รูป หัวข้อ วันที่
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมเกียรติฯ 2019-10-21
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2019-10-21
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2019-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครนายกและอำเภอปากพลี ครั้งที่ 1/2563 2019-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านนา 2019-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก 2019-10-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-16
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ยุติธรรมทำความดีด้วยหัวใจ" 2019-10-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-15
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) 2019-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง พรหมณี ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร,วางพวงมาลาและ ถวายบังคมฯ บำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) 2019-10-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-09
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2019-10-08
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2019-10-07
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการทำบุญตักบาตรและเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา 2019-10-07
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมธรรมะ 2019-10-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-20
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ แก่ผู้พ้นคุมความประพฤติ 2019-09-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-12
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-12
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก 2019-09-11
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดนครนายก 2019-09-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ 2019-09-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ 2019-09-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-03
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-03
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล กรมคุมประพฤติ ณ สนามแข่งขัน บูล โอริธีม แอนด์ โบว์ เมเจอร์ ซินิเพล็กซ์ สาขารังสิต ชั้น 2 กรุงเทพฯ 2019-09-02
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา รับมอบเงินบริจาคการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลและเครื่องปริ๊นเตอร์ จากคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการ "ต้นกล้าใหม่ ห่างไกลยาเสพติด" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา นำสมาชิกชมรม To Be Number One เข้าร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดสุวรรณคีรี ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดสุวรรณคีรี ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา นำสมาชิกชมรม To Be Number One เข้าร่วมโครงการค่ายการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มสำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการค่ายการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มสำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-21
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-08-20
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-16
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริการประชาชน ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-14
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-14
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลำคลองบริเวณคลองบึงเทพยา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-14
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร ริมแม่น้ำบางปะกง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-14
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาจตุรมุข บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-14
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก 2019-08-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ แก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 3/2562 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัคร คุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติใหม่ 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก นำพลังสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำงานบริการสังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช พ.ศ. 2562 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก นำพลังสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำงานบริการสังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช พ.ศ. 2562 2019-08-13
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธี "วันรพี" ประจำปี พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรกับพนักงานควบคุม ครั้งที่ 1/2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรกับพนักงานคุมประพฤติและธุรการคดี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการปฐมนิเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดเทพนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพอาสาสมัครคุมประพฤติทอง สุชัยแสง อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-09
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-09
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-09
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-07
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-02
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดให้อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตน 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย เป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ทำงานบริการสังคมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) เข้าร่วมรับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) นำผู้พ้นการคุมความประพฤติ ถ่ายทอดประสบการณ์ และแนวคิดในการกลับตนเป็นคนดี ในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม.......เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มย่อย 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการทำบุญตักบาตร และเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พ้นการคุมประพฤติใน คดียาเสพติดให้โทษทุกประเภทครั้งที่ 2/2562 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตน 2019-08-01
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-01
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-07-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติและร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสวนสาธารณะ ณ สวนสาธารณะบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-07-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ ลานริมแม่น้ำบางปะกงบริเวณด้านหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-07-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาจตุรมุข บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-07-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดบางปรงธรรมโชติการาม อำเภอเมือง 2019-07-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมความรู้และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-07-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-26
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-26
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-22
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-19
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมประพฤติ ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตน 2019-07-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-07-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมชมงานมหกรรมรวมพล สมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 2019-07-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-07-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-07-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการทำบุญตักบาตร และเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 2019-07-18
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-18
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ที่มีระดับความเสี่ยงสูง และการควบคุมแบบเข้มงวด ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-15
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมงานพิธีเปิดงานมหกรรมเส้นทางท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมทวารวดี และเส้นทางประวัติศาสตร์บูรพมหากษัตริย์ไทย 2019-07-15
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ตรวจเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 2019-07-15
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ตรวจเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 2019-07-15
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีเปิดร้านกาแฟ “ฮัก ณ กบินทร์” 2019-07-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-11
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตน 2019-07-10
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2019-07-10
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-07-10
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-10
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิดอำเภอวังน้ำเย็น 2019-07-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2019-07-08
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ และโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ 2019-07-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมงานพิธีบวงสรวงและแถลงข่าว โครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-07-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-07-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 2019-07-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-07-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรีครั้งที่ 6/2562 2019-07-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติบุญชู ลาน้อย 2019-07-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตน 2019-07-03
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-02
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-01
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดบางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเ 2019-07-01
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-06-28
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและมหกรรมรวมพล To Be Number One จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี พ.ศ.2562 ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-06-28
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม "โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ" ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-06-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-27
