอนแก่นสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๓ 2020-04-14
คป.หนองบัวลำภู ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 2020-04-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมบริจาคโลหิต 2020-04-02
คุมประพฤติขอนแก่นได้รับการความร่วมมือจากทีมอาสาขอนแก่นดำเนินการฉีดพ่นฆ่าไวรัสและแบคทรีเรียเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) 2020-04-01
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference system) 2020-04-01
คป.เลย ร่วม "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" 2020-04-01
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีถวายราชสักการะ 2020-03-31
คป.หนองบัวลำภู ร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIT-19) 2020-03-30
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) จังหวัดขอนแก่น 2020-03-26
คป.หนองบัวลำภู ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2020-03-16
คุมประพฤติขอนแก่น จัด "ทัวร์อาชีพ" ครั้งที่ ๕ สร้างแรงจูงใจสร้างรายได้ให้ผู้ถูกคุมประพฤติ 2020-03-16
คุมประพฤติขอนแก่นประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563 2020-03-16
คุมประพฤติขอนแก่นจัดโครงการอบรมกฎหมายจราจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-03-16
คป.หนองบัวลำภูร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 2020-03-16
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการ " อบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูยาเสพติด(เฉพาะด้าน) ประจำปี 2563 2020-03-05
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 2020-03-03
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 2020-03-03
คุมประพฤติขอนแก่นจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 28 ปี และวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 129 ปี 2020-03-03
คุมประพฤติอุดรธานีจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2020-03-02
คป.หนองบัวลำภู จัดอบรมความรู้ปฐมนิเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-28
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปี 2563 2020-02-28
คป.หนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-26
คุมประพฤติอุดร จัดโครงการ "ค่ายก้าวใหม่" 2020-02-21
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 2020-02-20
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2020-02-20
คุมประพฤติอุดร จัดโครงการ "ค่ายก้าวใหม่" วันที่สี่ 2020-02-20
คุมประพฤติขอนแก่นนำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น 2020-02-19
คุมประพฤติขอนแก่นรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-13
คุมประพฤติขอนแก่นรับรายงานตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-13
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า 2020-02-12
คุมประพฤติขอนแก่นยืนสงบนิ่งแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา 2020-02-11
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-11
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-11
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดขอนแก่นประจำปี 2563 (พิธีในช่วงภาคบ่าย) 2020-02-10
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการค่ายยาเสพติด “ค่ายการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม” 2020-02-07
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 2020-02-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี “สักการะหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช” 2020-02-07
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดขอนแก่นประจำปี 2563 2020-02-07
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 2020-02-07
คุมประพฤติร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 2020-02-07
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์โครงการฝึกอาชีพ "สร้างงาน สร้างคน สร้างอาชีพ" 2020-02-06
คุมประพฤติร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ 2020-02-06
คุมประพฤติขอนแก่นประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2020-02-06
คุมประพฤติขอนแก่นจัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2020-02-04
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-02-04
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดพรบ.ยาเสพติดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-04
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-04
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563) 2020-02-04
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2563 2020-01-31
คป.หนองบัวลำภู ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน กลุ่มดีเด่น ระดับภาค ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ 2020-01-30
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำฯ 2020-01-28
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการยุติธรรมอุปถัมภ์ฯ 2020-01-24
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-23
คป.หนองบัวลำภูร่วมพิธีวันยุทธหัตถีและบรวงสรวงดวงวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2020-01-22
คป.หนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การฝึกอาชีพ การทำขมดอกจอก ขนมไทยโบราณ ปี2563 2020-01-22
คุมประพฤติอุดร ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2020-01-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา การบริจาคโลหิต 2020-01-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมวันรัฐพิธีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2020-01-17
คุมประพฤติขอนแก่นจัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ภายใต้กิจกรรม การอบรมอาชีพระยะสั้น ๑ วัน (การทำกุยช่าย) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2020-01-16
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมความรู้ พ.ร..บ.จราจรทางบก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-01-15
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอปถัมส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-01-15
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ฮักกันมั่นยืน ๒๖ ปี หนองบัวลำภู 2020-01-15
คุมประพฤติอุดร จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2020-01-14
คุมประพฤติอุดร จัดโครงการ "ทูบี อุดรร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" 2020-01-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย TO BE NUMBER ONE 2020-01-13
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 2020-01-10
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม 2020-01-10
คป.หนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 2020-01-10
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2020-01-09
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-01-09
คป.เลย ร่วมโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลนาอ้อ 2020-01-09
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563 และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชมรมฯสู่การประกวดระดับภาค ประจำปี 2563 2020-01-09
คุมประพฤติขอนแก่นจัดโครงการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 "คุมประพฤติใส่ใจ ความปลอดภัยทางถนน" 2020-01-02
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๒ 2019-12-27
คป.หนองบัวลำภู อวยพรปีใหม่ 2019-12-27
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน 2019-12-27
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2019-12-27
คป.หนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-12-24
คป.หนองบัวลำภู เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-12-24
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพัฒนาศักยภาพสมาชิกแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-12-24
คป.หนองบัวลำภู มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สำนักงานเหล่ากาชาด 2019-12-24
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-12-19
คุมประพฤติ ร่วมโครงการ “สำนักงานปลอดขยะ” จังหวัดเลย (Zero Waste office) 2019-12-19
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง/ภูหลวง 2019-12-19
คป.เลย ทำงานบริการสังคมหรือ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-12-19
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเอราวัณ 2019-12-19
คป.เลย รับมอบใบประกาศเกียรติบัตร 2019-12-19
คป.เลย ร่วมพิธีไหว้ครูและประชุมแถลงแผนหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูฯ 2019-12-19
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอผาขาว,หนองหิน 2019-12-17
คุมประพฤติเลย ประสานงานพร้อมดูสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-12-17
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงคาน,ปากชม 2019-12-17
คป.เลย อบรมความรู้และปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟู 2019-12-13
คป.เลย ซุมสภากาแฟไทคุมประพฤติเลยก๋อ 2019-12-13
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2019-12-11
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-12-11
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “สร้างความผาสุก” รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (ตุ้มโฮม) 2019-12-11
คป.เลย ร่วมงานต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย จังหวัดเลย 2019-12-09
คป.เลย ประชุมประจำเดือน 2019-12-09
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2019-12-09
คป.หนองบัวลำภู ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองบัวลำภู 2019-12-09
คป.เลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพวงมาลา 2019-12-06
คป.เลย ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" 2019-12-06
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-12-04
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอด่านซ้าย,ภูเรือ 2019-12-04
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-12-04
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมงานบุญคูนเมืองขอนแก่น 2019-12-03
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๒ 2019-12-03
คุมประพฤติขอนแก่นนำส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-12-03
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 2019-12-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีบรวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2019-12-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานและให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-11-28
คป.เลย รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2019-11-27
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-11-27
คป.หนองบัวลำภู รับมอบโล่รางวัล ระดับดีเด่น 2019-11-27
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 2019-11-26
คป.หนองบัวลำภู ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีจัดการเว็บไซต์ 2019-11-26
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา 2019-11-26
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 2019-11-20
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-11-20
คุมประพฤติภาค ๔ ผนึกกำลังพัฒนาเว็ปไซต์สื่อสารองค์กรยุค ๔.๐ 2019-11-20
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-20
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอผาขาว/หนองหิน 2019-11-18
คุมประพฤติขอนแก่นนำผู้ถูกคุมความประพฤติจัดทำเสวียนรักษ์สิ่งแวดล้อม 2019-11-18
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-11-14
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 2019-11-14
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอด่านซ้าย,ภูเรือ 2019-11-14
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2019-11-14
คป.เลย ร่วมวางพานพุ่นดอกไม้สด 2019-11-14
คป.เลย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน 2019-11-14
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-11-14
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมงานพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดขอนแก่น 2019-11-14
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมสภากาแฟ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2019-11-13
คุมประพฤติขอนแก่นจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2019-11-11
คุมประพฤติขอนแก่นขับเคลื่อนบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติด้านงานคดี 2019-11-09
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “จิตอาสาพาบำเพ็ญประโยชน์” วัดหน่วยงานภาคีเครือข่าย 2019-11-08
คป.หนองบัวลำภู เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2019-11-08
คุมประพฤติขอนแก่นส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟู 2019-11-07
คุมประพฤติขอนแก่นจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 2019-11-06
คุมประพฤติขอนแก่นขับเคลื่อนภารกิจ TO BE NUMBER ONE จัดประชุมคณะทำงานฯกำหนดแนวทางดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2019-11-05
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธี"รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน" 2019-11-05
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน 2019-11-05
ผู้ถูกคุมความประพฤติขอนแก่นไอเดียเข้าทีดัดแปลงพัสดุชำรุดใช้ประโยชน์ในการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2019-11-05
คุมประพฤติขอนแก่นรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดยาเสพติดแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 2019-11-05
ผู้ถูกคุมความประพฤติขอนแก่นไอเดียเข้าทีดัดแปลงพัสดุชำรุดใช้ประโยชน์ในการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2019-11-05
คป.เลย อบรมความรู้และปฐมนิเทศ 2019-11-01
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-11-01
