รูป หัวข้อ วันที่
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-04
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-12-03
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน ธันวาคม 2563 2020-12-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-02
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2020-12-02
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-12-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-30
สคป.ชลบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ติดตามตัวผู้พักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก 2020-11-30
สคป.ชลบุรี ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-11-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-28
คป.กบินทร์บุรี ทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2020-11-27
สคป.ชลบุรี เปิดศูนย์ประสานงานอาสามัครคุมประพฤติอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2020-11-26
คป.กบินทร์บุรี จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธาน คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกบินทร์บุรี 2020-11-26
คป.กบินทร์บุรี จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธาน คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-11-26
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2020-11-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-26
สคป.ชลบุรี ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ไม่เข้มงวด 2020-11-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอองครักษ์ 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากพลี 2020-11-25
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-11-24
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2020-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครนายก 2020-11-24
สคป.ชลบุรี จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำในเขตพื้นที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-11-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-18
สคป.ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2020-11-18
สคป.ชลบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมเป็นเครือข่ายน้องพี่ TO BE NUMBER ONE 2020-11-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-17
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2020-11-17
สคป.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา พาผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-11-14
สคป.ชลบุรี ตรวจเยี่ยมสำรวจความพร้อมสถานที่บำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว 2020-11-14
สคป.ชลบุรี ออกติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมโครงการกำลังใจฯ 2020-11-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-11
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีเปิด โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแล ของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 (ประจำศาลเยาวชนและครอบครัว) ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-11-11
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-11-11
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-11-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-10
คป.กบินทร์บุรี ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงยุติธรรม 2020-11-10
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2020-11-10
คป.กบินทร์บุรี ประชาสัมพันธ์การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (EM) มาใช้ในภารกิจคุมประพฤติ แก่ผู้นำชุมชนอำเภอนาดี 2020-11-10
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน และโปรแกรมเฉพาะด้าน 2020-11-06
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ เพื่อทบทวนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่องการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้ในกับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 2020-11-06
คป.กบินทร์บุรี ร่วมงาน พระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ มารดานายอำเภอกบินทร์บุรี 2020-11-06
สคป.ชลบุรี ตรวจเยี่ยมสำรวจความพร้อมสถานที่บำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว 2020-11-05
สคป.ชลบุรี ตรวจเยี่ยมสำรวจความพร้อมสถานที่บำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว 2020-11-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-05
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-11-04
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 2020-11-04
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2020-11-04
คป.กบินทร์บุรี ประชาสัมพันธ์การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (EM) มาใช้ในภารกิจคุมประพฤติ แก่ผู้นำชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี 2020-11-04
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-11-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-03
คป.กบินทร์บุรี เคารพศพ และร่วมเป็นเจ้าภาพ ในงานสวดพระอภิธรรมงานศพ มารดานายอำเภอกบินทร์บุรี 2020-11-03
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-11-03
สคป.ชลบุรี รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 2020-11-02
สคป.ชลบุรี พบผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี 2020-11-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-02
คป.กบินทร์บุรี ทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ฟื้นฟูผู้ประสบอุทุกภัย 2020-10-31
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมประกวดนางนพมาศ วันลอยกระทง ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 2020-10-31
คป.กบินทร์บุรี ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (Eletronic Monitoring: EM) 2020-10-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-29
คป.กบินทร์บุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดกบินทร์บุรีแจ้งความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (Electronic Monitoring : EM) มาใช้ในภารกิจคุมประพฤติ 2020-10-29
คป.กบินทร์บุรี ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติภาค ๒ สัญจร 2020-10-29
คป.กบินทร์บุรี ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (Eletronic Monitoring: EM) 2020-10-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-27
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-10-27
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำพุทธศักราชปี 2563 2020-10-27
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2020-10-27
สคป.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 2020-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 2020-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดนครนายก เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 2020-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 2020-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ ชุมชนหมู่ที่ 12 ตำบลพรหมณี 2020-10-26
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2020-10-23
คป.กบินทร์บุรี ทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2020-10-23
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-10-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-22
คป.กบินทร์บุรี ร่วมงานฌาปนกิจศพ มารดาเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2020-10-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-21
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และกิจกรรมวางพานพุ่ม 2020-10-21
คป.กบินทร์บุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในงานสวดพระอภิธรรมงานศพ มารดาเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2020-10-21
คป.กบินทร์บุรี วางพวงหรีดเคารพศพ มารดาเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2020-10-20
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2020-10-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-19
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-10-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-14
สคป.ชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 2020-10-14
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-10-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-14
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม 2020-10-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-13
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2020-10-12
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ เพื่อทบทวนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่องการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้ในกับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 2020-10-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-11
สคป.เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา 2020-10-09
สคป.ชลบุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี 2020-10-09
สคป.ชลบุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี 2020-10-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-07
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน ตุลาคม 2563 2020-10-07
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-10-06
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2020-10-06
สคป.ชลบุรี จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-10-05
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-02
สคป.ชลบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช 2020-10-01
สคป.ชลบุรี เคารพธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทย 2020-10-01
คป.กบินทร์บุรี ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง สอดส่อง หากพบหรือมีบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นแรงงาน ต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 2020-10-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-24
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการทำบุญตักบาตร และเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 2020-09-17
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ วิทยากรแกนนำ และขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 5 2020-09-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-17