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-26
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-26
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-25
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิดอำเภอเขาฉกรรจ์ 2019-06-25
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) แสดงความยินดีต้อนรับ ท่านวริญญา สัมพันธรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน 2019-06-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-24
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมเปิดโครงการพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ตามกฎเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-06-21
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-20
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดประชุมสามัญ อาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 1/2562 2019-06-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มย่อยครั้งที่ 8/2562 2019-06-20
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจกรมคุมประพฤติตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2019-06-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมขนตำบลบ่อทอง 2019-06-17
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิดอำเภอเมืองสระแก้ว 2019-06-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ที่มีระดับความเสี่ยงสูง และการควบคุมแบบเข้มงวด ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจกรมคุมประพฤติตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2019-06-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม.......เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2019-06-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-12
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-12
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2019-06-10
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-06-10
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-06
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2019-06-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-05
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายวิรัต รัตนสินธ์ บิดานายชารวี รัตนสินธ์ พนักงานขับรถยนต์ ณ บ้านบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-06-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) เยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมือง และ สงเคราะห์ค่าเดินทางกลับภูมิลำเนา 2019-06-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพ.ศ. 2562 2019-06-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-06-04
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-06-04
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาจตุรมุข บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-06-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-29
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีปล่อยตัวนักโทษ ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2019-05-29
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-05-28
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้ เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแก่ผู้ต้องขัง 2019-05-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 2019-05-24
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการ 'บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-23
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพอาสาสมัครคุมประพฤติพเยาว์ ดุลยสิทธิ์ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-23
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม "โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ" ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วัดชมโพธยาราม ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-22
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อ.ส.ค.พเยาว์ ดุลยสิทธิ์ อ.ส.ค.อำเภอราชสาส์น ณ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-22
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1/2562 ณ วัดป่าชินรังสี (วัดคลองนา) ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-22
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพนายแล สาคร บิดา อ.ส.ค.สำรวย สาคร ณ วัดบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-22
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดบางผึ้ง ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-22
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม.......เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-22
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมขนตำบลบ่อทอง 2019-05-21
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 2019-05-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มย่อยที่บ้านกึ่งวิถี 2019-05-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มย่อยครั้งที่ 7/2562 2019-05-17
คป.สระแก้วจักประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออรัญประเทศ ครั้งที่ 2/2562 2019-05-16
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด อำเภออรัญประเทศ 2019-05-16
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-15
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-15
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-14
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมให้ความรู้และดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ พ.ศ.2562 ณ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2019-05-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2019-05-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-13
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคกลาง กองพลทหารราบที่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-13
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4/2562 ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า กองพลทหารราบที่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-13
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดบางปรงธรรมโชติการาม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-13
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-13
คุมประพฤติสระแก้วเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมืองฯ 2019-05-10
คุมประพฤติสระแก้วจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอวัฒนานคร ครั้งที่ 2/2562 2019-05-10
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด อำเภอวัฒนานคร 2019-05-10
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-09
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-08
คุมประพฤติสระแก้วร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสู่ขวัญควายและวันอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562 2019-05-08
คุมประพฤติสระแก้วร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 2019-05-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-07
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-07
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-05-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) และผู้ตรวจราชการกรม หารือ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด กับศาลจังหวัดกบินทร์บุรี 2019-05-01
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมและประชาสัมพันธ์การนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Em) มาใช้กับผู้กระทำผิดให้แก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหนองอีโถน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา(สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-29
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดท่าเกวียน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-29
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-27
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-27
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2019-04-26
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-26
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-26
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี พ.ศ.2562 ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชภัฎราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-26
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการ To Be Number One ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมศรีสุนทร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-26
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนเมษายน 2562 2019-04-25
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีวันสถาปนาศาลยุติธรรม 2019-04-25
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมขนตำบลบ่อทอง 2019-04-23
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 2019-04-22
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ปี 2562 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-19
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจัดระเบียบสังคมงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ 2562 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-19
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศาลาจตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-19
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ส่งผู้ถูกคุมความความประพฤติ ทำกิจกรรมบริการสังคมช่วยเหลือและบริการประชาชน ที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ เพื่อการสนับสนุนการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 “ขับรถดีมีน้ำใจ และรักษาวินัยจราจร” 2019-04-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรม อบรมกฎหมายจราจร และการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-04-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์อำเภอนาดี 2019-04-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 2019-04-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีวันพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2019-04-17
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-17
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-17
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม "โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-11
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าพบนายสมศักดิ์ เกียรติดานุสรณ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา เพื่อหารือข้อราชการเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา 2019-04-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-10