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-10-31
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ 2019-10-31
คป.หนองบัวลำภู ประชุมวางแผนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-10-30
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด 2019-10-30
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-30
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 2019-10-30
คป.หนองบัวลำภู ออกรับรายงานตัว พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา 2019-10-30
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 10/2562 2019-10-29
คป.เลย ประชุมชี้แจงการใช้แบบจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ 2019-10-29
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอนาด้วง 2019-10-28
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอนาด้ว 2019-10-28
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 2019-10-25
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2019-10-25
คุมประพฤติขอนแก่นปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติ การรายงานตัวและข้อปฏิบัติในระหว่างการคุมประพฤติ 2019-10-25
คุมประพฤติขอนแก่นนำส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-10-25
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมโครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน 2019-10-25
คุมประพฤติขอนแก่นจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติด้านงานคดี 2019-10-25
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 2019-10-24
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายพวงมาลา 2019-10-24
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภค” 2019-10-24
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
คป.เลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมในพิธีบำเพ็ญศุศลน้อมรำลึก 2019-10-24
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 2019-10-24
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
คุมประพฤติมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 2019-10-21
คุมประพฤติขอนแก่นผนึกกำลังศูนย์กระจายสินค้า ซีพีออล บริษัททรู และสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สร้างงานสร้างอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-10-18
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 2019-10-18
คป.เลย ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน" 2019-10-18
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน 2019-10-18
คป.เลย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 2019-10-17
คป.เลย ร่วมประชุมโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน 2019-10-17
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงคาน,ปากชม 2019-10-17
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง/ภูหลวง 2019-10-17
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-17
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการนำเข้าข้อมูลในเว็ปไซต์หน่วยงานเพื่อการสื่อสารองค์กร ๔.๐ 2019-10-17
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอมัญาจาคีรี 2019-10-17
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมมรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-10-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต 2019-10-17
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ เรื่องการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด 2019-10-17
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและความผูกพันธ์ 2019-10-17
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-10-16
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรม“เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-10-16
คุมประพฤติมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-15
คุมประพฤติมุกดาหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-15
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙ 2019-10-15
คป.หนองบัวลำภูร ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2019-10-15
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีตักบาตรเทโวในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีป พุทธกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-10-14
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมเปิดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-10-13
คป.เลย ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา 2019-10-13
คป.เลย ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" 2019-10-13
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร 2019-10-13
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-10-11
คุมประพฤติประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-10-10
คุมประพฤติขอนแก่นจัดประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 2019-10-09
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มทบ.๒๓ เข้าพบนางเยาวดี พันธ์หินกอง ในโอกาสเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น 2019-10-09
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2019-10-09
คป.เลย สภากาแฟ 2019-10-09
คป.เลยร่วมโครงการ “สำนักงานปลอดขยะ” จังหวัดเลย (Zero Waste office) 2019-10-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นเข้าพบผู้อำนวยการปปส.ภาค ๔ เนื่องในโอกาาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2019-10-09
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาพาบำเพ็ญประโยชน์ 2019-10-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เข้าพบรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่กับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 2019-10-08
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-10-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2019-10-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นเข้าพบและเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง 2019-10-07
คุมประพฤติขอนแก่นต้อนรับนางเยาวดี พันธ์หินกอง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง 2019-10-07
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-07
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุ สามเณร 2019-10-03
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้ รับทราบเงื่อนไขการคุมประพฤติ 2019-10-03
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-10-02
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-02
คป.เลย ร่วมแสดงความยินดี 2019-10-02
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-09-30
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-09-27
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น 2019-09-27
คุมประพฤติขอนแก่นรับมอบของที่ระลึกจากประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯและผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 2019-09-27
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมการจัดประชุมนิเทศการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี 2019-09-26
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความผูกพันและความผาสุข” ให้กับบุคลากรในองค์กร 2019-09-25
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรม"เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 9/2562 ประจำปีงบปี 2562 2019-09-25
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักแก่บุคลากร ในสังกัดด้านการป้องกันและการค้ามนุษย์ 2019-09-25
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการติดตามผลค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๑ 2019-09-24
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนเพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-09-24
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-09-24
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-09-23
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-09-23
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกพื้นที่เยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-09-23
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง,ภูหลวง 2019-09-20
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเอราวัณ 2019-09-20
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-20
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-20
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมอาการป่วยและให้กำลังใจบุคลากรในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-09-20
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-09-19
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-09-19
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนพื้นที่อำเภอนาวัง 2019-09-19
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-09-16
ค.ป.หนองบัวลำภู ร่วมโครงการจิตอาสา กิจกรรมปลูกต้นไม้ 2019-09-13
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2019-09-12
คป.เลย ร่วมงาน "เว้าจาพาขาวงาย" 2019-09-12
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-12
คป.เลย ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-09-12
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วยการปลูกต้นไม้ 2019-09-12
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเปียก 2019-09-10
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-09-09
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2019-09-09
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-09-09
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2019-09-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย 2019-09-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2019-08-30
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรม“เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-29
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 7 2019-08-27
คป.หนองบัวลำภู รับรายงานตัวพื้นที่อำเภอสุวรรรคูหา 2019-08-27
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-08-26
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2019-08-26
คป.เลย ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2019-08-26
คป.เลย ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" 2019-08-23
คป.หนองคายร่วมโครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-08-22
คป.หนองคายจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-08-22
คป.หนองบัวลำภูร่วมกิจกรรม พอสว. 2019-08-22
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2562 2019-08-22
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง/ภูหลวง 2019-08-21
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-21
คป.เลย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน 2019-08-21
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงคาน,ปากชม 2019-08-21
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 6 2019-08-21
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2562 2019-08-20
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย 2019-08-19
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-19
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-08-19
คป.หนองคายร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2019-08-19
คป.หนองคาบอบรมความรู้ผฟฟ 2019-08-19
คป.หนองคายบจัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ 2019-08-19
คป.หนองคายจัดโครงการอบรมความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ พ.ศ2562 2019-08-19
คป.หนองคายอบรมความรู้เเละปัจฉิมนิเทศผฟฟก่อนปล่อยตัว ณ สถานบำบัดฟื้นฟู 2019-08-19
คป.หนองคายร่วม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-19
คป.หนองคายร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระสงฆ์2562 2019-08-19
คป.หนองคายมอบทุนประกอบอาชีพ 2019-08-19
คป.เลย ร่วมงาน "เว้าจาพาขาวงาย" 2019-08-15
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2019-08-15
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-15
คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นจัดการอบรมให้ความรู้ หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 2019-08-14
คป.เลย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร 2019-08-13
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-13
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-13
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 88 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-13
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอด่านซ้าย,ภูเรือ 2019-08-13
คป.เลย ศูนย์แคร์คุมประพฤติเลย 2019-08-13
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม 2019-08-13
คป.หนองบัวลำภูร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างการับรู้ความเข้าใจ โครงการ 1 จังหวัด 2019-08-13
คป.หนองบัวลำภูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยฯ 2019-08-13
คป.หนองบัวลำภูร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร 2019-08-13
คป.เลย ร่วมงานวัน "รพี" ประจำปี ๒๕๖๐ 2019-08-07
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันรพี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-07
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-08-06
คป.หนองคายจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-08-06
คุมประพฤติขอนแก่นนำเสนอผลงานการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติวัยเก๋า 2019-08-06
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถีหรือสถานที่ เพื่อให้การสงเคราะห์ ภายใต้กิจกรรมฝึกอาชีพการทำไม้กวาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2019-08-06
คุมประพฤติขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน” 2019-08-06
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย 2019-08-05
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2019-08-05
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2019-08-05
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพร 2019-08-05
คป.หนองบัวลำภู รับมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติหนองบัวลำภู TO BE NUMBER ONE AWARD 2019-08-05
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-08-05
คป.หนองคายอบรมความรู้ผฟฟ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 18/2562 2019-08-05
คป.หนองคาย ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 2019-08-05
คป.หนองคายอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมฯ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมพิธีจุดเทียนเทียนถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมพิธีร่วมพิธีถวายลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-05
คป.หนองคายกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระสงฆ์ ๖๘ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-05
คป.หนองคายอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ 3 /2562 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมโครงการสภากาแฟ 2019-08-05
คป.หนองคายอบรมความรู้ผฟฟฯ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 17/2562 2019-08-05
อบรมความรู้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมโครงการป้องกันเเละเชิดชูสถาบัน 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ 2019-08-05
คป.หนองคายร่วมซักซ้อมการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-08-05
คป.หนองคาย ออกติดตามสอดส่องผู้ถูกคุมฯติดEM 2019-08-05
คุมประพฤติขอนแก่นแจ้งคำวินิจฉัยให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-08-01
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้การดำเนินงานในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 2019-07-31
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-31
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต 2019-07-31
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-28
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบางคู่ วัดมหาชัย 2019-07-26
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน กิจกรรม “การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน” ประจำปี พ.ศ. 2019-07-26
คป.เลย จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาฯเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2019-07-26
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-07-26
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอภูหลวง,วังสะพุง 2019-07-26
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-07-25
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา 2019-07-25
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 16 ประจำปี 2562 2019-07-25
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรม"เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 7/2562 ประจำปีงบปี 2562 2019-07-25
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี ณ หยกฟาร์ม บ้านมอดินแดง ตำบลโพนทอง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-25
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี ณ ไร่แสนบุญฟาร์ม บ้านโนนชายสำราญ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-25
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี ณ ไร่แสนบุญฟาร์ม บ้านโนนชายสำราญ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-25
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” 2019-07-25
คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการติดตามผลโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  2019-07-24
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจงานของกรมคุมประพฤติ กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-24
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน” ณ โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-24
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอนาด้วง 2019-07-23
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง 2019-07-23
คป.เลย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน 2019-07-23
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2019-07-23
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2019-07-23
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี 2019-07-23
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-23
คป.หนองคายร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง 2019-07-22
คป.หนองคายอบรมความรู้ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟู 2019-07-22
คป.หนองคายออกหน่วยบริการเเละประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ 2019-07-22
คป.หนองคายร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 2019-07-22
คป.หนองคายออกหน่วยบริการสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-07-22
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯอ.ศรีเชียงใหม่ 2019-07-22
คป.หนองคายอบรมความรู้ผฟฟ 2019-07-22
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวอ.ท่าบ่อ 2019-07-22
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้ผฟฟ 2019-07-22
คป.หนองคายออกติดตามสอดส่องเเละเยี่ยมผู้ถูกคุมที่ศาลมีคำสั่งติดEM 2019-07-22
คป.หนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2019-07-22
คป.หนองคายร่วมประชุมรับส่งกองกำลังฯ 2019-07-22
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-07-22
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-20
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 2019-07-19
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2019-07-19
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันตามโครงการ “ถือตะกร้า นุ่งซิ่น หิ้วปิ่นโต” 2019-07-19
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนอุปถัมภ์ คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน” 2019-07-19
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 2019-07-18
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-07-15
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่ออาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-15
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ 2019-07-13
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2562 2019-07-12
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-12
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯเขตพื้นที่อ.สังคม 2019-07-12
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯเขตพื้นที่อ.โพธิ์ตาก 2019-07-12
คป.หนองคายอบรมปฐมนิเทศผฟฟ 2019-07-12
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-07-12
คป.หนองคายจัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายจราจรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-07-11
คป.หนองคายอบรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟู 2019-07-11
คป.หนองคายรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-07-11
คป.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนน ครั้งที่ 2/2562 2019-07-11
คป.หนองคายรับรายงานตัวอำเภอสระใคร 2019-07-11
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมรัฐพิธี "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์" 2019-07-11
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-07-11
คป.หนองบัวลำภู ร่วมวิพากย์การซ้อมนำเสนอผลงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-07-11
คป.รับการตรวจราชการ ท่านจินดา วัฒนวิกย์กรรม์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-07-11
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน 2019-07-10
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ EM 2019-07-10
คป.หนองคายร่วมพิธีรำบวงสรวงศาลหลักเมืองหนองคาย 2019-07-09
คป.หนองคายเยี่ยมผู้ผ่านการฟื้นฟูที่รับทุนสงเคราะห์สำนักงานฯ 2019-07-09
คป.หนองคายร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 2019-07-09
คป.หนองคายจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-07-09
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวเขตพื้นที่อำเภอรัตนวาปี 2019-07-09
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-07-09
คป.หนองคายร่วมเเสดงความยินดีกับบุคคลากรในสังกัด 2019-07-09
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดรับบริการบ้านกึ่งวันที่5 รุ่นที่ 8 2019-07-09
คป.หนองคายจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย จิตอาสา 2019-07-09
คป.หนองคายลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงในเรื่องขอความเป็นธรรมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม 2019-07-09
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับบริการบ้านกึ่งรุ่นที่8 2019-07-09
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร ในการจัดโครงการอบรมความรู้กฎหมายจราจรและการเสริมสร้างวินัยจราจรสำหรับผู้ขับขี่ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-07-09
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมความรู้กฎหมายจราจรและการเสริมสร้างวินัยจราจรสำหรับผู้ขับขี่ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-07-09
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-07-09
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบสารสนเทศ” 2019-07-08
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนา และปรับภูมิทัศน์สำนักงานให้น่าอยู่ น่ามอง” เพื่อเพิ่มบรรยากาศในการทำงานและมีสถานที่ทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย 2019-07-08
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 2019-07-08
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-07-08
คุมประพฤติขอนแก่นปฐมนิเทศนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง รุ่นที่ 16 ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 23 2019-07-08
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีสาบานตน นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง รุ่นที่ 16 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 2019-07-08
คป.หนองบัวลำภุ ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยว 2019-07-08
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย 2019-07-08
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร ในการจัดโครงการอบรมความรู้กฎหมายจราจรและการเสริมสร้างวินัยจราจรสำหรับผู้ขับขี่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-07-06
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมความรู้กฎหมายจราจรและการเสริมสร้างวินัยจราจรสำหรับผู้ขับขี่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-07-05
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและให้ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ 2019-07-05
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2019-07-05
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2019-07-05
คป.หนองบัวลำภู ร่วมงานฌาปนกิจศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-07-05
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม 2019-07-05
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562 2019-07-04
คป.หนองคายร่วมพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่มที่ 9 2019-07-04
คป.หนองคายร่วมโครงการฝึกอบรมป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด 2019-07-04
คป.หนองคายจัดประชุมสำนักงานประจำเดือนก.ค.62 2019-07-04
คป.หนองคายจัดกิจกรรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 2019-07-04
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับบริการบ้านสงเคราะห์รุ่นที่ 8วันที่ 2 2019-07-04
คป.หนองคายจัดกิจกรรมเคารพธงชาติเป็นประจำทุกวันจันทร์ 2019-07-04
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับบริการบ้านสงเคราะห์ รุ่นที่ 8 2019-07-04
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “ร่วมด้วย ช่วยกัน สร้างสำนักงานให้น่าอยู่ น่ามอง” 2019-07-03
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน 2019-07-03
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร ตามแผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-07-03
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-07-02
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-07-01
คป.หนองคายอบรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-07-01
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย 2019-07-01
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเฝ้าไร่ 2019-07-01
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ผฟฟ 2019-07-01
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมอบรมความรู้ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 2019-06-28
คป.หนองคายจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-06-27
คป.หนองคายบรรยายยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก 2019-06-27
คป.หนองคายร่วมกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษา 2019-06-27
คป.หนองคายปฐมนิเทศผฟฟ 2019-06-27
คป.หนองคายร่วมวันยาเสพติดโลก 2019-06-27
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน 2019-06-27
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2019-06-27
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและให้ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ 2019-06-27
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และร่วมบริจาคปัจจัยตามโครงการ “นุ่งผ้าไทยเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ” จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-27