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับคุมประพฤติปราจีนบุรี ศึกษาดูงานการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี 2020-09-16
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-09-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-15
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2020-09-14
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการทำบุญตักบาตร และเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 2020-09-10
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีบวงสรวงและพุทธาภิเษก หลวงพ่อใหญ่ ณ ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี 2020-09-10
สคป.ชลบุรี รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-09-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-08
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-09-08
คป.กบินทร์บุรี ร่วมภารกิจต้อนรับคณะอัยการและเยาวชน ภายใต้โครงการการบูรณาการ การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน 2020-09-08
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-09-08
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-09-08
สคป.ชลบุรี จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-09-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-03
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน กันยายน 2563 2020-09-02
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2020-09-02
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-09-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-02
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย 2020-09-02
คป.กบินทร์บุรี รับการตรวจติดตาม จากท่านสุดฤดี ศรีอรุณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-09-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-01
สคป.ชลบุรี จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โดยโปรแกรมเฉพาะด้าน 2020-08-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-28
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จัดกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-28
สคป.ชลบุรี ติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมโครงการกำลังใจ 2020-08-27
สคป.ชลบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยพฤติกรรม "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดชลบุรี" รุ่นที่ 3 2020-08-27
คป.กบินทร์บุรี ทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2020-08-27
คป.กบินทร์บุรี บรรยายให้ความรู้ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-08-27
คป.กบินทร์บุรี บรรยายให้ความรู้ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-08-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-26
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2020-08-25
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-08-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-20
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการทำบุญตักบาตร และเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 2020-08-19
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-08-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-19
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2020-08-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-17
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-15
สคป.ชลบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานงานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและสงเคราะห์ผู้ต้องขังภานหลังพ้นโทษ 2020-08-14
สคป.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-13
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2020-08-13
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 2020-08-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-13
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-08-12
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมบริการสังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-12
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2020-08-11
สคป.ชลบุรี จัดกิจกรรมฝึกอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-10
สคป.ชลบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2563 2020-08-07
สคป.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2563 2020-08-07
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2563 2020-08-07
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน สิงหาคม 2563 2020-08-06
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2020-08-04
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-08-04
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-08-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-31
คป.กบินทร์บุรี คุมประพฤติกบินทร์บุรี สร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิดผ่านศูนย์แคร์ (CARE: Center for Asistance to Reintegration and Employment) 2020-07-31
สคป.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2020-07-31
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 2020-07-30
คป.กบินทร์บุรี ร่วมรับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2020-07-30
สคป.ชลบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2020-07-29
สคป.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
สคป.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
คป.กบินทร์บุรี บรรยายให้ความรู้ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-07-29
คป.กบินทร์บุรี บรรยายให้ความรู้ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-07-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-29
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2020-07-29
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์(หนองปลาแขยง) 2020-07-29
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 2020-07-29
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานฯ 2020-07-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-24
คป.กบินทร์บุรี เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-07-23
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-07-23
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ “ฝึกอบรมการเสริมสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ สำหรับผู้พ้นการคุมความประพฤติ” 2020-07-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-22
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2020-07-21
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการทำบุญตักบาตร และเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 2020-07-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-19
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ “ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ในการประกอบอาชีพแก่ผู้กระทำผิด” 2020-07-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-14
คป.กบินทร์บุรี ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านเครื่องกระจายเสียงระบบไร้สาย 2020-07-13
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2020-07-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-13
สคป.ชลบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยพฤติกรรม "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดชลบุรี" 2020-07-13
สคป.ชลบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-07-13
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 2020-07-11
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-07-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-09
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2020-07-08
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 2020-07-05
สคป.ชลบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ทาสีจราจร 2020-07-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-02
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการศูนย์แคร์ (CARE: Center for Asistance to Reintegration and Employment) 2020-07-02
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน กรกฎาคม 2563 2020-07-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-02
สคป.ชลบุรี รับมอบหน้ากากผ้าจาก พมจ.ชลบุรี 2020-07-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-01
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-06-30
สคป.ชลบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-06-30
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-06-29
สคป.ชลบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2020-06-27
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2020-06-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-26
สคป.ชลบุรี จัดกิจกรรมบริการสังคมฯ "คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด 19" ครั้งที่ 2 2020-06-26
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2020-06-24
สคป.ชลบุรี ประสานส่งตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษจำคุกคืนเรือนจำ 2020-06-24
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-06-23
สคป.ชลบุรี รับมอบหน้ากากผ้าจาก อสค. 2020-06-22
สคป.ชลบุรี รับมอบหน้ากากผ้าจาก พมจ.ชลบุรี 2020-06-22
สคป.ชลบุรี รับรายงานตัวผู้พักการลงโทษและผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก 2020-06-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-17
สคป.ชลบุรี ดำเนินรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์ 2020-06-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-16
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2020-06-15
สคป.ชลบุรี รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมระดับ 02 และ 03 อำเภอบ้านบึง จังวหัดชลบุรี 2020-06-12
สคป.ชลบุรี สำรวจความพร้อมและแนะนำการส่ง-รับผู้เข้ารับการบำบัดแบบควบคุมตัว 2020-06-12
สคป.ชลบุรี ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2020-06-12
สคป.ชลบุรี รับฟังการชี้แจ้งการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) 2020-06-11
สคป.ชลบุรี จัดทำที่นั่งบริการประชาชน 2020-06-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-10
คป.กบินทร์บุรี ติดตามผลภายหลังสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพ 2020-06-09
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-06-09
