รูป หัวข้อ วันที่
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 2019-10-21
กรมคุมประพฤติประชุมหารือร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 2019-10-21
กรมคุมประพฤติร่วมงานวันอาสาสมัครไทย พร้อมเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-10-21
กรมคุมประพฤติร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2019-10-21
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-10-21
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด 2019-10-21
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและเจ้าพนักงานพินิจ 2019-10-16
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-10-16
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มอบนโยบายฟื้นฟูผู้กระทำผิดคืนคนดีสู่สังคม 2019-10-14
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2019-10-14
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
รมว.ยธ.ลงพื้นที่ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส ต่อยอดบ้านกึ่งวิถีต้นแบบของประเทศ 2019-10-13
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 104 ปี กรมราชทัณฑ์ 2019-10-11
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมสร้างสุขให้ประชาชน 2019-10-11
กรมคุมประพฤติ และกรมราชทัณฑ์ร่วมหารือมาตรการลดความแออัดในเรือนจำ 2019-10-11
กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน 2019-10-09
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมหารือกับ ป.ป.ส.เกี่ยวกับระบบงานบังคับบำบัด 2019-10-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าแสดงความยินดีอธิบดีกรมการปกครอง ในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ 2019-10-08
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี กรมบัญชีกลาง ครบรอบ 129 ปี 2019-10-07
กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์กระทรวงยุติธรรม 2019-10-04
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2019-10-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ลาดหลุมแก้ว มอบแนวทางฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2019-10-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติชูแนวคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพ 2019-10-02
กรมคุมประพฤติร่วมโครงการคุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม 2019-09-30
กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศคืนคนดีสู่สังคม รุ่นที่ 2 2019-09-25
กรมคุมประพฤติร่วมเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2019-09-24
กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศคืนคนดีสู่สังคม รุ่นที่ 1 2019-09-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าแสดงความยินดีกับประธานศาลฏีกา 2019-09-23
กรมคุมประพฤติร่วมงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 2019-09-20
รมว.ยธ. แถลงยกเลิกสัญญากำไล EM พร้อมปรับค่าเสียหายกว่า 83 ล้านบาท 2019-09-20
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมโลกด้านการคุมประพฤติ ครั้งที่ 4 ณ ออสเตรเลีย 2019-09-19
กรมคุมประพฤติร่วมประชุม Forum on Criminal Justice 2019 2019-09-19
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2019-09-19
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2562 2019-09-19
กรมคุมประพฤติร่วมมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” 2019-09-18
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-09-18
กรมคุมประพฤติมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-09-18
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมพบปะอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 9 2019-09-17
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฯ วางทิศทางการบริหารงานคุมประพฤติ 2019-09-16
กรมคุมประพฤติดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม แก้ไข ให้โอกาสผู้กระทำผิด 2019-09-15
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรม “ยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” 2019-09-13
กระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 2019-09-12
กรมคุมประพฤติประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณผลการดำเนินการตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 2019-09-12
กรมคุมประพฤติจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 2019-09-12
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารส่วนราชการ 2019-09-11
กรมคุมประพฤติส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด 2019-09-10
กรมคุมประพฤติศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2019-09-09
กรมคุมประพฤติจัดทำเกณฑ์มาตรฐานของพนักงานคุมประพฤติในแต่ละระดับ 2019-09-09
กรมคุมประพฤติจัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” 2019-09-06
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2 2019-09-06
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 21 ปี 2019-09-05
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทักษิณานุปทาน 100 วัน พระราชทานศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 2019-09-04
กรมคุมประพฤติร่วมโครงการ “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ. 2562 2019-09-04
กรมคุมประพฤติจัดสัมมนาผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2019-09-01
กรมคุมประพฤติจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งกรมคุมประพฤติชิงถ้วยรางวัลปลัดกระทรวงยุติธรรม 2019-08-31
งานคุมประพฤติ 40 ปีมุ่งสู่ Probation 4.0 2019-08-30
กรมคุมประพฤติให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ ประเทศกัมพูชา เยี่ยมชมการปฏิบัติงานคุมประพฤติระดับภูมิภาค 2019-08-29
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่2/2562 2019-08-28
กรมคุมประพฤติร่วมถอดบทเรียน “โครงการบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับผิดซ้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 2019-08-27
กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 2019-08-26
กรมคุมประพฤติเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนราชทัณฑ์ประเทศกัมพูชา 2019-08-26
กรมคุมประพฤติลงนาม MOU ขยายร่วมมือทางวิชาการกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล 2019-08-23
กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 2019-08-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติกำชับนโยบายขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2019-08-23
กรมคุมประพฤติประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ 2019-08-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุคนรักยุติธรรม 2019-08-21
กรมคุมประพฤติร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" 2019-08-19
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ มุ่งสู่ Probation 4.0 ในพื้นที่ภาค 5 2019-08-16
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมชี้แจงกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป 2019-08-16
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-08-15
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-08-14
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี กาแลตาแป 2019-08-14
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจัดงานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0 ครั้งที่ 3/2562 2019-08-14
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 2019-08-13
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 / 2562 2019-08-13
กรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-12
กรมคุมประพฤติลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-12
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-12
กรมคุมประพฤติแสดงความยินดีกับกรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 78 ปี 2019-08-11
รมว.ยธ.ตรวจเยี่ยมกรมคุมประพฤติ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอุปกรณ์ EM 2019-08-09
กรมคุมประพฤติแสดงความยินดีกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2019-08-08
กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2019-08-08
กรมคุมประพฤติร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันรพี 2019-08-07
การอบรมวิทยากรเทคนิคการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด 2019-08-07
กรมคุมประพฤติร่วมบรรยายหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ 18 2019-08-06
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ พร้อมเยี่ยมผู้พ้นการลงโทษ 2019-08-06
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 2019-08-06
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเพื่อทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 2019-08-05
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดสำนักงานคุมประพฤติ 2019-08-02
กรมคุมประพฤติร่วมงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 2019-08-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนงานยุติธรรมจังหวัด “ยุติธรรมเพื่อความเสมอภาค” 2019-07-31
กรมคุมประพฤติ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-07-30
กรมคุมประพฤติจัดอบรมเพิ่มทักษะขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-07-30
กรมคุมประพฤติ เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-07-28
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-07-28
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-07-26
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นำเสนอข้อมูลการนำอุปกรณ์ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด 2019-07-26
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ว่าด้วยการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-07-25
กรมคุมประพฤติเปิดศูนย์แคร์ เสริมทักษะอาชีพ สร้างรายได้แก่ผู้กระทำผิด 2019-07-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาบ้านกึ่งวิถี ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส 2019-07-24
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 2019-07-24
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน"ประตูสู่ความสมานฉันท์ ร่วมใจกันไกล่เกลี่ย" 2019-07-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2019-07-23
กรมคุมประพฤติจัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/ 62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” 2019-07-23
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่1/2562 2019-07-23
กรมคุมประพฤติติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2019-07-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมการปฏิบัติงานธุรการ 2019-07-22
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-07-22
กรมคุมประพฤติมุ่งพัฒนาศักยภาพงานธุรการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2019-07-19
กรมคุมประพฤติร่วมการสัมมนาสาธารณะหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 10 2019-07-19
กรมคุมประพฤติร่วมให้การต้อนรับ รมว.ยธ. เข้าทำงานวันแรก 2019-07-19
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงาน Thailand Industry Expo 2019 สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต 2019-07-17
กรมคุมประพฤติร่วมงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 17” 2019-07-16
กรมคุมประพฤติรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2019-07-15
กรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2562 2019-07-14
คุมประพฤติ ร่วมใจ ลดภาวะโลกร้อน 2019-07-13
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-07-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ติดตามการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2019-07-11
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ติดตามการดำเนินงานคุมประพฤติ 2019-07-10
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา 2019-07-10
กรมคุมประพฤติจัดค่ายลูกเสือ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 2019-07-08
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงนิทรรศการและสินค้าผลิตผลคนดีในงาน THAILAND SOCIAL EXPO 2019 2019-07-05
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดีฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองทองหลาง 2019-07-05
กรมคุมประพฤติร่วมเคารพศพ และพิธีสวดพระอภิธรรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 2019-07-05
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดสำนักงานคุมประพฤติ 2019-07-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ จ.สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 9 2019-07-03
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562 2019-07-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้โอวาทนักเรียนทุน ก.พ. กรมคุมประพฤติ 2019-07-02
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2562” 2019-07-02
กรมคุมประพฤติเข้าร่วม งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 2019-07-02
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ จ.นครปฐม และสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3 2019-07-01
ประชุมพิจารณาร่างคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ 2019-06-27
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2019-06-27
กรมคุมประพฤติรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคใต้ 2019-06-26
ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมร่วมเคารพศพ และพิธีสวดพระอภิธรรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 2019-06-26
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้ารับโล่เกียรติคุณ ระดับดีเด่น ด้านการพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด 2019-06-26
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ 69 ปี 2019-06-25
กรมคุมประพฤติประชุมขับเคลื่อนงาน มุ่งคืนคนดีสู่สังคม 2019-06-25
ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-06-24
กรมคุมประพฤติร่วม วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด 2019-06-23
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิ 2019-06-21
กรมคุมประพฤติร่วมหารือจัดทำแผนงานขับเคลื่อนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2019-06-21
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี 2019-06-21
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 56 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2019-06-20
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ แก้ปัญหาระบบยุติธรรมไทย 2019-06-20
กรมคุมประพฤติรับมอบกระเป๋าผ้ารักษ์โลกจากบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง 2019-06-19
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ 4.0 2019-06-17
กรมคุมประพฤติร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรมประจำปี 2562 2019-06-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ จ.อยุธยา และจ.นนทบุรี 2019-06-17