คป.เลย รับการตรวจราชการ 2019-06-26
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-06-26
คป.เลย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2019-06-26
คป.หนองคายร่วมประชุมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 2019-06-25
คป.หนองคายปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-06-25
คป.หนองคายร่วมโครงการจิตอาสา1 2019-06-25
คป.หนองคายร่วมโครงการจิตอาสา 2019-06-25
คป.หนองคายออกตรวจจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 2019-06-25
คป.เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูฯ 2019-06-25
คป.หนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ ๘ 2019-06-25
คป.หนองคายนำเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเคารพธงชาติ 2019-06-25
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้ผฟฟฯ 2019-06-25
คป.หนองคายออกเยี่ยมบ้านกึ่งวิถี หน่วยงานภาคีเเละอสค 2019-06-25
คป.หนองคายสร้างความผูกพันของบุคคลากรในองค์กร 2019-06-25
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนพื้นที่อำเภอนากลาง 2019-06-24
คป.หนองบัวลำภู อบรมแบบประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-06-24
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯอำเภอท่าบ่อ 2019-06-21
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวอ.ศรีเชียงใหม่ 2019-06-21
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-06-21
คป.หนองคายร่วมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม 2019-06-21
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันตามโครงการ “ถือตะกร้า นุ่งซิ่น หิ้วปิ่นโต” 2019-06-21
คป.หนองคายจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)การจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติและการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2019-06-20
คป.หนองคายนำส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด 2019-06-20
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 2019-06-20
คป.หนองคายร่วมโครงการบ้านสวย เมืองงาม หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง 2019-06-20
คป.หนองคายร่วมพิธีเปิดหน่อยเเพทย์เคลื่อนที่เเละนำผู้ถูกคุมฯบริจาคโลหิต 2019-06-20
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-06-20
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีเปิดโครงการอบรม ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-20
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมหารือผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในรอบปีที่ผ่านมา 2019-06-20
คป.หนองบัวลำภู ดำเนินโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2019-06-20
คป.หนองบัวลำภู ร่วมสัมมนาระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2019-06-20
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้มงวดอย่างจริงจังกับมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร 2019-06-19
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและให้ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ 2019-06-19
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมปิดโครงการค่ายอบรม ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-19
คุมประพฤติขอนแก่นจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถีหรือสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ภายใต้กิจกรรม ฝีกอาชีพการเลี้ยงกบ ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-19
คุมประพฤติขอนแก่นนำคณะเด็กเยาวชนศึกษาดูงานหน่วยงานพัฒนาพฤตินิสัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-06-19
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมปัจฉิมนิเทศนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 23 รุ่นที่ 15 2019-06-19
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ยินดีต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2019-06-19
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนวังสะพุง,ภูหลวง 2019-06-19
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-06-19
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสัมพันธภาพในครอบครัว ครั้งที่ 10 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-19
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ น้อมรับนโยบายอย่างทันท่วงที หลังจากประชุมประจำเดือน   โดยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง นำปิ่นโต ถือตะกร้า เพื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก 2019-06-18
คป.หนองคายร่วมโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 2019-06-18
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2562 2019-06-18
คป.หนองคายเข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าฯ 2019-06-18
คป.หนองคาย จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติไทย ในทุกวันจันทร์เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา 2019-06-18
คป.หนองคายอบรมความรู้และปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด 2019-06-18
คป.หนองคายออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข 2019-06-17
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ตาก 2019-06-17
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวเขยพื้นที่อำเภอสังคม 2019-06-17
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-06-17
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ “สานสายใย ครอบครัวไทยอบอุ่น” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-06-17
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-17
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและให้ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ 2019-06-17
คุมประพฤติขอนแก่นจัดโครงการอบรมกฎหมายจราจร ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-13
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรมเครือข่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชม TO BE NUMBER ONE CP ALL KHONKAEN 2019-06-13
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมและทบทวนการจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร และแผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-13
คป.เลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเลย 2019-06-13
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมอภิปราย นำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู 2019-06-13
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-06-13
คป.หนองบัวลำภู ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-06-13
คป.หนองคายร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ 2019-06-13
คป.หนองคาบอบรมปฐมนิเทศผฟฟ 2019-06-13
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการฝึกอาชีพผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 2019-06-13
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและให้ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ 2019-06-12
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและให้ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ 2019-06-12
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-06-12
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวอำเภอสระใคร 2019-06-12
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร และแผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-12
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร และแผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-12
คป.หนองคายจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยทุกวันจันทร์ 2019-06-11
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวอำเภอรัตนวาปี 2019-06-11
คป.หนองคายร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ 2019-06-11
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) รุ่นที่ ๗ (วันที่ห้า) 2019-06-10
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-06-10
คป.หนองคายจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้กระทำผิดที่เข้ารับบริการบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี)รุ่นที่ ๗ 2019-06-10
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2019-06-10
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกับจัดหางานจังหวัดขอนแก่นติดตั้ง JOBBOX ตู้บริการจัดหางาน ณ ศูนย์แคร์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น 2019-06-10
คุมประพฤติขอนแก่นนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มร่วมกับจิตอาสา 2019-06-10
คป.หนองคายร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ 2019-06-10
คป.หนองคายร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ 2019-06-10
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานสารบรรณ และการนำเทคโนโลยี (QR Code) มาใช้ในการปฏิบัติงาน” 2019-06-08
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมความรู้กฎหมายจราจรทางบกและการเสริมสร้างวินัยจราจรสำหรับผู้ขับขี่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2019-06-07
คป.หนองคายนำผู้เข้ารับบริการบ้านสงเคราะห์ฝึกหลักสูตรชินนสาสมาธิ 2019-06-06
คป.หนองคายร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง พุ่มเงิน)และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-06-06
คป.หนองคายร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-06-06
คป.หนองคายร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-06-06
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับบริการบ้านสงเคราะห์รุ่นที่7 2019-06-06
คป.หนองคายปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-06-06
คป.หนองคายร่วมเสวนาเล่าสู่กันฟังเมืองหนองคายTO BE NUMBER ONE 2019-06-06
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-06-06
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-06-06
คป.หนองคายจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้กระทำผิดที่เข้ารับบริการบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี)รุ่นที่ ๗ 2019-06-06
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์สร้างบ้านพอเพียง 2019-06-05
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้พักการลงโทษและลดวันต้องโทษ พร้อมกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 2019-06-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 2019-06-04
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-06-04
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-06-04
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ยินดีต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติเนื่องในโอกาสตรวจราชการ ในวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 2019-06-04
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบันทึกเทปเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-04
คป.เลย ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 2019-06-04
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-04
คป.หนองคายร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ 2019-05-30
คป.หนองคายร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 2019-05-30
คป.หนองคายอบรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-05-30
คป.หนองคายร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤษภาคม 2019-05-30
คป.หนองคายอบรมความรู้ปฐมนิเทศประจำเดือนพคครั้งที่2 2019-05-30
คป.หนองคายจัดกิจกรรมอบรมความรู้และปฐมนิเทศเงื่อนไขการคุมประพฤติ(รอบบ่าย) 2019-05-30
คป.หนองคายจัดกิจกรรมอบรมความรู้และปฐมนิเทศเงื่อนไขการคุมประพฤติ(รอบเช้า) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-05-30
คป.หนองคายร่วมจัดบูทนิทรรศการTO BE NUMBER ONE 2019-05-30
คุมประพฤติขอนแก่นจัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-05-29
คุมประพฤติขอนแก่นจัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-05-29
คุมประพฤติขอนแก่นนำผู้เข้ารับบริการบ้านกึ่งวิถีศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 2019-05-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมลงนามไว้อาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 2019-05-29
คป.หนองคาย ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ ๗ 2019-05-29
คป.หนองคายปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-05-29
คป.หนองคายการร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคายชรบรุ่นที่๒ 2019-05-29
คป.จัดโครงการอบรมความรู้บูรณาการต่อต้านการทุจริต 2019-05-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมจัดบูธนิทรรศการผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-05-24
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 2019-05-24
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 4/2562 2019-05-24
คป.หนองคายร่วมจัดบู้ทนิทรรศการในการต้อนรับคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-05-24
คป.เลย ร่วมจัดบูท นำเสนอผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-05-24
คป.หนองคายร่วมเปิดโครงการชรบ รุ่นที่ 1/2562 2019-05-23
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-05-23
คป.หนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ ๗ 2019-05-23
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถี 2019-05-23
คป.เลย ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-23
คป.เลย จัดโครงการฝึกอาชีพ "โครงการสร้างอาชีพเนสท์เล่" 2019-05-23
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการส่งเสสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ 2019-05-21
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระภิกษุ สามเณร 2019-05-21
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมธรรมมะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-05-21