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณปากน้ำโจ้โล้ ปากคลองท่าลาด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 ณ ศาลาจตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-09
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-06
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมความรู้และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 "ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประสานงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด นำตู้อัจฉริยะ Job Box มาให้บริการจัดหางานแก่ ผู้กระทำผิดและชาชนที่มาติดต่อสำนักงานฯ 2019-04-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรีมารับตำแหน่งใหม่ 2019-04-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-04
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพมารดา อสค.ดำเนิน เพ่งพินิจ ณ วัดลาดบัวขาว ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-03
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-03
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมความรู้เรื่องผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-04-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดประชุมชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-04-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนเมษายน 2562 2019-04-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนเมษายน 2562 2019-04-03
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิด (ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอคลองหาด) 2019-04-02
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าพบผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-02
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-02
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 2019-04-02
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-31
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-29
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-29
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ติดอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ถูกคุมความประพฤติ รายที่ 5 2019-03-29
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดโครงการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา แบบกลุ่ม “สร้างรอยยิ้มในดวงใจ ก้าวพ้นภัยยาเสพติด” 2019-03-29
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-27
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-26
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิด (ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอเขาฉกรรจ์) 2019-03-26
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-22
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ติดอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ถูกคุมความประพฤติ รายที่ 4 2019-03-21
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ติดอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ถูกคุมความประพฤติ รายที่ 3 2019-03-21
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มย่อยครั้งที่ 6/2562 2019-03-21
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-20
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิด 2019-03-19
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พ้นการคุมประพฤติใน คดียาเสพติดให้โทษทุกประเภทครั้งที่ 1/2562 2019-03-19
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2019-03-18
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูและการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติประจำปี 2562 2019-03-16
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมตักบาตรและ Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี 2562 2019-03-15
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ที่มีระดับความเสี่ยงสูง และการควบคุมแบบเข้มงวดประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-15
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-13
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม "โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2562 2019-03-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม.......เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2019-03-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-12
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิด 2019-03-12
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ 1/2562 2019-03-12
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2019-03-11
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-07
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-06
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ และอบรมความรู้เรื่องผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด 2019-03-06
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิด 2019-03-06
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)ร่วมกับรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรรม 2019-03-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2019-03-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ทำงานบริการสังคมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2019-03-05
คป.สระแก้วจัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด กิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 2019-03-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-02
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-28
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-02-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกับอุทยานแห่งชาติทับลาน และหน่วยงานในพื้นที่ ทำบริการสังคมโดยการทำแนวป้องกันไฟป่า ตามแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ กับกรมอุทยานแห่งชา 2019-02-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2019-02-20
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิด 2019-02-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ที่มีระดับความเสี่ยงสูง และการควบคุมแบบเข้มงวด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-15
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ติดอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ถูกคุมความประพฤติ รายที่ 2 2019-02-15
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมหารือเกี่ยวกับการนำEM มาใช้กับผู้พักการลงโทษ และลดวันต้องโทษจำคุก 2019-02-15
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-14
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-02-14
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมและประชาสัมพันธ์การนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดให้แก่สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-02-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2019-02-13
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมแสดงความยินดีกับ อสค.วิภา เฟื่องฟูดำรงชัย ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา รับโล่เกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2561 2019-02-12
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และให้ข้อคิด กำลังใจกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-02-12
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2019-02-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-10
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีเปิดงานวิถีชุมชน ชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำ น้อมนำสักการะพระแก้วนิลกาฬ ทานตะวันบาน @ บ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี ครั้งที่ 2 2019-02-08
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมประชุมกำหนดทำกิจกรรมบริการสังคมกับอุทยานแห่งชาติทับลาน และหน่วยงานในพื้นที่ 2019-02-08
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1/2562 2019-02-08
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิด 2019-02-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-07
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-07
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด อำเภอวัฒนานคร 2019-02-07
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-06
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมกฎหมายจราจรให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-06
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบอัยการจังหวัดฉะเชิงเทราและอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-02-06
สนง.คป.กบินทร์บุรี สาขากบินทร์บุรีจัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศและอบรมธรรมะให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-06
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2019-02-05
คป.สระแก้วร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิด 2019-02-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมการปฏิญาณตนและ มอบเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 2019-02-04
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ประชุมร่วมกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่่อหารือและขอคำแนะนำในการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-04
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-02-04
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ อสค.สมยศ เอี่ยวศิริ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมสารคาม 2019-01-31
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมสำนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2562 2019-01-31
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-01-29
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจำ 2019-01-29
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิด 2019-01-29
คป.สระแก้วจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปีครั้งที่ 1/ 2562 2019-01-28
คป.สระแก้ว ขับเคลื่อนโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2019-01-25
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) 2019-01-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ติดอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-01-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างค่านิยมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมือง ที่มีคุณภาพ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-01-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ทำงานบริการสังคมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2019-01-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างค่านิยมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมือง ที่มีคุณภาพ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-01-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มย่อยครั้งที่ 2/2562 2019-01-24
กิจกรรมการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับลดการใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศ 2019-01-23
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-01-23
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ) จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-01-23
จัดโครงการฝึกอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-01-21
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2019-01-21
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-18
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-18
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-17
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-16
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-16
เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด รุ่นที่ 1 2019-01-16
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมฝึกอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ (น้ำหมักจากเศษปลา) 2019-01-16
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2019-01-16
รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอราชสาส์น ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-01-16
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2019-01-14
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนของจังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-01-11
ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดของจังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-01-11
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมหารือเกี่ยวกับการดูแลจำเลย ซึ่งศาลมีคำสั่งให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ และ การนำEM มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-01-11
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ที่มีระดับความเสี่ยงสูง และการควบคุมแบบเข้มงวดประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-10
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-10
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-09
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมแยกก่อนทิ้ง และ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และลดปริมาณขยะภายในครัวเรือน 2019-01-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) เข้าอวยพรนายพิศิษฐ์ กัณหารี อาสาสมัครคุมประพฤติอาวุโสเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2019-01-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) เข้าอวยพรนายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดีเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2019-01-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2019-01-07
รับคดีเข้าใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 2 ม.ค.62 2019-01-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และปฐมนิเทศแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับ 2019-01-03
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ วิถีธรรม พ.ศ.2562 2019-01-02
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-01
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-01
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-29
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) กิจกรรม เดินรณรงค์ เพื่อการสนับสนุนการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2018-12-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-28
ส่งมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 2018-12-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-26
โครงการอบรมความรู้และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2018-12-26
เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 2018-12-26
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ร่วมกับศาลจังหวัดกบินทร์บุรี 2018-12-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-25
คป.สระแก้วมอบทุนประกอบอาชีพ 2018-12-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลาดตะเคียน 2018-12-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เท่าทัน และห่างไกลจากยาเสพติด ตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-12-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการ และคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 2018-12-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การติดตั้ง การใช้งานการดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ระบบการควบคุมการทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง (Admin) รุ่นที่ 1 2018-12-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) รับรายงานตัวติดตาม ผู้พ้นการคุมความประพฤติ 2018-12-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2018-12-20
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-18
โรงเรียนอุปถัมภ์ พนมสารคาม (สิริวัณวรี 3) 2018-12-18
โรงเรียนอุปถัมภ์ พนมสารคาม (พนมอดุลย์วิทยา) 2018-12-18
โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) 2018-12-18
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-17
คป.สระแก้วดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2018-12-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2018-12-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมกีฬาศาลสัมพันธ์ ประจำปี 2561 2018-12-13
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้กระทำผิด อำเภออรัญประเทศ 2018-12-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เท่าทัน และห่างไกลจากยาเสพติด ตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-12-12
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-12
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2018-12-12
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการ “BIKE อุ่นไอรัก” 2018-12-12
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-07
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-07
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-07
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและ ถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  2018-12-06
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร บำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่อง ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  2018-12-06
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง 2018-12-06
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมประชุมคณะกรรมการ จัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” 2018-12-06
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2018-12-03
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-03
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-03
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-29
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-29
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชาสัมพันธ์ ภารกิจคุมประพฤติผ่านเครื่องกระจายเสียงระบบไร้สาย 2018-11-28
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประสานงานให้อาสาสมัครคุมประพฤติ ควบคุมดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ บริการสังคมที่หน่วยงานภาคี 2018-11-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-27
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-26
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2018-11-26
สคป.จ.จบ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี 2018-11-23
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการมีจิตสำนึก และสร้างวินัยตนเอง ตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-11-22
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมประชุมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตาม MOU ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติทับลาน 2018-11-22
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการมีจิตสำนึก และสร้างวินัยตนเอง ตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-11-22
สคป.จ.ปจ(สาขากบินททร์บุรี) จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มย่อยครั้งที่ 2/2562 2018-11-22
สคป.จ.จบ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 2018-11-22
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบเอกสารรับรองผ่านการฟื้นฟฯ 2018-11-21
สคป.จ.จบ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มและรับรายงานตัวโครงการคุมประพฤติสัญจรประจำอำเภอสอยดาว 2018-11-19
สคป.จ.จบ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดแหลมเสด็จ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 2018-11-19
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเลือกประธานกรรมการ และคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2018-11-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-15
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-15
คป.สระแก้วจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังน้ำเย็น 2018-11-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเลือกประธานกรรมการ และคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกบินทร์บุรี 2018-11-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2018-11-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2018-11-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-12
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมวางแผนและชี้แจงเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตาม MOU ร่วมกับกรมอุทยานฯ 2018-11-12
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมความรู้เพื่อพัฒนาพฤตินิสัย ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-12
คป.แปดริ้ว ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการวิตามินสมอง 2018-11-09
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-08
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-07
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-07
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชาสัมพันธ์ ภารกิจกรมคุมประพฤติและบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-11-07
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด อำเภอคลองหาด 2018-11-07
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-31
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-31
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-29
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-28
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติผ่านเครื่องกระจายเสียงระบบไร้สาย 2018-10-26
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด อำเภอตาพระยา 2018-10-25
คป.แปดริ้ว ร่วมงานวันปิยะมหาราช 2561 2018-10-24
คป.แปดริ้ว ร่วมงานวันนักสังคมสงเคราะห์ 2561 2018-10-24