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-06-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-09
สคป.ชลบุรี ดำเนินรายการวิทยุ "สบายๆ สไตล์คุมประพฤติ" 2020-06-09
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2020-06-08
สคป.ชลบุรี หารือจัดกิจกรรมบริการสังคมฯ "คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด 19" ครั้งที่ 2 2020-06-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-05
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติร่วมใจป้องกันภัยโควิด - 19” 2020-06-04
คุมประพฤติชลบุรีจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม "คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด 19" 2020-06-04
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 2020-06-03
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2020-06-02
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2020-06-02
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-06-02
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-06-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-01
คุมประพฤติชลบุรีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-26
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-05-26
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2020-05-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-23
คป.กบินทร์บุรี ร่วมแบ่งปันสิ่งของ “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปัน ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2020-05-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-20
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2020-05-20
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-05-20
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2020-05-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-13
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-05-12
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-05-12
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-05-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-05
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-04-28
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2020-04-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-24
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-04-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-21
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2020-04-20
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2020-04-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-17
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-04-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-16
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2020-04-15
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-04-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-14
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-04-10
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2020-04-07
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-04-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-01
คป.กบินทร์บุรี มอบทุนประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-03-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-26
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ “อบรมธรรมะ” 2020-03-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-18
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-18
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2020-03-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-18
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ “อบรมธรรมะ” 2020-03-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-13
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ แชร์ความคิด ร่วมมิตรผูกใจ ใกล้ชิดประชาชน” 2020-03-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-12
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ “อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน” 2020-03-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-10
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมคุมประพฤติครบรอบ 28 ปี และกระทรวงยุติธรรมครบรอบ 129 ปี 2020-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 28 ปี และ วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 129 ปี 2020-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 28 ปี และ วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 129 ปี 2020-03-09
คป.กบินทร์บุรี ร่วมมหกรรมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2563 2020-03-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-05
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-03-05
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ “อบรมความรู้พระราชบัญญัติจราจรทางบก และการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย” 2020-03-04
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2563 2020-03-04
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ “อบรมความรู้พระราชบัญญัติป่าไม้ และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ” 2020-03-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-27
คป.กบินทร์บุรี ทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2020-02-27
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม) 2020-02-27
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2020-02-26
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและ ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2020-02-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-25
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-20
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-19
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2020-02-17
คป.กบินทร์บุรี ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2020-02-17
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม 2020-02-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-14
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ“การอบรมป้องกันการเสพซ้ำ” 2020-02-13
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-02-12
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและ ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2020-02-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-06
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูยาเสพติด (เฉพาะด้าน) 2020-02-06
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-04
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-02-04
คป.กบินทร์บุรี มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-02-04
คป.กบินทร์บุรี ร่วมต้อนรับและ ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะพระภิกษุสงฆ์เดินธุดงค์ ในโครงการเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน 2020-02-04
คป.กบินทร์บุรี เยี่ยมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ที่คลอดบุตร 2020-02-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-03
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-02-03
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี 2020-02-01
คป.กบินทร์บุรี บรรยายให้ความรู้ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-01-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-31
คป.กบินทร์บุรี บรรยายให้ความรู้ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-01-30
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-30
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและ ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2020-01-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-29
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2020-01-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-27
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ ถนน 33 บริเวณศาลเจ้าพ่อพระปรง 2020-01-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-22
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการจัดทำแนวกันไฟ ในเขตตำบลบุพราหมณ์ ประจำปี งบประมาณ 2563 2020-01-21
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมโครงการปรับทุกข์ ปันสุข สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ประจำปี งบประมาณ 2563 2020-01-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-21
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี) 2020-01-20
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2020-01-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-19
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม สวดมนต์หน้าพระพุทธนรเสฎฐนาถมุนี 2020-01-17
คป.กบินทร์บุรี เปิดค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 2020-01-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-17
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี) 2020-01-15
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ แชร์ความคิด ร่วมมิตรผูกใจ ใกล้ชิดประชาชน” 2020-01-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน 2020-01-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-15
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-01-14
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและ ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2020-01-14
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการอบรมความรู้ ด้านกฎหมายแก่ประชาชน และผู้กระทำผิด 2020-01-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-09
คป.กบินทร์บุรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-08
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-01-07
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2020-01-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-02
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2019-12-28
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการสนับสนุน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 2019-12-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-25
คป.กบินทร์บุรี นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมการตัดแผ้วถางต้นไม้ หรือ สิ่งกีดขวางบริเวณข้างทาง 2019-12-24