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 2019-05-18
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติอ.ศรีเชียงใหม่ 2019-05-17
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯอ.ท่าบ่อ 2019-05-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมสรงน้ำพระภูเก้าพร้อมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2562 2019-05-17
คป.หนองบัวลำภูร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเกียรติบัตรและสาลิกขาตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-17
คป.หนองคายร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ“ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย” 2019-05-16
คป.หนองคายนำส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด 2019-05-16
คป.หนองคายจัดโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ ๒ 2019-05-16
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-05-16
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) รุ่นที่ ๖ (วันที่สาม) 2019-05-16
คุมประพฤติขอนแก่นจัดกิจกรรม ค่ายจริยธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-05-16
คป.เลย ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล 2019-05-15
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง/ภูหลวง 2019-05-15
คป.เลย ร่วมเป็ยเกียรติในพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก 2019-05-15
คป.เลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 2019-05-15
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-05-15
คป.เลย ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ 2019-05-15
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 2019-05-14
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี)รุ่นที่ ๖ 2019-05-14
คป.หนองคายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๙๗ พระธรรมมงคลรังสี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย 2019-05-14
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งมิบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ได้รับการอภัยโทษ 2019-05-10
คุมประพฤติขอนแก่นนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 2019-05-10
คป.หนองคาย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 2019-05-08
คป.หนองคายร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 2019-05-08
คป.หนองคายร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ 2019-05-07
คป.หนองคายร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 2019-05-07
คป.หนองคายติดตั้งEMให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-05-07
คป.หนองคายร่วมกับอสคอบรมปฐมนิเทศผฟฟ 2019-05-07
คป.หนองคายร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับพื้นที่ 2019-05-07
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมพิธีในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-05-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-05-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-05-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-05-07
คป.หนองคายร่วมกับอสคปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-05-07
คป.หนองคายร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานภายใต้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-05-07
คป.หนองคายร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 2019-05-07
คป.หนองคายร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 2019-05-07
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมพิธีในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (๕ พค ๖๒) 2019-05-05
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมพิธีในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-05-05
คุมประพฤติขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน” 2019-05-03
คป.เลย กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-05-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติและบริจาคโลหิต 2019-05-01
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติและบริจาคโลหิต 2019-05-01
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้รับทราบเงื่อนไข ประจำเดือนเมษายน 2019-05-01
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน 2019-05-01
คป.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-05-01
คป.หนองคายร่วมโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)” ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 2019-05-01
คป.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-04-30
คป.หนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ ๖ 2019-04-30
คป.หนองคายร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน โครงการ ๑ จังหวัด ๑ 2019-04-30
คป.หนองคายและสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONEร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (MOU)คปอุดร,คปบึงกาฬ 2019-04-30
พนักงานคุมประพฤติออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย 2019-04-30
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯอ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 2019-04-30
คป.หนองคายร่วมกับอสคอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ 2019-04-30
คป.หนองคาย นำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี)รุ่นที่ ๕ (วันที่ห้า) 2019-04-30
คป.หนองคายร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานฉลองครบรอบ ๒๕ ปี สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ ๑ 2019-04-30
คป.หนองคายร่วมพิธีวันพระนเรศวร2562 2019-04-30
คป.หนองคายเยี่ยมเยียนอสค 2019-04-30
คป.หนองคายร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ปี ๒๕๖๒ จังหวัดหนองคาย 2019-04-30
คป.หนองคายนำเข้ารับการสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีวันทีี่สี่ 2019-04-30
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2019-04-26
คป.หนองบัวลำภู ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2019-04-25
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมงานพิธี “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 2019-04-25
คุมประพฤติขอนแก่น นำส่งตัวผู้รับบริการบ้านกึ่งวิถี รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-04-25
คุมประพฤติขอนแก่น เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ"พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ชุมชน" 2019-04-25
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day 2019-04-25
คป.หนองบัวลำภู จัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒ 2019-04-25
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมรับมอบนโยบายด้านความมั่งคง 2019-04-25
คป.หนองคายร่วมกับอสคชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการประพฤติปฏิบัติตนในระหว่างเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-04-25
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์เข้าบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ(บ้านกึ่งวิถี) รุ่นที่ ๕ (วันที่สาม) 2019-04-25
คป.หนองคายประพฤติร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในงาน ๑๓๗ ปี วันศาลยุติธรรม ๒๕๖๒ 2019-04-25
คป.หนองคายร่วมพิธีทำบุญรำลึก ๑๓๗ ปี วันศาลยุติธรรม ๒๕๖๒ 2019-04-25
คป.เลย ร่วมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2019-04-25
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-04-25
คป.เลย ร่วมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2019-04-24
คป.เลย จัดโครงการฝึกอาชีพ "สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้" 2019-04-24
คป.เลย ร่วมงาน ๑๑ ปี วันศาลยุติธรรม 2019-04-24
คป.เลย ร่วมงาน ๑๑ ปี วันศาลยุติธรรม 2019-04-24
คป.หนองคายออกหน่วยเคลื่อนที่ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๘ 2019-04-24
คป.หนองคายกิจกรรมอบรมความรู้และปฐมนิเทศเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-04-24
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ(บ้านกึ่งวิถี) รุ่นที่ ๕ (วันที่สอง) 2019-04-24
คป.หนองคายจัดกิจกรรมบ้านสงเคราะห์คุมประพฤติ บ้านกึ่งวิถี รุ่นที่5 2019-04-23
คป.หนองคายออกหน่วยเคลื่อนที่ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๗ 2019-04-23
คป.หนองคายร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 2019-04-23
คป.หนองบัวลำภู ร่วมงานวันศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-04-23
คป.หนองคายร่วมกับอสคชี้เเจงเงื่อนไขคุมความประพฤติ(ขับรถในขณะเมาสุรา)เทศกาลสงกรานต์ 2019-04-22
คป.หนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ ๖ 2019-04-22
คป.หนองคายร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-04-22
คป.หนองคายร่วมแสดงความยินดีและมอบเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติ 25 ปี 2019-04-22
คป.หนองบัวลำภู ออกตรวจจุดตรวจ/จุดบริการ 2019-04-19
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการ “คุมประพฤติร่วมใจ รักษาจราจร” 2019-04-19
คป.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-18
คป.หนองคายร่วมกับอสครับรายงานตัวที่ศูนย์อ.ศรีเชียงใหม่ 2019-04-18
คป.หนองคายร่วมกับอสคชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบก(ขับรถในขณะเมาสุรา)เทศกาลสงกรานต์ 2019-04-18
คป.หนองคายร่วมกับอสคออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและนำผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอท่าบ่อทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-04-18
คป.หนองคายนำส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดส่ง ณ สถานบำบัด 2019-04-18
คป.หนองคายชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ (เมาเเล้วขับ) เทศกาลสงกรานต์ 2019-04-18
คป.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-18
คป.หนองคายร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ ออกตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามจุดตรวจ 2019-04-17
คป.หนองคายร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-04-17
คป.หนองคายงานฯร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรคณะอนุกรรมการฟื้นฟู 2019-04-17
คป.หนองคายปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-04-17
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์” 2019-04-11
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-04-11
คป.หนองคายงานฯร่วมกับศาลจังหวัดหนองคายรดน้ำดำหัวขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-11
คป.หนองคายจัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน 2019-04-11
คป.หนองบัวลำภู ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่และผู้อำนวยการสำนักงานฯ 2019-04-11
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-11
คป.เลย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2019-04-11
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยของเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562 2019-04-11
คป.หนองคายเข้าเยี่ยมให้กำลังใจมารดาของบุคลากรในหน่วยงาน 2019-04-10
คป.หนองคายจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-04-10
คป.หนองคายร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก เพื่อการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ 2019-04-10
คป.หนองคายร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์สระมุจลินท์ ประกอบพิธีน้ำอภิเษกของจังหวัด 2019-04-10
คป.หนองคายหนองคายร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-04-10
คป.หนองคายเเละอ.ส.ค.ออกรับรายงานตัวณศูนย์ประสานงานอ.รัตนวาปี 2019-04-10
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-04-10
งานฯรับการตรวจราชการจากนายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-04-10
คป.หนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ ๕ 2019-04-10
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2019-04-10
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-04-10
คป.เลย จัดงานทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี 2019-04-10
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พระราชบัญญัติจราจรทางบก" 2019-04-10
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์” 2019-04-10
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม อบรมความรู้กฎหมายจราจรทางบกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2019-04-10
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เนื่องในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-04-09
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ 2019-04-09
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู 2019-04-09
คป.หนองบัวลำภู ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2019-04-09
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอด่านซ้าย,ภูเรือ 2019-04-09
คป.เลย ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก 2019-04-09
คป.เลย ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 2019-04-09
คป.เลย ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ 2019-04-09
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2019-04-09
คป.เลย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความรู้ 2019-04-05
คป.เลย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-04-05
คป.หนองคายรับการตรวจราชการจากนายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-04-04
คป.เลย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้านวันพระราชสมภพสมเด็นพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2019-04-04
คป.เลย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2019-04-04
คป.เลย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสอัยการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2019-04-04