คป.แปดริ้ว เข้าต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสที่ท่านย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ 2018-10-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีถวายบังคม และจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-24
คป.แปดริ้ว จัดงานกีฬาสีภายใน 2018-10-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร บำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่อง ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2018-10-24
สคป.จ.จบ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-24
สคป.จ.จบ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดมาบไผ่ ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จ.จันทบุรี 2018-10-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-24
คป.สระแก้วเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2561 2018-10-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-19
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มย่อยครั้งที่ 1/2562 2018-10-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีถวายบังคม และจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 2018-10-16
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 2018-10-16
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร บำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่อง ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 2018-10-16
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-12
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-11
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) นำผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2018-10-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-10
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-10
สคป.จ.จบ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก “5 ธันวาคม 2561” 2018-10-10
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2018-10-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2018-10-08
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-10-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-10-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัยตนเองจากภัยสังคม ตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-10-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัยตนเองจากภัยสังคม ตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-10-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดโครงการสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้ อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกมาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-10-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดโครงการสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้ อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกมาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-10-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้ภารกิจกรมคุมประพฤติ ตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-10-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้ภารกิจกรมคุมประพฤติ ตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-10-04
สคป.จ.จบ จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิดให้กับภาคประชาชนในระดับพื้นที่ 2018-09-27
สคป.จ.จบ จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด 2018-09-27
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-09-27
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-09-27
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-09-27
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-09-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-09-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-09-22
คป.แปดริ้ว จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-09-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-09-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-09-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-09-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-09-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-09-14
สคป.จ.จบ ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ณ โรงพยาบาลแก่งหางแมว 2018-09-13
สคป.จ.จบ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 2018-09-13
สคป.จ.จบ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 2018-09-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-09-12
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-09-12
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-09-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-09-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-09-04
สคป.จ.จบ. เข้าร่วมประชุมตัวชี้วัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-09-04
สคป.จ.จบ ส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเข้ารับการบำบัด ณ บ้านกึ่งวิถี 2018-09-03
สคป.จ.จบ ออกติดตามผลการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 2018-09-03
สคป.จ.จบ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี 2018-09-03
สคป.จ.จบ จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดจันทบุรี 2018-09-03
สคป.จ.จบ. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ "หนึ่งสำนักงาน หนึ่งผลิตภัณฑ์" การทำเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด 2018-09-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมอบรมความรู้ "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" 2018-09-03
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-08-31
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-08-31
คป.แปดริ้ว บรรยายให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 2018-08-31
คป.แปดริ้ว จัดโครงการอบรมความรู้หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 (สมาธิชนะใจตนเอง) ตามแนวทางหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร 2018-08-31
คป.แปดริ้ว ร่วมจัดระเบียบสังคม 2018-08-31
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-08-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-08-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-08-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-08-27
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-08-27
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี" 2018-08-27
คป.แปดริ้ว ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิด ในเขตพื้นที่ภาค 2 2018-08-27
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-08-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-08-23
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อการพัฒนาชีวิตให้แก่ผู้พ้นการคุมประพฤติในคดียาเสพติดให้โทษ 2018-08-22
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561" 2018-08-22
คป.แปดริ้ว ร่วมพิธีเปิดกีฬาโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภุมิภาค ประจำปี 2561 2018-08-21
คป.แปดริ้ว ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว 2018-08-21
คป.แปดริ้ว ประชุมสำนักงานในส่วนของพนักงานคุมประพฤติ 2018-08-21
คป.แปดริ้ว ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2018-08-21
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-08-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ ประจำเดือนสิงหาคม 2561" 2018-08-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี 2018-08-17
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-08-15
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-08-15
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี ประจำเดือนสิงหาคม 2561" 2018-08-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-08-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-08-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-08-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-08-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-08-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยเหลืองานในโรงพยาบาล" 2018-08-10
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมความรู้เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยให้แก่ผู้กระทำผิิด ประจำเดือนสิงหาคม 2561 2018-08-10
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ให้บริการ "ศุนย์แคร์" 2018-08-10
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-08-10
คป.แปดริ้ว ร่วมงานวันรพี 2561 2018-08-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-08-07
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันระพี 2018-08-07
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ" ประจำเดือนสิงหาคม 2561 2018-08-07
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 2018-08-07
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-08-07
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-08-07
คุมประพฤติแปดริ้ว ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2018-08-02
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศและอบรมธรรมะให้แก่ผู้กระทำผิด" ประจำเดือนสิงหาคม 2561 2018-08-02
คป.แปดริ้ว ร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16 พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน 2018-08-02
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-31
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-25
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-20
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-20
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-19
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"ร่วมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยห้วใจ" 2018-07-19
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 2018-07-19
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อยครั้งที่ 10/2561" 2018-07-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-18
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-18
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 2018-07-16
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด "อบรมพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้กระทำผิด" 2018-07-16
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-12
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ 2018-07-12
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561" 2018-07-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-11
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 2018-07-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศและอบรมธรรมะให้แก่ผู้กระทำผิด" ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 2018-07-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-06