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะทำงานการดำเนินการคัดกรองและบำบัดรักษาสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา 2019-06-17
กรมคุมประพฤติจัดการอบรมหลักสูตรการจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ รุ่นที่ 2 2019-06-13
กรมคุมประพฤติรับมอบเงินจาก ธ.ออมสินกว่า 1.6 ล้านบาท สนับสนุนค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 2019-06-13
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-06-12
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมชี้แจงบทบาทและการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติที่ดำรงตำแหน่งใหม่ 2019-06-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม 2019-06-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2019-06-11
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปีของกระทรวงยุติธรรม 2019-06-10
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 2019-06-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยใช้ EM กว่า 1,876 ราย ผิดเงื่อนไขศาลอาจสั่งจำคุก 2019-06-07
กรมคุมประพฤติจัดประชุมประเมินองค์กรคุณธรรม พร้อมร่างประกาศเจตนารมณ์ 2019-06-06
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม 2019-06-06
กรมคุมประพฤติจัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/ 62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 สังกัดกระทรวงยุติธรรม 2019-06-05
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 2019-06-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานรับมอบข้าวสารจากวัดเจดีย์​หอย 2019-06-01
กรมคุมประพฤติเปิดบ้าน แลกเปลี่ยนนวัตกรรมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด 2019-05-31
มิติใหม่งานคุมประพฤติ! ใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด 2019-05-30
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2019-05-29
อธิบดีกรมคุมประพฤติติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกรมคุมประพฤติ 2019-05-28
กรมคุมประพฤติจัดเวทีนำเสนอ มิติใหม่งานคุมประพฤติ: นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด 2019-05-28
อธิบดีกรมคุมประพฤติต้อนรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ทุนรัฐบาล เรียนรู้งานคุมประพฤติ 2019-05-28
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2562 2019-05-27
คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2019-05-24
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา 2019-05-18
กรมคุมประพฤติร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2019-05-18
กรมคุมประพฤติร่วม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล 2019-05-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 2019-05-17
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรม “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2019-05-16
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันวิสาขบูชาปี 2562” 2019-05-14
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 มุ่งพัฒนางานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน 2019-05-14
กรมคุมประพฤติอบรมความรู้ผู้กระทำผิดเมาแล้วขับ พร้อมส่งทำงานบริการสังคม 2019-05-13
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 2019-05-13
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูฯ 2019-05-10
กรมคุมประพฤติแจงกรณีนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองหลบหนี ตามจับได้ 10 ราย อีก 5 รายอยู่ระหว่างการติดตามตัว 2019-05-10
กรมคุมประพฤติเข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน (IPv6 Award 2018) 2019-05-08
กระทรวงยุติธรรมพร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-07
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-05-01
กรมคุมประพฤติร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา เป็นองค์ประธานประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 9 2019-04-29
กรมคุมประพฤติเข้าถึง เข้าใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 2019-04-26
กรมคุมประพฤติถ่ายทอดนโยบายขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2019-04-25
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา 2019-04-25
กรมคุมประพฤติร่วมลงนาม MOU อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมเท่าเทียม 2019-04-24
กรมคุมประพฤติร่วมสัมมนาติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร TCTP ปีที่ 3 ณ สถาบัน UNAFEI กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 2019-04-23
กรมคุมประพฤติแถลงยอดสถิติคดีเมาขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมส่งมาตรการถูกจับผิดซ้ำไปบำบัดติดสุรา - ดูแลเหยื่อ 2019-04-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 2019-04-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 2019-04-22
ปิดยอด 7 วันสงกรานต์ คุมประพฤติเมาขับทะลุ 12,000 คดี ศาลสั่งติด EM 480 ราย 2019-04-18
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 2019-04-18
คุมประพฤติเมาขับสงกรานต์ 6 วัน 8,481 คดี ส่งผู้ถูกคุมประพฤติบริการประชาชนเดินทางกลับกรุง 2019-04-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานแถลงข่าวสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 2019-04-17
กรมคุมประพฤติเผยสถิติเมาขับ 5 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สูงถึง 8,000 กว่าคดี ศาลสั่งติด EM เกือบ 400 ราย 2019-04-16
ติดอุปกรณ์ EM คุมประพฤติเมาขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-15
คุมประพฤติเมาขับพุ่งกว่า 4,000 คดี สั่งติด EM 165 ราย ย้ำถูกจับผิดซ้ำส่งบำบัดติดสุรา 2019-04-14
กรมคุมประพฤติเข้ม ส่งเมาขับประจำด่านตรวจ เน้นบริการประชาชน 2019-04-13
ประเดิมวันแรก! ศาลสั่งคุมประพฤติ 563 คดี ติด EM 20 ราย 2019-04-13
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 2019-04-12
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 2019-04-10
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-04-10
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 19 ปี 2019-04-10
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีรดน้ำขอพรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 2019-04-10
กรมคุมประพฤติรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-10
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับ อ.ส.ม.ท. ครบ 67 ปี 2019-04-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา 2019-04-09
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมบังคับใช้กฎหมาย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-05
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด 2019-04-05
อธิบดีกรมคุมประพฤติประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 2019-04-05
กรมคุมประพฤติย้ำเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพเรียกรับเงินวิ่งเต้นคดี 2019-04-04
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 27 ปี 2019-04-04
กรมคุมประพฤติจัดอบรมบุคลากรพัฒนาขีดสมรรถนะองค์การสู่คุมประพฤติ 4.0 2019-04-03
กรมคุมประพฤติจัดการอบรม หลักสูตรผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติที่ดำรงตำแหน่งใหม่ 2019-04-02
กรมคุมประพฤติบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานคุมประพฤติ 2019-04-01
ข้าราชการกรมคุมประพฤติเข้ารับประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 2019-04-01
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-03-31
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมการบูรณาการทุกภาคส่วน 2019-03-29
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชนให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” FM 107.25 MHz 2019-03-29
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น 2019-03-28
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 55 ปี 2019-03-28
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจ 2019-03-28
กรมคุมประพฤติเข้าหารืออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM 2019-03-28
กรมคุมประพฤติจัดอบรมหลักสูตรผู้นำกลุ่มเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-03-27
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มอบนโยบายเพื่อส่งเสริมคนดีสู่สังคม 2019-03-26
กรมคุมประพฤติเดินหน้าเยียวยาผู้เสียหายในงานคุมประพฤติ 2019-03-26
กรมคุมประพฤติใช้ EM คุมผู้พักการลงโทษ เพิ่มประสิทธิภาพสร้างสังคมปลอดภัย 2019-03-26
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ครบรอบ 49 ปี 2019-03-26
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 1 เพื่อชี้แจง เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM 2019-03-25
กรมคุมประพฤติร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบ 128 ปี 2019-03-25
กรมคุมประพฤติกำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบงานคุมประพฤติ 2019-03-22
กรมคุมประพฤติร่วมสร้างคนดีกลับสู่สังคม ศึกษาช่องทางการสนับสนุนสินค้าและบริการจากผู้กระทำผิด 2019-03-21
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-03-20
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2562 2019-03-19
กรมคุมประพฤติร่วมแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด 2019-03-18
กรมคุมประพฤติร่วมหารือแนวทางการดำเนินการสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-03-18
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในจังหวัดชายแดนใต้ 2019-03-18
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน 2019-03-17
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี แห่งการสถาปนา และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-03-16
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” FM 107.25 MHz 2019-03-15
สถาปนากรมคุมประพฤติ ครบ 27 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0 2019-03-15
กรมคุมประพฤติร่วมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน 2019-03-13
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมผลงานเด่นของกระทรวงยุติธรรม 2019-03-12
กรมคุมประพฤติเตรียมทดลองใช้ระบบลาออนไลน์ ลดปริมาณการใช้กระดาษ 2019-03-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติหารือสภาอุตสาหกรรมฯ และ มอ.พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 2019-03-11
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมคุมประพฤติ 2019-03-11
อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยใช้อุปกรณ์ EM คุมผู้กระทำผิดล่าสัตว์ในเขตอุทยาน 2019-03-09
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับรางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 2019-03-08
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีตักบาตร ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 2019-03-08
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-03-08
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 2019-03-07
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 18 ปีศาลปกครอง 2019-03-06
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดตราด มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย Probation 4.0 2019-03-06
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมเฝ้ารับเสด็จ เปิดศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ 2019-03-06
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนาม MOU เพื่อการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากใช้ยาเสพติด 2019-03-06
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 2019-03-06
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 2019-03-06
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 2019-03-05
กรมคุมประพฤติเสนอใช้อุปกรณ์ EM ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-03-04
กรมคุมประพฤติ มอบรางวัล กิจกรรมประกวดคำขวัญลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 2019-03-04
กรมคุมประพฤติจัด Work Shop นำองค์กรสู่ Probation 4.0 2019-03-02
อธิบดีกรมคุมประพฤติปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติรุ่นที่ 39 2019-03-01
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” FM 107.25 MHz 2019-03-01
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครั้งที่ 2/2562 2019-03-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าพบและหารืออธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 2019-03-01
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมชี้แจงส่วนราชการ 2019-02-28
กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคใต้ 2019-02-28
กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ (ปี 2) 2019-02-27
กรมคุมประพฤติจัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด รุ่นที่ 2 2019-02-27
ประกาศผลประกวดคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ "ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมคุมประพฤติ" 2019-02-26
อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยพร้อมใช้ EM ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-02-26
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 2019-02-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแก่บุคลากรกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-02-25
กรมคุมประพฤติเข้าหารืออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM 2019-02-25
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ที่วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 2019-02-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าหารืออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM. 2019-02-22
กรมคุมประพฤติร่วมทำแนวกันไฟป่า ลดปัญหาฝุ่นละออง 2019-02-22
กรมคุมประพฤติประชุมผู้บริหาร ติดตามความคืบหน้างานคุมประพฤติ 2019-02-21
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2019-02-20
กรมคุมประพฤติจัดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 39 2019-02-20
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสา พัฒนาอย่างยั่งยืน 2019-02-18
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” FM 107.25 MHz 2019-02-15
กรมคุมประพฤติออกประกาศมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ 2019-02-14
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี 2019-02-14
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันมาฆบูชา 2562” 2019-02-13
กรมคุมประพฤติ ร่วมกิจกรรม “รณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562” 2019-02-13
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดโครงการหลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ 7 2019-02-13
อาสาสมัครคุมประพฤติได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ของมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ประจำปี พ.ศ. 2561 2019-02-12
