รูป หัวข้อ วันที่
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม การทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ รร.วัดน้ำรอบ อ.ลานสกา จ.นศ. 2019-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 2019-10-21
คุมประพฤติไชยา เข้าพบสาธารณสุขอำเภอไชยา 2019-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน" 2019-10-18
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NST CHAMPIONSHIP ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2019-10-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุม เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ 2019-10-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-18
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2019-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 2019-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2019-10-17
คุมประพฤติไชยา อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติหน้าที่ 2019-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมสันทนาการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีเปิดที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา 2019-10-17
ผอ.สคป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติ ในงานวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-10-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเตรียมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2019-10-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-10-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-10-15
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-10-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาประชุมแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2019-10-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ลำน้ำ คูคลอง และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพ 2019-10-14
คุมประพฤติไชยา ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2019-10-14
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนายปุณณรัตน์ อภิรัตนพันธุ์ 2019-10-13
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางบุญเรือน ตะเอ้กา 2019-10-13
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน มอบสิ่งของรางวัลสมทบกิจกรรมการออกร้านกาชาด 2019-10-13
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมพีธีบำเพ็ญกุศลและพีธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมความรู้ยาเสพติดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะกั่วป่า 2019-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมความรู้ยาเสพติดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท้ายเหมือง 2019-10-11
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2019-10-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2019-10-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-10-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-10-09
คุมประพฤติไชยา มอบเกียรติบัตรฯ 2019-10-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 2019-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 2019-10-04
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรม "รักษ์ทะเลชุมพร เพื่อทรัพยากรประมงที่ยั่งยืน" 2019-10-04
คุมประพฤติไชยา เข้าพบสาธารณสุขอำเภอไชยา 2019-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เคารพธงชาติ 2019-10-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-10-03
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-10-02
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 2019-09-30
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-09-25
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-09-24
สคป.ไชยา ร่วมโครงการวันเสาร์เข้าวัด จัดปิ่นโต ถวายภัตตาหาร สืบสานเมืองคนดี วิถีธรรม 2019-09-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ 2019-09-19
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมหิ้วโตเข้าวัดฟังธรรม และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-09-18
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ในโครงการ อาสาจราจร 2019-09-13
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-09-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ 2019-09-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2019-09-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 2019-09-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 2019-09-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-09-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 2019-08-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมฝึกอาชีพทำน้ำยาล้างจาน 2019-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-08-29
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ 2019-08-29
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 2019-08-29
สคป.ไชยาจัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2562 2019-08-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน โครงการรวมพลังสร้างคนดี สังคมมีสุข 2019-08-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE 2019-08-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2019-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2019-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-08-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ 2019-08-22
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 2019-08-21
สคป.ไชยา ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะ 2019-08-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน บรรยายผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวห้วยกลั้ง 2019-08-20
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองไชยา 2019-08-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ 2019-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2019-08-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-13
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2562 2019-08-13
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-08-10
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ “วันรพี ๖๒” (กีฬามหาสนุก) 2019-08-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลจังหวัดปากพนัง 2019-08-08
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-08-08
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-08-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-08-07
สคป.ไชยา ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดไชยา 2019-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 2019-08-07
สคป.ไชยา เข้าคารวะหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา 2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน นำผู้กระทำผิดลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2562 2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนปฐมนิเทศผู้ถุูกคุมความประพฤติ 2019-08-06
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ สนง.คุมประพฤตินครศรีธรรมราช 2019-08-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการทำงาน บริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) 2019-08-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมความรู้ 2019-08-02
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-08-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2019-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณ 2019-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา 2019-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-07-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 2019-07-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-07-30
คุมประพฤติไชยา เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 2019-07-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ 2019-07-26
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-07-26
สคป.ไชยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ 2019-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน บรรยายให้ความรู้โรงเรียนยุติธรรม 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2019-07-25
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการตรวรจพิสูจน์ 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาประชาสัมพันธ์จังหวัดเคลื่อนที่ 2019-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม และกิจกรรมจิตอาสา 2019-07-18
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรม 2019-07-18
สคป.ไชยา ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน และเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2562 2019-07-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการป้องกันการเสพซ้ำ 2019-07-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการป้องกันการเสพซ้ำ 2019-07-15
สคป.ไชยา ร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2019-07-11
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-07-11
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดฯ 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน บรรยายผู้ต้องขังเรือนจำ 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน สวดมนต์ไหว้พระ 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน สอนงานในสายงานฯ 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-07-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 2019-07-08
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 2019-07-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรในโครงการ อาสาจราจร 2019-07-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 2019-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-07-02
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) 2019-07-01
สคป.ไชยา จัดกิจกรรม ร่วมพบปะ พูดคุย สังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2019-06-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 2019-06-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 2019-06-28
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2019-06-26
สคป.ไชยา ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา เนื่องในโอกาสย้ายมาปฎิบัติราชการ 2019-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE 2019-06-21
สคป.ไชยา ร่วมโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่กลุ่มต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2562 2019-06-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์” 2019-06-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดปากพนัง” 2019-06-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ 2019-06-20
สคป.ไชยา ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของศาลจังหวัดไชยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-20
คป.ไชยาร่วมกิจกรรมโครงการเก็บขยะ รักษาสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม 2019-06-20
คป.ไชยาจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-06-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.วัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 2019-06-19
คุมประพฤติในสังกัดภาค ๘ ร่วมประชุมขับเคลื่อนสู่ Probation๔.๐ 2019-06-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 2019-06-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนอบรมโครงการปราบปรามการทุจริต 2019-06-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2019-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2562 2019-06-17
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงานฯประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-13
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-06-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ 2019-06-13
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ระดับดีเด่นในพื้นที่ ประจำปี พ.ศ.2562 2019-06-10
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-06-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ในโครงการ อาสาจราจร 2019-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 2019-06-07
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 2019-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เคารพธงชาติ 2019-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนปฐมนิเทศผู้ถุูกคุมความประพฤติ 2019-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-06-07
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-06-07
สคป.ไชยา ยินดีต้อนรับผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ 2019-06-07
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 2019-06-04
คป.ไชยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-04
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 2019-05-29
สคป.ไชยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 2019-05-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.วัดสระ ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 2019-05-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.บ้านบางพระ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 2019-05-27
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.วัดชมพูประดิษฐ์ ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 2019-05-27
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-05-27
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ 2019-05-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-05-23
สคป.ไชยา ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ 2019-05-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร 2019-05-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน วางพวงมาลา เนื่องในวันอาภากร 2019-05-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2019-05-22