คป.แปดริ้ว ร่วมพิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร 2018-07-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-07-04
คป.แปดริ้ว ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คุณแม่ของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 2018-07-03
คป.แปดริ้ว ร่วมพิธีปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 37 2018-07-03
คป.แปดริ้ว จัดโครงการอบรมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม To Be Number One 2018-07-03
คป.แปดริ้ว จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในกลุ่มคดีขับรถในขณะเมาสุรา 2018-07-03
คป.แปดริ้ว ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2018-07-03
คป.แปดริ้ว ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม มารดาของพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 2018-07-03
คป.แปดริ้ว จัดโครงการให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษา อ.พนมสารคาม 2018-07-03
คป.แปดริ้ว จัดโครงการให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษา 2018-07-03
คป.แปดริ้ว ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูแบบควบคุมตัว 2018-07-03
คป.แปดริ้ว เข้าประชุมเครือข่ายในการฝึกอาชีพและการมีงานทำของผู้ต้องขัง 2018-07-03
คป.แปดริ้ว ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2018-07-03
คป.แปดริ้ว เข้าร่วมประชุม กพยจ. 2018-07-03
คป.แปดริ้ว จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี 2561 2018-07-03
คป.แปดริ้ว ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดสภากาแฟ 2018-07-03
คป.แปดริ้ว จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 2018-07-03
คป.แปดริ้ว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2018-07-03
คป.แปดริ้ว จัดกิจกรรมอบรมความรู้กระบวนการยุติธรรม 2018-07-03
คป.แปดริ้ว ร่วมพิธีเปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 37 2018-07-03
คป.แปดริ้ว ร่วมโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2018-07-03
คป.แปดริ้ว เข้าให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2018-07-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 2018-07-02
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "มอบเงินสงเคราะห์ทุนการศึกษาให้แก่ผู้กระทำผิด" 2018-07-02
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 37 ผ่าน VDO Conferenc 2018-07-02
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยเหลืองานในโรงพยาบาล" 2018-06-28
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"ร่วมโครงการคืนลานสู่ป่า 2018-06-27
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-06-26
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-06-26
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-06-26
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-06-26
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-06-26
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-06-26
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-06-25
คป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ 2018-06-25
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านยุติธรรม" 2018-06-22
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีรดน้ำศพมารดาของเจ้าหน้าที่ 2018-06-22
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อยครั้งที่ 8/2561" 2018-06-22
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-06-21
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-06-21
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้กระทำผิด 2018-06-18
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-06-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-06-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยเหลืองานในโรงพยาบาล" 2018-06-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 2018-06-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี ประจำเดือนมิถุนายน 2561" 2018-06-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-06-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 2018-06-11
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "สงเคราะห์เงินค่าพาหนะเดินทางกลับบ้านให้แก่ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ" 2018-06-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-06-09
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-06-09
คุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรม “อบรมความรู้ เพื่อตระหนัก เมาแล้วขับ ปรับทัศนคติ ก่อนชีวิตสู่ห้องนิจนิรันดร์” 2018-06-07
คุมประพฤตินครนายก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 2018-06-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ" ประจำเดือนมิถุนายน 2561 2018-06-05
คุมประพฤตินครนายก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เตรียมพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 2018-06-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 2018-06-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 37 ผ่าน VDO Conference 2018-06-04
คุมประพฤตินครนายก เยี่ยมเยียนแสดงความห่วงใยอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-06-03
คุมประพฤตินครนายก ร่วมประชุมหารือ 3 หน่วยงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการศึกษา แก่ผู้ต้องขัง/ผู้กระทำผิด 2018-06-03
คป.แปดริ้ว ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการให้ความรู้แก้เด็กและเยาวชนตามสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2018-06-01
คป.แปดริ้ว ร่วมโครงการศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2018-06-01
คป.แปดริ้ว ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2018-06-01
คป.แปดริ้ว ร่วมกับคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ 2018-06-01
คุมประพฤตินครนายก จัดประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 3/2561 2018-05-31
คุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรม “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดนครนายก” 2018-05-31
คุมประพฤตินครนายก ให้คำแนะนำแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อขอรับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2018-05-31
คุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จังหวัดนครนายก ประจำปีพุทธศักราช 2561 2018-05-31
คุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-05-31
คุมประพฤตินครนายก จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2018-05-31
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-05-31
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-05-31
คุมประพฤตินครนายก ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครนายก (สัญจร) ครั้งที่ 2/2561 2018-05-30
คุมประพฤตินครนายก ร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ฯ ครั้งที่ 8 / 2561” 2018-05-30
คุมประพฤตินครนายก จัดโครงการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-05-30
คุมประพฤตินครนายก จัดโครงการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-05-30
คุมประพฤตินครนายกจัดโครงการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-05-30
คุมประพฤตินครนายกออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก 2018-05-30
คุมประพฤตินครนายกออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านนา 2018-05-30
คุมประพฤตินครนายกออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอองครักษ์ 2018-05-30
คุมประพฤตินครนายกออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมิองนครนายก 2018-05-30
คุมประพฤตินครนายกจัดกิจกรรม“อบรมความรู้ เพื่อตระหนัก เมาแล้วขับ ปรับทัศนคติ ก่อนชีวิตสู่ห้องนิจนิรันดร์” 2018-05-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-05-29
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-05-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-05-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยเหลืองานในโรงพยาบาล" 2018-05-24
คป.แปดริ้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมะสวนะและใกล้เทศกาลวันวิสาขบูชา 2018-05-23
คป.แปดริ้ว ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่3) 2018-05-23
คป.แปดริ้ว จัดโครงการศึกษาดูงานเรือนจำกลางฉะเชิงเทราและโครงการ To Be Number One 2018-05-23
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 2018-05-22
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม" 2018-05-21
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อยครั้งที่ 7/2561" 2018-05-21
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 2018-05-21
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "บรรยายให้ความรู้เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ" 2018-05-21
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-05-16
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยเหลืองานในโรงพยาบาล" 2018-05-11
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561" 2018-05-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-05-10
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-05-10
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-05-10
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-05-10
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 2018-05-08
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) รับการตรวจราชการจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2018-05-08
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) รับการตรวจราชการจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมรประพฤติ 2018-05-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-05-03
คป.แปดริ้ว ร่วมโครงการถนนสายบุญ 2018-05-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศและอบรมธรรมะให้แก่ผู้กระทำผิด" ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 2018-05-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ" ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 2018-05-03
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-05-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "บรรยายให้ความรู้เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ" 2018-04-27
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-04-27
คป.แปดริ้ว ร่วมงานรัฐพิธีคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2561 2018-04-25
คุมประพฤตินครนายกร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้า ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2018-04-24
คุมประพฤตินครนายกจัดกิจกรรม“อบรมความรู้ เพื่อตระหนัก เมาแล้วขับ ปรับทัศนคติ ก่อนชีวิตสู่ห้องนิจนิรันดร์” 2018-04-24
คุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 2018-04-24
คุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ ฯ ครั้งที่ 7 / 2561” 2018-04-24
คุมประพฤตินครนายกออกหน่วยให้บริการ 2018-04-24
คุมประพฤตินครนายกออกหน่วยให้บริการ 2018-04-24
คุมประพฤตินครนายกออกหน่วยให้บริการ 2018-04-24
คุมประพฤตินครนายกเชิญอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมปฏิบัติงานด้านคดี หลังเทศกาลสงกรานต์ 2561 2018-04-24
คุมประพฤตินครนายกนำผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 2018-04-24
คุมประพฤตินครนายกนำผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 2018-04-24
คุมประพฤตินครนายกร่วมปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก/ด่านชุมชน/จุดบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 2018-04-24
คุมประพฤตินครนายก ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางพัฒนาจังหวัดนครนายกอัจฉริยะ 2018-04-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-04-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง ประจำเดือนเมษายน 2561 2018-04-23
คป.แปดริ้วร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม 2018-04-23
คป.แปดริ้ว จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปี 2561 2018-04-23
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2018-04-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-04-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-04-19
คป.แปดริ้ว ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ การพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 (สภากาแฟ) 2018-04-18
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-04-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-04-11
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 "ขับรถมีนำ้ใจ รักษาวินัยจราจร" และอบรมกฎหมายจราจร 2018-04-11
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี ประจำเดือนเมษายน 2561" 2018-04-11
คป.แปดริ้ว ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2561 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2018-04-10
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-04-10
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-04-10
คป.แปดริ้ว ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 2018-04-09
คป.แปดริ้ว ร่วมประกวด Best practice ในการพัฒนาระบบบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด จังหวัดฉะเชิงเทรา 2018-04-09
คป.แปดริ้ว ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์ ประจำปี 2561 2018-04-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ ประจำเดือนเมษายน 2561 2018-04-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" 2018-04-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "บรรยายให้ความรู้เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ" 2018-04-09
สคป.จ.ปจ.ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-04-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-04-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-04-05
คป.แปดริ้ว เข้าพบท่านอัยการจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมแสดงความยินดีที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2018-04-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ" ประจำเดือนเมษายน 2561 2018-04-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้กระทำผิด 2018-04-04
คป.แปดริ้ว ร่วมโครงการถนนสายบุญ ครั้งที่ 5 2018-04-03
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-04-02
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-04-02
คป.แปดริ้ว ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 36 2018-03-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-03-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-03-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-03-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-03-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-03-27
สคป.จังหวัดจันทบุรี ทำงานบริการสังคม 2018-03-27
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-03-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-03-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-03-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-03-23
คป.แปดริ้ว ร่วมสัมมนาผู้ประกอบการเพื่อการยอมรับผู้พ้นโทษจากเรือนจำ 2018-03-22
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยเหลืองานในโรงพยาบาล" 2018-03-22
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 26 ปี กรมคุมประพฤติ "26 ปี คุมประพฤติรวมใจ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 2018-03-22
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-03-21
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-03-21
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-03-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด" 2018-03-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง ประจำเดือนมีนาคม 2561 2018-03-20
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-03-16
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-03-15
คป.แปดริ้ว จัดโครงการทำดีเพื่อสังคมร่วมสร้างฝายมีชีวิต ตามศาสตร์พระราชา เนื่องในวันครบรอบ 26 ปี กรมคุมประพฤติ และวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 127 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-03-15
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี" 2018-03-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "มอบเงินสงเคราะห์ทุนการศึกษาให้แก่ผู้กระทำผิด" 2018-03-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี ประจำเดือนมีนาคม 2561" 2018-03-14
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสครบรอบ วันคล้ายวันสถาปนา 26 ปี คุมประพฤติ 2018-03-14
คป.แปดริ้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม ระดับจังหวัด (กพยจ.) 2018-03-13
คป.แปดริ้ว ร่วมโครงการระงับข้อพิพาททางเลือกมิติใหม่ด้วยกลไกศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน 2018-03-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ 2018-03-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ ประจำเดือนมีนาคม 2561 2018-03-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด "อบรมพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้กระทำผิด" 2018-03-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยเหลืองานในโรงพยาบาล" 2018-03-09
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-03-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-03-08
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดรายการวิทยุเืพื่อประชาสัมพันธ์่ภารกิจกรมคุมประพฤติ" 2018-03-08
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "บรรยายให้ความรู้เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ" 2018-03-08
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศและอบรมธรรมะให้แก่ผู้กระทำผิด" ประจำเดือนมีนาคม 2561 2018-03-08
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ" ประจำเดือนมีนาคม 2561 2018-03-06
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 2018-03-06
คป.แปดริ้ว ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 2018-03-05
คป.แปดริ้ว ร่วมประชุมอบรมพัฒนาเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดฉะเชิงเทรา 2018-03-05
คป.แปดริ้ว นำทีม "สร้างฝายมีชีวิต ตามศาสตร์พระราชา" 2018-03-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-02-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-02-28
คป.แปดริ้ว ร่วมปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 2 2018-02-27
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อยครั้งที่ 4/2561" 2018-02-27
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-02-27
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-02-22
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-02-22
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-02-21
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-02-21
คป.แปดริ้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชาคมระดับจังหวัด 2018-02-20
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-02-19
คป.แปดริ้ว จัดโครงการอบรมธรรมะและเพิ่มทักษะแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-02-19
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-02-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-02-16
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-02-16
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-02-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี" 2018-02-14
คป.แปดริ้ว ร่วมโครงการถนนสายบุญ ครั้งที่ 3 2018-02-13
คป.แปดริ้ว ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม นางวาสนา สาคร อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2018-02-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-02-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561" 2018-02-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมเตรียมแผนการทำงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2018-02-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-02-13
คป.แปดริ้ว ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 2018-02-12
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-02-09
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-02-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-02-08
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมความรู้เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยให้แก่ผู้กระทำผิิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-02-08
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยเหลืองานในโรงพยาบาล" 2018-02-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-02-07
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศและอบรมธรรมะให้แก่ผู้กระทำผิด" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-02-07
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-02-07
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมเตรียมแผนการทำงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2018-02-06
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-02-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-02-01
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-02-01
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-01-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-01-30
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน ประจำเดือนมกราคม 2561 2018-01-29
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-01-25
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยเหลืองานในโรงพยาบาล" 2018-01-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-01-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-01-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-01-23