คป.เลย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย และศาลเยาวชนฯ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2019-04-04
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 2019-04-04
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังปลาป้อม 2019-04-04
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประะพฤติขอนแก่น ให้การต้อบรับและร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ 2019-04-04
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกอบรมนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๒๓ 2019-04-04
คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับตัวผู้รับบริการบ้านกึ่งวิถี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2019-04-04
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการค่ายยาเสพติดสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ "ค่ายก้าวใหม่" 2019-04-04
...คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์... 2019-04-03
คป.หนองคายงานฯจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่เจ็ด) 2019-04-02
คป.หนองคายจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ ๖ (วันที่สอง) 2019-04-02
คป.หนองคายจัดจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่หก) 2019-04-02
คป.หนองคายร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่นราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 2019-04-02
คป.หนองคายจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่ห้า) 2019-04-02
คป.หนองคายจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ ๖ 2019-04-02
คุมประพฤติขอนแก่น เข้าร่วมงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ” และงาน“วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2019-04-01
คป.เลย ซุมสภากาแฟไทคุมประพฤติเลยก๋อ 2019-03-29
คป.เลย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2019-03-29
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 2019-03-29
คป.หนองคายงานฯจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่สี่) 2019-03-28
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ ๔ 2019-03-28
คป.หนองคายชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-03-28
คป.หนองคายงานฯจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่สาม) 2019-03-28
คป.หนองคายร่วมโครงการฯเพื่อให้ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2019-03-28
คป.หนองคายร่วมบรรยายและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงาน ภารกิจอำนจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ 2019-03-28
คป.หนองคายงานฯจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่สอง) 2019-03-28
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น 2019-03-28
คุมประพฤติขอนแก่นนำส่งตัวผู้รับบริการบ้านกึ่งวิถี รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-03-28
คุมประพฤติขอนแก่นหิ้วปิ่นโตกินมื้อเที่ยงร่วมลงนาม MOU ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 2019-03-28
คป.เลย ทำงานบริการสังคมแบบกลุุ่ม 2019-03-27
คป.เลย ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-03-25
คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-03-22
คุมประพฤติขอนแก่นจัดโครงการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-03-22
คป.เลย มอบทุนประกอบอาชีพ 2019-03-22
คป.หนองคายร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ออกหน่วยเคลื่อนที่ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-03-21
คป.หนองคายนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมตามโครงการบ้านสวย เมืองงาม“หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” 2019-03-21
คป.หนองคายหนองคายนำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 2019-03-21
คป.หนองคายร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติหนองคาย ชี้แจงเงื่อนไขผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-03-21
คป.หนองคายจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ 2019-03-21
คป.หนองคายร่วมกับอสค นำผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเมืองทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 2019-03-21
คป.หนองคายร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคายรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเมือง ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-03-21
คป.หนองคายร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “สภากาแฟ (Morningtalk)”ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 2019-03-21
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2019-03-20
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 2019-03-20
คป.หนองคายร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเมืองอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-03-19
คป.หนองคายจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๗ ปีและวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-03-19
คป.หนองคายจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๗ ปีและวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-03-19
คป.หนองคายประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๗ ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-03-19
คป.หนองคายร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 2019-03-19
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนกุดจิก 2019-03-18
คป.หนองบัวลำภู ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2019-03-18
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม 2019-03-15
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร 2019-03-15
คป.หนองคายร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติหนองคาย ชี้แจงเงื่อนไขผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-03-15
คป.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-03-15
คป.เลย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน 2019-03-14
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอด่านซ้าย,ภูเรือ 2019-03-14
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองบัวใต้ 2019-03-14
คป.หนองคายออกหน่วยเคลื่อนที่ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ หน้าที่งานคุมประพฤติ 2019-03-14
คป.หนองคายร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว 2019-03-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเจ้าภาพสภากาแฟหัวหน้าส่วน 2019-03-13
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๒ 2019-03-13
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกุดดู่ 2019-03-13
คุมประพฤติหนองคาย นำผู้ถูกคุมความประพฤติบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลหนองคาย 2019-03-13
คป.หนองคายร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพ 2019-03-13
คป.หนองคายร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคายออกรับรายงานตัวเเละนำผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคม 2019-03-13
คป.หนองคายจัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนมีนาคม2562 2019-03-13
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านถิ่น 2019-03-13
คป.หนองคายจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ ๕(วันที่สอง) อำเภอโพนพิสัย 2019-03-11
คป.หนองคายจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ ๕ อำเภอโพนพิสัย 2019-03-11
คป.หนองคายประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน 2019-03-11
คป.หนองคายชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบ ไม่ควบคุมตัว 2019-03-11
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนสัง 2019-03-10
คป.หนองบัวลำภู รวมเป้นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 2019-03-10
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมค่ายจริยธรรม 2019-03-10
คป.หนองคายร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติชี้แจงเงื่อนไขผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-03-07
คป.เลย จัดโครงการ ยุติธรรมชุมชนรวมพล ร่วมใจ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-03-06
คป.หนองคายร่วมพิธีวางพวงมาลา ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี ๑๙๒ ปีเมืองหนองคายและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-03-06
คป.หนองคายร่วมพิธีเปิดงานและการรำบวงสรวง การบายศรีเมือง ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี ๑๙๒ ปีเมืองหนองคายและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-03-06
คป.หนองคายร่วมประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติงาน โครงการบ้านสวย เมืองงาม หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ริมโขง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 2019-03-06
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-03-06
คป.หนองบัวลำภู ร่วมแถลงการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2019-03-04
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ. 2019-03-04
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการรช่างไทย 2019-03-04
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณรอบศูนย์ราชการ บ้านกึ่งวิถี 2019-02-28
คุมประพฤติหนองคาย ประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภากาแฟ 2019-02-28
คป.หนองคายจัดอบรมปฐมนิเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 2019-02-28
คุมประพฤติขอนแก่นนำส่งตัวผู้รับบริการบ้านกึ่งวิถี รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2019-02-27
คุมประพฤติขอนแก่นหารือร่วมผู้อำนวยการและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา ขับเคลื่อนแผนการจัดกิจกรรม โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-02-27
คป.หนองคายเข้าเยี่ยมเยียนนายสอน ไชยสุข อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฝ้าไร่ เนื่องจากป่วย 2019-02-25
คป.หนองคายประพฤติร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอเฝ้าไร่ 2019-02-25
คป.หนองคายชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-02-25
คป.หนองคายัดหนองคายร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ“ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย 2019-02-25
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย 2019-02-25
คุมประพฤติขอนแก่นจัดกิจกรรม”ค่ายจริยธรรม”ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2019-02-24
คป.หนองคายจัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๒ 2019-02-21
คป.เลย ร่วมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2019-02-20
คป.เลย บริการสังคมแบบกลุ่ม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-02-20
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning day 2019-02-18
คป.เลย จัดโครงการบ้านกึ่งวิถี 2019-02-18
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอด่านซ้าย,ภูเรือ 2019-02-14
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-02-14
คป.หนองบัวลำภู จัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-02-13
คุมประพฤติขอนแก่นจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 2019-02-12
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 2019-02-12
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย 2019-02-12
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ 2019-02-12
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-02-12
คป.หนองคายจัดโครงการพัฒนาศักยภาพฯรุ่นที่ 2 (วันที่สอง) 2019-02-11
คป.หนองคายจัดโครงการเพิ่มศักยภาพฯรุ่นที่ 2 2019-02-11
คุมประพฤติขอนแก่นติดเครื่องมือติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมแจ้งเงื่อนไข ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการใช้อุปกรณ์ 2019-02-09
คุมประพฤติขอนแก่นมอบทุนประกอบอาชีพ สำหรับผู้พ้นโทษ ในนามกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2019-02-09
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-02-09
คป.หนองคายจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย รุ่นที่ ๑ (วันที่สอง) 2019-02-07
คป.หนองคายจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย รุ่นที่ ๑ 2019-02-07
คป.หนองคายเข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUBBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทกรมคุมประพฤติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2019-02-07
คป.หนองคายชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติดและการประพฤติปฏิบัติในระหว่างเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัวโปรแกรมจิตสังคมบำบัดที่โรงพยาบาล 2019-02-07
คป.หนองคายปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการประพฤติปฏิบัติตนในระหว่างเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคมตัว 2019-02-07
คป.หนองคายร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 2019-02-07
คป.หนองคายหนองคายออกเยี่ยมเยียนและสอดส่องบ้านผู้เข้ารับการฟื้นฟู 2019-02-07
คปหนองคายเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ 2019-02-07
คุมประพฤติหนองคาย ชี้แจงเงื่อนไขผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-02-07
คป.เลย ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานกรมคุมประพฤติ 2019-02-06
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงคาน,ปากชม 2019-02-06
คป.เลย จัดโครงการ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน"โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมถ์ 2019-02-06
คป.เลย ร่วมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ 2019-02-06
คป.เลย บริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-02-06
คป.หนองบัวลำภู ประชุมเตรียมความพร้อมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-02-03