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและ ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2019-12-24
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 2019-12-20
คป.กบินทร์บุรี จัดประชุมสามัญ อาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 1/2563 2019-12-19
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-18
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสมัครคุมประพฤติอำเภออนาดี 2019-12-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-17
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2019-12-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-13
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning day ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข 2019-12-12
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ แชร์ความคิด ร่วมมิตรผูกใจ ใกล้ชิดประชาชน” 2019-12-12
คป.กบินทร์บุรี ร่วมชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2019-12-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-12
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2019-12-10
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2019-12-10
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2019-12-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-06
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 2019-12-06
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 2019-12-06
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-05
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม "สวมหมวกนิรภัย ในชุมชน และโรงเรียน 100%" 2019-12-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-04
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2019-12-02
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีวันสถาปนาหน่วย กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 2019-11-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-28
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและ ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2019-11-27
คป.กบินทร์บุรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ภารกิจกรมคุมประพฤติ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-11-27
คป.กบินทร์บุรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ภารกิจกรมคุมประพฤติ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-11-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-25
คป.กบินทร์บุรี นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ป่วยติดเตียง 2019-11-21
คป.กบินทร์บุรี นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-11-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-18
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2019-11-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-14
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-13
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2019-11-12
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและ ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2019-11-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-11
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2019-11-11
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ประจำปี 2562 2019-11-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-09
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ 2019-11-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-07
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-11-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-07
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมความรู้ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-11-06
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2019-11-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-30
สนง.คป.ชลบุรี " เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี " 2019-10-29
สนง.คป.ชลบุรี " ผอ.สคป.จ.ชลบุรี เข้าพบอัยการจังหวัดชลบุรี " 2019-10-29
คป.กบินทร์บุรี ร่วมการประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติภาค 2 ประจำปี 2562 2019-10-29
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-29
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ แชร์ความคิด ร่วมมิตรผูกใจ ใกล้ชิดประชาชน” 2019-10-29
คป.สระแก้วครวจเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมืองฯ 2019-10-29
สนง.คป.ชลบุรี " เข้าร่วมพิธีเนื่องใน วันปิยมหาราช " 2019-10-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-24
คป.กบินทร์บุรี ทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2019-10-24
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและ พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-22
คป.กบินทร์บุรีจัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและ ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2019-10-22
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมเกียรติฯ 2019-10-21
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2019-10-21
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2019-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครนายกและอำเภอปากพลี ครั้งที่ 1/2563 2019-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านนา 2019-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก 2019-10-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-16
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ยุติธรรมทำความดีด้วยหัวใจ" 2019-10-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-15
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) 2019-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง พรหมณี ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร,วางพวงมาลาและ ถวายบังคมฯ บำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) 2019-10-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-09
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2019-10-08
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2019-10-07
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการทำบุญตักบาตรและเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา 2019-10-07
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมธรรมะ 2019-10-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-20
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ แก่ผู้พ้นคุมความประพฤติ 2019-09-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-12
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-12
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก 2019-09-11
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดนครนายก 2019-09-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ 2019-09-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ 2019-09-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-03
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-03
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล กรมคุมประพฤติ ณ สนามแข่งขัน บูล โอริธีม แอนด์ โบว์ เมเจอร์ ซินิเพล็กซ์ สาขารังสิต ชั้น 2 กรุงเทพฯ 2019-09-02
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา รับมอบเงินบริจาคการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลและเครื่องปริ๊นเตอร์ จากคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการ "ต้นกล้าใหม่ ห่างไกลยาเสพติด" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา นำสมาชิกชมรม To Be Number One เข้าร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดสุวรรณคีรี ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดสุวรรณคีรี ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา นำสมาชิกชมรม To Be Number One เข้าร่วมโครงการค่ายการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มสำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการค่ายการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มสำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-21
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-08-20
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-16
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริการประชาชน ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-14
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-14
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลำคลองบริเวณคลองบึงเทพยา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-14
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร ริมแม่น้ำบางปะกง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-14
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาจตุรมุข บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-14
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก 2019-08-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ แก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 3/2562 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัคร คุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติใหม่ 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก นำพลังสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำงานบริการสังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช พ.ศ. 2562 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก นำพลังสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำงานบริการสังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช พ.ศ. 2562 2019-08-13
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธี "วันรพี" ประจำปี พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรกับพนักงานควบคุม ครั้งที่ 1/2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรกับพนักงานคุมประพฤติและธุรการคดี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการปฐมนิเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดเทพนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพอาสาสมัครคุมประพฤติทอง สุชัยแสง อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-09
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-09
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-09