คป.แปดริ้ว ร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2561 2018-01-23
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง ประจำเดือนมกราคม 2561 2018-01-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-01-18
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-01-18
คป.แปดริ้ว ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2018-01-18
คป.แปดริ้ว ร่วมโครงการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 2018-01-18
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-01-17
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-01-17
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-01-17
คป.แปดริ้ว ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2018-01-17
คป.แปดริ้ว ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่1) 2018-01-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อยครั้งที่ 3/2561" 2018-01-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี "ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี ประจำเดือนมกราคม 2561" 2018-01-17
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-01-16
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-01-16
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ ประจำเดือนมกราคม 2561 2018-01-15
คป.แปดริ้ว ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะทำงานถอดบทเรียนผลการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 2018-01-15
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2018-01-11
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2018-01-11
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2018-01-10
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2018-01-10
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2018-01-10
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยเหลืองานในโรงพยาบาล" 2018-01-10
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมความรู้เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยให้แก่ผู้กระทำผิิด ประจำเดือนมกราคม 2561 2018-01-10
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี "จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศและอบรมธรรมะให้แก่ผู้กระทำผิด" ประจำเดือนมกราคม 2561 2018-01-10
คป.แปดริ้ว ร่วมโครงการถนนสายบุญ ครั้งที่ 2 2018-01-09
คณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “อ.ส.ค.สัมพันธ์ สังสรรค์ ปีใหม่ 2561” 2018-01-08
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ" ประจำเดือนมกราคม 2561 2018-01-08
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2018-01-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-01-05
คป.แปดริ้ว เข้าคารวะขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 2018-01-04
คป.แปดริ้ว ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2018-01-04
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-29
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-29
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-29
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-29
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2017-12-27
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2017-12-27
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 "ขับรถมีนำ้ใจ รักษาวินัยจราจร" และอบรมกฎหมายจราจร 2017-12-27
คป.แปดริ้ว ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2017-12-26
คป.แปดริ้ว ร่วมกับคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ ทำบุญถวายเครื่องกันหนาวแก่พระสงฆ์ ณ วัดโคกผาสุข อ.สนามชัยเขต 2017-12-26
คป.แปดริ้ว จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม แก่บุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติ 2017-12-26
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-26
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-26
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-20
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-20
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-20
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี "จัดโครงการอบรมความรู้เก่ี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมแก่บุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติ" 2017-12-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดกิจกรรมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยเหลืองานในโรงพยาบาล" 2017-12-15
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-14
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-14
คป.แปดริ้ว ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 2017-12-14
ท่านพวงแก้ว เชื้อเชย ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 2017-12-14
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-13
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่่ี 2017-12-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2017-12-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2017-12-13
คป.แปดริ้วร่วมโครงการทำบุญตักบาตร ถนนสายบุญ ประจำปีงบประมาณ 2561 2017-12-12
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2017-12-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศและอบรมธรรมะให้แก่ผู้กระทำผิด" ประจำเดือนธันวาคม 2560 2017-12-08
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ" ประจำเดือนธันวาคม 2560 2017-12-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2017-12-08
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-08
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-07
คป.แปดริ้ว ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดโครงการใส่หมวกให้น้อง 2017-12-06
คป.แปดริ้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 2017-12-06
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-06
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) (จิตอาสา) เข้าเฝ้าฯ รอรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2017-12-04
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-02
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-01
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-11-30
คป.แปดริ้ว จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-11-30
คป.แปดริ้ว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดบางปรงธรรมโชติการาม 2017-11-30
คป.แปดริ้ว จัดงานกีฬาสีสามัคคี 2017-11-30
คป.แปดริ้ว ร่วมประชุมโต๊ะข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนพฤศจิกายน 2560 2017-11-30
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2017-11-28
คป.แปดริ้ว ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวพัชรียา กลิ่นประทุม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ 2017-11-27
คป.แปดริ้ว ร่วมโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2017-11-27
คป.แปดริ้ว ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2017-11-27
คป.แปดริ้ว ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2017-11-27
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-11-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยเหลืองานในโรงพยาบาล" 2017-11-23
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2017-11-22
คป.แปดริ้ว ร่วมกับกรมคุมประพฤติ เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ นางสาวพัชรียา กลิ่นประทุม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 2017-11-21
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-11-20
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-11-20
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-11-20
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-11-20
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-11-20
สคป.จ.ปจ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-11-20
สคป.จ.ปจ. : ประชาสัมพันธ์ข่าว 2017-11-20
คป.แปดริ้ว เข้าร่วมสภากาแฟ 2017-11-17
คป.แปดริ้ว ร่วมเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง 2017-11-17
คป.แปดริ้ว ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2017-11-17
คป.แปดริ้ว ต้อนรับนักศึกษาดูงาน 2017-11-17
คป.แปดริ้ว ถอดบทเรียน โครงการชุมชนตะวันยิ้ม 2017-11-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2017-11-16
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่" 2017-11-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)"กิจกรรมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยเหลืองานในโรงพยาบาล" 2017-11-10
คป.แปดริ้ว ร่วมออกตรวจจัดระเบียบสังคมงานนมัสการพระพุทธโสธรฯ 2017-11-06
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) "จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศและอบรมธรรมะให้แก่ผู้กระทำผิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560" 2017-11-01
คป.แปดริ้ว ร่วมประชุมโต๊ะข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรา 2017-10-30
คป.แปดริ้ว ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-10-27
สคป.จ.ปจ(สาขกบินทร์บุรี) ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-10-27
คป.แปดริ้ว ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระนวกะ 2017-10-25
คป.แปดริ้ว ร่วมซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 2017-10-25
คป.แปดริ้วร่วมงานวันปิยมหาราช 2017-10-25
คป.กบินทร์บุรีร่วมจิตอาสา 2017-10-24
คป.แปดริ้ว จัดกิจกรรมเข้าวัดปฎิบัติธรรมในวันพระ 2017-10-19
คป.แปดริ้ว ร่วมประชุม กพยจ. 2017-10-19
คป.เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 2017-10-19
คป.แปดริ้ว แสดงความยินดีแด่ท่านสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 2017-10-12
คป.แปดริ้ว จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2017-10-10
คป.แปดริ้ว ติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนตะวันยิ้ม 2017-10-10
คป.แปดริ้ว ติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนตะวันยิ้ม 2017-09-27
คป.แปดริ้ว เข้าร่วมประชุม กพยจ. 2017-09-25
คป.แปดริ้ว จัดโครงการอบรมกฎหมายงานคุมประพฤติ 2017-09-22
คป.แปดริ้ว ทำบุญตักบาตร 2017-09-20
ปค.แปดริ้ว ร่วมงานวันรพี 2017-08-09
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2017-08-01
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.30น นางสาวสิรินทร์ พุ่มงาม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด/ยุติธรรมจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2017-08-01
คป.ตราด 2017-08-01
คุมประพฤติกบินทร์บุรี 2017-07-27
คป.ตราด 2017-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2017-07-19
คป.แปดริ้ว#2 2016-04-01
คป.แปดริ้ว 2016-04-01
คป.จันทบุรีจัดกิจกรรมอบรมความรู้ 2016-03-30
คป.แปดริ้ว # 2 2016-03-24
คป.แปดริ้ว 2016-03-24
คป.จันทบุรีจัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2/2559 2016-03-23