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้รับทราบเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2019-02-03
คป.เลย ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เจ้าพ่อกุดป่อง 2019-02-02
คป.เลย จัดกิจกรรมอบรมความรู้และปฐมนิเทศ 2019-02-02
คป.หนองบัวลำภู เป็นวิทยากรบรรยายความรู้โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-02-01
...คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ “ป้องกันการเสพซ้ำ” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562... 2019-01-31
คป.หนองบัวลำภู ร่วมฌาปนกิจศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-01-31
คุมประพฤติขอนแก่นประชาสัมพันธ์ภารกิจจัดกิจกรรม "โต้คารมมัธยมลั้ลลา"หัวข้อ "รู้จักไหมคุมประพฤติ" 2019-01-31
คุมประพฤติขอนแก่นติดตามผลผู้เข้าร่วมไโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้กิจกรรมอาชีพดี ชีวีมีสุข"(ทัวร์อาชีพ ครั้งที่ ๔) 2019-01-31
คป.เลย ร่วมประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ 2019-01-29
คป.เลย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัย 2019-01-29
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร 2019-01-29
คป.หนองบัวลำภูเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE 2019-01-29
คป.หนองคายร่วมกิจกรรม สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอน ที่ถูกต้องของศาสนา และนำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณรอบวัด 2019-01-28
คป.หนองคายร่วมประชุมชี้แจงกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-01-28
คป.หนองคายร่วมกับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น 2019-01-28
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-01-28
คป.หนองคายชี้เเจงเงื่อนไขผฟฟภายหลังปล่อยจากเรือนจำ 2019-01-28
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) รุ่นที่ 4 (วันที่ห้า) 2019-01-28
คป.หนองคาย ร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ1/2562 2019-01-28
คป.หนองคายร่วมการประชุมกรมการจังหวัด 2019-01-28
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่” ณ ศูนย์เรียนรู้แปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2019-01-28
คุมประพฤติขอนแก่นจัดประชุมสำนักงานประจำเดือน พร้อมรวมพลัง TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดขอนแก่น เตรียมพร้อมประกวดชมรมดีเด่นระดับภาค 2019-01-25
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"(กิจกรรม Big Cleaning Day) พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น 2019-01-25
คป.เลย จัดกิจกรรมอบรมความรู้และปัจฉิมนิเทศ 2019-01-25
คป.เลย จัดโครงการอบรมป้องกัน "คุมประพฤติรวมใจ ต้านภัย ห่างไกลยาเสพติด" 2019-01-25
คป.เลย ร่วมประชุมและบันทึกลงนามความร่วมมือ Mou 2019-01-25
คป.เลย จัดโครงการอบรมธรรมะ "ธรรมะพลิกชีวิต" 2019-01-25
คป.หนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 2019-01-24
คป.หนองคายนำผู้เข้ารับการสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีฝึกอาชีพซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2019-01-24
คป.เลย บริการสังคมแบบกลุ่ม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-01-24
คป.เลย จัดโครงการฝึกผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ 2019-01-24
คป.หนองคาย ร่วมโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)” ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 2019-01-23
คป.หนองคายร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-01-23
คป.หนองคายร่วมกับอสคแทนร่วมแสดงความอาลัยมอบพวงหรีด และปัจจัยแก่ครอบครัวของ นายสมบูรณ์ โคศรีเพชร อาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-01-23
คป.หนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"รุ่นที่ ๒ 2019-01-23
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) รุ่นที่ 4 2019-01-23
คป.หนองคายร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ“ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 2019-01-23
คป.หนองคายการจัดกิจกรรมอบรมความรู้และปฐมนิเทศเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-01-23
คป.หนองคายการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติคำสอน ชาวยศ ออกเยี่ยมเยียนและสอดส่องบ้านผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษจำคุกที่ขอทุนประกอบอาชีพ 2019-01-23
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) รุ่นที่ 4 (วันที่สอง) 2019-01-23
คป.หนองคายร่วมกับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-01-23
คป.หนองคายปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-01-23
คป.หนองคายชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบก(ขับรถในขณะเมาสุรา) 2019-01-23
คป.หนองคายร่วมการประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด ภาค ๔ 2019-01-23
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมนำเสนอผลงาน และต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2019-01-21
คุมประพฤติขอนแก่นต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายขับเคลื่อนหน่วยงาน 2019-01-21
คุมประพฤติขอนแก่นจัดการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค ๔ 2019-01-21
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-01-21
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยขึ้น -ลง 2019-01-21
คป.หนองบัวลำภู ร่วมแห่ริ้วขบวนบรวงสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2019-01-21
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะบรวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 2019-01-21
คป.เลย ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2019-01-18
คป.เลย ร่วมพิธีวางพุ่มพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี 2019-01-18
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสัมพันธภาพในครอบครัว ครั้งที่ 5 สำหรับผู้ถูกคุมประพฤติในคดีขับรถขณะเมาสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 และบุคคลใกล้ชิด 2019-01-17
คป.หนองบัวลำภู ศึกษาดูงานเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-01-16
คป.หนองบัวลำภู ประชุมคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-01-16
คป.หนองบัวลำภู ประชุมคณะการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-01-16
คป.หนองบัวลำภู ประชุมเครือข่าย TO BE NUMBER ONE 2019-01-16
ประชุมเตรียมพร้อมประกวด TO BE NUMBER ONE 2019-01-16
คป.หนองบัวลำภู ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-01-16
คป.หนองคายปฐมนิเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 2019-01-15
คป.หนองคายประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย กิจกรรมพัฒนางานคุมประพฤติสู่ชุมชน 2019-01-15
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงคาน ปากชม 2019-01-15
คป.เลย ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-01-15
คป.เลย ต้อนรับคณะนักเรียน นักศึกษาโครงการผู้ว่าฯน้อย 2019-01-15
คุมประะพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-01-15
คุมประพฤติขอนแก่นให้คำแนะนำการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ณ เรือนจำกลางขอนแก่น 2019-01-15
คป.หนองคายชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบก(ขับรถในขณะเมาสุรา) 2019-01-14
คป.หนองคายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-01-14
คป.หนองคายสร้างสุข ปันยิ้ม มอบของขวัญวันเด็ก พศ.2562 2019-01-14
คป.หนองคายชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบก(ขับรถในขณะเมาสุรา) 2019-01-14
คป.หนองคายปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการประพฤติปฏิบัติตนในระหว่างเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู 2019-01-14
คป.หนองคาย ปรึกษาหารือ เทคนิค แนวทางการประกวดเพื่อเตรียมความพร้อมTO BE NUMBER ONE 2019-01-14
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ คุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) 2019-01-14
คป.หนองคายจัดอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิให้กับผู้เข้ารับการสงเคราะห์ 2019-01-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมแถลงข่าว 2019-01-11
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2019-01-11
คุมประพฤติขอนแก่นติดตามการใช้ Application Google Map ในการออกติดตามผู้กระทำผิดของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-01-11
คป.เลย ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 2019-01-10
คป.เลย ร่วมทำบุญตักบาตรครบรอบเปิดทำการสถานพินิจ 2019-01-10
คป.เลยรับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2019-01-10
คป.หนองคายปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-01-10
คป.หนองคายชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการประพฤติปฏิบัติตนภายหลังจากปล่อยตัวจากเรือนจำจังหวัดหนองคาย 2019-01-10
คป.หนองคายร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบเปิดสำนักงานปีที่ ๑๓ของสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย 2019-01-10
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้าบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฟติ (บ้านกึ่งวิถี)ฝึกอาชีพ 2019-01-10
คป.หนองคายชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ขับรถในขณะเมาสุรา) 2019-01-10
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 2019-01-10
คป.หนองคายจัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม2562 2019-01-10
คุมประพฤติหนองคายร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบก(ขับรถในขณะเมาสุรา) 2019-01-10
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การขับเคลื่อน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย “กาฬสินธุ์ เมืองสะอาด” 2019-01-09
คป.หนองบัวลำภู จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 2019-01-09
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอด่านซ้าย,ภูเรือ 2019-01-09
คุมประพฤติขอนแก่นจัดกิจกรรม อบรมความรู้ยาเสพติด ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2019-01-09
คป.เลย จัดกิจกรรมอบรมความรู้และปฐมนิเทศ 2019-01-07
คป.เลย จัดกิจกรรม "สร้างสุข ปันยิ้ม" 2019-01-07
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-01-07
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ “อบรมความรู้ยาเสพติด” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-01-07
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2019-01-07
คป.หนองคายเข้าคารวะนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย,นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,นายสุชน ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ 2019-01-04
คป.หนองคายร่วมประชุมแผนงานโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดหนองคายเพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดหนองคาย Smart City “หนองคาย 2020 2019-01-04
คป.หนองคายร่วมประชุมผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-01-04
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม "สร้างสุข ปันยิ้ม" 2019-01-03
คป.หนองคายประพฤติร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ วิถีธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-01-02
คป.หนองคายร่วมประชุมผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑(วันที่ห้า) เพื่อหาแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ วิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาล 2019-01-02
คป.หนองคายร่วมประชุมผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑(วันที่สี่) 2019-01-02
คป.หนองคาย ร่วมประชุมผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑(วันที่สาม) 2019-01-02
คป.หนองคายร่วมกับอสค ออกรับรายงานตัวอ.โพนพิสัย 2019-01-02
คป.หนองคายจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เพื่อการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-01-02
คุมประพฤติขอนแก่นจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ตีฆ้องร้องป่าว "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" 2019-01-02
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานกับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-01-02
คป.เลย เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วยเทศกาลปีใหม่ 2018-12-28
คป.เลย ร่วมพิธีปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเลย 2018-12-28
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแบบกลุ่มประจำเดือนธันวาคม 2018-12-28
คป.หนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา เสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2018-12-28
คป.หนองคายร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้แก่ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม”ให้กับประชาชน 2018-12-28
คป.หนองคายนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ตามโครงการบ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” 2018-12-28
คป.หนองคายร่วมโครงการสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม 2018-12-27
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโครงการ ดื่มแล้วขับถูกจับคุมประพฤติ 2018-12-27
คป.หนองคายจัดกิจกรรมอบรมความรู้และปฐมนิเทศเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนธันวาคม 2018-12-27
คป.หนองคายร่วมกับศาลจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์หรือ EM 2018-12-27
คป.เลย จัดโครงการ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" 2018-12-27
คป.เลย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วยเทศกาลปีใหม่ 2018-12-27
คป.หนองคายร่วมกับศาลจังหวัดหนองคายนำผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคมเเบบกลุ่ม 2018-12-27
คป.หนองคายร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงเเละเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยฯ รุ่นที่ ๒ 2018-12-27
คป.หนองคายร่วมโครงการปกป้องเเละเชิดชูสถาบัน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" 2018-12-27