สคป.ไชยา ประสานการสมัครเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2019-05-22
สคป.ไชยา ร่วมพิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุไชยาและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 2019-05-21
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 2019-05-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ 2019-05-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัดต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 2019-05-17
สคป.ไชยา มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2019-05-17
2019-05-17
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-05-16
2019-05-16
สคป.ไชยา ประสานจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-05-16
สคป.ไชยา มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2019-05-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-05-13
สคป.ไชยา ร่วมพิธีเชิญหนังสือพระราชกระแสทรงชมเชยเพื่อถวายแด่พระพงษ์ศักดิ์ ชนติชโย 2019-05-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมปลูกต้นเข็มญี่ปุ่นจำนวน ๑๐๐ ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-05-10
สคป.ไชยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ 8 2019-05-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการตัวแบบกลุ่ม 2019-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2019-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-05-10
สคป.ไชยา ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมธาตุไชยาเป็นพุทธบูชา 2019-05-08
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-05-08
สคป.ไชยา ร่วมพิธีเฉลิมฉลองและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีราชาภิเษก 2019-05-08
สคป.ไชยา ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พิธีสวดมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-05-07
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค 2019-05-07
สคป.ไชยา มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2019-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมการทำงานเป็นทีม (จิตอาสาพ้ฒนาทำความสะอาด) 2019-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร 2019-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร 2019-05-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช มอบทุนสงเคราะห์ การประกอบอาชีพแก่ผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2019-05-02
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่หน่วยงานภาครัฐ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-02
สำนักงานคุมประะพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเคารพธงชาติ 2019-05-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน 2019-05-02
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าคาราวะหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา 2019-05-02
ผู้ตรวจราชการคุมประพฤติตรวจราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาตามหัวข้อการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-05-01
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2019-05-01
กิจกรรม สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร 2019-05-01
รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ของคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2019-04-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๑ 2019-04-29
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-04-29
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ 2019-04-25
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมงาน “วันศาลยุติธรรม”ครบรอบ ๑๓๗ ปี ณ ศาลจังหวัดปากพนัง 2019-04-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-04-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ 2019-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในวันปีใหม่ไทย 2019-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมอาชีพ 2019-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมอาชีพ 2019-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-04-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “รดน้ำขอพรอาสาสมัคร คุมประพฤติ”เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-04-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2019-04-17
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 2019-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำและพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ 2019-04-10
สคป.ไชยา ร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษก 2019-04-10
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 2019-04-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ 2019-04-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2019-04-09
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมฝึกอาชีพการทำเครื่องดื่ม 2019-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดอบรมอาชีพการทำผ้าบาติก 2019-04-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-04-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนปฐมนิเทศผู้ถุูกคุมความประพฤติ 2019-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-04-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาอบรมบุคลากรเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2019-04-01
สคป.ไชยา ร่วมประชุมจัดทำแผนฯ TO BE NUMBER ONE 2019-04-01
สคป.ไชยา ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ 2019-04-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคม 2019-03-29
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน 2019-03-28
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 2019-03-28
สคป.ไชยา กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 2019-03-27
สคป.ไชยา ร่วมพิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุฯ 2019-03-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพังงา 2019-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมโครงการร่วมพิทักษ์-รักษ์หาด ปีที่ 2 2019-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-03-25
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 2019-03-22
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเดินรณรงค์การเลือกตั้ง 2019-03-22
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.บ้านปากเชียร 2019-03-20
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร 2019-03-18
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-03-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคม ณ วัดเขาปูน อำเภอพรหมคีรี 2019-03-17
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 2019-03-17
สคป.ไชยา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-03-15
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๗ ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ปะจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ 2019-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้าน 2019-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 2019-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดบอร์ดนิทรรศการ เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 2019-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 2019-03-15
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-15
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดโครงการ “ค่ายก้าวใหม่” 2019-03-14
สคป.ไชยา มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2019-03-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน 2019-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนปฐมนิเทศผู้ถุูกคุมความประพฤติ 2019-03-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.วัดโคกพิกุล 2019-03-11
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 2019-03-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 2019-03-07
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-03-06
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.จ.นครศรีธรรมราช ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2562 2019-02-28
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 2019-02-28
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-02-27
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดโครงการ “ค่ายคนดี ศรีนคร”(ค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา) 2019-02-23
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 2019-02-23
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 2019-02-23
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-21
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมริ้วขบวนอัญเชิญ ผ้าพระบฏพระราชทาน ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 2019-02-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเชียรใหญ่ 2019-02-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.ชุมชนพิบูลสงคราม 2019-02-20
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานวัฒนธรรมกวนข้าวยาคู เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 2019-02-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี (วัดพรหมโลก) 2019-02-20
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-15
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-15
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช 2019-02-14
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 2019-02-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอปากพนัง(วัดรามประดิษฐ์) 2019-02-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร (ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหัวไทร) 2019-02-13
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณตน 2019-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน 2019-02-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอสค.อำเภอท่าศาลา(สนง.เกษตรอำเภอท่าศาลา) 2019-02-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-02-07
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-06
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ 2019-02-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2019-02-06
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) กับผู้ถูกคุมความประพฤติรายแรก 2019-02-06
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแจ้งความพร้อมในการใช้ EM 2019-02-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร ณ วัดรักขิตวัน อำเภอชะอวด 2019-02-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร ณ วัดปทุมทายการาม อำเภอสิชล 2019-02-04
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมประกวดTO BE NUMBER ONE IDOL /ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 2019-02-01
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-01-31
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ 2019-01-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จับมือสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมสถานประกอบการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” 2019-01-25
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-01-24
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.จ.นศ. 2019-01-24
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 2019-01-24
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค 2019-01-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี (วัดพรหมโลก) 2019-01-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม กีฬาสี TO BE NUMBER ONE 2019-01-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-01-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมอวยพรวันเกิดบุคลากรซึ่งเกิดในเดือนมกราคม และแสดงความยินดีในโอกาสบรรจุเข้ารับราชการ 2019-01-17
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-01-17
สนง.คป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครูจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2562 2019-01-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอปากพนัง(วัดรามประดิษฐ์) 2019-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนทำบุญสำนักงานฯ 2019-01-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร (วัดหัวไทร) 2019-01-14
สคป.ไชยา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าคาราวะขอพรจากหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา 2019-01-11
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-01-11
ผอ.สนง.คป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถุงยังชีพประทานของมูลนิธิอาสา เพื่อนพึง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” 2019-01-11
สนง.คป.จ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสนง.คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน “โครงการตำบลคนดี” 2019-01-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา(สนง.เกษตรอำเภอท่าศาลา) 2019-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนบรรยายให้ความรู้ผู้ต้องขัง 2019-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2019-01-10
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬาสี TO BE NUMBER ONE 2019-01-10
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 2019-01-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-01-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยพายุโซนร้อน“ปาบึก” 2019-01-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และร่วมฟื้นฟูสถานที่ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน“ปาบึก” ณ วัดปทุมทายการาม อำเภอสิชล 2019-01-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอชะอวด(วัดรักขิตวัน) 2019-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหัดพังงาจัดประชุมประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-01-08
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 2019-01-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2019-01-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-01-03
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2019-01-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดประชุมสรรหาคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอท้ายเหมือง 2019-01-02
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 (ช่วงเข้มข้น) 2018-12-29
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 2018-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2018-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2018-12-27
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2018-12-27
สคป.ไชยาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกับศาลยุติธรรมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-12-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) แก่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-12-26
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “นครศรีธรรมราช จังหวัดสะอาด สวยงาม” 2018-12-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-12-26
สคป.ไชยา ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ สามัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-12-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม 2018-12-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาออกประชาสัมพันธ์จังหวัดเคลื่อนที่อำเภอตะกั่วทุ่ง 2018-12-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานสกา (วัดไทรงาม) 2018-12-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมในการทดสอบระบบการติดตามตัว (EM) และชี้แจงความคืบหน้า ของการใช้ EM แก่พนักงานคุมประพฤติ 2018-12-21
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม "สร้างสุข ปันยิ้ม" 2018-12-20
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 2018-12-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช มอบทุนสงเคราะห์ การประกอบอาชีพค้าขายปลาสดและอาหารทะเล 2018-12-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียรใหญ่(อบต.ท้องลำเจียก) 2018-12-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมมือกับสนง.สาธารณสุขจังหวัดฯขับเคลื่อนชมรม “TO BE NUMBER ONE” สนง.คุมประพฤตินครศรีฯ สู่การประกวดระดับภาค 2018-12-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจัดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ครั้งที่ ๑   2018-12-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการติดตั้ง การใช้งานการดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ระบบการควบคุมการทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง (Admin) รุ่นที่ 1  2018-12-19
อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงาน(สนง.คป.นศ.) 2018-12-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี (วัดพรหมโลก) 2018-12-19
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-12-14
ผอ.คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมและประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหารือแนวทาง “สร้างงาน สร้างอาชีพ”แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-12-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 2018-12-13
สนง.คป.นศ. ส่งผู้ถูกคุมประพฤติ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตาม“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่ 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมคณะกรรมการบ้านกึ่งวิถี 2018-12-13
สนง.คป.นศ. ส่งผู้ถูกคุมประพฤติ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตาม“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรปากพนัง 2018-12-12
สนง.คป.นศ. ส่งผู้ถูกคุมประพฤติ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตาม“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช 2018-12-12
อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงาน(สนง.คป.นศ.) 2018-12-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ตระหนักถึงความสำคัญของ การประชาสัมพันธ์ภารกิจและโครงการเด่นของสำนักงาน 2018-12-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร (วัดหัวไทร) 2018-12-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดประชุมสรรหาคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองพังงา 2018-12-07
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-12-07
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2018-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดประชุมสรรหาคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะกั่วทุ่ง 2018-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมรับรายงานตัวประจำศูนย์อำเภอตะกั่วทุ่งและบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดประชุมสรรหาคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับปุด 2018-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เคารพธงชาติ 2018-12-06
สคป.ไชยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 2018-12-06
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-12-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมซ้อมขบวนจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-12-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 2018-12-05
คุมประพฤตินครศรีฯ จับมือหน่วยงานภาคีและอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พร้อมเพรียงกันทั้ง ๗ อำเภอ มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วม ๓๔๖ คน คิดเป็นชั่วโมงกิจกรรม ๒,๐๗๖ ชม. 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-12-04
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ทำงานบริการสังคม 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนรับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอ.ส.ค. 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาได้จัดประชุมสรรหาคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะกั่วป่า กะปง คุระบุรี 2018-11-28
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2018-11-28
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2018-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-11-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีฯ 2018-11-26
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอปากพนัง” 2018-11-26
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอหัวไทร” 2018-11-26
สคป.ไชยา จัดประชุมเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวิภาวดี 2018-11-22
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2018-11-22
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสิชล” 2018-11-22
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอขนอม” 2018-11-22
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอลานสกา 2018-11-21
สคป.ไชยา จัดประชุมเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าฉาง 2018-11-21
สคป.ไชยา จัดประชุมเลือกประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไชยา 2018-11-20
สคป.ไชยา จัดประชุมเลือกประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าชนะ 2018-11-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเชียรใหญ่ 2018-11-19
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ออกเยี่ยมอ.ส.ค. 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อำเภอ) 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อำเภอ) 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อำเภอ) 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อำเภอ) 2018-11-19
สคป.ไชยา ร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง 2018-11-16
สคป.ไชยา รับการตรวจเยียมจากผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2018-11-16
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอลานสกา” 2018-11-16
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอพรหมคีรี” 2018-11-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี (วัดพรหมโลก) 2018-11-16
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-11-15
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอนบพิตำ” 2018-11-15
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช” 2018-11-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและผลกระทบจากการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการ “คนดีอาสา พาปลอดภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒” 2018-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ 2018-11-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” 2018-11-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีฯ ครั้งที่ ๒ 2018-11-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 2018-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อำเภอ) 2018-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อำเภอ) 2018-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานเฉพาะด้าน 2018-11-09
ผู้่อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหลังสวน 2018-11-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร (วัดหัวไทร) 2018-11-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 2018-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา” 2018-11-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอสค.อำเภอท่าศาลา (สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา) 2018-11-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม” 2018-11-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอชะอวด” 2018-11-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-11-04
สคป.ไชยา ร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP 2018-11-04
สคป.ไชยา ร่วมพิธีบวงสรวง วางศิลาฤกษ์ และพิธีเปิดอนุสาวรีย์อำมาตย์เอกพระยาวจีสัตยารักษ์ เจ้าเมืองไชยา 2018-11-04
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม 2018-11-04
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-04
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน 2018-11-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ วัดปทุมทายการาม ตำบลสิชล อำเภอสิชล 2018-11-02
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2018-11-01
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “เดินหน้าเข้าหาประชาชนเพื่อรับฟังความเดือดร้อน และนำไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกแบบบูรณาการ” 2018-11-01
ผอ.สนง.คุมประพฤตินครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับสมาชิกใหม่ 2018-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียรใหญ่” 2018-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฉลิมพระเกียรติ” 2018-10-31
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2018-10-31
สคป.ไชยา ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2018-10-31
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรม 2018-10-31
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย” 2018-10-30
ผู้อำนวยการคุมประพฤตินครศรีธรรมราช เยี่ยมเยือน กรรมการบริหารสภาทนายความภาค ๘ และประธานสภาทนายความจังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-10-30
ผู้อำนวยการคุมประพฤตินครศรีธรรมราช เยี่ยมเยือน นายจรินทร์ ปัญจคุณาธร อสค.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และเจ้าของสถานประกอบการใน “โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ” 2018-10-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีฯ 2018-10-29
สคป.ไชยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ร่วมพิธีวางพวงมาลา ร่วมพิธีจุดเทียนถวายบังคมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-25
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2018-10-25
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-24
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม วางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-24
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและ กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ช่วงเย็น) 2018-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ช่วงเช้า) 2018-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561 2018-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน มอบสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลสมทบในการออกร้านนาวากาชาด 2018-10-21
นายคนอง รอดทอง ผอ.สคป.จ.นครศรีธรรมราช เข้าคารวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง 2018-10-19
สนง.คป.จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้านวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-17
สนง.คป.จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-17
สนง.คป.จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2018-10-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 2018-10-16
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 2018-10-16
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 2018-10-13
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 2018-10-13
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายบังคมและ จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2018-10-11