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย 2019-02-12
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 2019-02-12
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน 2019-02-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 2019-02-07
กรมคุมประพฤติ แสดงพลังรักษ์โลก 2019-02-06
กรมคุมประพฤติร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นปีแรก! 2019-02-06
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ 2019-02-06
กรมคุมประพฤตินำประชาชนเข้าดูงานเตรียมพร้อมจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี กาแลตาแป 2019-02-06
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 2019-02-05
ขอเชิญชวนรับฟังอธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” FM 107.25 MHz 2019-02-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติหนุนอาสาสมัครคุมประพฤติ ต่อยอดคืนคนดี เป็นที่พึ่งของประชาชน 2019-02-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ จังหวัดอุบลราชธานี 2019-02-01
กรมคุมประพฤติ สนับสนุนอุปกรณ์ ลดโลกร้อน 2019-02-01
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา) 2019-01-30
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 2019-01-29
กรมคุมประพฤติร่วมกับโตโยต้า ลีสซิ่ง ส่งเสริมเด็กและเยาวชน ป้องกันตนเองจากภัยสังคม 2019-01-29
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2019-01-28
กรมคุมประพฤติ ร่วมกันแสดงพลังรักษ์โลก 2019-01-28
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การกำหนดตาม พรบ.ฟื้นฟูฯ 2019-01-28
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าพัฒนาบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป 2019-01-28
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ กำลังคนภาครัฐพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ 2019-01-28
กรมคุมประพฤติ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” 2019-01-26
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี ครบรอบ 127 ปี 2019-01-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์โครงการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป เพื่อคืนคนดีสู่สังคม 2019-01-25
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบ งานคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2562 2019-01-25
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 2019-01-25
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามระบบการควบคุมภายใน 2019-01-25
กรมคุมประพฤติเน้นขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ คืนคนดีสู่สังคม 2019-01-24
กรมคุมประพฤติจัดทีมปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 2019-01-23
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2019-01-22
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-01-21
อธิบดีกรมคุมประพฤติ หารือกรมที่ดิน พัฒนาชุมชนกาแลตาแป เป็นบ้านกึ่งวิถี 2019-01-21
ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมร่วมงานฌาปนกิจศพผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว 2019-01-19
รองปลัดฯ ยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2019-01-19
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Digital Government Summit 2019 2019-01-18
คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 2019-01-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมส่งเสริมสิทธิบุคคลไร้สถานะฯ 2019-01-17
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 / 2562 2019-01-17
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2562 2019-01-17
คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้าคารวะ ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2019-01-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ อวยพรปีใหม่อธิบดีกรมบังคับคดี 2019-01-16
กรมคุมประพฤติจัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด รุ่นที่ 1 2019-01-16
กรมคุมประพฤติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมแพทย์ทหารอากาศ 2019-01-15
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ThaiPBS ก้าวสู่ปีที่ 12 2019-01-15
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ 2019-01-15
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เน้นสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-01-14
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะ 2562 “เด็กดีมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยสังคม” 2019-01-12
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ 2019-01-11
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2019-01-11
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานคุมประพฤติ 2019-01-10
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2019-01-10
โครงการรวมพลังบุญคนคุมประพฤติ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ 6 2019-01-09
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค 2019-01-09
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี นสพ.มติชน สู่ปีที่ 42 2019-01-09
กรมคุมประพฤติส่งมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 2019-01-09
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “ต้อนรับปีใหม่ 2562” 2019-01-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2019-01-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะเข้าอวยพรปีใหม่รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 2019-01-08
กรมคุมประพฤติร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาแนวทางและเกณฑ์การตัดสินประกวด TO BE NUMBER ONE 2019-01-08
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมอภิปรายบทบาทภาคีเครือข่ายต่อการฟื้นฟูฯ ผู้ติดยาเสพติด 2019-01-08
กรมคุมประพฤติมอบของขวัญปีใหม่ “สร้างสุข ปันยิ้ม” 2019-01-08
กรมคุมประพฤติร่วมกับ สธ. จับเมาขับ ส่งบำบัดรพ. 2019-01-07
กรมคุมประพฤติร่วมอวยพรปีใหม่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2019-01-07
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะเข้าคารวะผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2019-01-04
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อน รร.ยุติธรรมอุปถัมภ์ ปลูกฝังเด็กและเยาวชนเป็นคนดีคู่คนเก่ง 2019-01-04
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2019-01-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะผู้อำนวยการ TIJ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2019-01-03
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2019-01-03
คุมประพฤติปิดยอด 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2019-01-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะรองปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2019-01-02
คุมประพฤติเมาขับ ต้อนรับปีใหม่ กรุงเทพครองแชมป์ยอดสะสมสูงสุด 2019-01-02
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 2019-01-01
คุมประพฤติเมาขับ ส่งท้ายปีทะลุ 5,000 กว่าคดี ประเดิมติด EM วันแรก 2019-01-01
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2019-01-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยเมาขับถูกจับคุมประพฤติ ยอดรวม 4 วัน 3,500 กว่าคดี 2018-12-31
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานแถลงข่าวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2018-12-31
อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยเมาขับถูกจับคุมประพฤติ ยอดรวม 3 วันกว่า 3,000 คดี 2018-12-30
2 วัน ศาลสั่งคุมประพฤติ พุ่ง 1,000 กว่าคดี 2018-12-29
กรมคุมประพฤติส่งผู้ถูกคุมประพฤติประจำจุดบริการ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ 2018-12-29
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะเข้าอวยพรปีใหม่รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 2018-12-28
คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้าคารวะและอวยพรปีใหม่อัยการสูงสุด 2018-12-28
กรมคุมประพฤติร่วมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-12-28
กรมคุมประพฤติร่วมหารือกรมการปกครองเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-12-28
ศาลสั่งคุมประพฤติเมาขับวันแรก! 300 กว่าคดี จับติด EM 9 ราย 2018-12-28
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะผู้บริหารเข้าคารวะ และรับคำอำนวยพรจากประธานศาลฎีกา 2018-12-28
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2018-12-27
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ “ดื่มแล้วขับส่งบำบัด” ผ่านรายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ 2018-12-27
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2018-12-27
กรมคุมประพฤติรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2018-12-26
กรมคุมประพฤติ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม พร้อม! นำ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-12-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2018-12-25
กรมคุมประพฤติพร้อมส่งผู้กระทำผิดคดีเมาขับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 บำบัดฟื้นฟูการติดสุรา 2018-12-25
กรมคุมประพฤติเปิดตัวศูนย์ควบคุมการติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเดินเครื่องนำ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด 1 มกราคมนี้ 2018-12-24
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โรงเรียนปากเกร็ด 2018-12-24
กรมคุมประพฤติ “สร้างสุข ปันยิ้ม” มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 2018-12-22
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมงานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปีข้อกำหนดกรุงเทพ 2018-12-21
พิธีปิดการฝึกอบรม TCTP พัฒนาระบบงานคุมประพฤติในกลุ่มประเทศ CLMV 2018-12-21
กรมคุมประพฤติจัดฝึกอบรมการติดตั้ง การใช้งานการดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM (Admin) รุ่นที่ 2 2018-12-19
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเตรียมความพร้อมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 2018-12-18
กรมคุมประพฤติจัดฝึกอบรมการติดตั้ง การใช้งานการดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM (Admin) รุ่นที่ 1 2018-12-17
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรม Run for Better Life เนื่องในโอกาส ครบรอบ 12 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริฯ 2018-12-15
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 2018-12-15
กรมคุมประพฤติฝึกอบรมหลักสูตร TCTP ลงพื้นที่เน้นปฏิบัติจริง 2018-12-14
กรมคุมประพฤติจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น 2018-12-14
อธิบดีกรมคุมประพฤติย้ำของขวัญปีใหม่ สร้างสุข ปันยิ้ม 2018-12-13
กรมคุมประพฤติหารือนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวใช้กับผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมยกเลิกสำเนาบัตรในการขอปล่อยตัวชั่วคราว 2018-12-13
กรมคุมประพฤติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 2018-12-13
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2018-12-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน ชูการมีส่วนร่วมแก้ไขผู้กระทำผิด 2018-12-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เปิดศูนย์ฝึกทักษะสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2018-12-11
กรมคุมประพฤติร่วมกับ TICA และ JICA จัดฝึกอบรม TCTP พัฒนาระบบงานคุมประพฤติในกลุ่มประเทศ CLMV 2018-12-11
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก 2018-12-10
กรมคุมประพฤติรวมพลังอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 2018-12-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 2018-12-07
กรมคุมประพฤติร่วมหารือกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 2018-12-07
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2018-12-07
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน 2018-12-06
กรมคุมประพฤติร่วมหารือสำนักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 2018-12-06
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2018-12-05
กรมคุมประพฤติออกมาตรการคัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก 2018-12-04
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล 2018-12-03
กรมคุมประพฤติส่งผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคม 2018-12-01
กรมคุมประพฤติร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 2018-11-30
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2018-11-30
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ/แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2/2561 2018-11-30
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ 2018-11-29
อธิบดีกรมคุมประพฤติหารือวิสาหกิจสุขภาพชุมชน “นวดดัดจัดสรีระ” สร้างอาชีพยั่งยืนแก่ผู้กระทำผิด 2018-11-29
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและแนวทางการตรวจราชการกรมคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2018-11-28
กรมคุมประพฤติหารือร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM. 2018-11-28
ประชุมพิจารณาคัดเลือก อสค. ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2018-11-27
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ก้าวสู่ปีที่ 52 2018-11-27
กรมคุมประพฤติสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิดผ่านศูนย์แคร์ (Care Center) 2018-11-25
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวัน “สถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 44 ปี” 2018-11-23
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ติดตามการจัดตั้งสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์กาแลตาแป 2018-11-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน 2018-11-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-11-19
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อน โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ สร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยสังคม 2018-11-17
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 42 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน ป.ป.ส. 2018-11-16
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 19 ปี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2018-11-16
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2561 2018-11-16
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเพื่อรับทราบแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในกรมคุมประพฤติ 2018-11-15
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE 2018-11-15
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 2018-11-14
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 2018-11-14
คุมประพฤติ จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2018-11-10