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและแนวทางการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-12-26
คุมประพฤติขอนแก่นประชุมคัดเลือก ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด 2018-12-26
คป.เลย บริการสังคมแบบกลุ่ม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-12-26
คป.เลย จัดโครงการฝึกอาชีพ "สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้" 2018-12-26
คป.เลย ประชุมเตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิส์ติดตามตัว 2018-12-25
คป.เลย ร่วมประชุม เว้าจา พาข้าวงาย 2018-12-25
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย. 2018-12-24
คป.หนองคายจัดกิจกรรมบ้านกึ่งวิถีรุ่นที่ ๒ 2018-12-24
คป.หนองคาย จัดกิจกรรม “สร้างสุข ปันยิ้ม”เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน พ.ศ.๒๕๖๒ 2018-12-24
คป.หนองคายจัดกิจกรรมเผยเเพร่ความรู้การทำงานบริการสังคมเเทนค่าปรับเพื่อเป็นของขวัญให้กับประขาขน 2018-12-24
คป.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติดฯครั้งที่ ๑๒/๖๑ 2018-12-24
คป.เลย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 2018-12-24
คป.เลย ร่วมเปิด "เทศกาลศิลปะสายหมอกและดอกไม้เมืองเลย" 2018-12-24
คป.เลย ขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2018-12-24
คุมประพฤติขอนแก่นนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม"สร้างสุข ปันยิ้ม"มอบเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี 2562 2018-12-24
คุมประพฤติขอนแก่นขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมและกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 2018-12-24
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรม"คลินิกฟุตบอลกับซิโก้"ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2018-12-24
คป.หนองคายร่วมปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม 2018-12-21
คป.หนองคายจัดกิจกรรมบ้านกึ่งวิถี 17-21 ธันวาคม 2561 2018-12-21
คป.หนองคายร่วมกับอสคออกรับรายงานตัวอำเภอศรีเชียงใหม่ 2018-12-21
คป.หนองคายร่วมกับอสคออกรับรายงานตัวอ.ท่าบ่อ 2018-12-21
คป.เลย ปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 2018-12-21
คป.เลย ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 2018-12-21
คป.เลย จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ "สร้างสุข ปันยิ้ม" ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care 2018-12-21
คป.เลย จัดประชุมคัดเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด 2018-12-20
คป.เลย นำคณะศึกษาดูงานการทำงานบริการสังคมที่โรงพยาบาลเลย 2018-12-20
คป.เลย ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชน 2018-12-20
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง 2018-12-20
คป.หนองคายนำผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอเมืองทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-12-20
คป.หนองคายให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-12-20
คป.หนองคายจัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติครั้งที่ ๑ 2018-12-20
คป.หนองคายจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปีฯ 2018-12-20
คป.หนองคายเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำคำของบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฯ 2018-12-20
คป.หนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา เสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ ๑ 2018-12-20
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) ระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 2018-12-20
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ “กฎหมายจราจรทางบกและการเสริมสร้างวินัยจราจร สำหรับผู้ขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2562” 2018-12-20
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมเตรียมความพร้อม การใช้เครื่องมือติดตามตัว EM 2018-12-20
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม 2018-12-20
คป.หนองบัวลำภู บริจาคกาชาด 2018-12-20
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเปิดงานลานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2018-12-20
คป.เลย นำคณะศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานที่สถานพินิจฯ 2018-12-19
คป.เลย นำคณะศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานที่เรือนจำจังหวัดเลย 2018-12-19
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอปากชม เชียงคาน 2018-12-19
คป.เลย ประชาสัมพันธ์การทำงานบริการสังคมที่เรือนจำ 2018-12-19
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2018-12-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2018-12-17
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ และเดินรณรงค์ 2018-12-15
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์โรงพยาบาลเลย 2018-12-15
คป.เลย ต้อนรับคณะผู้รับทุนหลักสูตร TCTP จากกลุ่มประเทศ CLMV 2018-12-15
คป.เลย จัดโครงการอบรมธรรมะ "ธรรมะพลิกชีวิต" 2018-12-15
คป.เลย จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ "คุมประพฤติรวมใจ ต้านภัย ห่างไกลยาเสพติด" 2018-12-15
คป.หนองคายประพฤติออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและนำผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอสังคมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-12-14
คป.หนองคายร่วมกับอสครับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯอ.โพธิ์ตาก 2018-12-14
คป.หนองคายปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-12-14
คป.หนองคายจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โ 2018-12-14
คป.หนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองคายรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2018-12-14
คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดที่เข้ารับการสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถี อบรมธรรมะและนำผู้เข้ารับการสงเคราะห์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-12-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดตลาดริมทาง 2018-12-14
คป.หนองบัวลำภู ประชุมคณะกรรมการ 2018-12-13
คป.หนองคายจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2018-12-13
คป.หนองคายร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ นำผู้กระทำผิดเข้าบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) 2018-12-13
คุมประพฤติขอนแก่นแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัด ในโอกาสสำเร็จการศึกษาและย้ายงาน 2018-12-13
อาสาสมัครคุมประพฤติ ณฐพร ผิวพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายและกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดหนองคาย ร่วมแสดงความอาลัย 2018-12-12
คป.หนองคายประสานเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดหนองคายรับเรื่องให้ความช่วยเหลือ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ประสบอุบัติเหตุจากกรณีรถยนต์กระบะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ 2018-12-12
คุมประพฤติหนองคาย นำผู้กระทำผิดเข้าบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) 2018-12-12
คป.หนองคายเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 2018-12-12
คุมประพฤติขอนแก่นขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนดำเนินโครงการโรงเรียนยุติเธรรมอุปถัมภ์ 2562 2018-12-12
คป.เลย ร่วมกิจกรรม จดหมายเหตุวันรัฐธรรมนูญ 2018-12-12
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอภูเรือ,ด่านซ้าย 2018-12-12
คป.เลย ร่วมปั่น Bike อุ่นไอรัก สร้างสุขภาพและสร้างพลังความสามัคคี 2018-12-12
คป.หนองคายนำผู้เข้ารับการสงเคราะห์ เข้าบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) 2018-12-11
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 9 จังหวัดขอนแก่น 2018-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ครั้ง1/2562 2018-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2018-12-07
คป.หนองคายชี้เเจงเงื่อนไขผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯภายหลังปล่อยจากเรือนจำ 2018-12-07
คป.หนองคายร่วมพิธีวันชาติและวันพ่อเเห่งชาติ 2018-12-07
คป.หนองคายร่วมโครงการรณรงค์ยุติความรุนเเรงต่อเด็กเเละสตรีเเละยุติการค้ามนุษย์ 2018-12-07
คป.หนองคายเเสดงความยินดีกับผู้อำนวยการฯย้ายไปปฏิบติราชการฯ 2018-12-07
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น 2018-12-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย 2018-12-03
คป.หนองบัวลำภู ร่วมรำบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบ ๒๕ ปี จังหวัดหนองบัวลำภู 2018-12-03
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีบวงสรวงและทำบุญใส่บาตร ครบรอบ ๒๕ ปี จังหวัดหนองบัวลำภู 2018-12-03
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรม 2018-12-03
คป.หนองคายปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด 2018-11-30
คป.หนองคายร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 2018-11-30
คป.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 2018-11-30
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมโครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” 2018-11-30
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้รับทราบเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2018-11-30
คป.หนองคายมอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม (ทุนนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ)ให้กับผู้ได้รับพักการลงโทษ 2018-11-29
คป.หนองคาย จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมเขตพื้นที่อ.เมือง 2018-11-29
คป.หนองคายร่วมโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)” ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 2018-11-29
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ 2 (โรงเรียนอนุกูลนารี) 2018-11-29
คป.เลย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-11-28
คป.เลย ต้อนรับปลัดกระทรวงยุติธรรม 2018-11-28
คุมประพฤติเลย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน 2018-11-28
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝึกอาชีพให้แก่สมาชิกบ้านกึ่งวิถี 2018-11-28
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปา พระภิกษุ สามเณร 2018-11-27
คป.หนองคายประชุมสำนักงาน 2018-11-27
คป.เลย ประชุมคัดเลือกประธานอำสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาด้วง 2018-11-26
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร พระภิกษุ สามเณร 2018-11-26
คป.เลย ประชุมคัดเลือกประธานอำสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาแห้ว 2018-11-23
คป.เลย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ คืนความใสสะอาดให้ลำน้ำกุดป่อง 2018-11-23
คป.เลย ร่วมงานเว้าจาพาข้าวงาย 2018-11-23
คป.เลย มอบทุนประกอบอาชีพ 2018-11-23
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง 2018-11-22
คป.เลย ประชุมคัดเลือกประธานอำสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังสะพุง,อำเภอภูหลวง 2018-11-22
คป.เลย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์โรงพยาบาลเลย 2018-11-22
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2018-11-22
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 2018-11-22
คป.เลย ประชุมคัดเลือกประธานอำสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงคาน ปากชม 2018-11-21
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอปากชม เชียงคาน 2018-11-21
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอหนองหิน 2018-11-19
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอผาขาว 2018-11-19
คป..เลย จัดโครงการ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" 2018-11-19
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาโป่ง 2018-11-19
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายกฐินสามัคคี วัดหน่วยงานภาคีบริการสังคม 2018-11-16
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดโครงการหมอชวนวิ่ง 2018-11-16
คป.หนองคาย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานฯ km 2018-11-15
คป.หนองคายจัดโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-11-15
คป.หนองคายร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 2018-11-15
คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอสระใคร 2018-11-15
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม 2018-11-15
คป.เลย ประชุมคัดเลือกประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเอราวัณ 2018-11-15
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 2018-11-14
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 2018-11-14
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 2018-11-14
คป.เลย ประชุมคัดเลือกประธานอำสาสมัครคุมประพฤติอำเภอภูเรือ 2018-11-14
คป.เลย ประชุมคัดเลือกประธานอำสาสมัครคุมประพฤติอำเภอด่านซ้าย 2018-11-14
คป.เลย ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชน 2018-11-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2018-11-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดงาน "แพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2018" 2018-11-13
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2018-11-12
คป.เลย ประชุมคัดเลือกประธานอำสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองหิน 2018-11-10
คป.เลย ประชุมคัดเลือกประธานอำสาสมัครคุมประพฤติอำเภอภูกระดึง 2018-11-10
คป.เลย ประชุมคัดเลือกประธานอำสาสมัครคุมประพฤติอำเภอผาขาว 2018-11-10
คป.เลย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพุทธาภิเษกเหรียนหลวงปู่ชอบ 2018-11-10
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญทอดกฐิน วัดหน่วยงานภาคีบริการสังคม 2018-11-09
คุมประพฤติหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการศู