รูป หัวข้อ วันที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-12-04
สคป.ไชยา เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ติดอุปกรณ์ติดตามตัว (ELECTRONIC MONITORING:EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 11 ราย 2020-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมประชุมหัวหน้าส่วนฯ 2020-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-12-02
สคป.ไชยา รับรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ติดอุปกรณ์ติดตามตัว (ELECTRONIC MONITORING:EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 1 ราย 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลให้กับประเทศ เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2020-11-30
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 2020-11-30
สคป.ไชยา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงาน 2020-11-30
สคป.ไชยา ร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอ.ส.ค. 2020-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ติดอุปกรณ์ติดตามตัว (ELECTRONIC MONITORING:EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 1 ราย 2020-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 7 2020-11-30
สคป.ไชยาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2020-11-29
สคป.ไชยาจัดประชุมเลือกคณะกรรมการอ.ส.ค. 2020-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการติดตั้งและปลดเครื่องติดตามตัว (ELECTRONIC MONITORING : EM) 2020-11-26
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2020-11-25
สคป.ไชยา ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็คทรอนิกส์ (EM) 2020-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-11-18
สคป.ไชยา นำผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-11-18
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ (EM)และรับฟังนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด 2020-11-16
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-12
สคป.ไชยา ร่วมพิธีปิดการอบรมโครงการพระราชทาน“โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” 2020-11-06
สคป.ไชยา จัดประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2020-11-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประสานความร่วมมือการใช้EM กับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ 2020-11-04
สคป.สุราษฎร์ธานี และสคป.ไชยาเข้าพบหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา 2020-11-03
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมประชุมและรับฟังนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด 2020-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีวัดพิชัยธาราราม (วัดบ้านกึ่งวิถี) 2020-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร และ ศอ.ปส.จ.ชพ 2020-10-30
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-10-29
สคป.ไชยา ติด EM แก่ผู้ได้รับการพักการลงโทษ 2020-10-28
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2020-10-28
สคป.ไชยา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2020-10-27
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกและกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2020-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 2020-10-23
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกต้นไม้" 2020-10-22
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดและทำงานบริการสังคม 2020-10-21
สคป.ไชยา ประชุมเตรียมความพร้อมใช้EM 2020-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563 2020-10-21
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปีฯ 2020-10-21
สคป.ไชยา แสดงความยินดีและให้การต้อนรับผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอไชยา 2020-10-20
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2020-10-19
สคป.ไชยา ร่วมต้อนรับนักกีฬาฯ 2020-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-10-14
สคป.ไชยาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรฯ 2020-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน นำผู้กระทำผิดเข้าร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย 2020-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-10-13
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-09
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-10-07
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 2020-09-29
สคป.ไชยาจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 2020-09-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันมหิดลและวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 2020-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย 2020-09-24
สคป.ไชยา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 2020-09-23
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) กับผู้ถูกคุมความประพฤติรายแรก 2020-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-09-18
สคป.ไชยา มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2020-09-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมขับเคลื่อน การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับนำร่อง 2020-09-16
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-09-15
สคป.ไชยา แจ้งประกาศกระทรวงยุติธรรม 2020-09-15
สคป.ไชยา ร่วมไว้อาลัยในงานบำเพ็ญกุศลศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-09-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อน “โครงการตำบลคนดี” กิจกรรมถอดบทเรียนร่วมกับคณะทำงาน 2020-09-14
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงาน 2020-09-11
สคป.ไชยาจัดปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-11
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิด ค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ ๕ 2020-09-09
สคป.ไชยา จัดโครงการฝึกอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 2020-09-01
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” รุ่นที่ ๔ 2020-09-01
สคป.ไชยา จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติฯ 2020-08-31
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 7/๒๕๖๓ 2020-08-31
สคป.ไชยา ดำเนินการให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ารับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ 2020-08-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดและพิธีปิดค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ ๔ 2020-08-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมปลูกป่าประชารัฐ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 2020-08-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 2020-08-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมฯ 2020-08-27
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ 2020-08-26
สคป.ไชยาจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-08-24
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-08-19
สคป.ไชยา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอ.ส.ค. (ประชุมสัญจร) 2020-08-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ 2020-08-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 2020-08-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสืบ บุญทรงธรรม บิดา อ.ส.ค.โกศล บุญทรงธรรม 2020-08-14
สคป.ไชยา ออกหน่วยบริการประชาชนเดือนสิงหาคม 2563 2020-08-14
สคป.ไชยา จัดปฐมนิเทศให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-08-13
สคป.ไชยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรฯ 2020-08-13
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" 2020-08-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2020-08-13
สคป.ไชยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพร 2020-08-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-12
คป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2563 2020-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2020-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”และกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2020-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล 2020-08-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง” 2020-08-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 2020-08-10
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2563 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2563 2020-08-07
สคป.ไชยา ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2563 2020-08-07
สคป.ไชยารับรายงานตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษฯ 2020-08-07
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศาลจังหวัดปากพนัง 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี 2563 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-08-06
สคป.ไชยา ออกเยี่ยมเยือนหน่วยงานภาคี 2020-08-06
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-08-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 2020-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-08-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหัวไทรประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ พร้อมเยี่ยมเยียน อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหัวไทร 2020-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับมอบหน้ากากอนามัย จากนายไพฑูรย์ ม่วงไหมทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงา 2020-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมต้อนรับนางภัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2020-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2563 2020-08-03
สคป.ไชยา ร่วมกันกล่าวคำอำลาเจ้าหน้าที่ซึ่งลาออกจากราชการ 2020-08-01
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 2020-07-31
สคป.จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2/2563 2020-07-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2020-07-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา นายยูนันต์ อุมาสะ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ 2020-07-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา 2020-07-30
สคป.ไชยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 2020-07-30
สคป.ไชยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
สคป.ไชยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 2020-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2020-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2020-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดศาสนสถาน 2020-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2020-07-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2020-07-24
ผอ.สคป.นศ. ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการ “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” 2020-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม (จิตอาสา) 2020-07-24
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม 2020-07-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-07-22
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อน “ตำบลคนดี” เพื่อแก้ไขผู้ก้าวผิดคิดพลาด ร่วมกับ อบต.ท่าเรือ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ 2020-07-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 2020-07-20
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ตัดสินการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ 2020-07-17
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-07-16
สคป.ไชยา ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติเดินทางตรวจราชการ 2020-07-15
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-07-15
สคป.ไชยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในคดีอาญา 2020-07-15
คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรฝึกอาชีพ แก่สมาชิกชมรมฯ 2020-07-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประสานเรือนจำจังหวัดพังงา เพื่อรับตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ ที่กระทำผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2020-07-15
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอท่าศาลา 2020-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาตลาดชุมชน” 2020-07-13
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความอาลัยในงานบำเพ็ญกุศลศพ 2020-07-10
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความอาลัยในงานบำเพ็ญกุศลศพ 2020-07-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 2020-07-08
สคป.ไชยา ร่วมพิธีสมโภชและถวายเทียนพรรษา 2020-07-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สอดส่อง เพื่อให้การสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2020-07-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอสิชล 2020-07-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอขนอม 2020-07-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกับ วัดบุญนารอบ(บ้านกึ่งวิถี) จัดโครงการ “วัดสีขาวก่อนเข้าพรรษา” เป็นปีที่ ๓ 2020-07-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกับ อสค.ชะอวด ปฏิบัติงานศูนย์ฯและร่วมถวายเทียนพรรษา 2020-07-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์เสด็จ 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดประชุมโยธี 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมผลการดำเนินงาน จิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม 2020-07-02
คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาว ลด ละ เลิกอบายมุขและรักษาศีล ๕ เนื่องในเทศกาลวันอาฬาหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-07-02
สคป.ไชยา ประสานเรือนจำอำเภอไชยารับตัวผู้ได้รับการลดวันต้องโทษ 2020-07-02
บุคลากร สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับพิจารณา รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านบังคับบำบัด 2020-07-01
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2020-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ตามโครงการ “ประชารัฐขจัดขยะทะเล ครั้งที่ 2” 2020-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับมอบผลิตภัณฑ์ผู้ต้องราชทัณฑ์ (เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยใช้เท้าเหยียบ) จากเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า 2020-06-29
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 2020-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 2020-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-06-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุม “กรมการจังหวัดพังงา” ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น “sessioncall” 2020-06-25
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-06-24
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-06-22
สคป.ไชยา นำผู้ถูกคุมฯฝึกอาชีพ 2020-06-22
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม โดยใช้วิธี Social Distancing 2020-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประสานเรือนจำจังหวัดพังงา เพื่อรับตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ ที่กระทำผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2020-06-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช รับการตรวจ มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 2020-06-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าประชุมรับการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ.2563 2020-06-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ขอขอบคุณกรมคุมประพฤติสนับสนุน Face Shield เพื่อป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) 2020-06-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-11
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยือน อสค.อำเภอท่าศาลา พร้อมชมบ่อปลาสาธิตเพื่อการฝึกอาชีพ 2020-06-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอท่าศาลา 2020-06-11
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 2020-06-11
สคป.ไชยา ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น 2020-06-11
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงาน 2020-06-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะทำงาน PMQA 2020-06-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดประชุมสำรวจงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับมอบน้ำดื่มจากอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา อาสาสมัครคุมประพฤติ ออกสอดส่องเยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดให้มีการส่งเสริมการให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม 2020-06-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม (ชดเชย) 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด 2020-06-09
สคป.ไชยา จัดประชุมแผนการพัฒนาองค์การฯ (PMQA) 2020-06-08
สคป.ไชยาประสานเรือนจำรับตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษฯ 2020-06-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและหน้ากากอนามัย จากนายไพฑูรย์ ม่วงไหมทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงา 2020-06-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 2020-06-04
สคป.ไชยา จัดกิจกรรม "คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19" 2020-06-04
สคป.ไชยา จัดกิจกรรม "คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19" 2020-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ 14/2563 2020-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” 2020-06-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-๑๙” 2020-06-04
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 2020-06-04
นายยูนันต์ อุมาสะ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมโครงการ “จิตอาสา เราทำความดี” 2020-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-03
สคป.ไชยาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 2020-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย 2020-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-03
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 2020-06-03
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-03
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความอาลัยในงานสวดพระอภิธรรมศพ 2020-06-02
สคป.ไชยาเป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติร่วมแสดงความอาลัยในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ 2020-06-02
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดตกแต่งสถานที่ประดับ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดประชุมพนักงานคุมประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา 2020-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับมอบเครื่องดื่มและอาหารแห้ง เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “ตู้ปันรัก ปันความอิ่ม” จากนางสาวกาญจนา ศรีรักษา ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดพังงา 2020-06-01
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 7/2563 2020-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563” 2020-05-28
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและเลี้ยงส่งนางสาวจุรีรัตน์ ภูมิสุข พนักงานคุมประพฤติ 2020-05-28
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร 2020-05-28
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าแนะนำตัวกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นศ. เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วม รวมทั้งบทบาทการช่วยติดตามสอดส่องในชุมชน 2020-05-27
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่ได้รับการสนับสนุนจาก สถานพินิจ จ. นศ. ให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 2020-05-27
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมปลูกต้นพุดศุภโชค เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 2020-05-27
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าอบรมการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (ThaiWPS) ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 2020-05-26
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือของเด็กและเยาวชน จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2020-05-21
ผอ.สคป.จ.นศ. ให้คำแนะนำแก่บุคคลในครอบครัวและผตส.ที่มารับฟังคำวินิจฉัยฯ กรณีมีผู้แอบอ้างเรียกรับเงินจากญาติ ผตส. เกี่ยวกับการติดต่อขอปล่อยชั่วคราวระหว่างตรวจพิสูจน์ 2020-05-21
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสมทบทุนจัดซื้อ “น้ำดื่ม...ปันสุข”ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ตามโครงการ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” 2020-05-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประสานเรือนจำจังหวัดพังงา เพื่อรับตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ ที่กระทำผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2020-05-20
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2020-05-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม โดยใช้วิธี Social Distancing 2020-05-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม“ตู้ปันรัก ปันความอิ่ม” 2020-05-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม“คุมประพฤติพังงาเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” 2020-05-12
อ.ส.ค.เยี่ยม เทียนเฮง มอบสิ่งของอาหารแห้งเพื่อสนับสนุนกิจกรรม“คุมประพฤติพังงาเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” 2020-05-12
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงาน 2020-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วม“โครงการมอบถุงยังชีพสู่นักศึกษา กศน. สู้ภัยโควิด-19 ” 2020-05-08
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-05-05
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ณ สำนักงานฯ 2020-05-05
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร 2020-04-29
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช เดินทางไปแนะนำตัวและร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ 2020-04-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 2020-04-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมตรวจเยี่ยมติดตามแก้ไขปัญหา ในสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) 2020-04-14
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช เดินทางไปแนะนำตัวและร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ 2020-04-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ได้รับอนุเคราะห์ร่มสนาม เพื่อใช้บังแดดให้บริการประชาชนภายนอกอาคาร จำนวน ๓ คัน จากธนาคารออมสินภาค ๑๗ 2020-04-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมหารือการตรวจเยี่ยมติดตาม การทำงานสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) 2020-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 2020-04-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ 2020-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2020-04-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-04-02
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ดำเนินตามแนวทาง การปล่อยตัวชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 2020-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง 2020-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงาน COVID-19 2020-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 2020-03-31
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2020-03-31
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ดำเนินตามแนวทางการปล่อยตัวชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-03-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอลานสกา 2020-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-03-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ยินดีต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ 2020-03-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2020-03-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเชียรใหญ่ 2020-03-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอพรหมคีรี 2020-03-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอนบพิตำ 2020-03-17
สคป.ไชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมเยี่ยมสำนักงาน 2020-03-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด 2020-03-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอปากพนัง 2020-03-16
สคป.ไชยา นำผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคม 2020-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” 2020-03-13
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2020-03-12
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-03-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2020-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ “หลักสูตรผ้าบาติก” 2020-03-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร 2020-03-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอท่าศาลา 2020-03-10
สคป.ไชยา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 2020-03-10
สคป.ไชยา เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2020-03-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาโครงการโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2020-03-06
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-03-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม”เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๒๘ ปี และวันสถาปนา กระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๙ ปี 2020-03-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน 2020-03-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-03-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-03-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ออกติดตามเยี่ยมเยียนและต่อยอดโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-03-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอสิชล 2020-03-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอขนอม 2020-03-04
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-03-03
คุมประพฤติจังหวัดพังงามอบทุนประกอบอาชีพ 2020-03-02
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” 2020-03-02
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 2020-02-28
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-02-27
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 2020-02-27
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เข้าร่วม การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-02-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร 2020-02-26
คุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2020-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประกวดผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE 2020-02-25
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 2020-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ 2020-02-24
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 2020-02-21
สคป.ไชยา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 2020-02-21
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 2020-02-20
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-02-20
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ปฏิบัติตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2563 2020-02-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-02-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเชียรใหญ่ 2020-02-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอพรหมคีรี 2020-02-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอนบพิตำ 2020-02-17
สคป.ไชยา จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ 2020-02-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช ต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน 2020-02-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม กีฬาสานสามัคคี TO BE NUMBER ONE ปีที่ ๒ 2020-02-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 2020-02-14
สคป.ไชยา ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-02-14
สคป.ไชยา จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-02-14
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-02-14
สคป.ไชยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารอ.ส.ค. 2020-02-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “ปิ่นโตสามัคคี ตามวิถีคนคอน” 2020-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2020-02-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2020-02-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอปากพนัง 2020-02-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมขบวนเกียรติยศผ้าพระบฏพระราชทานและพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน 2020-02-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีรับมอบและ สมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน 2020-02-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอท่าศาลา 2020-02-11
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-02-07
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน 2020-02-06
สคป.ไชยา ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2020-02-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอชะอวด 2020-02-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอสิชล 2020-02-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอขนอม 2020-02-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและโรคสมองติดยา 2020-02-04
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหลังสวน 2020-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 2020-02-03
ตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช เปิด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 2020-01-30
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศแก่ผู้ต้องขังได้รับการพักการลงโทษ 2020-01-29
สคป.ไชยา จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยฯ 2020-01-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 2020-01-28
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2020-01-28
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดชุมพร 2020-01-24
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 2020-01-23
คุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดโครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงานจังหวัดเคลื่อนที่ 2020-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 2020-01-23
สคป.ไชยา จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-01-22
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอลานสกา 2020-01-22
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา “TO BE คนดี ศรีนคร” 2020-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ขอขอบคุณท่านผู้ตรวจราชการและคณะ 2020-01-22
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความอาลัยในงานสวดพระอภิธรรมศพฯ 2020-01-22
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-01-22
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 2020-01-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเชียรใหญ่ 2020-01-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอพรหมคีรี 2020-01-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอนบพิตำ 2020-01-20
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ปฏิบัติตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2563 2020-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ยินดีต้อนรับผู้ตรวจราชการและคณะ 2020-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2020-01-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 2020-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2020-01-17
สคป.ไชยา จัดโครงการอบรมอาสาจราจร 2020-01-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 2020-01-17
สคป.ไชยา จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-01-16
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-01-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-01-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษ 2020-01-16
คุมประพฤติจังหวัดพังงา เตรียมความพร้อมในการประกวด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2020-01-16
คุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-16
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “TO BE นครศรีฯ ร่วมปันแสงแห่งปัญญา” โดยรับบริจาคปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ เพื่อเป็นสื่ออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา 2020-01-15
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-01-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระหว่างจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ประสบความสำเร็จ ณ สสจ.พัทลุง 2020-01-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอปากพนัง 2020-01-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เข้าประกวดผลงานชมรมฯ เป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปเข้าร่วมการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทกรมคุมประพฤติ ระดับดีเด่น รอบตัดสิน ระดับภาคใต้ 2020-01-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอท่าศาลา 2020-01-13
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2020-01-13
คุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 2020-01-13
สคป.ไชยา จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-01-13
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-01-13
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมฝึกอาชีพผลิตน้ำม้นเหลืองไพล 2020-01-11
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2020-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดนิทรรศการในงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๖๓” 2020-01-10
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-01-10
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับเด็กนักเรียน 2020-01-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาพบปะ อาสาสมัครคุมประพฤติประจำศูนย์ประสานงานอ.ส.ค.อำเภอท้ายเหมือง 2020-01-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 2020-01-09
สคป.ไชยา รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-01-08
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการ“ยุติธรรมชุมชน สู่ตำบลคนดี ด้วยวิถีเมืองนคร” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2020-01-08
สคป.ไชยา เข้าพบอัยการจังหวัดไชยาและหัวหน้าศาลจังหวัดไชยาเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2020-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหลังสวน 2020-01-07
สคป.ไชยาเข้าพบนายอำเภอไชยาเพื่อสวัสดีปีใหม่ฯ 2020-01-07
คุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2563 2020-01-07
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปเป็นรางวัล สลากมัจฉากาชาด ประจำปี 2563  2020-01-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้ามอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2563 แก่หัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน 2020-01-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหลังสวน 2020-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2020-01-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 2019-12-27
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 2019-12-27
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน 2019-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2019-12-27
คปภ.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช เปิด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 2019-12-27
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช บูรณาการร่วมกับ สภ.เชียรใหญ่, คปภ.นศ. และ อสค.อำเภอเชียรใหญ่ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “TO BE นครศรีใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ 2019-12-26
สคป.ไชยา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ 2019-12-26
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2019-12-25
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2019-12-24
คุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม  "คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน" 2019-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (ชุมพร All For Green ชุมพรร่วมใจ เที่ยวไทยยั่งยืน) 2019-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมรำเทิดพระเกียรติ ในงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 2019-12-23
คุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการ "สตรีพังงา นางฟ้าอันดามัน สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินสู่พังงาเมืองแห่งความสุข"  2019-12-23
สคป.ไชยา เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2019-12-20
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-12-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2019-12-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 2019-12-19
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2019-12-18
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมรับประทานอาหาร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเลี้ยงส่งข้าราชการย้าย 2019-12-18
สคป.ไชยา เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-12-17
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2019-12-13
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช บูรณาการร่วมกับ อสค.อำเภอชะอวด ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่าย ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 2019-12-13
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร 2019-12-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 2019-12-12
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-12-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2019-12-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมวันพ่อแห่งชาติ 2019-12-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 2019-12-09
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “TO BE นครศรี ร่วมทำดีเพื่อพ่อ” 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง พัฒนาชุมชนที่อาศัยริมน้ำ 2019-12-06
สคป.ไชยา ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 2019-12-06
สคป.ไชยา จัดให้ผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-12-06
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2019-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 2019-12-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-12-04
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหลังสวนและประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหลังสวน 2019-12-02
สคป.ไชยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอ.ส.ค. 2019-11-28
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2019-11-28
สนง.ขนส่ง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สนง.คุมประพฤติจ.นครศรีธรรมราช เปิด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2019-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2019-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 2019-11-27
สคป.ไชยา ร่วมจิตกรรมจิตอาสา 2019-11-27
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน มอบสิ่งของสนับสนุนการจัดงานออกร้านเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร 2019-11-27
สคป.ไชยา จัดโครงการอบรมธรรมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2563 2019-11-26
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมวิ่ง "ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 18 รพ." 2019-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2019-11-25
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2019-11-21
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ให้กับโรงเรียนบ้านนาเคียน 2019-11-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 2019-11-21
คุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 2019-11-19
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2019-11-19
สคป.นครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนและติดตามผล สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เคยได้รับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2019-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ลงพื้นที่ตามโครงการรวมพลังสร้างคนดีสังคมมีสุข 2019-11-17
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-11-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช ต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน 2019-11-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 2019-11-14
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-11-14
ผอ.สคป.นศ.ออกเยี่ยมเยือนและรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอสค.อำเภอปากพนัง 2019-11-13
สคป.ไชยา จัดให้ผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2019-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแข่งเรือยาว 8 ฝีพาย 2019-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาประชุมการบูรณาการความร่วมมือ 2019-11-11
สคป.ไชยาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมศพ 2019-11-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง 2019-11-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2019-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน 2019-11-07
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2019-11-06
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-11-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหลังสวน 2019-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาเข้าเยี่ยมอาการป่วยพนักงานคุมประพฤติ 2019-11-04
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวด ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๓ 2019-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกงาน 2019-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกงาน 2019-10-31
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2019-10-31
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุม คณะทำงานในการรับ-ส่งประเด็นทางระบบสารสนเทศ 2019-10-31
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ พร้อมจัดกิจกรรมสร้างความผาสุขในองค์กร 2019-10-29
สคป.ไชยา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2019-10-26
คุมประพฤติไชยา เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน 2019-10-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2019-10-25
คุมประพฤติไชยา จัดโครงการอบรมจราจร 2019-10-25
สคป.ไชยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2019-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
สคป.ไชยา ลงพื้นที่ตรวจดูธนาคารปูม้า 2019-10-24
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-10-24
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2019-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
คุมประพฤติไชยา อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติหน้าที่ 2019-10-22
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม การทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ รร.วัดน้ำรอบ อ.ลานสกา จ.นศ. 2019-10-22
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม การทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ รร.วัดน้ำรอบ อ.ลานสกา จ.นศ. 2019-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 2019-10-21
คุมประพฤติไชยา เข้าพบสาธารณสุขอำเภอไชยา 2019-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน" 2019-10-18
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NST CHAMPIONSHIP ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2019-10-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุม เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ 2019-10-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-18
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2019-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 2019-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2019-10-17
คุมประพฤติไชยา อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติหน้าที่ 2019-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมสันทนาการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีเปิดที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา 2019-10-17
ผอ.สคป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติ ในงานวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-10-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเตรียมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2019-10-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-10-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-10-15
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-10-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาประชุมแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2019-10-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ลำน้ำ คูคลอง และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพ 2019-10-14
คุมประพฤติไชยา ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2019-10-14
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนายปุณณรัตน์ อภิรัตนพันธุ์ 2019-10-13
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางบุญเรือน ตะเอ้กา 2019-10-13
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน มอบสิ่งของรางวัลสมทบกิจกรรมการออกร้านกาชาด 2019-10-13
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมพีธีบำเพ็ญกุศลและพีธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมความรู้ยาเสพติดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะกั่วป่า 2019-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมความรู้ยาเสพติดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท้ายเหมือง 2019-10-11
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2019-10-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2019-10-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-10-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-10-09
คุมประพฤติไชยา มอบเกียรติบัตรฯ 2019-10-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 2019-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 2019-10-04
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรม "รักษ์ทะเลชุมพร เพื่อทรัพยากรประมงที่ยั่งยืน" 2019-10-04
คุมประพฤติไชยา เข้าพบสาธารณสุขอำเภอไชยา 2019-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เคารพธงชาติ 2019-10-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-10-03
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-10-02
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 2019-09-30
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-09-25
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-09-24
สคป.ไชยา ร่วมโครงการวันเสาร์เข้าวัด จัดปิ่นโต ถวายภัตตาหาร สืบสานเมืองคนดี วิถีธรรม 2019-09-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ 2019-09-19
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมหิ้วโตเข้าวัดฟังธรรม และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-09-18
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ในโครงการ อาสาจราจร 2019-09-13
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-09-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ 2019-09-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2019-09-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 2019-09-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 2019-09-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-09-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 2019-08-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมฝึกอาชีพทำน้ำยาล้างจาน 2019-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-08-29
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ 2019-08-29
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 2019-08-29
สคป.ไชยาจัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2562 2019-08-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน โครงการรวมพลังสร้างคนดี สังคมมีสุข 2019-08-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE 2019-08-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2019-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2019-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-08-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ 2019-08-22
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 2019-08-21
สคป.ไชยา ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะ 2019-08-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน บรรยายผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวห้วยกลั้ง 2019-08-20
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองไชยา 2019-08-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ 2019-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2019-08-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-13
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2562 2019-08-13
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-08-10
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ “วันรพี ๖๒” (กีฬามหาสนุก) 2019-08-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลจังหวัดปากพนัง 2019-08-08
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-08-08
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-08-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-08-07
สคป.ไชยา ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดไชยา 2019-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 2019-08-07
สคป.ไชยา เข้าคารวะหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา 2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน นำผู้กระทำผิดลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2562 2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนปฐมนิเทศผู้ถุูกคุมความประพฤติ 2019-08-06
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ สนง.คุมประพฤตินครศรีธรรมราช 2019-08-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการทำงาน บริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) 2019-08-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมความรู้ 2019-08-02
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-08-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2019-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณ 2019-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา 2019-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-07-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 2019-07-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-07-30
คุมประพฤติไชยา เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 2019-07-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ 2019-07-26
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-07-26
สคป.ไชยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ 2019-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน บรรยายให้ความรู้โรงเรียนยุติธรรม 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2019-07-25
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการตรวรจพิสูจน์ 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาประชาสัมพันธ์จังหวัดเคลื่อนที่ 2019-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม และกิจกรรมจิตอาสา 2019-07-18
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรม 2019-07-18
สคป.ไชยา ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน และเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2562 2019-07-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการป้องกันการเสพซ้ำ 2019-07-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการป้องกันการเสพซ้ำ 2019-07-15
สคป.ไชยา ร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2019-07-11
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-07-11
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดฯ 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน บรรยายผู้ต้องขังเรือนจำ 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน สวดมนต์ไหว้พระ 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน สอนงานในสายงานฯ 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-07-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 2019-07-08
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 2019-07-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรในโครงการ อาสาจราจร 2019-07-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 2019-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-07-02
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) 2019-07-01
สคป.ไชยา จัดกิจกรรม ร่วมพบปะ พูดคุย สังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2019-06-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 2019-06-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 2019-06-28
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2019-06-26
สคป.ไชยา ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา เนื่องในโอกาสย้ายมาปฎิบัติราชการ 2019-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE 2019-06-21
สคป.ไชยา ร่วมโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่กลุ่มต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2562 2019-06-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์” 2019-06-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดปากพนัง” 2019-06-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ 2019-06-20
สคป.ไชยา ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของศาลจังหวัดไชยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-20
คป.ไชยาร่วมกิจกรรมโครงการเก็บขยะ รักษาสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม 2019-06-20
คป.ไชยาจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-06-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.วัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 2019-06-19
คุมประพฤติในสังกัดภาค ๘ ร่วมประชุมขับเคลื่อนสู่ Probation๔.๐ 2019-06-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 2019-06-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนอบรมโครงการปราบปรามการทุจริต 2019-06-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2019-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2562 2019-06-17
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงานฯประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-13
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-06-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ 2019-06-13
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ระดับดีเด่นในพื้นที่ ประจำปี พ.ศ.2562 2019-06-10
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-06-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ในโครงการ อาสาจราจร 2019-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 2019-06-07
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 2019-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เคารพธงชาติ 2019-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนปฐมนิเทศผู้ถุูกคุมความประพฤติ 2019-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-06-07
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-06-07
สคป.ไชยา ยินดีต้อนรับผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ 2019-06-07
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 2019-06-04
คป.ไชยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-04
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 2019-05-29
สคป.ไชยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 2019-05-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.วัดสระ ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 2019-05-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.บ้านบางพระ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 2019-05-27
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.วัดชมพูประดิษฐ์ ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 2019-05-27
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-05-27
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ 2019-05-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-05-23
สคป.ไชยา ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ 2019-05-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร 2019-05-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน วางพวงมาลา เนื่องในวันอาภากร 2019-05-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2019-05-22
สคป.ไชยา ประสานการสมัครเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2019-05-22
สคป.ไชยา ร่วมพิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุไชยาและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 2019-05-21
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 2019-05-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ 2019-05-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัดต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 2019-05-17
สคป.ไชยา มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2019-05-17
2019-05-17
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-05-16
2019-05-16
สคป.ไชยา ประสานจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-05-16
สคป.ไชยา มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2019-05-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-05-13
สคป.ไชยา ร่วมพิธีเชิญหนังสือพระราชกระแสทรงชมเชยเพื่อถวายแด่พระพงษ์ศักดิ์ ชนติชโย 2019-05-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมปลูกต้นเข็มญี่ปุ่นจำนวน ๑๐๐ ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-05-10
สคป.ไชยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ 8 2019-05-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการตัวแบบกลุ่ม 2019-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2019-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-05-10
สคป.ไชยา ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมธาตุไชยาเป็นพุทธบูชา 2019-05-08
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-05-08
สคป.ไชยา ร่วมพิธีเฉลิมฉลองและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีราชาภิเษก 2019-05-08
สคป.ไชยา ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พิธีสวดมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-05-07
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค 2019-05-07
สคป.ไชยา มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2019-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมการทำงานเป็นทีม (จิตอาสาพ้ฒนาทำความสะอาด) 2019-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร 2019-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร 2019-05-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช มอบทุนสงเคราะห์ การประกอบอาชีพแก่ผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2019-05-02
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่หน่วยงานภาครัฐ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-02
สำนักงานคุมประะพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเคารพธงชาติ 2019-05-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน 2019-05-02
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าคาราวะหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา 2019-05-02
ผู้ตรวจราชการคุมประพฤติตรวจราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาตามหัวข้อการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-05-01
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2019-05-01
กิจกรรม สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร 2019-05-01
รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ของคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2019-04-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๑ 2019-04-29
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-04-29
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ 2019-04-25
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมงาน “วันศาลยุติธรรม”ครบรอบ ๑๓๗ ปี ณ ศาลจังหวัดปากพนัง 2019-04-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-04-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ 2019-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในวันปีใหม่ไทย 2019-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมอาชีพ 2019-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมอาชีพ 2019-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-04-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “รดน้ำขอพรอาสาสมัคร คุมประพฤติ”เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-04-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2019-04-17
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 2019-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำและพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ 2019-04-10
สคป.ไชยา ร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษก 2019-04-10
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 2019-04-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ 2019-04-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2019-04-09
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมฝึกอาชีพการทำเครื่องดื่ม 2019-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดอบรมอาชีพการทำผ้าบาติก 2019-04-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-04-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนปฐมนิเทศผู้ถุูกคุมความประพฤติ 2019-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-04-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาอบรมบุคลากรเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2019-04-01
สคป.ไชยา ร่วมประชุมจัดทำแผนฯ TO BE NUMBER ONE 2019-04-01
สคป.ไชยา ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ 2019-04-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคม 2019-03-29
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน 2019-03-28
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 2019-03-28
สคป.ไชยา กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 2019-03-27
สคป.ไชยา ร่วมพิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุฯ 2019-03-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพังงา 2019-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมโครงการร่วมพิทักษ์-รักษ์หาด ปีที่ 2 2019-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-03-25
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 2019-03-22
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเดินรณรงค์การเลือกตั้ง 2019-03-22
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.บ้านปากเชียร 2019-03-20
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร 2019-03-18
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-03-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคม ณ วัดเขาปูน อำเภอพรหมคีรี 2019-03-17
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 2019-03-17
สคป.ไชยา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-03-15
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๗ ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ปะจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ 2019-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้าน 2019-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 2019-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดบอร์ดนิทรรศการ เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 2019-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 2019-03-15
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-15
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดโครงการ “ค่ายก้าวใหม่” 2019-03-14
สคป.ไชยา มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2019-03-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน 2019-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนปฐมนิเทศผู้ถุูกคุมความประพฤติ 2019-03-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.วัดโคกพิกุล 2019-03-11
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 2019-03-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 2019-03-07
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-03-06
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.จ.นครศรีธรรมราช ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2562 2019-02-28
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 2019-02-28
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-02-27
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดโครงการ “ค่ายคนดี ศรีนคร”(ค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา) 2019-02-23
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 2019-02-23
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 2019-02-23
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-21
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมริ้วขบวนอัญเชิญ ผ้าพระบฏพระราชทาน ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 2019-02-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเชียรใหญ่ 2019-02-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.ชุมชนพิบูลสงคราม 2019-02-20
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานวัฒนธรรมกวนข้าวยาคู เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 2019-02-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี (วัดพรหมโลก) 2019-02-20
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-15
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-15
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช 2019-02-14
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 2019-02-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอปากพนัง(วัดรามประดิษฐ์) 2019-02-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร (ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหัวไทร) 2019-02-13
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณตน 2019-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน 2019-02-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอสค.อำเภอท่าศาลา(สนง.เกษตรอำเภอท่าศาลา) 2019-02-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-02-07
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-06
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ 2019-02-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2019-02-06
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) กับผู้ถูกคุมความประพฤติรายแรก 2019-02-06
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแจ้งความพร้อมในการใช้ EM 2019-02-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร ณ วัดรักขิตวัน อำเภอชะอวด 2019-02-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร ณ วัดปทุมทายการาม อำเภอสิชล 2019-02-04
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมประกวดTO BE NUMBER ONE IDOL /ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 2019-02-01
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-01-31
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ 2019-01-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จับมือสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมสถานประกอบการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” 2019-01-25
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-01-24
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.จ.นศ. 2019-01-24
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 2019-01-24
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค 2019-01-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี (วัดพรหมโลก) 2019-01-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม กีฬาสี TO BE NUMBER ONE 2019-01-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-01-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมอวยพรวันเกิดบุคลากรซึ่งเกิดในเดือนมกราคม และแสดงความยินดีในโอกาสบรรจุเข้ารับราชการ 2019-01-17
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-01-17
สนง.คป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครูจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2562 2019-01-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอปากพนัง(วัดรามประดิษฐ์) 2019-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนทำบุญสำนักงานฯ 2019-01-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร (วัดหัวไทร) 2019-01-14
สคป.ไชยา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าคาราวะขอพรจากหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา 2019-01-11
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-01-11
ผอ.สนง.คป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถุงยังชีพประทานของมูลนิธิอาสา เพื่อนพึง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” 2019-01-11
สนง.คป.จ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสนง.คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน “โครงการตำบลคนดี” 2019-01-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา(สนง.เกษตรอำเภอท่าศาลา) 2019-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนบรรยายให้ความรู้ผู้ต้องขัง 2019-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2019-01-10
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬาสี TO BE NUMBER ONE 2019-01-10
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 2019-01-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-01-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยพายุโซนร้อน“ปาบึก” 2019-01-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และร่วมฟื้นฟูสถานที่ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน“ปาบึก” ณ วัดปทุมทายการาม อำเภอสิชล 2019-01-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอชะอวด(วัดรักขิตวัน) 2019-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหัดพังงาจัดประชุมประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-01-08
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 2019-01-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2019-01-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-01-03
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2019-01-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดประชุมสรรหาคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอท้ายเหมือง 2019-01-02
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 (ช่วงเข้มข้น) 2018-12-29
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 2018-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2018-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2018-12-27
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2018-12-27
สคป.ไชยาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกับศาลยุติธรรมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-12-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) แก่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-12-26
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “นครศรีธรรมราช จังหวัดสะอาด สวยงาม” 2018-12-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-12-26
สคป.ไชยา ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ สามัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-12-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม 2018-12-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาออกประชาสัมพันธ์จังหวัดเคลื่อนที่อำเภอตะกั่วทุ่ง 2018-12-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานสกา (วัดไทรงาม) 2018-12-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมในการทดสอบระบบการติดตามตัว (EM) และชี้แจงความคืบหน้า ของการใช้ EM แก่พนักงานคุมประพฤติ 2018-12-21
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม "สร้างสุข ปันยิ้ม" 2018-12-20
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 2018-12-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช มอบทุนสงเคราะห์ การประกอบอาชีพค้าขายปลาสดและอาหารทะเล 2018-12-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียรใหญ่(อบต.ท้องลำเจียก) 2018-12-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมมือกับสนง.สาธารณสุขจังหวัดฯขับเคลื่อนชมรม “TO BE NUMBER ONE” สนง.คุมประพฤตินครศรีฯ สู่การประกวดระดับภาค 2018-12-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจัดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ครั้งที่ ๑   2018-12-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการติดตั้ง การใช้งานการดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ระบบการควบคุมการทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง (Admin) รุ่นที่ 1  2018-12-19
อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงาน(สนง.คป.นศ.) 2018-12-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี (วัดพรหมโลก) 2018-12-19
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-12-14
ผอ.คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมและประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหารือแนวทาง “สร้างงาน สร้างอาชีพ”แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-12-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 2018-12-13
สนง.คป.นศ. ส่งผู้ถูกคุมประพฤติ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตาม“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่ 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมคณะกรรมการบ้านกึ่งวิถี 2018-12-13
สนง.คป.นศ. ส่งผู้ถูกคุมประพฤติ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตาม“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรปากพนัง 2018-12-12
สนง.คป.นศ. ส่งผู้ถูกคุมประพฤติ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตาม“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช 2018-12-12
อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงาน(สนง.คป.นศ.) 2018-12-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ตระหนักถึงความสำคัญของ การประชาสัมพันธ์ภารกิจและโครงการเด่นของสำนักงาน 2018-12-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร (วัดหัวไทร) 2018-12-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดประชุมสรรหาคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองพังงา 2018-12-07
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-12-07
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2018-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดประชุมสรรหาคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะกั่วทุ่ง 2018-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมรับรายงานตัวประจำศูนย์อำเภอตะกั่วทุ่งและบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดประชุมสรรหาคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับปุด 2018-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เคารพธงชาติ 2018-12-06
สคป.ไชยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 2018-12-06
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-12-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมซ้อมขบวนจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-12-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 2018-12-05
คุมประพฤตินครศรีฯ จับมือหน่วยงานภาคีและอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พร้อมเพรียงกันทั้ง ๗ อำเภอ มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วม ๓๔๖ คน คิดเป็นชั่วโมงกิจกรรม ๒,๐๗๖ ชม. 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-12-04
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ทำงานบริการสังคม 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนรับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอ.ส.ค. 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาได้จัดประชุมสรรหาคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะกั่วป่า กะปง คุระบุรี 2018-11-28
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2018-11-28
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2018-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-11-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีฯ 2018-11-26
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอปากพนัง” 2018-11-26
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอหัวไทร” 2018-11-26
สคป.ไชยา จัดประชุมเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวิภาวดี 2018-11-22
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2018-11-22
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสิชล” 2018-11-22
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอขนอม” 2018-11-22
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอลานสกา 2018-11-21
สคป.ไชยา จัดประชุมเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าฉาง 2018-11-21
สคป.ไชยา จัดประชุมเลือกประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไชยา 2018-11-20
สคป.ไชยา จัดประชุมเลือกประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าชนะ 2018-11-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเชียรใหญ่ 2018-11-19
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ออกเยี่ยมอ.ส.ค. 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อำเภอ) 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อำเภอ) 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อำเภอ) 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อำเภอ) 2018-11-19
สคป.ไชยา ร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง 2018-11-16
สคป.ไชยา รับการตรวจเยียมจากผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2018-11-16
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอลานสกา” 2018-11-16
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอพรหมคีรี” 2018-11-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี (วัดพรหมโลก) 2018-11-16
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-11-15
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอนบพิตำ” 2018-11-15
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช” 2018-11-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและผลกระทบจากการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการ “คนดีอาสา พาปลอดภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒” 2018-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ 2018-11-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” 2018-11-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีฯ ครั้งที่ ๒ 2018-11-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 2018-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อำเภอ) 2018-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อำเภอ) 2018-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานเฉพาะด้าน 2018-11-09
ผู้่อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหลังสวน 2018-11-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร (วัดหัวไทร) 2018-11-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 2018-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา” 2018-11-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอสค.อำเภอท่าศาลา (สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา) 2018-11-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม” 2018-11-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอชะอวด” 2018-11-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-11-04
สคป.ไชยา ร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP 2018-11-04
สคป.ไชยา ร่วมพิธีบวงสรวง วางศิลาฤกษ์ และพิธีเปิดอนุสาวรีย์อำมาตย์เอกพระยาวจีสัตยารักษ์ เจ้าเมืองไชยา 2018-11-04
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม 2018-11-04
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-04
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน 2018-11-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ วัดปทุมทายการาม ตำบลสิชล อำเภอสิชล 2018-11-02
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2018-11-01
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “เดินหน้าเข้าหาประชาชนเพื่อรับฟังความเดือดร้อน และนำไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกแบบบูรณาการ” 2018-11-01
ผอ.สนง.คุมประพฤตินครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับสมาชิกใหม่ 2018-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียรใหญ่” 2018-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฉลิมพระเกียรติ” 2018-10-31
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2018-10-31
สคป.ไชยา ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2018-10-31
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรม 2018-10-31
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย” 2018-10-30
ผู้อำนวยการคุมประพฤตินครศรีธรรมราช เยี่ยมเยือน กรรมการบริหารสภาทนายความภาค ๘ และประธานสภาทนายความจังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-10-30
ผู้อำนวยการคุมประพฤตินครศรีธรรมราช เยี่ยมเยือน นายจรินทร์ ปัญจคุณาธร อสค.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และเจ้าของสถานประกอบการใน “โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ” 2018-10-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีฯ 2018-10-29
สคป.ไชยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ร่วมพิธีวางพวงมาลา ร่วมพิธีจุดเทียนถวายบังคมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-25
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2018-10-25
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-24
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม วางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-24
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและ กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ช่วงเย็น) 2018-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ช่วงเช้า) 2018-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561 2018-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน มอบสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลสมทบในการออกร้านนาวากาชาด 2018-10-21
นายคนอง รอดทอง ผอ.สคป.จ.นครศรีธรรมราช เข้าคารวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง 2018-10-19
สนง.คป.จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้านวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-17
สนง.คป.จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-17
สนง.คป.จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2018-10-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 2018-10-16
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 2018-10-16
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 2018-10-13
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 2018-10-13
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายบังคมและ จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2018-10-11
สนง.คป.จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมพื้นฐานการป้องกันการเสพซ้ำ ณ สำนักงานคุมประฤติจังหวัดชุมพร 2018-10-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร (วัดหัวไทร) 2018-10-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและผลกระทบจากการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการ “คนดีอาสา พาปลอดภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒” 2018-10-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรม บวชทะเลท้องตมใหญ่ฯ 2018-10-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมงาน “พิธีแห่หมฺรับและจัดประกวดหมฺรับ ชิงหมฺรับทองคำพระราชทานฯ ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๑” 2018-10-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดงาน“ประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๑” 2018-10-04
สนง.คป.จังหวัดชุมพร นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม(พัฒนา/ทำความสะอาด) ณ วัดเนินทอง หมู่ที่ 6 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 2018-10-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2018-10-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-10-03
นายคนอง รอดทอง เข้าคารวะอัยการจังหวัดนครศรีฯ,และประสานหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง 2018-10-02
นายคนอง รอดทอง เข้าคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จ.นครศรีฯ 2018-10-02
นายคนอง รอดทอง เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-10-01
สคป.ไชยา จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่ 2018-09-28
สนง.คป.จังหวัดชุมพร นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดสามัคคีชัย และชายหาดสะพลี ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 2018-09-28
สนง.คป.จังหวัดชุมพร นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศาลจังหวัดชุมพร 2018-09-28
สำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 2018-09-26
สคป.ไชยา ประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2561 2018-09-26
สคป.ไชยา จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากรจากภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-09-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดโครงการ “ฝึกการเชื่อมพื้นฐาน” ณ บ้านสงเคราะห์ผู้กระทำผิด (บ้านคุณพระช่วย วัดบุญนารอบ) 2018-09-24
สนง.คป.จังหวัดชุมพร จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ EM และผู้มีอำนาจสั่งใช้ฯ 2018-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ EM ภาคประชาชนระดับพื้นที่ 2018-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ดำเนินการตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-09-24
สคป.ไชยา ร่วมโครงการ หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2018-09-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนในระดับพื้นที่ 2018-09-22
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ ด้านการใช้เครื่องมือ EM 2018-09-21
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 2018-09-21
สนง.คป.ชุมพร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2561 2018-09-21
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรม 2018-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติฯ 2018-09-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช และ อบต.ท่าเรือ ร่วมถอดบทเรียน “โครงการคนดีศรีท่าเรือ” ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า ๒ ปี 2018-09-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ วัดเขาปูน ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี 2018-09-17
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2018-09-14
สคป.ไชยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ 2018-09-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ 2018-09-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและผลกระทบจากการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการ “คนดีอาสา พาปลอดภัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑” 2018-09-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร (วัดหัวไทร) 2018-09-10
สคป.จ.นศ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการยุติธรรมชุมชน สู่ตำบลคนดี ด้วยวิถีเมืองนครฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 2018-09-10
สคป.จ.นศ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการยุติธรรมชุมชน สู่ตำบลคนดี ด้วยวิถีเมืองนครฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 2018-09-07
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิด(The Hero) ในเขตพื้นที่ภาค ๘ 2018-09-05
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-09-04
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ณ วัดควนวัดใหม่ 2018-09-04
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคม ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-09-03
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 2018-08-31
สนง.คป.ชุมพร ส่งวิทยากรไปบรรยายในโครงการโรงเรียนอุปถัมป์ ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 2018-08-30
สนง.คป.ชุมพร ส่งวิทยากรไปบรรยายในโครงการโรงเรียนอุปถัมป์ ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 2018-08-30
สคป.จ.นศ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการยุติธรรมชุมชน สู่ตำบลคนดี ด้วยวิถีเมืองนครฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 2018-08-28
คุมประพฤตินครศรีฯ อบรมธรรมะ “แสงสว่างแห่งชีวิต” อบรมความรู้ “กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน” 2018-08-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน สักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 2018-08-27
สคป.ไชยา คุมประพฤติไชยาประสานความร่วมมือโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-08-24
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการพลิกฟื้นผืนผ่าชายเลน ณ อ่าวพนังตัก ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 2018-08-23
สนง.คป.ชุมพร นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพรที่ 1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 2018-08-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ 2018-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน นำผู้กระทำผิดเข้าค่ายสร้างงานสร้างอาชีพ 2018-08-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2018-08-22
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3/2561 2018-08-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมนิทรรศการ สำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช ในโครงการ“ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน”ครั้งที่ 11/2561 2018-08-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการในโครงการ“ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน” ครั้งที่ 11/2561 2018-08-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน 2018-08-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 2018-08-20
สนง.คป.ชุมพร จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความผาสุขในองค์กร(PMQA) 2018-08-20
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมหารือเตรียมการต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะที่จะเดินทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจราชการ 2018-08-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ปราบปรามการปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย “ขจัดหนี้นอกระบบเป็นศูนย์”  2018-08-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 2018-08-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช สานต่อโครงการ “บ้านกึ่งวิถี”(บ้านคุณพระช่วย) ณ วัดบุญนารอบ 2018-08-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เตรียมพื้นที่ปลูกปอเทือง เพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 2018-08-16
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงาน 2018-08-16
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม 2018-08-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการยุติธรรมชุมชนสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 2018-08-15
สคป.ไชยา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-14
สนง.คป.ชุมพร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมกิจกรรมวันแม่ (ช่วงเย็น) 2018-08-14
สนง.คป.ชุมพร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของอาสาสมัครคุมประพฤติต่อผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ 2018-08-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและผลกระทบจากการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการ “จิตอาสา พาปลอดภัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑” 2018-08-14
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 2018-08-12
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ๘๗ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 2018-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ 2561 (ช่วงเช้า) 2018-08-12
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2018-08-12
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อแม่ 2018-08-12
สคป.ไชยา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-12
สคป.ไชยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม “คนดีอาสา พัฒนาเมืองนคร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 2018-08-10
สคป.ไชยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเขานิพันธ์โมเดล 2018-08-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2018-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2018-08-10
ผู้่อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหลังสวน 2018-08-10
สนง.คป.ชุมพร ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดชุมพรรังสรรค์ 2018-08-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อแม่ 2018-08-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ 2018-08-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาแชร์บอลกระชับมิตร เนื่องในวันรพี ๒๕๖๑ 2018-08-08
สคป.ไชยา ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2561 2018-08-08
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2018-08-08
สนง.คป.ชุมพร จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเนื่องในวันรพี ๒๕๖๑ ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-08-07
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเนื่องในวันรพี ๒๕๖๑ ณ ศาลจังหวัดปากพนัง 2018-08-07
สนง.คป.ชุมพร ร่วมพิธีทางศาสนาและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2561 ณ ศาลจังหวัดชุมพร 2018-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี 2561 2018-08-07
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช รับรายงานตัวศูนย์อำเภอสิชล พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2018-08-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมซ้อมกีฬาแชร์บอลกระชับมิตร เนื่องในวันรพี ๒๕๖๑ 2018-08-06
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประชุมlส่วนราชการอำเภอหลังสวน 2018-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2018-08-02
สนง.คป.ชุมพร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-31
สนง.คป.ชุมพร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-31
สนง.คป.ชุมพร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ถวายสัตย์เป็นข้าราชการที่ดี และปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-31
สนง.คป.ชุมพร ร่วมพิธีพระราชทานผ้าห่มพระบรมธาตุสวี 2018-07-31
ครบรอบ ๓ ปี กับผู้เข้าร่วมโครงการกว่า ๓,๐๐๐ คน “โครงการจิตอาสา พาปลอดภัย”คุมประพฤตินครศรีธรรมราช 2018-07-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2018-07-31
สคป.ไชยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2018-07-29
สคป.ไชยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-28
สำนักงานคุมประพฤติหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค. 61 2018-07-28
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา 2018-07-28
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 2018-07-28
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ๖๗๐ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 2018-07-28
สคป.ไชยา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-28
สคป.ไชยา กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจฯ 2018-07-26
สคป.ไชยา ร่วมพิธีสมโภชและถวายเทียนพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2018-07-26
สนง.คป.ชุมพร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2018-07-26
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต 2018-07-26
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัดปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนา” เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-07-26
สนง.คป.ชุมพร ร่วมกิจกรรม "สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา“ 2018-07-26
สนง.คป.ชุมพร ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมจังหวัดชุมพร 2018-07-26
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมือกับวัดบุญนารอบ จัดโครงการ “วัดสีขาวก่อนเข้าพรรษา” ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๓ 2018-07-25
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “การฟังพระธรรมเทศนาและสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เนื่องในเทศกาลวัน อาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-07-25
สนง.คป.ชุมพร จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ พลังรักต่อต้านยาเสพติด 2018-07-24
สนง.คป.ชุมพร นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2018-07-24
สคป.ไชยา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 2018-07-23
คุมประพฤตินครศรีฯ ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เตรียมพื้นที่ปลูกป่าเพื่อจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 2018-07-23
คป.นครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2018-07-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ลงพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนมอบทุนประกอบอาชีพ “กองทุนกำลังใจฯ” 2018-07-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 2018-07-20
สคป.ไชยา ร่วมโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปี พ.ศ. 2561 2018-07-19
สคป.ไชยา ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม และสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กส.ยจ.) ครั้งที่ 2/2561 2018-07-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมรณรงค์ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 2018-07-18
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรม 2018-07-18
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2018-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมโครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดปากพนัง” 2018-07-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-07-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ“ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน สานต่องานคุมประพฤติสู่ตำบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑” 2018-07-17
สคป.ไชยา ร่วมประชุมเตรียมจัดงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2561 2018-07-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนมอบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 37 2018-07-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2018-07-13
สคป.ไชยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายในตามหลักธรรมาภิบาล “พลาเกมส์ ครั้งที่ 5” 2018-07-13
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-07-12
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2018-07-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ 2018-07-12
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจฯ 2018-07-11
สคป.ไชยา ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของศาลจังหวัดไชยา 2018-07-10
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ลงพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ ตรวจสอบความพร้อมผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ กองทุนกำลังใจฯ 2018-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับศาลแขวงนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 2018-07-09
คุมประพฤตินครศรีฯ รับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา พร้อมทั้งสอนวิธีการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อเป็นอาชีพทางเลือก ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-07-09
สคป.ไชยา ร่วมประชุมกีฬาฟุตบอล วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2561 2018-07-09
สคป.ไชยา มอบเง