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-07
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-02
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดให้อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตน 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย เป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ทำงานบริการสังคมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) เข้าร่วมรับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) นำผู้พ้นการคุมความประพฤติ ถ่ายทอดประสบการณ์ และแนวคิดในการกลับตนเป็นคนดี ในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม.......เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มย่อย 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการทำบุญตักบาตร และเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พ้นการคุมประพฤติใน คดียาเสพติดให้โทษทุกประเภทครั้งที่ 2/2562 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตน 2019-08-01
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-01
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-07-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติและร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสวนสาธารณะ ณ สวนสาธารณะบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-07-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ ลานริมแม่น้ำบางปะกงบริเวณด้านหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-07-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาจตุรมุข บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-07-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดบางปรงธรรมโชติการาม อำเภอเมือง 2019-07-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมความรู้และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-07-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-26
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-26
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-22
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-19
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมประพฤติ ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตน 2019-07-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-07-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมชมงานมหกรรมรวมพล สมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 2019-07-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-07-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-07-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการทำบุญตักบาตร และเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 2019-07-18
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-18
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ที่มีระดับความเสี่ยงสูง และการควบคุมแบบเข้มงวด ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-15
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมงานพิธีเปิดงานมหกรรมเส้นทางท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมทวารวดี และเส้นทางประวัติศาสตร์บูรพมหากษัตริย์ไทย 2019-07-15
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ตรวจเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 2019-07-15
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ตรวจเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 2019-07-15
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีเปิดร้านกาแฟ “ฮัก ณ กบินทร์” 2019-07-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-11
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตน 2019-07-10
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2019-07-10
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-07-10
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-10
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิดอำเภอวังน้ำเย็น 2019-07-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2019-07-08
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ และโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ 2019-07-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมงานพิธีบวงสรวงและแถลงข่าว โครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-07-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-07-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 2019-07-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-07-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรีครั้งที่ 6/2562 2019-07-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติบุญชู ลาน้อย 2019-07-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตน 2019-07-03
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-02
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-01
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดบางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเ 2019-07-01
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-06-28
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและมหกรรมรวมพล To Be Number One จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี พ.ศ.2562 ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-06-28
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม "โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ" ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-06-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-27
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-26
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-26
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-25
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิดอำเภอเขาฉกรรจ์ 2019-06-25
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) แสดงความยินดีต้อนรับ ท่านวริญญา สัมพันธรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน 2019-06-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-24
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมเปิดโครงการพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ตามกฎเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-06-21
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-20
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดประชุมสามัญ อาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 1/2562 2019-06-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มย่อยครั้งที่ 8/2562 2019-06-20
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจกรมคุมประพฤติตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2019-06-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมขนตำบลบ่อทอง 2019-06-17
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิดอำเภอเมืองสระแก้ว 2019-06-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ที่มีระดับความเสี่ยงสูง และการควบคุมแบบเข้มงวด ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจกรมคุมประพฤติตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2019-06-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม.......เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2019-06-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-12
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-12
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2019-06-10
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-06-10
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-06
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2019-06-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-05
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายวิรัต รัตนสินธ์ บิดานายชารวี รัตนสินธ์ พนักงานขับรถยนต์ ณ บ้านบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-06-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-06-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) เยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมือง และ สงเคราะห์ค่าเดินทางกลับภูมิลำเนา 2019-06-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพ.ศ. 2562 2019-06-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-06-04
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-06-04
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาจตุรมุข บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-06-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-29
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีปล่อยตัวนักโทษ ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2019-05-29
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-05-28
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้ เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแก่ผู้ต้องขัง 2019-05-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 2019-05-24
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการ 'บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-23
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพอาสาสมัครคุมประพฤติพเยาว์ ดุลยสิทธิ์ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-23
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม "โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ" ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วัดชมโพธยาราม ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-22
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อ.ส.ค.พเยาว์ ดุลยสิทธิ์ อ.ส.ค.อำเภอราชสาส์น ณ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-22
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1/2562 ณ วัดป่าชินรังสี (วัดคลองนา) ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-22
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพนายแล สาคร บิดา อ.ส.ค.สำรวย สาคร ณ วัดบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-22
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดบางผึ้ง ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-22
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม.......เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-22