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะร่วมแลกเปลี่ยนกับสปป. ลาว 2018-11-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติเยือน สปป.ลาว หนุนการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน 2018-11-07
กรมคุมประพฤติบรรยายสรุปและร่วมหารือกับคณะผู้แทนกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนไทย 2018-11-05
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2018-11-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในภารกิจกรมคุมประพฤติ 2018-11-01
คุมประพฤติยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 2018-10-31
กรมคุมประพฤติศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีที่ศาลปกครอง 2018-10-30
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดน่าน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 2018-10-30
อธิบดีกรมคุมประพฤติปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 38 (คนพิการ) 2018-10-30
กรมคุมประพฤตร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 2018-10-29
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ”ส่งเสริมกีฬาเยาวชนไทย เสริมสร้างแรงบันดาลใจด้วย idol” 2018-10-29
ปลัดกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2018-10-26
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 2018-10-26
กรมคุมประพฤติร่วมเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ของกรมบังคับคดี 2018-10-26
กรมคุมประพฤติเน้นขับเคลื่อนงานแบบ Smart Probation เพื่อมุ่งสู่ Probation 4.0 2018-10-25
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-23
กรมคุมประพฤติร่วมจัดนิทรรศการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561 2018-10-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ ย้ำนโยบายมุ่งสู่ Smart Probation 2018-10-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี มอบนโยบายเพื่อมุ่งสู่ Smart Probation 2018-10-20
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ครบรอบ 57 ปี 2018-10-19
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2018-10-18
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม 2018-10-17
กรมคุมประพฤติจัดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 38 (คนพิการ) 2018-10-16
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม 2018-10-16
คุมประพฤติร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-14
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 2018-10-13
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 2018-10-13
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ครบรอบ 103 ปี 2018-10-12
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 /2561 2018-10-12
คุมประพฤติพาทัวร์เรือนจำป้องปรามการกระทำผิดซ้ำ 2018-10-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ จดหมายข่าวโครงการกำลังใจฯ (INSPIRE UPDATE) 2018-10-08
คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน สร้างสังคมเคารพกฎหมาย 2018-10-06
ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมร่วมกับหน่วยงานภาคี 2018-10-06
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 128 ปี 2018-10-05
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ,6,11 2018-10-05
คุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2561 2018-10-05
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนาม MOU เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2018-10-04
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2018-10-03
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2018-10-03
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2018-10-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานกิจการยุติธรรม 2018-10-03
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติร่วมส่งนายมณฑล แก้วเก่า เป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่ 2018-10-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติย้ำนโยบาย 4P สร้างมาตรฐานสู่การเป็น Smart Probation 2018-09-26
พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวไปใช้กับผู้กระทำผิด 2018-09-24
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล 2018-09-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการฝึกอบรม การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี Big Data 2018-09-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์นิตยสาร TO BE NUMBER ONE 2018-09-21
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ 2018-09-20
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการควบคุมพฤติกรรมของผู้กระทำผิดเพื่อยกระดับสัมฤทธิ์ผลของการคุมประพฤติ 2018-09-20
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสหรัฐอเมริกา 2018-09-20
กรมคุมประพฤติจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อติดตามผล MI PRO 2018-09-20
กรมคุมประพฤติเตรียมขับเคลื่อนงานมุ่งสู่ Smart Probation 2018-09-19
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จ.เลย รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2018-09-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเลย ย้ำติดตามผู้ผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ 2018-09-17
คุมประพฤติร่วมกิจกรรมส่งมอบเคาน์เตอร์สำเร็จรูปพร้อมวัตถุดิบในการชงเครื่องดื่มจากบริษัท เนสท์เล่ย์ 2018-09-15
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณราชการและผู้รับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ชั้นที่ 4 2018-09-14
กรมคุมประพฤติจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่ 2018-09-13
ประชุม อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ 2018-09-13
กรมคุมประพฤติจัดการอบรมความรู้การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2018-09-13
กรมคุมประพฤติร่วมสัมมนาทางวิชาการของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2560 2018-09-13
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงาน “ร้อยรักรวมใจ สู่สายใยชาวยุติธรรม” 2018-09-13
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 2018-09-12
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3 / 2561 2018-09-11
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม “กำลังใจเคลื่อนที่” 2018-09-11
กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) จังหวัดนครราชสีมา 2018-09-11
กรมคุมประพฤติจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-09-10
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานสัมมนา “สิทธิมนุษยชนศึกษากับวาระแห่งชาติความร่วมมือระดับชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 2018-09-10
กรมคุมประพฤติเข้าร่วม Yellow Ribbon Prison Run สร้างการรับรู้ในสังคมเพื่อให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด 2018-09-10
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมภารกิจงานฟื้นฟูฯ รองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด 2018-09-10
คุมประพฤติพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-09-08
เอมี่ ทำงานบริการสังคมถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตเป็นอุทาหรณ์แก่นักศึกษาในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-09-08
ติดตามผลการจ้างงานผู้กระทำผิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม กรมคุมประพฤติ 2018-09-08
ผู้แทนกรมคุมประพฤติ ดูงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการควบคุมในเรือนจำสิงคโปร์ 2018-09-08
กรมคุมประพฤติประชุมเตรียมความพร้อมจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ. 2562 2018-09-07
ผู้แทนกรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุม Yellow Ribbon Conference 2018 ที่ประเทศสิงคโปร์ แลกเปลี่ยนการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ 2018-09-07
คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน ป้องกันภัยอาชญากรรมในสังคม 2018-09-07
คุมประพฤติขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) 2018-09-07
กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) จังหวัด สงขลา 2018-09-06
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-09-06
กรมคุมประพฤติอบรมฝึกสมาธิ ปรับพฤติกรรม ยกระดับจิตใจกลับคืนสู่สังคม 2018-09-06
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนามระหว่างสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2018-09-05
กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) จังหวัด สุราษฎร์ธานี 2018-09-05
ประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ รองนายกฯ และรมว.ยธ ย้ำสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2018-09-05
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 20 ปี 2018-09-05
กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) จังหวัดนครปฐม 2018-09-04
คุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครั้งที่ 2/2561 2018-09-03
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ/แผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2018-08-31
อธิบดีกรมคุมประพฤติเผย เอมี่-อาเมเรีย เข้ารายงานตัว รับทราบเงื่อนไขคุมประพฤติ 2018-08-30
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 2018-08-30
คุมประพฤติเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้กระทำผิด 2018-08-29
กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) ครั้งที่ 4 / 2561 2018-08-28
กรมคุมประพฤติจัดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 2018-08-28
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อัตลักษณ์บุคคลกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ 2018-08-27
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิด “สายด่วนยุติธรรม” 2018-08-27
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาระบบบริหารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2018-08-27
กรมคุมประพฤติชู “ศูนย์แคร์” สร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิดและครอบครัว 2018-08-23
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ 2018-08-23
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงต้นร่างแบบประเมินความเสี่ยง ปัญหาและความต้องการของผู้กระทำความผิด 2018-08-21
กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) ครั้งที่ 2 / 2561 2018-08-21
กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-08-20
คุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด ครั้งที่ 1 2018-08-20
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 14 ปี และงานเปิดอาคาร “ธนพิพัฒน์” 2018-08-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 2018-08-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง เน้นสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ 2018-08-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดระยอง ติดตามการดำเนินงานด้านยุติธรรม 2018-08-17
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561 2018-08-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุม ศอ.ปส. แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ 2018-08-16
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 2018-08-15
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุม เรื่อง การพัฒนาชุมชนกาแลตาแปให้เป็นบ้านกึ่งวิถี 2018-08-15
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมเฝ้ารับเสด็จในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 2018-08-14
กรมคุมประพฤติร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-08-12
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 77 ปี 2018-08-11
กรมคุมประพฤติลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-08-10
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ชุมชนจังหวัดนราธิวาสขอใช้พื้นที่เป็นบ้านกึ่งวิถี 2018-08-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสพติด ย้อนอดีตสู่อนาคต” : “ปัญหาและทางออก” 2018-08-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) มาตรฐานงานกรมคุมประพฤติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพ 2018-08-08
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี 2018-08-07
กรมคุมประพฤติร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 2018-08-05
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 2018-08-04
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมอาชีพผู้พ้นโทษ/ผู้ถูกคุมประพฤติ 2018-08-03
กรมคุมประพฤติร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 2018-08-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดตรัง อำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ 2018-08-02
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2018-08-02
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16 2018-08-02
คุมประพฤติร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 2018-07-31
กรมคุมประพฤติ ร่วมตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 2018-07-28
กรมคุมประพฤติร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2018-07-28
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 2018-07-25
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2018-07-25
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2018-07-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบรมราชินีนารถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2018-07-25
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กรมคุมประพฤติ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 2018-07-25
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดยโสธร อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 2018-07-24
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ติดตามการใช้ระบบ DXC 2018-07-24
กรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 2018-07-24
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2018-07-24
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม 2018-07-24
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2018-07-23
กรมคุมประพฤติอาสาปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 2018-07-21
กรมคุมประพฤติเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2561 2018-07-19
กรมคุมประพฤติรวมพลังอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ ร.10 2018-07-18
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2561” 2018-07-17
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2561 2018-07-16
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการอบรมทดลองใช้หลักสูตรระดับภูมิภาคอาเซียน 2018-07-16
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 2 2018-07-15
เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มจากเมืองไทยประกันภัยในโครงการ “เมืองไทย เมืองทอง” ปีที่ 3 2018-07-14
กรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2561 2018-07-13
กรมคุมประพฤติรวมพลังอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ ร.10 2018-07-12
กรมคุมประพฤติร่วมเป็นสักขีพยาน ผนึกกำลัง 7 หน่วยงานให้บริการประชาชน 2018-07-11
กรมคุมประพฤติร่วมหารือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2018-07-11
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 2018-07-09
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-07-07
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 2018-07-04
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี เดอะเนชั่น ก้าวสู่ปีที่ 48 2018-07-02
กรมคุมประพฤติพาทัวร์อาชีพ เตรียมพร้อมคืนคนดีสู่สังคม 2018-07-01
กรมคุมประพฤติ MOU ขยายความร่วมมือกับกรมอุทยานฯ ส่งผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคม 2018-06-29
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 37 2018-06-29
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ร่วมหารือพัฒนาชุมชนกาแลตาแป เป็นบ้านกึ่งวิถี 2018-06-29
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมสัมมนาติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร TCTP ปีที่ 2 2018-06-27
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ย้ำนโยบาย 4P สู่มาตรฐานงานคุมประพฤติ 2018-06-27
กรมคุมประพฤติร่วมวิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2018-06-25
ประชุม อ.ส.ค. ภาค 7 สัญจร ยกระดับภาคประชาชนร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2018-06-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล 2018-06-21
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2018-06-20
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูฯ 2018-06-20
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมตักบาตร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2018-06-20
กรมคุมประพฤติบูรณาการสมาคมเดอะเชฟ ส่งเสริมอาชีพพร้อมให้โอกาสผู้กระทำผิด 2018-06-15
กรมคุมประพฤติพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน ช่วยแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2018-06-15
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-06-13
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จ.อุทัยธานี เน้นสร้างงานสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม 2018-06-12
กรมคุมประพฤติเสริมทัพยุติธรรมสู่หมู่บ้าน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน 2018-06-12
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 2018-06-10
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 2018-06-09
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานเปิดการอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-06-09
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ 2018-06-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ย้ำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขผู้กระทำผิด 2018-06-08
กรมคุมประพฤติรับมอบตู้เห็ดอัตโนมัติและทุนประกอบอาชีพ 2018-06-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหนองมะค่า 2018-06-07
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2018-06-07
พิธีเปิดกิจกรรม “การเข้าพบส่วนราชการ” ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล 2018-06-06
พิธีเปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 1 2018-06-06
กรมคุมประพฤติจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 37 2018-06-04
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมหารือหน่วยงานบำบัดยาเสพติดแรงงานต่างด้าว 2018-06-04
กรมคุมประพฤติสงเคราะห์อาชีพแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ 2018-06-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา “ก้าวผิดคิดพลาด ให้โอกาสแก้ตัวใหม่” 2018-06-02
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์เพจ อีจัน 2018-06-01
กรมคุมประพฤติ MOU แสดงเจตนารมณ์ พัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE 2018-05-31
การประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการตรวจราชการ ไตรมาศที่ 2 2018-05-31
กระทรวงยุติธรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 2018-05-30
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2561 2018-05-28
กรมคุมประพฤติร่วมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 2018-05-25
การประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561 2018-05-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2018-05-24
ประธานกรรมการจริยธรรมกรมคุมประพฤติมอบรางวัลแก่ผู้ได้คะแนนสูงสุดจากการประกวดคำขวัญกรมคุมประพฤติ 2018-05-24
กรมคุมประพฤติส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2018-05-24
คุมประพฤติดูแลและดำเนินการจัดให้ผู้ต้องโทษปรับ ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2018-05-23
กรมคุมประพฤติ ส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2018-05-19
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันวิสาขบูชาปี 2561” 2018-05-18
กรมคุมประพฤติหารือ TCDC สร้างสรรค์งานออกแบบอุปกรณ์ EM 2018-05-18
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2561 2018-05-17
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ 2018-05-17
กรมคุมประพฤติเปิดช่องทางอาชีพ ฝึกผู้กระทำผิดชงกาแฟ 2018-05-16
กรมคุมประพฤติหารือเกี่ยวกับการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2018-05-16
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีบวงสรวงพระพรหม ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 2018-05-15
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 2018-05-14
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรม “เมาแล้วขับปรับจิตสำนึก” 2018-05-12
กรมคุมประพฤติร่วมวางพานพุ่มอุปกรณ์การเรียนในงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561 2018-05-11
กรมคุมประพฤติใช้กระบวนการ MI กับกลุ่มผู้กระทำผิดซ้ำ 2018-05-10
กรมคุมประพฤติส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2018-05-09
กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนค่ายลูกเสือ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 2018-05-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จ.ชัยภูมิร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน 2018-05-08
อาสาสมัครคุมประพฤติ จ.ชัยภูมิ ร่วมกล่าวปฏิญาณตน 2018-05-06
กรมคุมประพฤติร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม 2018-05-05
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 85 ปี กรมประชาสัมพันธ์ 2018-05-03
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล (Digital Service and Office) 2018-05-03
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 / 2561 2018-05-01
กรมคุมประพฤติหารือ IYF บูรณาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-04-30
กรมคุมประพฤติเปิดโอกาสต่อยอดอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2018-04-30
กรมคุมประพฤติจัดการประชุม เรื่องการจัดทำและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ( EM ) ที่ใช้กับผู้กระทำผิด ครั้งที่ 4 2018-04-30
กรมคุมประพฤติจัดการอบรมสัมมนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 2018-04-27
คุมประพฤติร่วมประชุมหารือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2018-04-26
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน 3 2018-04-26
กรมคุมประพฤติจับมือเนสท์เล่ สร้างอาชีพผู้ก้าวพลาด ลดการกระทำผิดซ้ำอย่างยั่งยืน 2018-04-26
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย นำบริการรัฐสู่ประชาชน 2018-04-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงานคุมประพฤติ ครั้งที่1 2018-04-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2018-04-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับที่ปรึกษา รมว.ยธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร1 และศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. 2018-04-23
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมสมาพันธ์คุมประพฤติสหภาพยุโรป ครั้งที่ ๑๑ เรื่องการติดตามตัวด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) 2018-04-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ชูนำร่องสร้างงานสร้างอาชีพ 2018-04-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับที่ปรึกษา รมว.ยธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 2018-04-20
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ในรายการประเด็นเป็นข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 2018-04-20
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 2018-04-18
กรมคุมประพฤติบูรณาการร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2018-04-18
กรมคุมประพฤติเผย 5 วันสถิติเมาแล้วขับพุ่งกว่า 6 พันคดี ศาลสั่งติด EM 37 ราย 2018-04-16
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 2018-04-11
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 2018-04-11
กรมคุมประพฤติผนึกกำลังสำนักงานศาลยุติธรรมใช้ EM กับผู้กระทำผิดเมาแล้วขับ เริ่มสงกรานต์นี้ 2018-04-11
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2018-04-10
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 66 ปี สถานีโทรทัศน์ อสมท (Mcot) 2018-04-10
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2018-04-10
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” 2018-04-10
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2561 2018-04-09
กรมคุมประพฤติจับมือภาคี ดันมาตรการเข้มคดี “เมาแล้วขับ” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2018-04-09
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี 2018-04-06
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561 2018-04-04
กรมคุมประพฤติดึงสมาคมเดอะเชฟและเนสท์เล่ฝึกอาชีพผู้กระทำผิด 2018-04-03
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)ที่ใช้กับผู้กระทำผิด ครั้งที่ 2 2018-04-03
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบการสถาปนาองค์กรอัยการ 125 ปี 2018-04-02
กรมคุมประพฤติร่วมงานแถลงข่าว ออเจ้าเมาไม่ขับ ร่วมใจลดอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์ 2018-04-02
กรมคุมประพฤติรับมอบเงินจาก ธ.ออมสิน 2 ล้านบาท สนับสนุนโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ 2018-03-30
กรมคุมประพฤติเล็งพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2018-03-30
กรมคุมประพฤติจัดการสัมมนาร่างแนวทางมาตรฐานงานคุมประพฤติ 2018-03-29
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 54 ปี 2018-03-28
พิธีปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 36 2018-03-28
กรมคุมประพฤติจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดระหว่างประเทศอาเซียน 2018-03-27
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ไทยทีวีสี ช่อง 3 ครบ 48 ปี 2018-03-26
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 2018-03-23
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติในโอกาสรับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ 2018-03-23
กรมคุมประพฤติจัดเสวนาความสำเร็จระบบการดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน 2018-03-23
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 127 ปี กระทรวงยุติธรรม 2018-03-23
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 38 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า 2018-03-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านท้ายโขดและบ้านกึ่งวิถี 2018-03-21
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับเลขานุการเอกจากสถานทูตญี่ปุ่น 2018-03-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกประเด็นร้อน ทางช่อง TNN 24 2018-03-20
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการรับ - จ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2018-03-19
กรมคุมประพฤติจัดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 36 2018-03-19
กรมคุมประพฤติยกย่องอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมคืนคนดีสู่สังคม 2018-03-16
26 ปี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 2018-03-15
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่1/2561 2018-03-14
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 2018-03-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” 2018-03-09
กรมคุมประพฤติพัฒนาบุคลากรเรียนรู้งานคุมประพฤติระหว่างประเทศอาเซียน 2018-03-09
การจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 2018-03-09
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2018-03-08
ประชุมคณะทำงานจัดงานเนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 2018-03-08
กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 2018-03-07
กรมคุมประพฤติจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานด้วยแนวคิดไคเซ็น (Kaizen) 2018-03-07
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ 2018-03-06
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม บูรณาการหน่วยงาน เพื่ออำนวยความยุติธรรม 2018-03-05
กรมคุมประพฤติร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2018-03-05
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ 2018-03-02
กรมคุมประพฤติ ร่วมหารือกับมูลนิธิเมาไม่ขับ ผลักดันมาตรการเข้มคดีเมาแล้วขับ 2018-03-02
กรมคุมประพฤติร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรมลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ 2018-02-27
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมขับเคลื่อนค่ายคุณธรรมจริยธรรม แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 2018-02-27
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในบริเวณพุทธมณฑล 2018-02-27
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 88 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 2018-02-26
กรมคุมประพฤติร่วมหารือกับ สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด 2018-02-26
อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร ภาค 6 หวังอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ 2018-02-25
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันมาฆบูชาปี 2561” 2018-02-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติต่อเนื่อง 2018-02-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2018-02-23
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและผลการดำเนินงานตามแนวทางสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 2018-02-23
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานประสานงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ 1 / 2561 2018-02-23
ประชุมทบทวนการดำเนินงานของสำนักงานคุมประพฤติสาขา 2018-02-22
กรมคุมประพฤติยกระดับศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ 2018-02-21
อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยม จ.สุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติในระดับพื้นที่ 2018-02-21
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ 2018-02-21
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ รายการเดินหน้าประเทศไทย 2018-02-19
การประชุมเพื่อกำหนดความต้องการการใช้ข้อมูลสำหรับจัดทำ Big Data ของกรมคุมประพฤติ 2018-02-19
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัด 5.2 2018-02-19
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดงานลีลาศการกุศล สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-02-18
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมหารือกับ สกธ. ขับเคลื่อนงานยุติธรรมจังหวัด 2018-02-17
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานเปิดการอบรม ถนนปลอดภัยจากเมาไม่ขับ 2018-02-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ วารสารยุติธรรม 2018-02-16
การประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561 2018-02-15
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมกำหนดแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2018-02-14
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ(ศอ.ปส.)ครั้งที่1/2561 2018-02-13
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัด 5.2 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 2018-02-13
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 2018-02-13
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานประกาศ วาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 2018-02-12
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้ารับโล่เกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น 2018-02-12
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 51 2018-02-10
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดการสัมมนาครูฝึกศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองทัพบก 2018-02-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะคณะผู้บริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2018-02-09
การอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้กระทำผิด 2018-02-09
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมคุมประพฤติ 2018-02-08
กรมคุมประพฤติร่วมโครงการรณรงค์กำจัดสัตว์และแมลงรบกวนภายในศูนย์ราชการฯ 2018-02-08
กรมคุมประพฤติ ร่วมคณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ 2018-02-08
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 2018-02-08
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 15 ปี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 2018-02-07
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ในงาน TO BE NUMBER ONE 2018-02-06
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน 2018-02-06
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงพื้นที่จ.ชลบุรี และจ.ระยอง พร้อมเยือนบ้านกึ่งวิถี 2018-02-05
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงพื้นที่จังหวัดระยอง ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 2018-02-04
กรมคุมประพฤติร่วมสนับสนุนในการช่วยซื้อ”ดอกป๊อปปี้” เนื่องในวันทหารผ่านศึก 2018-02-02
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ฯ 2018-02-01
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE 2018-01-31
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ 2018-01-30
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2561 2018-01-29
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 2018-01-26
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี พร้อมเยี่ยมชมบ้านกึ่งวิถี 2018-01-26
กรมคุมประพฤติติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ 2018-01-25
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ไปให้ความรู้แก่สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 2018-01-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย 2018-01-25
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561 2018-01-25
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ททบ. 5 ครบรอบ 60 ปี 2018-01-25
กรมคุมประพฤตินำผู้ที่ผ่านการฟื้นฟู “โครงการ 1 คนดี 1 สำนักงาน” บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย 2018-01-24
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 2018-01-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้สัมพันธ์ “ภูเขียวเกมส์” 2018-01-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ประชุมสัญจรฯ มอบนโยบายและหารือแข่งกีฬาคุมประพฤติอีสานใต้สัมพันธ์ 2018-01-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 2018-01-19
อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตร TCTP. 2018-01-19
อธิบดีกรมคุมประพฤติบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 2018-01-18
สำนักงานเลขานุการกรมร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมคุมประพฤติคนใหม่ 2018-01-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน “ตะวันฟาร์ม” ในโครงการกำลังใจฯ 2018-01-17
สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมคุมประพฤติคนใหม่ 2018-01-16
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 2018-01-16
การประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561 2018-01-15
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับ ผ.อ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี อวยพรปีใหม่ 2018-01-15
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 10 ปี สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) 2018-01-15
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานเปิดการอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติ โครงการถนนปลอดภัยจากเมาไม่ขับ 2018-01-13
กรมคุมประพฤติส่งมอบของขวัญสำหรับแจกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 2018-01-12
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการทำงาน กรมคุมประพฤติ 2018-01-12
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมคุมประพฤติ 2018-01-11
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส 2018-01-11
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครเข้าอวยพรปีใหม่ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ 2018-01-10
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 41 ปี หนังสือพิมพ์มติชน 2018-01-09
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “ต้อนรับปีใหม่ 2561” 2018-01-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติ นำคณะสมาคม อสค. เข้าคารวะ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2018-01-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับ สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ อวยพรปีใหม่ 2018-01-09
กรมคุมประพฤติ ผนึก TICA และ JICA ต่อยอดมาตรการทางเลือกแทนการจำคุกในกลุ่มประเทศ CLMV 2018-01-09
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ครั้งที่ 1/2561 2018-01-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะที่ปรึกษาในศาลฎีกา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2018-01-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 2018-01-08
กรมคุมประพฤติเน้นมาตรการเข้ม “ดูแลเหยื่อเมาแล้วขับ” 2018-01-08
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงยุติธรรม 2018-01-05
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 2018-01-04
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะอัยการสูงสุด ประธานศาลฎีกา และเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2018-01-03
กรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 2018-01-01
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2018-01-01
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 2017-12-30
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2017-12-29
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยี่ยมผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการกำลังใจฯ ณ จังหวัดเชียงราย 2017-12-29
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดโครงการ "ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์" 2017-12-29
กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 2017-12-28
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 2017-12-28
กรมคุมประพฤติร่วมงาน “วันพระเจ้าตากสินมหาราช” 2017-12-28
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดโครงการ "ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์" 2017-12-28
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 68 ปี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2017-12-27
กรมคุมประพฤติร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนน เป็นของขวัญปีใหม่ ส่งมอบให้ประชาชน 2017-12-27
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมและบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 2017-12-27
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะรองปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2017-12-26
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์มาตรการคุมประพฤติ ในรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน 2017-12-26
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะเข้าอวยพรปีใหม่รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 2017-12-26
โครงการรวมพลังบุญคนคุมประพฤติ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ 5 2017-12-26
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ 2017-12-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ 2017-12-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณาการหน่วยงาน เพื่ออำนวยความยุติธรรม 2017-12-25
กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานฯ ตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ พ.ศ.2545 2017-12-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์มาตรการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางช่อง One 31 2017-12-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 2017-12-22
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 2017-12-22
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีเข้าพบอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2017-12-21
การประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 9 / 2560 2017-12-21
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับเลขานุการเอกจากสถานทูตญี่ปุ่น 2017-12-21
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ไปให้ความรู้แก่สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2017-12-20
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวโครงการวัฒนธรรมไทยกับความปลอดภัยทางถนน หยุดรถทางม้าลาย 2017-12-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2017-12-20
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 6 / 2560 2017-12-19
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์รายการข่าว สถานีโทรทัศน์ TNN 24 รณรงค์ดื่มไม่ขับ 2017-12-18
กรมคุมประพฤติจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมแก่บุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติส่วนกลาง 2017-12-18
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด 2017-12-18
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2560 2017-12-15
กรมคุมประพฤติตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ 2017-12-14
คณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ สาขาภูเขียวร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2017-12-14
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ไปให้ความรู้แก่สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 2017-12-13
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมคณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ 2017-12-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติ วอนสังคมตระหนักรู้ เหยื่อเมาแล้วขับ 2017-12-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 2017-12-09
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในเครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 2017-12-08
กรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน 2017-12-07
อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2017-12-07
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 2017-12-06
กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ 2017-12-06
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ ให้ความรู้สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดแบบควบคุมตัว 2017-12-06
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-12-05
กรมคุมประพฤติจัดประชุมความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุผ่านระบบ (Video Conference System) 2017-12-04
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2017-11-30
ประชุมแนวทางการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมคุมประพฤติและวารสารกรมคุมประพฤติ 2017-11-29
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี กรมบังคับคดี 2017-11-29
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ให้ความรู้ แก่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 2017-11-29
กรมคุมประพฤติร่วมส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2017-11-28
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ครบ 50 ปี 2017-11-27
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดสตูล ช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม 2017-11-27
กรมคุมประพฤติร่วมมือกับนมโฟร์โมสต์สร้างงานสร้างอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-11-22
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมงานสวดอภิธรรมศพพนักงานคุมประพฤติที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 2017-11-21
กรมคุมประพฤติให้ความรู้แก่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี 2017-11-21
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว เปิดศูนย์เพื่อนใจและชมรม TO BE NUMBER ONE 2017-11-21
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 18 ปี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2017-11-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 12 2017-11-17
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 2017-11-17
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี สำนักงาน ป.ป.ส. ครบรอบ 41 ปี 2017-11-16
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 5 / 2560 2017-11-16
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 2017-11-15
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2017-11-15
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE 2017-11-15
สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2017-11-14
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดอ่างทอง 2017-11-14
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จังหวัดสิงห์บุรี 2017-11-14
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จังหวัดชัยนาท 2017-11-14
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ 2017-11-14
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว 2017-11-14
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานคุมประพฤติปทุมธานี 2017-11-14
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานคุมประพฤติปทุมธานี สาขาธัญบุรี 2017-11-14
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าแสดงความยินดีกับเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม 2017-11-13
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัวที่ส่งต่อให้หน่วยบำบัดในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2017-11-10
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้สัมภาษณ์ประเด็นนโยบายกรมคุมประพฤติและการใช้ EM 2017-11-08
ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ 2017-11-06
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ 2017-11-02
กรมคุมประพฤติร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 2017-10-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-12 และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้วแสดงความยินดีอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2017-10-27
กรมยุทธการทหารอากาศร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2017-10-27
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 2017-10-26
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับอธิบดีกรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ 2017-10-20
ธนาคารกรุงไทยร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2017-10-20
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ 2017-10-19
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2017-10-19
อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ 2017-10-19
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ 2017-10-18
กรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์รายการ 15 th TO BE NUMBER ONE 2017-10-16
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-10-16
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ครบรอบ 16 ปี 2017-10-16
คุมประพฤติร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 1 / 2561 2017-10-11
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน 2017-10-10
ผู้บริหารกรมคุมประพฤติพบปะ อสค.เชียงราย พร้อมสนับสนุนก๋วยเตี๋ยวกำลังใจ 2017-10-10
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 127 ปี 2017-10-06
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล 2017-10-05
โครงการสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ตามรอยพระราชปณิธานฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 2017-10-04
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครบรอบ 15 ปี 2017-10-03
ผู้บริหารกรมคุมประพฤติแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนใหม่ 2017-10-02
ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 7 / 2560 2017-09-29
กรมคุมประพฤติ จับมือ สตช. ลงนาม MOU ประสานจับกุม-เชื่อมโยงข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติ 2017-09-27
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดศูนย์ EM 2017-09-27
การประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 2017-09-27
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2 / 2560 2017-09-26
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ครั้งที่ 1 / 2560 2017-09-25
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ว่าด้วยงานคุมประพฤติและยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 1 / 2560 2017-09-22
กรมคุมประพฤติจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ระหว่างประเทศในอาเซียนบวกสาม 2017-09-21
กรมคุมประพฤติร่วมกับกรมสุขภาพจิตพัฒนาระบบให้คำปรึกษาฯ 2017-09-20
ผู้เชี่ยวชาญฯกรมคุมประพฤติบรรยาย หลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 68 2017-09-19
อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดศูนย์ฟื้นฟูฯ ผู้ติดยาเสพติดปัตตานี 2017-09-19
การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุมประพฤติ 2017-09-18
อธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี 2017-09-18
การประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของกรมคุมประพฤติ 2017-09-18
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี คืนสังคม 2017-09-18
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี TNN 24 ก้าวสู่ปีที่ 11 2017-09-14
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมโลกว่าด้วยการคุมประพฤติ ครั้งที่ 3 2017-09-14
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3 / 2560 2017-09-14
กรมคุมประพฤติ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ขับเคลื่อนงานยุติธรรมสู่ประชาชน 2017-09-13
กรมคุมประพฤตินำเสนอบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติในเวทีระดับเอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น 2017-09-13
กรมคุมประพฤติต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2017-09-08
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร บูรณาการขับเคลื่อน กพยจ. อำนวยความยุติธรรมสู่ประชาชน 2017-09-08
กรมคุมประพฤติมอบดอกไม้จันทน์ 2017-09-08
การประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2560 2017-09-07
ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการเบิกจ่ายค่าบำบัดฟื้นฟูฯ 2017-09-05
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 19 ปี สถาบันพระปกเกล้า 2017-09-05
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ร่วมขับเคลื่อนงาน กพยจ. 2017-09-05
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 / 2560 2017-09-04
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3/2560 2017-09-01
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและตรวจนับคะแนนการสรรหากรรมการจริยธรรม ครั้งที่ 2/2560 2017-09-01
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรม เติมฝันปันรัก คุมประพฤติอิ่มบุญ น้องๆอิ่มท้อง ครั้งที่ 7 2017-08-29
อธิบดีกรมคุมประพฤติเรียก แอนนา รีส เข้ารายงานตัว รับทราบเงื่อนไขการคุมประพฤติ 2017-08-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวาย ร.9-พระราชินี 2017-08-23
ผู้เชี่ยวชาญฯกรมคุมประพฤติบรรยาย หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 16 2017-08-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์แห่งใหม่ 2017-08-23
กรมคุมประพฤติตรวจรับรองคุณภาพศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว 2017-08-22
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันจัดตั้งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 2017-08-18
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 18 ปี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2017-08-18
กรมคุมประพฤติจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานคุมประพฤติสำหรับพนักงานคุมประพฤติ ในสังกัดภาค 7 2017-08-17
กรมคุมประพฤติ ร่วมตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2017-08-12
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูฯ ปัตตานี 2017-08-11
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 76 ปี กรมการขนส่งทางบก 2017-08-11
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 2017-08-11
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 2017-08-10
กรมคุมประพฤติตรวจรับรองสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2017-08-10
กรมคุมประพฤติส่งผู้ถูกคุมประพฤตินำร่องขาย ‘ศิริวัฒน์แซนด์วิช’ 2017-08-09
กรมคุมประพฤติประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อกำหนดแนวทางการประสานการจับกุมการเชื่อมโยงข้อมูลและการยกร่างบันทึกข้อตกลง ( MOU ) 2017-08-09
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี 2017-08-07
กรมคุมประพฤติจัดสัมมนาทางวิชาการ มุ่งแก้ไขปัญหากระทำผิดซ้ำ 2017-08-04
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมการทบทวนโครงสร้างของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2017-08-03
อธิบดีกรมคุมประพฤติเลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูฝึกบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากกัมพูชา 2017-08-01
กรมคุมประพฤติจัดอบรมครูฝึกบำบัดและฟื้นฟูฯแก่เจ้าหน้าที่กัมพูชา 2017-08-01
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 71 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 2017-08-01
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2017-07-31
กรมคุมประพฤติรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มจาก เมืองไทยประกันภัย 2017-07-27
ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 6 / 2560 2017-07-27
กรมคุมประพฤติสนธิกำลังตำรวจและทหารเข้าจับกุมผู้หลบหนีการฟื้นฟูฯ ในพื้นที่ชุมชนพัฒนา 70 ไร่ 2017-07-25
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมสัมมนาเพื่อติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร TCTP กับกลุ่มประเทศ CLMV ณ ประเทศญี่ปุ่น 2017-07-25
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2017-07-20
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 18 ปี 2560 2017-07-20
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ 2017-07-18
กรมคุมประพฤติ เยี่ยมชมสถานที่ผลิตสินค้า ศิริวัฒน์แซนด์วิช 2017-07-17
กรมคุมประพฤติเล็ง ศิริวัฒน์แซนด์วิช สร้างอาชีพแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ 2017-07-14
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 12 2017-07-14
ระชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2560 2017-07-12
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี NBT ครบรอบ 29 ปี 2017-07-11
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 2017-07-06
กรมคุมประพฤตินำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง 2017-07-06
กรมคุมประพฤติผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-07-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-15 เข้าร่วมโครงการจิตอาสา บริเวณท้องสนามหลวง 2017-07-06
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ 2017-07-05
กรมคุมประพฤติรับมอบเงินจาก ธ.ออมสิน 2 ล้านบาท สนับสนุนโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ 2017-07-04
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานคุมประพฤติสำหรับพนักงานคุมประพฤติ 2017-07-04
อธิบดีกรมคุมประพฤติเรียก “น๊อต กราบรถ” มารับทราบเงื่อนไขการคุมประพฤติ และการทำงานบริการสังคมตามคำสั่งศาล 2017-07-03
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม ครั้งที่ 3/2560 2017-07-03
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 2017-07-03
กรมคุมประพฤติพัฒนาระบบการดูแลผู้กระทำผิดบนฐานชุมชนเพื่อคนเป็นสุข 2017-06-30
ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 5/ 2560 2017-06-30
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 15 2017-06-28
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินการตาม พ ร บ.ฟื้นฟูฯ 2545 2017-06-27
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ 67 ปี 2017-06-23
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงในตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 2017-06-21
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี 2017-06-21
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต้นร่างแบบประเมินและเก็บข้อมูลวิจัย 2017-06-21
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนานโยบายการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด 2017-06-20
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2560 2017-06-20
กรมคุมประพฤติ น้อมถวายอาลัย ร่วมใจทำเพื่อพ่อ 2017-06-19
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ 2017-06-15
ประชุมพิจารณาทบทวนร่างระเบียบคณะกรรมการคุมประพฤติ เกี่ยวกับอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-06-15
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูฯ 2017-06-14
อบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2017-06-13
กรมคุมประพฤตินำผู้แทนกรมบัญชีกลางศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2017-06-12
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อระดมความคิดเห็นคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาร่างแนวคำถามโครงการวิจัย 2017-06-12
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินประกันตัว 2017-06-08
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 2017-06-08
กรมคุมประพฤติบูรณาการรวมพลังสร้างอาชีพ 2017-06-07
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ตามโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านฯ 2017-06-05
พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง 2017-06-02
กรมคุมประพฤติยกระดับงานคุมประพฤติสู่มาตรการลงโทษระดับกลาง 2017-06-01
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard กรมคุมประพฤติครั้งที่ 1/2560 2017-05-30
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมพิจารณาคู่มือแนวทางและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย 2017-05-30
การประชุมเพื่อทบทวนโครงสร้างของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6-15 2017-05-29
ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติและระบบ บสต. ครั้งที่ 3/2560 2017-05-29
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ฯ 2017-05-25
ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 4/ 2560 2017-05-25
กรมคุมประพฤติเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับข้าราชการ 2017-05-25
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2017-05-24
กรมคุมประพฤติจัดมหกรรมอาชีพสร้างชีวิตมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้พ้นโทษ 2017-05-24
กรมคุมประพฤติร่วมโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 2017-05-24
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อ.ส.ค. ปทุมธานี 2017-05-23
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาฯ 2017-05-23
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมพิจารณาเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 2/2560 2017-05-22
ประชุมนำเสนอโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้กระทำผิดบนฐานชุมชนเพื่อคนเป็นสุข 2017-05-19