สนง.คป.จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมพื้นฐานการป้องกันการเสพซ้ำ ณ สำนักงานคุมประฤติจังหวัดชุมพร 2018-10-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร (วัดหัวไทร) 2018-10-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและผลกระทบจากการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการ “คนดีอาสา พาปลอดภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒” 2018-10-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรม บวชทะเลท้องตมใหญ่ฯ 2018-10-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมงาน “พิธีแห่หมฺรับและจัดประกวดหมฺรับ ชิงหมฺรับทองคำพระราชทานฯ ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๑” 2018-10-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดงาน“ประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๑” 2018-10-04
สนง.คป.จังหวัดชุมพร นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม(พัฒนา/ทำความสะอาด) ณ วัดเนินทอง หมู่ที่ 6 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 2018-10-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2018-10-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-10-03
นายคนอง รอดทอง เข้าคารวะอัยการจังหวัดนครศรีฯ,และประสานหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง 2018-10-02
นายคนอง รอดทอง เข้าคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จ.นครศรีฯ 2018-10-02
นายคนอง รอดทอง เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-10-01
สคป.ไชยา จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่ 2018-09-28
สนง.คป.จังหวัดชุมพร นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดสามัคคีชัย และชายหาดสะพลี ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 2018-09-28
สนง.คป.จังหวัดชุมพร นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศาลจังหวัดชุมพร 2018-09-28
สำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 2018-09-26
สคป.ไชยา ประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2561 2018-09-26
สคป.ไชยา จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากรจากภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-09-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดโครงการ “ฝึกการเชื่อมพื้นฐาน” ณ บ้านสงเคราะห์ผู้กระทำผิด (บ้านคุณพระช่วย วัดบุญนารอบ) 2018-09-24
สนง.คป.จังหวัดชุมพร จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ EM และผู้มีอำนาจสั่งใช้ฯ 2018-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ EM ภาคประชาชนระดับพื้นที่ 2018-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ดำเนินการตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-09-24
สคป.ไชยา ร่วมโครงการ หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2018-09-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนในระดับพื้นที่ 2018-09-22
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ ด้านการใช้เครื่องมือ EM 2018-09-21
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 2018-09-21
สนง.คป.ชุมพร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2561 2018-09-21
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรม 2018-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติฯ 2018-09-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช และ อบต.ท่าเรือ ร่วมถอดบทเรียน “โครงการคนดีศรีท่าเรือ” ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า ๒ ปี 2018-09-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ วัดเขาปูน ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี 2018-09-17
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2018-09-14
สคป.ไชยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ 2018-09-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ 2018-09-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและผลกระทบจากการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการ “คนดีอาสา พาปลอดภัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑” 2018-09-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร (วัดหัวไทร) 2018-09-10
สคป.จ.นศ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการยุติธรรมชุมชน สู่ตำบลคนดี ด้วยวิถีเมืองนครฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 2018-09-10
สคป.จ.นศ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการยุติธรรมชุมชน สู่ตำบลคนดี ด้วยวิถีเมืองนครฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 2018-09-07
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิด(The Hero) ในเขตพื้นที่ภาค ๘ 2018-09-05
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-09-04
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ณ วัดควนวัดใหม่ 2018-09-04
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคม ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-09-03
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 2018-08-31
สนง.คป.ชุมพร ส่งวิทยากรไปบรรยายในโครงการโรงเรียนอุปถัมป์ ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 2018-08-30
สนง.คป.ชุมพร ส่งวิทยากรไปบรรยายในโครงการโรงเรียนอุปถัมป์ ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 2018-08-30
สคป.จ.นศ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการยุติธรรมชุมชน สู่ตำบลคนดี ด้วยวิถีเมืองนครฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 2018-08-28
คุมประพฤตินครศรีฯ อบรมธรรมะ “แสงสว่างแห่งชีวิต” อบรมความรู้ “กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน” 2018-08-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน สักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 2018-08-27
สคป.ไชยา คุมประพฤติไชยาประสานความร่วมมือโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-08-24
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการพลิกฟื้นผืนผ่าชายเลน ณ อ่าวพนังตัก ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 2018-08-23
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพรที่ 1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 2018-08-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ 2018-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน นำผู้กระทำผิดเข้าค่ายสร้างงานสร้างอาชีพ 2018-08-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2018-08-22
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3/2561 2018-08-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมนิทรรศการ สำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช ในโครงการ“ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน”ครั้งที่ 11/2561 2018-08-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการในโครงการ“ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน” ครั้งที่ 11/2561 2018-08-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน 2018-08-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 2018-08-20
สนง.คป.ชุมพร จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความผาสุขในองค์กร(PMQA) 2018-08-20
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมหารือเตรียมการต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะที่จะเดินทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจราชการ 2018-08-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ปราบปรามการปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย “ขจัดหนี้นอกระบบเป็นศูนย์”  2018-08-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 2018-08-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช สานต่อโครงการ “บ้านกึ่งวิถี”(บ้านคุณพระช่วย) ณ วัดบุญนารอบ 2018-08-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เตรียมพื้นที่ปลูกปอเทือง เพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 2018-08-16
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงาน 2018-08-16
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม 2018-08-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการยุติธรรมชุมชนสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 2018-08-15
สคป.ไชยา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-14
สนง.คป.ชุมพร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมกิจกรรมวันแม่ (ช่วงเย็น) 2018-08-14
สนง.คป.ชุมพร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของอาสาสมัครคุมประพฤติต่อผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ 2018-08-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและผลกระทบจากการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการ “จิตอาสา พาปลอดภัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑” 2018-08-14
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 2018-08-12
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ๘๗ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 2018-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ 2561 (ช่วงเช้า) 2018-08-12
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2018-08-12
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อแม่ 2018-08-12
สคป.ไชยา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-12
สคป.ไชยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม “คนดีอาสา พัฒนาเมืองนคร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 2018-08-10
สคป.ไชยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเขานิพันธ์โมเดล 2018-08-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2018-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2018-08-10
ผู้่อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหลังสวน 2018-08-10
สนง.คป.ชุมพร ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดชุมพรรังสรรค์ 2018-08-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อแม่ 2018-08-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ 2018-08-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาแชร์บอลกระชับมิตร เนื่องในวันรพี ๒๕๖๑ 2018-08-08
สคป.ไชยา ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2561 2018-08-08
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2018-08-08
สนง.คป.ชุมพร จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเนื่องในวันรพี ๒๕๖๑ ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-08-07
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเนื่องในวันรพี ๒๕๖๑ ณ ศาลจังหวัดปากพนัง 2018-08-07
สนง.คป.ชุมพร ร่วมพิธีทางศาสนาและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2561 ณ ศาลจังหวัดชุมพร 2018-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี 2561 2018-08-07
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช รับรายงานตัวศูนย์อำเภอสิชล พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2018-08-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมซ้อมกีฬาแชร์บอลกระชับมิตร เนื่องในวันรพี ๒๕๖๑ 2018-08-06
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประชุมlส่วนราชการอำเภอหลังสวน 2018-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2018-08-02
สนง.คป.ชุมพร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-31
สนง.คป.ชุมพร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-31
สนง.คป.ชุมพร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ถวายสัตย์เป็นข้าราชการที่ดี และปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-31
สนง.คป.ชุมพร ร่วมพิธีพระราชทานผ้าห่มพระบรมธาตุสวี 2018-07-31
ครบรอบ ๓ ปี กับผู้เข้าร่วมโครงการกว่า ๓,๐๐๐ คน “โครงการจิตอาสา พาปลอดภัย”คุมประพฤตินครศรีธรรมราช 2018-07-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2018-07-31
สคป.ไชยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2018-07-29
สคป.ไชยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-28
สำนักงานคุมประพฤติหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค. 61 2018-07-28
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา 2018-07-28
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 2018-07-28
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ๖๗๐ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 2018-07-28
สคป.ไชยา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-28
สคป.ไชยา กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจฯ 2018-07-26
สคป.ไชยา ร่วมพิธีสมโภชและถวายเทียนพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2018-07-26
สนง.คป.ชุมพร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2018-07-26
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต 2018-07-26
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัดปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนา” เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-07-26
สนง.คป.ชุมพร ร่วมกิจกรรม "สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา“ 2018-07-26
สนง.คป.ชุมพร ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมจังหวัดชุมพร 2018-07-26
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมือกับวัดบุญนารอบ จัดโครงการ “วัดสีขาวก่อนเข้าพรรษา” ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๓ 2018-07-25
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “การฟังพระธรรมเทศนาและสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เนื่องในเทศกาลวัน อาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-07-25
สนง.คป.ชุมพร จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ พลังรักต่อต้านยาเสพติด 2018-07-24
สนง.คป.ชุมพร นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2018-07-24
สคป.ไชยา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 2018-07-23
คุมประพฤตินครศรีฯ ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เตรียมพื้นที่ปลูกป่าเพื่อจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 2018-07-23
คป.นครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2018-07-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ลงพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนมอบทุนประกอบอาชีพ “กองทุนกำลังใจฯ” 2018-07-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 2018-07-20
สคป.ไชยา ร่วมโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปี พ.ศ. 2561 2018-07-19
สคป.ไชยา ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม และสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กส.ยจ.) ครั้งที่ 2/2561 2018-07-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมรณรงค์ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 2018-07-18
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรม 2018-07-18
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2018-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมโครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดปากพนัง” 2018-07-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-07-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ“ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน สานต่องานคุมประพฤติสู่ตำบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑” 2018-07-17
สคป.ไชยา ร่วมประชุมเตรียมจัดงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2561 2018-07-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนมอบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 37 2018-07-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2018-07-13
สคป.ไชยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายในตามหลักธรรมาภิบาล “พลาเกมส์ ครั้งที่ 5” 2018-07-13
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-07-12
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2018-07-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ 2018-07-12
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจฯ 2018-07-11
สคป.ไชยา ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของศาลจังหวัดไชยา 2018-07-10
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ลงพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ ตรวจสอบความพร้อมผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ กองทุนกำลังใจฯ 2018-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับศาลแขวงนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 2018-07-09
คุมประพฤตินครศรีฯ รับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา พร้อมทั้งสอนวิธีการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อเป็นอาชีพทางเลือก ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-07-09
สคป.ไชยา ร่วมประชุมกีฬาฟุตบอล วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2561 2018-07-09
สคป.ไชยา มอบเงินสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพ 2018-07-06
คุมประพฤติเมืองคอน จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว 2018-07-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีฟุตบาท 2018-07-05
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ 2018-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2018-07-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2018-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนนำสมาชิก To Be Number One บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนทำงานบริการสังคม 2018-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2018-07-04
คุมประพฤตินครศรีฯ รับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอชะอวด 2018-07-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ 2018-06-28
คุมประพฤตินครศรีฯ อบรมธรรมะ “แสงสว่างแห่งชีวิต” อบรมความรู้ “กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน” 2018-06-27
อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน กล่าวคำปฏิญาณตน 2018-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 2018-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์ 2018-06-27
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับโล่เกียรติคุณ “บุคคลดีเด่นด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” 2018-06-26
สคป.จ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2561 และรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2018-06-26
สคป.ไชยา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2018-06-26
สคป.จ.นครศรีฯลงพื้นที่โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 2018-06-22
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมการอบรม พนักงานคุมประพฤติรุ่นที่ ๓๗ 2018-06-22
สคป.ไชยา ร่วมต้อนรับนายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ 2018-06-21
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3/2561 2018-06-20
สคป.จ.ระนอง จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ"คุมประพฤติ รวมพลังใจ ขจัดภัยยาเสพติด" 2018-06-19
สคป.ไชยา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน 2018-06-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเก็บขยะบริเวณถนนสายปากน้ำ-บางน้ำจืด 2018-06-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE 2018-06-15
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2018-06-14
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม 2018-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนอบรมพนักงานคุมประพฤติรุ่นที่ 37 2018-06-12
สคป.ไชยา ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 2018-06-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2018-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชุมพร 2018-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนออกหน่วยบริการอำเภิอยิ้มเคลื่อนที่ 2018-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมความรู้และบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-06-07
สคป.ไชยา ต้อนรับดร.อังคณา บุญสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2018-06-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2018-06-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาโครงการอบรมพนักงานคุมประพฤติรุ่นที่ 37 2018-06-05
สคป.ไชยา จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ สมัยสามัญประจำปีงบประมาณ 2561 2018-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน นำอ.ส.ค. ศึกษาดูงานเรือนจำอำเภอหลังสวน 2018-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2018-05-31
สคป.ไชยา ร่วมงานวันวิสาขบูชา “แห่ผ้าห่มพระธาตุไชยา ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย” 2018-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาประชาสัมพันธ์จังหวัดเคลื่อนที่ 2018-05-25
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2/2561 2018-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมอ.ส.ค.อ.ทุ่งตะโก 2018-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน นำสมาชิก To Be Number One ทำงานบริการส้งคม 2018-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมอบรมธรรมะและทำงานบริการสังคม 2018-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน 2018-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนไหว้พระสวดมนต์ 2018-05-23
สคป.ไชยา จัดโครงการศึกษาดูงาน 2018-05-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาผู้ตรวจราชการคุมประพฤติ เข้าตรวจเยี่ยม 2018-05-21
สคป.ไชยา ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2018-05-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมอาชีพ 2018-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนนำประชาชนจิตอาสาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-05-18
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม 2018-05-16
สคป.ไชยา จัดโครงการพัฒนาจิตนำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 2018-05-15
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม 2018-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมอ.ส.ค.และเครือข่ายฯอ.สวี 2018-05-15
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2018-05-10
สคป.ไชยา ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้งที่ 2/2561 2018-05-10
สคป.ไชยา ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561 2018-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2018-05-09
สคป.จ.นครศรีฯ จัดพิธีลงนาม MOU โครงการตำบลคนดี 2018-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2018-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดตั้ง "ศูนย์แคร์" 2018-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนนำสมาชิก To Be Number One อบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2018-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2018-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนสร้างฝายชะลอน้ำ 2018-05-03
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหลังสวน 2018-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-05-03
ผู้่อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหลังสวน 2018-05-03
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2018-05-02
สคป.ภูเก็ต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดท่าเรือ จังหวัดภูเก็ต 2018-04-28
สคป.ภูเก็ต ร่วมรณรงค์สติกเกอร์ "ดื่มไม่ขับ ขับไม่โทร ง่วงไม่ขับ" 2018-04-26
สนง.คป.ชุมพร ร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2018-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-04-25
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรม 2018-04-25
สคป.ไชยา เข้าพบท่านหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา 2018-04-24
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม 2018-04-23
สคป.ภูเก็ต ร่วมงาน "Success to Phuket Smart City" 2018-04-20
สคป.จ.ชพ.สาขาหลังสวน ร่วมพิธีสงฆ์วันครบรอบ 136 ปี สถาปนาศาลยุติธรรม 2018-04-20
สคป.จ.ชพ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 2018-04-20
สคป.ภูเก็ต ร่วมโครงการ "ปล่อยมัจฉา คืนสู่วารี 136 ปี วันศาลยุติธรรม" เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ 136 ปี 2018-04-19
สคป.ภูเก็ต ร่วมโครงการ "ปล่อยมัจฉา คืนสู่วารี 136 ปี วันศาลยุติธรรม" เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ 136 ปี 2018-04-19
สคป.ภูเก็ต ทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 2018-04-19
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2018-04-19
สคป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ 136 ปี 2018-04-18
สคป.ไชยา ร่วมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ประชารัฐสามัคคี เมืองคนดีวิถีธรรม 2018-04-18
สคป.จ.ชพ.สาขาหลังสวน จิบกาแฟยามเช้า 2018-04-18
สคป.จ.ชพ.สาขาหลังสวน ประชุมอสค. อำเภอหลังสวน 2018-04-18
สคป.จ.ชพ.สาขาหลังสวนร่วมงานติดทองรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี 2018-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมร่วมสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน 2018-04-17
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว 2018-04-17
สคป.ภูเก็ต ทำงานบริการสังคมตามจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 2018-04-12
สคป.ไชยา จัดกิจกรรม “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2018-04-12
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทำบุญเมืองสุราษฎร์ธานี 2018-04-12
สคป.ภูเก็ต ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 2018-04-11
สนง.คป.ชุมพร ร่วมจัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายจราจร 2018-04-11
สนง.คป.ชุมพร ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2561 2018-04-11
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 2018-04-11
สคป.จ.ชพ. สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสวดมนไหว้พระ 2018-04-11
สคป.จ.ชพ. สาขาหลังสวน ออกเยี่ยมด่านตรวจ 2018-04-11
สคป.จ.ชพ. สาขาหลังสวนสืบสานประเพณีไทย 2018-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคม 2018-04-11
สคป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 2018-04-10
สคป.ไชยา ประชุมสำนักงานประจำเดือนเมษายน 2561 2018-04-10
คุมประพฤติหลังสวน จัดประชุมประจำเดือน 2018-04-10
คุมประพฤติหลังสวน ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 2018-04-10
คุมประพฤติหลังสวนจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2018-04-10
สนง.คป.ชุมพร ร่วมทำงานบริการสังคมวัดนาทุ่ง จังหวัดชุมพร 2018-04-09
สคป.ภูเก็ต ร่วมพิธีงาน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2561 2018-04-06
สคป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม วันครอบครัว TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4 2018-04-05
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมนาวากิ่งกาชาดอำเภอไชยา 2018-04-05
สคป.จ.นครศรีฯ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-04-04
สคป.จ.นครศรีฯ เข้าคารวะท่านนรินทร์ รัตนพันธ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-04-04
สคป.จ.นครศรีฯ อบรมความรู้กฎหมายจราจร สานต่อโครงการจิตอาสา พาปลอดภัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 2018-04-04
สคป.จ.นครศรีฯ รับการตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๑ จากท่านผู้ตรวจอังคณา บุญสิทธิ์ 2018-04-04
สนง.คป.ชุมพร ร่วมทำงานบริการสังคม ร่วมปลูกป่าชายเลน พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2018-04-04
สนง.คป.ชุมพร ร่วมทำงานบริการสังคม พัฒนาสถานที่วัดเทพเจริญ (วัดถ้ำรับร่อ) จังหวัดชุมพร 2018-04-04
คุมประพฤติระนอง จัดอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาฯ เพื่อขึ้นทะเบียน"ล่าม" ในสังกัดกรมคุมประพฤติ 2018-04-03
คป.รน.จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ"คุมประพฤติ รวมพลังใจ ขจัดภัยยาเสพติด" 2018-04-03
คป.รน.สงเคราะห์ค่าพาหนะกลับภูมิลำเนาผู้ปล่อยตัวพ้นโทษจำคุก 2018-04-03
คป.รน.ร่วมรับชมพิธี MOU การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างศาลยุติธรรมและกรมคุมประพฤติ 2018-04-03
คป.รน.ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตราฐานการช่างไทย 2018-04-03
คป.รน.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ สวนปาล์มสวัสดิการ ชมรมผู้สูงอายุเพชรนาคา และ รพสต.ควนไทรงาม 2018-04-03
คป.รน.บูรณาการทีมยุติธรรม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2018-04-03
คป.รน.ลงพื้นที่ร่วม Kick off ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน 2018-04-03
คป.รน.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 2018-04-03
คป.รน.ร่วมประชุมและสร้างกระแส To Be Number One กับศูนย์ประสานงาน อสค.อำเภอเมือง 2018-04-03
คป.รน.บูรณาการปปส.ภาค 8 ติดตามและขอรับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพผู้พ้นคุม 2018-04-03
คุมประพฤติระนอง สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ 2018-04-03
คป.รน.สงเคราะห์ทุนสร้างอาชีพ ต่อยอดจากราชทัณฑ์ 2018-04-03
สคป.จ.ชพ สาขาหลังสวน ร่วมประชุมชี้แจง บัตรสวัสิการข้าราชการ 2018-04-03
สคป.จ. ชพ. สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ 2018-04-03
สคป.จ.ชพ. สาขาหลังสวน ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2018-04-03
สคป.จ.ชพ. สาขาหลังสวนเข้าพบท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 2018-04-03
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือนเมษายน 2561 2018-04-03
คป.รน.ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้สู่ผู้นำชุมชน และสานต่อภารกิจ MOU สภ.เมืองระนอง 2018-04-03
คป.รน.ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้สู่ผู้นำชุมชน และสานต่อภารกิจ MOU สภ.เมืองระนอง 2018-04-03
คป.รน.ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้สู่ผู้นำชุมชน และสานต่อภารกิจ MOU สภ.เมืองระนอง 2018-04-03
สคป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม "ทำบุญตักบาตรและสาธารณประโยชน์วันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2561" 2018-04-02
สนง.ปค.ชุมพร ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561 2018-04-02
สนง.คป.ชุมพร ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธีสายใจไทย 2018-04-02
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม 2018-04-02
สคป.ภูเก็ต ร่วมงาน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และ "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561" 2018-03-31
สคป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม อบจ.สัญจร ณ เทศบาลตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต 2018-03-31
สคป.ไชยา จัดจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงครอบครัว : การปลูกผักสวนครัวในยางรถยนต์และการเลี้ยงปลาจิตลดา 2018-03-30
สคป.หลังสวน ร่วมประชุม ศอ.ปส.จ. ชพ. 2018-03-29
คุมประพฤติชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติด 2018-03-29
คุมประพฤติชุมพรสาขาหลังสวนร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต 2018-03-29
คุมประพฤติชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2018-03-29
มอบทุนประกอบอาีพ 2018-03-27
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 2018-03-27
สคป.ไชยา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2018-03-27
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม 2018-03-26
สคป.เก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้ปกครอง 2018-03-23
สนง.คป.ชุมพร ทำงานบริการสังคมทารั้ววัดนาสร้าง อ.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร 2018-03-23
สนง.คป.ชุมพร ร่วมทำงานบริการสังคม ณ แหลมคอกวาง-หัวโม่ง ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 2018-03-23
2018-03-23
2018-03-23
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมฯ ทำงานบริการสังคม 2018-03-22
สคป.เก็ต ร่วมกิจกรรม "ภูเก็ตสวยด้วยมือเรา" ณ มัสยิด อัลมาดีนะห์ 2018-03-22
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนา 26 ปี กรมคุมประพฤติ 2018-03-22
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2/2561 2018-03-22
สคป.ไชยา เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 2018-03-22
สคป.ไชยา จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น “สกรีนเสื้อด้วยเครื่องรีดร้อน” 2018-03-22
สคป.จ.นครศรีฯ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตำบลคนดีอย่างต่อเนื่อง 2018-03-22
สคป.หลังสวน ร่วมประชุมผู้ตรวจการสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 35 2018-03-22
คป.หลังสวนจัดกิจกรรมจิบกาแฟยามเช้า 2018-03-22
คป.หลังสวน จัดกิจกรรมเล่นกีฬา 2018-03-22
คป.หลังสวน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ "คืนคนดีสู่สังคม" 2018-03-22
คุมประพฤติหลังสวน จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ 2018-03-22
สคป.จ.กระบี่ จัดกิจกรรมบริการสังคม 2018-03-20
สคป.จ.นศ.ประสานความร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอกนิกส์ 2018-03-19
สคป.จ.นศ.ร่วมงานวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-03-19
สนง.คป.ชุมพร ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มบิ๊ก/บิช คลีนนิ่งเดย์ 2018-03-16
สคป.ภูเก็ต ร่วมงานเนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2018-03-16
สคป.ไชยา จัดกิจกรรม 26 ปี คุมประพฤติรวมใจ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม 2018-03-16
สคป.ไชยา เข้าร่วมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ประชารัฐสามัคคี เมืองคนดีวิถีธรรม 2018-03-16
สคป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 26 ปี กรมคุมประพฤติ 15 มีนาคม 2561 2018-03-15
สคป.จ.นครศรีฯ จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๖ ปี วันสถาปนากรมคุมประพฤติ 2018-03-15
สคป.จ.นครศรีฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๖ ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 2018-03-15
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม 2018-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2018-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมอาชีพ 2018-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมอาชีพ 2018-03-15
สคป.ภูเก็ต ร่วมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ณ โรงเรียนบ้านฉลอง จังหวัดภูเก็ต 2018-03-14
สนง.คป.ชุมพร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ 26 ปี โครงการ คุมประพฤติรวมใจ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม 2018-03-14
สคป.ภูเก็ต ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา เรื่อง ภูมิคุ้มกันในยุคปัจจุบัน 2018-03-13
สคป.จ.นครศรีฯ ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา พาปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง 2018-03-13
สคป.หลังสวน ประสวนจับกุมผู้ไม่เข้ารับการบำบัด 2018-03-12
สนง.คป.ชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบครอบ 26 ปี ประจำปี 2561 2018-03-12
สนง.คป.ชุมพร ร่วมทำงานบริการสังคม ณ วัดดอนทรายแก้ว 2018-03-12
สคป.จ.นครศรีฯ จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 2018-03-12
สคป.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต 2018-03-09
สคป.ภูเก็ต ร่วมจัดรายการวิทยุเนื่องในโอกาส "ครบรอบ 26 ปี กรมคุมประพฤติ" 2018-03-09
สคป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมภูเก็ตสวยด้วยมือเรา ณ วัดเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต 2018-03-09
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศประจำเดือนมีนาคม 2561 2018-03-09
สคป.ไชยา มอบเงินสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพ 2018-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมความรู้ 2018-03-09
สคป.จ.นครศรีฯ จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน (เป้าหมายชีวิต) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 2018-03-08
สคป.จ.นครศรีฯ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 2018-03-08
สคป.จ.กระบี่ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ประสานงานอ.ส.ค.อ.คลองท่อม 2018-03-08
สคป.ไชยา ประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2561 2018-03-08
สคป.ภูเก็ต ร่วมประชุมชี้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online 2018-03-08
สคป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดท่าเรือ จังหวัดภูเก็ต 2018-03-08
สคป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-03-07
สคป.จ.กระบี่ จัดกิจกรรมบริการสังคม 2018-03-07
สคป.จ.กระบี่ จัดกิจกรรมบริการสังคม 2018-03-07
สคป.จ.กระบี่ มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้เข้ารับการฟืนฟูฯ 2018-03-06
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมฯ ทำงานบริการสังคม 2018-03-06
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือนมีนาคม 2561 2018-03-06
สคป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมโปรแกรมเฉพาะด้านทักษะการปฏิเสธแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-03-06
สคป.ไชยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 2018-03-02
สนง.คป.ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์แห่งการทำความสะอาด Big/Beach Cleaning Day 2018-03-02
สคป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 2018-03-02
สนง.คป.ชุมพร ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2561 จังหวัดชุมพร 2018-03-01
คป.หลังสวน ร่วมฟังการประชุม MOU 2018-02-28
สคป.หลังสวนร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดสำนักงานการประถมศึกษาชุมพร 2 แห่งใหม่ 2018-02-28
สคป.ชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ 2018-02-28
สคป.หลังสวนประชุมโต๊ะข่่าวยาเสพติด 2018-02-28
คป.ภูเก็ต กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ 2018-02-28
สคป.จ.นศ (สาขาทุ่งสง) ร่วมกับศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอถ้ำพรรณรา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-02-27
สคป.จ.นศ (สาขาทุ่งสง) ร่วมกับศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-02-27
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม 2018-02-26
คุมประพฤติหลังสวนจัดกิจกรรมอบรมธรรมะและทำงานบริการสังคม 2018-02-23
สคป.จ.นครศรีฯ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตำบลคนดีและศูนย์ยุติธรรมชุมชนอย่างต่อเนื่อง 2018-02-22
สคป.ไชยา ต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2018-02-22
สนง.คป.ชุมพร ต่้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2018-02-22
สคป. ชุมพรสาขาหลังสวน เป็นตัวแทน ยธ จังหวัด เข้าร่วมจัดทำเวที (Kick Off) 2018-02-21
สคป.ชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมจัดทำเวที (Kick Off) 2018-02-21
สคป.ชุมพรสาขาหลังสวน อบรมความรู้กฎหมายทั่วไปและรับรายงานตัว 2018-02-21
สคป.ชุมพรสาขาหลังสวน ประจำประจำเดือน 2018-02-21
สคป.จ.นศ(สาขาทุ่งสง) จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม "ฝายมีชีวิต" 2018-02-21
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม 2018-02-21
คุมประพฤติหลังสวน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย 2018-02-20
คุมประพฤติหลังสวน ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 2018-02-20
สนง.คป.ชุมพร ร่วมพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ จังหวัดชุมพร 2018-02-16
สนง.คป.ชุมพร ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2018-02-16
สคป.จ.นศ(สาขาทุ่งสง)ร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนอำเภอร่อนพิบูลย์จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-02-16
สคป.จ.นศ(สาขาทุ่งสง)ร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนอำเภอพิปูนจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-02-16
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม 2018-02-15
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นอาสาจราจร 2018-02-15
คป.หลังสวนต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2018-02-14
สนง.คป.ชุมพร จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะแนวอาชีพ 2018-02-13
สคป.จ.นศ (สาขาทุ่งสง) จัดกิจกรรมการอบรมความรู้ด้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-02-09
คป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-02-08
สนง.คป.ชุมพร รับรายงานตัวประจำศูนย์ 2018-02-08
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมฯ ทำงานบริการสังคม 2018-02-08
สคป.จ.นศ (สาขาทุ่งสง) ร่วมกับศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอบางขัน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-02-08
สคป. หลังสวนอบรมให้ความรู้แก่ผตส. 2018-02-08
สคป หลังสวน จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำและรับรายงานตัว 2018-02-08
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-02-08
สคป.จ.นศ (สาขาทุ่งสง) ร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอช้างกลาง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-02-07
สคป.จ.นศ (สาขาทุ่งสง) ร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมในชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-02-07
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-02-06
สนง.คป.ชุมพร นำอาสาสมัครคุมประพฤติช่วยรับรายงานตัว 2018-02-05
สนง.คป.ชุมพร จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมพื้นฐาน การมองเห็นคุณค่าของตนเอง 2018-02-05
สนง.คป.ชุมพร มอบเงินทุนประกอบอาชีพ 2018-02-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม 2018-02-01
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นอาสาจราจร 2018-02-01
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมฯ ทำงานบริการสังคม 2018-02-01
คป. หลังสวน จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำและรับรายงานตัว 2018-02-01
คป.หลังสวน ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม "พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสรณ์ 2018-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2018-02-01
สคป.หลังสวนร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ ประจำเดือน 2018-01-30
สคป.หลังสวน จัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายทั่วไป 2018-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคม 2018-01-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมความรู้การใช้รถใช้ถนน 2018-01-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมอาาจราจร 2018-01-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมและออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน 2018-01-29
สคป.ไชยา จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน 2018-01-29
คป.หลังสวน จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-01-25
คป.หลังสวน จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ ,นั่งสมาธิ 2018-01-25
สนง.คป.ชุมพร ร่วมจัดรายการวิทยุเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ สถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดชุมพร 2018-01-25
สคป.จ.กบ.จัดโครงการอบรมยาเสพติดในโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2018-01-24
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1/2561 2018-01-24
สคป.จ.กบ.จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-01-24
สคป.ไชยา เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2018-01-19
สนง.คป.ชุมพร ร่วมพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดชุมพร 2018-01-18
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นอาสาจราจร 2018-01-18
คป.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของกลุ่มประเทศ CLMV 2018-01-17
คุมประพฤติหลังสวนประชุมประจำเดือน 2018-01-17
คป.ไชยา จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรม 2018-01-17
คป.หลัีงสวนติดตามบ้านกึ่งวิถี 2018-01-17
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมความประพฤติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านกึ่งวิถี ณ วัดทุ่งไผ่ จังหวัดชุมพร 2018-01-16
สคป.จ.กระบี่ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ประสานงานอ.ส.ค.อ.ลำทับ 2018-01-16
สคป.จ.กระบี่ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ประสานงานอ.ส.ค.อ.ปลายพระยา 2018-01-15
สคป.กระบี่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรับรายงานตัว 2018-01-12
สคป.กระบี่ จัดกิจกรรมบริการสังคม 2018-01-12
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมร่วมกิจกรรมอบรมธรรมะและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-01-12
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2018-01-11
สนง.คป.ชุมพร ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ทำทางเดินขึ้นภูเขา ณ วัดภูพางพัฒนาราม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 2018-01-11
สนง.คป.ชุมพร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร 2018-01-10
คุมประพฤติหลังสวนรับรายงานตัวนอกสำนักงาน 2018-01-09
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2018-01-09
สคป.จ.กระบี่ จัดกิจกรรมบริการสังคม 2018-01-09
สคป.จ.กระบี่ จัดกิจกรรมบริการสังคม 2018-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคม 2018-01-05
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นอาสาจราจร 2018-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมความรู้ 2018-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2018-01-05
คุมประพฤติหลังสวนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2018-01-03
สคป.ไชยา จัดโครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร 2018-01-03
สคป.จ.นครศรีฯ ร่วมออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ 2017-12-29
สคป.ไชยา จัดโครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร 2017-12-28
สคป.จ.นครศรีฯ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2017-12-28
สคป.จ.นครศรีฯ ร่วมเดินรณรงค์ "โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ" 2017-12-28
สคป.จ.นครศรีฯ รณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ 2017-12-28
คุมประพฤติระนอง ร่วมสร้างค่านิยม สังคมไม่ทนต่อการทุจริต 2017-12-28
คุมประพฤติหลังสวนประชุมอสค. ครั้งที่ 1/2560 2017-12-28
คุมประพฤติหลังสวนจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ,บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2017-12-28
คุมประพฤฤติหลังสวนจัดกิจกรรมไหว้พระ , นั่งสมาธิ 2017-12-28
คุมประพฤติระนอง จับมือสถานประกอบการ สร้างงานสร้างอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-12-28
คุมประพฤติระนอง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2560 2017-12-28
คุมประพฤติระนอง นำจิตอาสาร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน ของขวัญปีใหม่ มอบให้ประชาชน 2017-12-28
คุมประพฤติระนอง บูรณาการงานกับ กอ.รมน.พื้นที่ จัดโครงการ "ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนฯ รุ่นที่ 1" 2017-12-28
คุมประพฤติระนองจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 2017-12-28
คุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตรอุทิศถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 2017-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาออกประาสัมพันธ์จังหวัดเคลื่อนที่ 2017-12-27
คป.ภูเก็ต จัดโครงการคุณธรรมนำใจ ธำรงไว้ซึ่งธรรมมาภิบาล 2017-12-27
สนง.คป.ชุมพร จัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 2017-12-26
สคป.ไชยา จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 2017-12-26
คุมประพฤติหลังสวนร่วมบูรณาการการป้องกันลดอุบัติเหตุ 2017-12-26
สคป.หลังสวนรับรายงานตัว 2017-12-25
สคป.ชุมพรสาขาหลังสวนวางพวงหรีดอ.ส.ค. 2017-12-25
สคป.ไชยา มอบเงินสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพ 2017-12-22
สคป.ไชยา ร่วมงานมิตรภาพ ยุติธรรมน้องพี่ หอยใหญ่ไข่แดง 2017-12-22
สนง.คป.ชุมพร ร่วมกิจกรรมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อาสาจราจร 2017-12-21
คป.ภูเก็ต จัดโครงการ ครอบครัวคือหัวใจ ต่อต้านภัยยาเสพติด 2017-12-21
สนง.คป.ชุมพร จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมแก่บุคลากรในสังกัด 2017-12-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมVDO Conference 2017-12-21
สคป.จ.กระบี่ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ประสานงานอ.ส.ค.อ.เขาพนม 2017-12-21
สคป.จ.นครศรีฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติระดับตำบล เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ 2017-12-20
สคป.จ.กระบี่ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ประสานงานอ.ส.ค.อ.เกาะลันตา 2017-12-20
สนง.คป.ชุมพร ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 2017-12-19
คป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร 2017-12-18
สคป.จ.นครศรีฯ จัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมแก่บุคลากร 2017-12-18
สคป.ไชยาจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน 2017-12-18
สำนักงานคุมประพฤติหลังสวนประชุมหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่าย 2017-12-18
สำนักงานคุมประพฤติหลังสวนอบรมความรู้เรื่องคอรัปชั่น 2017-12-18
สคป.จ.กระบี่ มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ 2017-12-15
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นอาสาจราจร 2017-12-15
สคป.ไชยา จัดโครงการฝึกอบรมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและปะยางรถจักรยานยนต์ 2017-12-15
สคป.จ.กระบี่ จัดกิจกรรมบริการสังคม 2017-12-15
สคป.จ.ชพ.สาขาหลังสวน รับรายงานตัวนอกสำนักงานฯ 2017-12-15
สคป.จ.ชพ.สาขาหลังสวน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2017-12-15
สคป.จ.ชพ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2017-12-15
สคป.จ.กระบี่ จัดกิจกรรมบริการสังคม 2017-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคม 2017-12-14
สคป.จ.สฎ (สาขาไชยา) จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ 2017-12-14
สคป.จ.สฎ (สาขาไชยา) ประชุมสำนักงานประจำเดือนธันวาคม 2560 2017-12-14
สคป.จ.กระบี่ จัดอบรมโครงการอาสาจราจร 2017-12-14
สคป.จ.กระบี่ จัดกิจกรรม ณ ศูนยฺประสานงานอ.ส.ค.อ.อ่าวลึก 2017-12-14
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2017-12-13
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมร่วมกิจกรรมอบรมธรรมะและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2017-12-13
สคป.จ.ชพ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2017-12-13
สคป.จ.สฎ (สาขาไชยา) จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2017-12-13
สคป.จ.ชพ.สาขาหลังสวน รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-12-12
สคป.จ.ชพ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2017-12-12
สนง.คป.ชุมพร ร่วมจัดรายการวิทยุเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ สถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดชุมพร 2017-12-12
คป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2017-12-08
สนง.คป.ชุมพร ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุเสาวรีย์ไทย (ยุวชนทหาร) 2017-12-08
สคป.จ.ชพ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2017-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ 2017-12-06
สคป.จ.ชพ.สาขาหลังสวน ทำกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 2017-12-05
สคป.จ.ชพ.สาขาหลังสวน เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม (4 ธันวาคม 2560) 2017-12-05
สคป.จ.ชพ.สาขาหลังสวน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม 2560 2017-12-05
สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-12-05
สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ สำนักสงฆ์บ้านหน้าเขา ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 2017-12-04
สนง.คป.ชุมพร จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมพื้นฐาน โรคสมองติดยา ตัวกระตุ้นและการอยากยา 2017-12-04
ผอ.สคป.หลังสวน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 2017-12-01
สคป.จ.กระบี่ จัดกิจกรรมปลูกป่าตามรอยพ่อสานต่อพระราชปณิธาน 2017-12-01
สนง.คป.ชุมพร ประชุมเตรียมความพร้อมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 2017-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 2017-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ "การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ" แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาสำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 2017-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2017-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 2017-11-29
สคป.จ.สฎ (สาขาไชยา) จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2017-11-29
สนง.คป.ชุมพร ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดชุมพร 2017-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน 2017-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-11-27
สนง.คป.ชุมพร ทำงานบริการสังคม ร่วมกำจัดวัขพืชและผักตบชวา 2017-11-27
สคป.จ.สฎ (สาขาไชยา) จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2017-11-23
คป.รน.จับมือกองร้อย อส. นำจิตอาสาทำความดี "จูงน้องข้ามถนน" 2017-11-23
คป.รน.ประสานและจัดส่ง ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ด้านการฝึกอาชีพ 2017-11-23
คป.รน.บูรณาการจิตอาสาภาคประชาชน สร้างกระแส จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม ตามภารกิจคืนคนดีสู่สังคม 2017-11-23
สคป.จ.สฎ (สาขาไชยา) ร่วมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 2017-11-23
สคป.จ.นศ. และสคป.ทุ่งสง ร่วมเยี่ยมชมพระตำหนักเลียบเมือง 2017-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและทำงานบริการสังคม 2017-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 2017-11-21
สนง.คป.ชุมพร ประชาสัมพันธ์บทบาทของหน่วยงาน 2017-11-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน รับรายงานตัว 2017-11-17
สคป.จ.สฎ (สาขาไชยา) ร่วมกิจกรรมก้าวคนละก้าว 2017-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าฝ่ายฯ 2017-11-16
สคป.จ.สฎ (สาขาไชยา) ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 2017-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน อบรมสมาชิกโครงการ To Be Number One 2017-11-15
สนง.คป.ชุมพร ประชุมเตรียมความพร้อมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 2017-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมอวยพรวันเกิด 2017-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน มอบสิ่งของให้กิ่งกาชาดอำเภอหลังสวน 2017-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2017-11-11
สคป.จ.สฎ (สาขาไชยา) จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ 2017-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2017-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก "ไม่มีคุมประพฤติ ต้องอยูในเรือนจำ" 2017-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ 2017-11-09
สคป.จ.สฎ (สาขาไชยา) จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2017-11-08
สนง.คป.ชุมพร ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม นำเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปทำบ้านปลา แนวปะการังเทียม และทำความสะอาด 2017-11-08
สคป.จ.กระบี่ จัดกิจกรรมบริการสังคม ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 2017-11-07
คป.รน.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 2017-11-06
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน รับรายงานตัวผูู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอทุ่งตะโก 2017-11-03
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน รับรายงานตัวผูู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอทุา 2017-11-03
สคป.จ.สฎ (สาขาไชยา) ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระประสพ 2017-11-03
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นอาสาจราจร 2017-11-02
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นอาสาจราจร 2017-11-02
สคป.จ.กระบี่ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ประสานงานอ.ส.ค.อ.คลองท่อม 2017-11-02
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้าส่วนฯ และประชุม (ศป.ปส.อ.ลส) 2017-11-01
สคป.จ.นครศรีฯ จัดอบรมความรู้กฎหมายจราจร สานต่อโครงการจิตอาสา พาปลอดภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 2017-11-01
สคป.จ.กระบี่ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ประสานงานอ.ส.ค.อ.เมือง 2017-11-01
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน อบรมสมาชิกโครงการ To Be Number One 2017-10-31
สคป.จ.กระบี่ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 2017-10-31
สคป.จ.สฎ (สาขาไชยา) ร่วมพิธีนำเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยทะเล ณ เกาะเสร็จ 2017-10-30
สคป.จ.สฎ (สาขาไชยา) ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าท่าไท (บ้านกึ่งวิถี) 2017-10-30
คป.รน.ร่วมพิธีถวายพระราชกุศล และลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-10-27
คป.รน.ร่วมน้อมถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-10-27
คป.รน.ร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเพลแด่พะภิกษุสงฆ์ 2017-10-27
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน รับรายงานตัวผูู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอสวี 2017-10-27
สคป.จ.สฎ (สาขาไชยา) ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-10-27
คป.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2017-10-26
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประจำเดือน 2017-10-25
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรม "รวมพลังจิตอาสาเฉพาะกิจ" 2017-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาวมพิธีถวายพวงมาลาสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2017-10-24
คป.รน.รวมพลังคนดี ทำความดีเพื่อสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 2017-10-24
คป.รน.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช 2017-10-24
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดระนอง ร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล 2017-10-24
สนง.คป.ชุมพร ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุเสารีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช 2017-10-23
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 2017-10-23
สคป.จ.สฎ (สาขาไชยา) ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 2017-10-23
สนง.คป.ชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ 2017-10-22
สนง.คป.ชุมพร ร่วมกิจกรรม"ปลูกป่าชายเลน" เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 2017-10-21
คป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูฯเด็กและเยาวาชน 2017-10-20
คป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน 2017-10-20
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน รับรายงานตัวผูู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอพะโต๊ะ 2017-10-20
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าฝ่าย 2017-10-20
คป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2017-10-19
สคป.จ.สฎ (สาขาไชยา) จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรม ณ วัดมูลเหล็ก 2017-10-19
คป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2017-10-19
สคป.จ.กระบี่ จัดกิจกรรม ณ ศูนยฺประสานงานอ.ส.ค.อ.เขาพนม 2017-10-19
สคป.จ.กระบี่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอ.ส.ค.และร่วมส่งมอบต้นดาวเรือง 2017-10-19
สคป.จ.กระบี่ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ประสานงานอ.ส.ค.อ.เกาะลันตา 2017-10-19
สนง.คป.ชุมพร และอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมส่งมอบดอกดาวเรืองในวันราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-10-19
คป.รน.มอบเค้กและอวยพรวันเกิด เจ้าหน้าที่สำนักงาน 2017-10-18
สนง.คป.ชุมพร ประชุมเตรียมความพร้อมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 2017-10-18
สนง.คป.ชุมพร ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อจัดเตรียมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร อำเภอปลายพระยา 2017-10-17
สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) นำผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนคืนคนดีสู่สังคม บ้านกึ่งวิถีวัดป่าท่าไท อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 2017-10-17
คป.ภูเก็ต ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถาวยเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 2017-10-17
คป.รน.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปีวันสวรรคต 2017-10-16
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 2017-10-16
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 2017-10-16
สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดพระประสพ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2017-10-14
คป.ภูเก็ต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี 2017-10-13
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมพื้นฐานและรับรายงานตัว 2017-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2017-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2017-10-12
สนง.คป.ชุมพรและสาขาหลังสวน ร่วมบูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร จัดโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด ปีงบประมาณ 2560 2017-10-11
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดโครงการติดตาม ช่วยเหลือ สร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด 2017-10-11
คป.รน.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2560 2017-10-09
สนง.คป.ชุมพร จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 2017-10-09
สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) ได้เข้าร่วมประเพณีชักพระ หรือลากพระ ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นทำบุญในวันออกพรรษา ของพี่น้องชาวภาคใต้เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีดั้งเดิม 2017-10-06
สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนตุลาคม 2560 2017-10-06
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน รับรายงานตัวผูู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 2017-10-06
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมพิธีสมโภชเรือพระบก ตักบาตรเทโวและทอดผ้าป่า 2017-10-06
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน อวยพรวันเกิดเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2017-10-05
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 2017-10-05
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2017-10-05
สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศาลาการเปรียญวัดพระประสพ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2017-10-04
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหลังสวน 2017-10-03
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศน์ 2017-10-03
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2017-10-03
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2017-10-02
คป.ภูเก็ต วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 2017-09-28
สนง.คป.ชุุมพร ร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 2017-09-28
สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรม เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดอัมพาวาส ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 2017-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมความรู้ 2017-09-28
สคป.จ.นศ (สาขาทุ่งสง) จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน 4 ประจำเดือนกันยายน 2560 2017-09-28
สคป.จ.นศ (สาขาทุ่งสง) จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนกันยายน 2560 2017-09-28
สคป.จ.นศ (สาขาทุ่งสง) ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอถ้ำพรรณรา จัดกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ประจำเดือน กันยายน 2560 2017-09-28
สคป.จ.นศ (สาขาทุ่งสง) ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอนาบอน จัดกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ประจำเดือน กันยายน 2560 2017-09-28
สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) ได้รับความอนุเคราะห์ป้ายชื่อสำนักงานฯ เป็นภาษาอังกฤษ “Surat Thani Probation Office Chaiya Branch” จากเรือนจำอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งทำการติดตั้งให้บริเวณหน้าสำนักงานฯ 2017-09-28
สคป.จ.สฎ (สาขาเกาะสมุย) บูรณาการร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทาสีจราจร 2017-09-27
สคป.จ.สฎ (สาขาเกาะสมุย) จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยขน์ลอกคลองบ้านหาน เพื่อถวานเป็นพระราชกุศลฯ และเนื่องในวันอนุรักษ์แม่นำ้คูคลองแห่งชาติวันที่ 20 กันยายน 2560 2017-09-27
สคป.จ.สฎ (สาขาเกาะสมุย) จัดกิจกรรมอบรม "การสร้างงานสร้างอาชีพ" ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสมัครงาน การทำประกันสังคม ให้กับกลุ่มผู้พ้นคุมความประพฤติในคดียาเสพติด และผู้สนใจทั่วไป 2017-09-27
สคป.จ.สฎ (สาขาเกาะสมุย) โดยกลุ่มกิจกรรมชุมชนฯ ลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันรับรายงานตัวประจำเดือนกันยายน 2560 และจัดกิจกรรมอบรมความรู้ 2017-09-27
สคป.จ.สฎ (สาขาไชยา) เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 2017-09-26
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2017-09-23
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน รับรายงานตัวผูู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-09-23
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน อวยพรวันเกิดเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2017-09-23
สคป.จ.นครศรีฯ จัดกิจกรรมเป้าหมายชีวิต มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวสู่สังคมด้วยความรักและเข้าใจจากครอบครัว 2017-09-21
สคป.จ.นครศรีฯ ร่วมพิธีถวายหมรับ สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 2017-09-21
สคป.จ.นครศรีฯ อบรมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อทูลเกล้าฯถวาย 2017-09-21
สนง.คป.ชุมพร ร่วมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ สถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดชุมพร 2017-09-21
สนง.คป.ชุมพร ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ และ ค่านิยม จังหวัดชุมพร 2017-09-20
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมอบรมธรรมะ 2017-09-20
สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) เข้าร่วมกิจกรรม หิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรม เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของอำเภอไชยา ณ วัดเขาพนมแบกตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2017-09-20
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษลดวันต้องโทษ 2017-09-19
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประดับต้นดอกดาวเรืองบริเวณหน้าสำนักงานฯ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล 2017-09-19
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ขนย้ายต้นดอกดาวเรือง 2017-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมฝึกทำดอกไม้จันทร์ 2017-09-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดอบรมธรรมะ 2017-09-18
กิจกรรมพิธีบวงสรวงสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาศจำลองและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ 2017-09-18
สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณธประโยชน์ ณ วัดจำปา หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2017-09-16
สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเตรียมการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2017-09-16
สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศาลาการเปรียญวัดพระประสพ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2017-09-15
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน รับรายงานตัวผูู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-09-15
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและผักตบชวา 2017-09-15
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เป็นวิทยากรบรรยายงานคุมประพฤติและงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-09-15
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำและรับรายงานตัว 2017-09-15
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรม และเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนฯ 2017-09-15
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2017-09-15
คป.ภูเก็ต มอบทุนประกอบอาชีพ 2017-09-13
สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ส่งบ้านกึ่งวิถีวัดป่าท่าไท อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน 2017-09-12
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน รับรายงานตัวผูู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-09-12
สคป.จ.สฎ (สาขาเกาะสมุย) โดยนายอธิพล มะหันตาพันธื ผู้อำนวยการสำนักงานและยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมงานเตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 2017-09-11
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำและรับรายงานตัว 2017-09-08
สคป.จังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จ่ายค่าสาธารณูปโภคบ้านกึ่งวิถี 2017-09-08
สนง.คป.ชุมพร เยี่ยมผู้ถูกคุมฯ บ้านกึ่งวิถี 2017-09-08
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมฯ ทำงานบริการสังคม 2017-09-08
สคป.จ.สฎ (สาขาเกาะสมุย) โดยผู้อำนวยการสำนักงานและยุติธรรมจังหวัด จัดประชุมยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ประจำเดือนกันยายน 2560 2017-09-07
สคป.จ.สฎ (สาขาเกาะสมุย) ประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2560 2017-09-07
สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประจำเดือนกันยายน 2560 2017-09-07
สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศาลาการเปรียญวัดพระประสพ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2017-09-06
สนง.คป.ชุมพร ออก