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมขนตำบลบ่อทอง 2019-05-21
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 2019-05-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มย่อยที่บ้านกึ่งวิถี 2019-05-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มย่อยครั้งที่ 7/2562 2019-05-17
คป.สระแก้วจักประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออรัญประเทศ ครั้งที่ 2/2562 2019-05-16
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด อำเภออรัญประเทศ 2019-05-16
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-15
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-15
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-14
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมให้ความรู้และดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ พ.ศ.2562 ณ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2019-05-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2019-05-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-13
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคกลาง กองพลทหารราบที่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-13
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4/2562 ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า กองพลทหารราบที่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-13
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดบางปรงธรรมโชติการาม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-13
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-05-13
คุมประพฤติสระแก้วเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมืองฯ 2019-05-10
คุมประพฤติสระแก้วจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอวัฒนานคร ครั้งที่ 2/2562 2019-05-10
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด อำเภอวัฒนานคร 2019-05-10
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-09
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-08
คุมประพฤติสระแก้วร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสู่ขวัญควายและวันอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562 2019-05-08
คุมประพฤติสระแก้วร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 2019-05-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-07
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-05-07
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-05-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) และผู้ตรวจราชการกรม หารือ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด กับศาลจังหวัดกบินทร์บุรี 2019-05-01
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมและประชาสัมพันธ์การนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Em) มาใช้กับผู้กระทำผิดให้แก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหนองอีโถน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา(สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-29
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดท่าเกวียน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-29
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-27
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-27
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2019-04-26
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-26
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-26
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี พ.ศ.2562 ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชภัฎราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-26
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการ To Be Number One ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมศรีสุนทร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-26
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนเมษายน 2562 2019-04-25
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีวันสถาปนาศาลยุติธรรม 2019-04-25
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมขนตำบลบ่อทอง 2019-04-23
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 2019-04-22
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ปี 2562 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-19
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจัดระเบียบสังคมงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ 2562 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-19
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศาลาจตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-19
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ส่งผู้ถูกคุมความความประพฤติ ทำกิจกรรมบริการสังคมช่วยเหลือและบริการประชาชน ที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ เพื่อการสนับสนุนการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 “ขับรถดีมีน้ำใจ และรักษาวินัยจราจร” 2019-04-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรม อบรมกฎหมายจราจร และการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-04-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์อำเภอนาดี 2019-04-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 2019-04-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีวันพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2019-04-17
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-17
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-17
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม "โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-11
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าพบนายสมศักดิ์ เกียรติดานุสรณ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา เพื่อหารือข้อราชการเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา 2019-04-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-10
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณปากน้ำโจ้โล้ ปากคลองท่าลาด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 ณ ศาลาจตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-09
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-06
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมความรู้และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 "ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประสานงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด นำตู้อัจฉริยะ Job Box มาให้บริการจัดหางานแก่ ผู้กระทำผิดและชาชนที่มาติดต่อสำนักงานฯ 2019-04-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรีมารับตำแหน่งใหม่ 2019-04-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-04
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพมารดา อสค.ดำเนิน เพ่งพินิจ ณ วัดลาดบัวขาว ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-03
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-04-03
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมความรู้เรื่องผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-04-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดประชุมชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-04-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนเมษายน 2562 2019-04-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนเมษายน 2562 2019-04-03
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิด (ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอคลองหาด) 2019-04-02
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าพบผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-02
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-04-02
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 2019-04-02
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-31
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-29
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-29
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ติดอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ถูกคุมความประพฤติ รายที่ 5 2019-03-29
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดโครงการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา แบบกลุ่ม “สร้างรอยยิ้มในดวงใจ ก้าวพ้นภัยยาเสพติด” 2019-03-29
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-27
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-26
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิด (ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอเขาฉกรรจ์) 2019-03-26
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-22
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ติดอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ถูกคุมความประพฤติ รายที่ 4 2019-03-21
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ติดอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ถูกคุมความประพฤติ รายที่ 3 2019-03-21
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มย่อยครั้งที่ 6/2562 2019-03-21
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-20
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิด 2019-03-19
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พ้นการคุมประพฤติใน คดียาเสพติดให้โทษทุกประเภทครั้งที่ 1/2562 2019-03-19
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2019-03-18
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูและการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติประจำปี 2562 2019-03-16
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมตักบาตรและ Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี 2562 2019-03-15
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ที่มีระดับความเสี่ยงสูง และการควบคุมแบบเข้มงวดประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-15
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-13
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม "โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2562 2019-03-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม.......เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2019-03-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-12