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรม 2017-05-19
อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิด โครงการอบรมความรู้ผู้ถูกคุมความประพฤติ กทม.2 2017-05-15
ประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติงานในกรอบระยะเวลา 1 ปี 2017-05-08
กรมคุมประพฤติร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพ่อของแผ่นดิน 2017-05-05
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย 2017-05-05
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันวิสาขบูชา” ปี 2560 2017-05-04
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี 2017-05-03
การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติและระบบ บสต. 2017-04-27
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมงานเปิดอาคาร “บ้านพระพรเด็กและเยาวชน” 2017-04-24
ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3 / 2560 2017-04-20
กรมคุมประพฤติจัดหนัก “ดื่มแล้วขับ เข้าห้องดับจิต” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2017-04-19
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 2017-04-10
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 17 ปี 2017-04-10
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2017-04-07
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุม “ภาคีร่วมใจ ป้องกันภัย เมาไม่ขับ พ.ศ. 2560” 2017-04-05
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมเพื่อเปิดตัวรายงานประจำปีของคณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยนโยบายยาเสพติด 2017-04-05
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี นสพ. ข่าวสด ก้าวสู่ปีที่ 27 2017-04-05
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2017-04-04
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้คู่มือโครงการวิจัย ฯ 2017-04-04
อธิบดีกรมคุมประพฤติถ่ายทอดนโยบายและรับฟังปัญหาในพื้นที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 2017-04-03
กรมคุมประพฤติร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560 2017-04-03
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมลงพื้นที่ จ.น่าน เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 2017-03-31
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2 2017-03-31
กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมTO BE NUMBER ONE 2017-03-30
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติถ่ายทอดนโยบายและรับฟังปัญหาในพื้นที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน 2017-03-30
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี นสพ.เดลินิวส์ ครบรอบ 53 ปี 2017-03-28
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม 2017-03-28
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม 2017-03-27
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครั้งที่ 1/2560 2017-03-27
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะ 2017-03-27
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย และสาขาสวรรคโลก 2017-03-24
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ 2017-03-24
ผู้ตรวจราชการคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี 2017-03-24
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด 2017-03-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์แนวหน้า ครบรอบ 37 ปี 2017-03-23
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมหารือ รพ.ธัญญารักษ์ และผู้นำศาสนา เพื่อดำเนินการเปิดศูนย์ฟื้นฟูฯ ปัตตานี 2017-03-23
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของศูนย์ฟื้นฟูฯ ปัตตานี 2017-03-23
การประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมคุมประพฤติ 2017-03-20
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร 2017-03-20
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเผยแพร่การศึกษาวิจัยเรื่อง การให้คำปรึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุรา 2017-03-17
กรมคุมประพฤติประชุมหารือการเตรียมการโครงการพัฒนาศักยภาพและเยาวชนในงานคุมประพฤติ 2017-03-17
กรมคุมประพฤติก้าวสู่ปีที่ 25 2017-03-16
กรมคุมประพฤติขยายกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติ สู่ความสำเร็จในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2017-03-16
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมบรรยายในการอบรมบูรณาการเครือข่ายติดตามบุคคลพ้นโทษฯ 2017-03-16
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ในรายการ สถานีประชาชน ทางช่อง ThaiPBS 2017-03-15
การประชุมปรับปรุงกระบวนงานของกรมคุมประพฤติครั้งที่ 2/2560 2017-03-14
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี PostToday ครบรอบ 14ปี 2017-02-07
การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ 2017-02-06
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2017-02-03
การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 2017-02-01
พิธีเปิดโครงการนำอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันสังคมให้ปลอดอาชญากรรม 2017-02-01
การประชุมหารือเพื่อเตรียมการเปิดดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูฯ ปัตตานี 2017-02-01
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันมาฆบูชา” ปี 2560 2017-02-01
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมประจำเดือนมกราคม2560 2017-01-31
กรมคุมประพฤติประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติภาค 9 2017-01-31
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดในกิจกรรม “Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพสะอาดด้วยพลังประชาชน” 2017-01-31
ประชุมคณะทำงานพิจารณายก ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ..... 2017-01-30
การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติและระบบ บสต. 2017-01-30
คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้าคารวะและอวยพรปีใหม่อัยการสูงสุด 2017-01-30
อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 2017-01-27
การจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วัดสุทัศนเทพวราราม 2017-01-27
การประชุมคณะกรรมการพิจารณา การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางฯ 2017-01-26
การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2017-01-26
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณ ปี 2561 2017-01-25
กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี ททบ. 5 ครบรอบ 59 ปี 2017-01-25
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูฯ ลาดหลุมแก้ว 2017-01-25
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ 2017-01-25
กรมคุมประพฤติประชุมสามัญประจำปี อ.ส.ค.จังหวัดศรีสะเกษ 2017-01-24
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมหารือการดำเนินการปรับระบบการบำบัดรักษาฯ 2017-01-23
การประชุมมาตรการ/แผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2017-01-23
กรมคุมประพฤติจัดประชุมร่าง TORในโครงการ EM 2017-01-23
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) และแปรอักษรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2017-01-20
กรมคุมประพฤติประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติภาค 4 2017-01-20
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2017-01-20
กรมคุมประพฤติประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติภาค 3 2017-01-19
กรมคุมประพฤติประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติภาค ๒ 2017-01-18
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะผู้บริหารเข้าคารวะและอวยพรปีใหม่ที่ปรึกษาศาลฎีกา 2017-01-17
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี‘ไทยพีบีเอส’ก้าวสู่ปีที่ 10 2017-01-16
กรมคุมประพฤติประชุมสามัญประจำปี อ.ส.ค.จังหวัดขอนแก่น 2017-01-13
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะผู้บริหารเข้าคารวะและอวยพรปีใหม่เลขาธิการศาลยุติธรรม 2017-01-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติบรรยายในหลักสูตรบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 8 2017-01-12
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2560 2017-01-12
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกาเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 2017-01-11
ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติประจำเดือนมกราคม 2560 2017-01-11
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ 2017-01-10
การประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 2017-01-10
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อ อสค.เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 4 / 2559 2017-01-09
คุมประพฤติลุยมาตรการบริการสังคมเข้มต่อเนื่อง ตอบรับยอดผู้ถูกคุมความประพฤติช่วงปีใหม่ 2017-01-06
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 2017-01-05
การประชุมหารือแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม 2017-01-04
อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะเข้าอวยพรผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 2016-12-30
การประชุมการเตรียมการเปิดดำเนินการสำนักงานคุมประพฤติ 2016-12-30
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2560 2016-12-29
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ในโอกาสอวยพรปีใหม่ 2560 2016-12-29
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟูฯ 2016-12-29
อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี 2016-12-28
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2016-12-28
กรมคุมประพฤติร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ 4 2016-12-27
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครบรอบ 67 ปี 2016-12-27
กรมคุมประพฤติจัดประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ฯ 2016-12-26
อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสคป.สตูล 2016-12-26
กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ 2016-12-26
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง 2016-12-26
พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว 2016-12-23
กรมคุมประพฤติจัดอบรมเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจการฟื้นฟูฯ 2016-12-22
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมพร้อมต้อนรับรมว.ยุติธรรมคนใหม่ 2016-12-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ รุ่น 3 2016-12-20
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2559 2016-12-19
กรมคุมประพฤติจัดประชุมนักบริหารงานกิจกรรมชุมชนมืออาชีพในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน รุ่นที่8 2016-12-19
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมการจัดทำมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ 2016-12-16
ประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2559 2016-12-16
กรมคุมประพฤติประชุมหารือร่วมกับสถาบัน UNAFEI 2016-12-15
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมให้การต้อนรับปลัดกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น 2016-12-15
อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ รุ่น 2 2016-12-14
ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมประจำเดือนธันวาคมคม 2559 2016-12-13
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูฯ ครั้งที่4 2016-12-09
ประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่าง กฎ ระเบียบตามร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ..... 2016-12-09
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติหารือร่วมกับรองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ 2016-12-09
กรมคุมประพฤติเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 2016-12-09
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วัดไตรมิตร 2016-12-08
ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติประจำเดือนธันวาคม 2559 2016-12-08
กรมคุมประพฤติร่วมโครงการมหกรรมพลังคุณธรรมยับยั้งทุจริต 2016-12-07
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมหารือบูรณาการการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังคดีความมั่นคง 2016-12-07
กรมคุมประพฤติตรวจรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2016-12-06
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3 2016-12-02
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติรุ่นที่35 2016-12-02
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ 2016-12-01
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 2016-11-30
อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ รุ่น 1 2016-11-30
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 2016-11-29
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่ผู้บริหารฯ 2016-11-28
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 42 ปี 2016-11-28
กรมคุมประพฤติเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานบ้านกึ่งวิถี (Halfway House) 2016-11-28
กรมคุมประพฤติอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผังกระบวนการทำงานขององค์กรด้วย BPMN” 2016-11-28
ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3 / 2559 2016-11-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าหารือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถ่ายโอนงานฟื้นฟูฯ ในระบบบังคับบำบัด 2016-11-25
ประชุมคณะทำงานยกร่าง กฎ ระเบียบตามร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ..... 2016-11-23
กรมคุมประพฤติร่วมงานพลังแห่งความภักดี 2016-11-22
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2016-11-21
กรมคุมประพฤตินำอาสาร่วมงานวันรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 2016-11-21
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชนของกระทรวงยุติธรรม 2016-11-18
อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมประจำปี สมาคมอาชญาวิทยาอเมริกัน ครั้งที่ 72 2016-11-18
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่ฟื้นฟูฯ 2016-11-17
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข 2016-11-16
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2016-11-15
โครงการพัฒนาเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารกรมคุมประพฤติสู่มืออาชีพ 2016-11-15
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 2016-11-14
กรมคุมประพฤติร่วมบริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมอำนวยความสะดวกที่ท้องสนามหลวง 2016-11-11
นักเรียนทุนเข้าพบอธิบดีกรมคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา 2016-11-10
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ฯ 2016-11-09
การประชุมพิจารณาร่างอนุบัญญัติออกตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 2016-11-08