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิด 2019-03-12
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ 1/2562 2019-03-12
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2019-03-11
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-07
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-06
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ และอบรมความรู้เรื่องผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด 2019-03-06
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิด 2019-03-06
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)ร่วมกับรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรรม 2019-03-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2019-03-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ทำงานบริการสังคมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2019-03-05
คป.สระแก้วจัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด กิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 2019-03-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-03-02
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-28
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-02-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกับอุทยานแห่งชาติทับลาน และหน่วยงานในพื้นที่ ทำบริการสังคมโดยการทำแนวป้องกันไฟป่า ตามแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ กับกรมอุทยานแห่งชา 2019-02-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2019-02-20
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิด 2019-02-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ที่มีระดับความเสี่ยงสูง และการควบคุมแบบเข้มงวด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-15
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ติดอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ถูกคุมความประพฤติ รายที่ 2 2019-02-15
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมหารือเกี่ยวกับการนำEM มาใช้กับผู้พักการลงโทษ และลดวันต้องโทษจำคุก 2019-02-15
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-14
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-02-14
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมและประชาสัมพันธ์การนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดให้แก่สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-02-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2019-02-13
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมแสดงความยินดีกับ อสค.วิภา เฟื่องฟูดำรงชัย ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา รับโล่เกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2561 2019-02-12
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และให้ข้อคิด กำลังใจกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-02-12
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2019-02-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-10
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีเปิดงานวิถีชุมชน ชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำ น้อมนำสักการะพระแก้วนิลกาฬ ทานตะวันบาน @ บ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี ครั้งที่ 2 2019-02-08
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมประชุมกำหนดทำกิจกรรมบริการสังคมกับอุทยานแห่งชาติทับลาน และหน่วยงานในพื้นที่ 2019-02-08
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1/2562 2019-02-08
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิด 2019-02-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-07
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-07
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด อำเภอวัฒนานคร 2019-02-07
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-06
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมกฎหมายจราจรให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-06
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบอัยการจังหวัดฉะเชิงเทราและอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-02-06
สนง.คป.กบินทร์บุรี สาขากบินทร์บุรีจัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศและอบรมธรรมะให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-06
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2019-02-05
คป.สระแก้วร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิด 2019-02-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-02-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมการปฏิญาณตนและ มอบเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 2019-02-04
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ประชุมร่วมกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่่อหารือและขอคำแนะนำในการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-04
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-02-04
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ อสค.สมยศ เอี่ยวศิริ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมสารคาม 2019-01-31
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมสำนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2562 2019-01-31
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-01-29
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจำ 2019-01-29
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิด 2019-01-29
คป.สระแก้วจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปีครั้งที่ 1/ 2562 2019-01-28
คป.สระแก้ว ขับเคลื่อนโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2019-01-25
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) 2019-01-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ติดอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-01-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างค่านิยมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมือง ที่มีคุณภาพ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-01-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ทำงานบริการสังคมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2019-01-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างค่านิยมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมือง ที่มีคุณภาพ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-01-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มย่อยครั้งที่ 2/2562 2019-01-24
กิจกรรมการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับลดการใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศ 2019-01-23
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-01-23
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ) จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-01-23
จัดโครงการฝึกอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-01-21
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2019-01-21
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-18
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-18
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-17
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-16
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-16
เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด รุ่นที่ 1 2019-01-16
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมฝึกอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ (น้ำหมักจากเศษปลา) 2019-01-16
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2019-01-16
รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอราชสาส์น ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-01-16
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2019-01-14
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนของจังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-01-11
ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดของจังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-01-11
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมหารือเกี่ยวกับการดูแลจำเลย ซึ่งศาลมีคำสั่งให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ และ การนำEM มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-01-11
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ที่มีระดับความเสี่ยงสูง และการควบคุมแบบเข้มงวดประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-10
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-10
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-09
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมแยกก่อนทิ้ง และ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และลดปริมาณขยะภายในครัวเรือน 2019-01-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) เข้าอวยพรนายพิศิษฐ์ กัณหารี อาสาสมัครคุมประพฤติอาวุโสเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2019-01-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) เข้าอวยพรนายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดีเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2019-01-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2019-01-07
รับคดีเข้าใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 2 ม.ค.62 2019-01-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และปฐมนิเทศแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับ 2019-01-03
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ วิถีธรรม พ.ศ.2562 2019-01-02
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-01
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-01-01
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-29
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) กิจกรรม เดินรณรงค์ เพื่อการสนับสนุนการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2018-12-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-28
ส่งมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 2018-12-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-26
โครงการอบรมความรู้และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2018-12-26
เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 2018-12-26
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ร่วมกับศาลจังหวัดกบินทร์บุรี 2018-12-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-25
คป.สระแก้วมอบทุนประกอบอาชีพ 2018-12-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลาดตะเคียน 2018-12-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เท่าทัน และห่างไกลจากยาเสพติด ตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-12-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการ และคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 2018-12-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การติดตั้ง การใช้งานการดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ระบบการควบคุมการทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง (Admin) รุ่นที่ 1 2018-12-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) รับรายงานตัวติดตาม ผู้พ้นการคุมความประพฤติ 2018-12-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2018-12-20
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-18
โรงเรียนอุปถัมภ์ พนมสารคาม (สิริวัณวรี 3) 2018-12-18
โรงเรียนอุปถัมภ์ พนมสารคาม (พนมอดุลย์วิทยา) 2018-12-18
โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) 2018-12-18
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-17
คป.สระแก้วดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2018-12-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2018-12-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมกีฬาศาลสัมพันธ์ ประจำปี 2561 2018-12-13
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้กระทำผิด อำเภออรัญประเทศ 2018-12-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เท่าทัน และห่างไกลจากยาเสพติด ตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-12-12
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-12
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2018-12-12
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการ “BIKE อุ่นไอรัก” 2018-12-12
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-07
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-07
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-07
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและ ถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  2018-12-06
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร บำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่อง ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  2018-12-06
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง 2018-12-06
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมประชุมคณะกรรมการ จัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” 2018-12-06
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2018-12-03
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-03
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-12-03
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-29
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-29
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชาสัมพันธ์ ภารกิจคุมประพฤติผ่านเครื่องกระจายเสียงระบบไร้สาย 2018-11-28
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประสานงานให้อาสาสมัครคุมประพฤติ ควบคุมดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ บริการสังคมที่หน่วยงานภาคี 2018-11-28
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-27
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-26
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2018-11-26
สคป.จ.จบ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี 2018-11-23
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการมีจิตสำนึก และสร้างวินัยตนเอง ตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-11-22
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมประชุมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตาม MOU ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติทับลาน 2018-11-22
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการมีจิตสำนึก และสร้างวินัยตนเอง ตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-11-22
สคป.จ.ปจ(สาขากบินททร์บุรี) จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มย่อยครั้งที่ 2/2562 2018-11-22
สคป.จ.จบ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 2018-11-22
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบเอกสารรับรองผ่านการฟื้นฟฯ 2018-11-21
สคป.จ.จบ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มและรับรายงานตัวโครงการคุมประพฤติสัญจรประจำอำเภอสอยดาว 2018-11-19
สคป.จ.จบ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดแหลมเสด็จ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 2018-11-19
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเลือกประธานกรรมการ และคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2018-11-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-15
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-15
คป.สระแก้วจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังน้ำเย็น 2018-11-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเลือกประธานกรรมการ และคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกบินทร์บุรี 2018-11-14
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2018-11-13
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2018-11-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-12
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมวางแผนและชี้แจงเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตาม MOU ร่วมกับกรมอุทยานฯ 2018-11-12
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมความรู้เพื่อพัฒนาพฤตินิสัย ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-12
คป.แปดริ้ว ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการวิตามินสมอง 2018-11-09
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-08
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-08
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-07
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-07
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชาสัมพันธ์ ภารกิจกรมคุมประพฤติและบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-11-07
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด อำเภอคลองหาด 2018-11-07
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-11-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-31
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-31
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-29
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-28
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติผ่านเครื่องกระจายเสียงระบบไร้สาย 2018-10-26
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด อำเภอตาพระยา 2018-10-25
คป.แปดริ้ว ร่วมงานวันปิยะมหาราช 2561 2018-10-24
คป.แปดริ้ว ร่วมงานวันนักสังคมสงเคราะห์ 2561 2018-10-24
คป.แปดริ้ว เข้าต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสที่ท่านย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ 2018-10-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีถวายบังคม และจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-24
คป.แปดริ้ว จัดงานกีฬาสีภายใน 2018-10-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร บำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่อง ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-24
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2018-10-24
สคป.จ.จบ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-24
สคป.จ.จบ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดมาบไผ่ ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จ.จันทบุรี 2018-10-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-24
คป.สระแก้วเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2561 2018-10-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-19
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มย่อยครั้งที่ 1/2562 2018-10-17
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีถวายบังคม และจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 2018-10-16
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 2018-10-16
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร บำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่อง ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 2018-10-16
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-12
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-11
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) นำผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2018-10-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-10
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2018-10-10
สคป.จ.จบ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก “5 ธันวาคม 2561” 2018-10-10
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2018-10-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2018-10-08
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-10-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-10-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัยตนเองจากภัยสังคม ตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-10-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัยตนเองจากภัยสังคม ตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-10-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดโครงการสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้ อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกมาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-10-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดโครงการสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้ อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกมาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-10-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์