รูป หัวข้อ วันที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 2020-10-01
คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อปรึกษาข้อราชการ เตรียมความพร้อม เกี่ยวกับภารกิจงานคุมประพฤติในการจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2020-09-30
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขึ้นบัญชีสำรอง 2020-09-28
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริ แห่งที่ ๒๑ 2020-09-27
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท แก่ผู้ทำคุณงามความดี และให้การสนับสนุนกิจการของทหาร ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 2020-09-25
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒๕ กันยายน ๒๕๖๓) 2020-09-25
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-09-24
คุมประพฤติสมุทรสาคร เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมฯ ระดับประเทศ 2020-09-24
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการรับรายงานตัวฯ (แบบกลุ่ม) พร้อมทั้งนำผู้ถูกคุมความประพฤติฯ ร่วมกันทำงานบริการสังคม โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สถานที่ราชการ 2020-09-24
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 2020-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ 2020-09-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมเฉพาะด้าน 2020-09-22
คุมประพฤติ จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กิจกรรม "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" (โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี) 2020-09-22
คุมประพฤติกาญจนบุรี นำผู้ถูกคุมความประพฤติฯ ในฐานความผิดเมาแล้วขับเข้าร่วมกิจกรรมทำงานบริการสังคม(ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สถานที่ราชการ) 2020-09-22
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมพนักงานสอบสวน ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจงความพร้อมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring หรือ EM) มาใช้ในภารกิจงานคุมประพฤติ 2020-09-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่ออกศูนย์ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และดำเนินการจัดประชุมหารือเกี่ยวกับงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2020-09-21
อาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติงานสืบเสาะข้อเท็จจริงในการสอบปากคำผู้อุปการะกรณีพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2020-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2020-09-17
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประเดิมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) มาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก สามารถออกไปทำงานเลี้ยงครอบครัว และลดปัญหาแออัดในเรือนจำ 2020-09-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2020-09-16
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีปล่อยตัว ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2020-09-16
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (TCP) เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY) “โครงการนำกระดาษกลับโรงงาน” มุ่งเน้นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพ 2020-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-09-14
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๕ 2020-09-12
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่ม แบบกลุ่มประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 2020-09-11
คุมประพฤติกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานฯ และร่วมประชุม “ถอดบทเรียนการทำงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจำจังหวัดฯ ผ่านระบบ Video Conference การช่วยเหลือเยียวยาและจำเลยในคดีอาญา” 2020-09-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วม “โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่แกนนำชุมชน” 2020-09-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจง 2020-09-10
คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อปรึกษาข้อราชการ ในการเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) มาใช้ในภารกิจงานคุมประพฤติ 2020-09-10
คุมประพฤติกาญจนบุรี มอบเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่ ผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอท่าม่วง 2020-09-10
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 2020-09-09
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา แบบกลุ่มสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE (ความเสี่ยงสูง) ครั้งที่ 2/2563 2020-09-09
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่ออกศูนย์ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2020-09-09
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมการปลูกต้นไม้/ปลูกป่าโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสานรักษาต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2020-09-09
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การปลูกต้นไม้/ปลูกป่า โครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสานรักษาต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2020-09-03
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมการประชุมสร้างการรับรู้ ด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ตามบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2563 2020-09-03
คุมประพฤติกาญจนบุรี บูรณาการร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี และเทศบาลตำบลท่าล้อ จัดกิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง “กิจกรรมทำงานบริการสังคม (จิตอาสา) “เราทำความดีด้วยหัวใจ”” 2020-09-03
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านการทุจริต ร่วมใจสวมใส่เสื้อสีขาวทุกวันพุธเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 2020-09-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2020-09-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 2020-09-03
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒ กันยายน ๒๕๖๓) 2020-09-02
คุมประพฤติกาญจนบุรี บูรณาการร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี และเทศบาลตำบลท่าล้อ จัดกิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง 2020-09-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับท่านสุดฤดี ศรีอรุณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-09-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ 2020-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 2020-08-31
คุมประพฤติ จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กิจกรรม "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" (โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี) 2020-08-30
คุมประพฤติสมุทรสาคร​ ร่วมพิธีรดน้ำศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-08-27
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการอาชาบำบัด และธาราบำบัด เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2020-08-27
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓) 2020-08-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในห้วง 6 เดือนหลัง” 2020-08-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2020-08-25
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ (Video Conference System) 2020-08-25
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 4 2020-08-25
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการทำงานบริการสังคมกลุ่ม เพื่อพัฒนาทำความสะอาดหน่วยงานภาคี 2020-08-25
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้/ปลูกป่า โครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษาต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม 2020-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2020-08-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2020-08-20
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 2020-08-19
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 2020-08-19
คุมประพฤติ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2020-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 2020-08-18
คุมประพฤตินครปฐม บรรยายให้ความรู้เรื่อง “พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545” ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติ และเกณฑ์การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดของสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต 2020-08-18
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔ 2020-08-17
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของกรมคุมประพฤติ ภาค ๗ 2020-08-17
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมความรู้"รวมพลังชุมชน​ สร้างสังคมปลอดภัย​ ขจัดภัยยาเสพติด" 2020-08-17
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผน ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมคุมประพฤติ ภาค 7 2020-08-17
คุมประพฤติกาญจนบุรี รับรายงานตัวนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่ม แบบกลุ่มประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งประสานเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี รับตัวนักโทษเด็ดขาดที่ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติกลับเรือนจำเพื่ 2020-08-14
คุมประพฤติกาญจนบุรี บูรณาการร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และเทศบาลเมืองปากแพรก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม (จิตอาสา) “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิ 2020-08-14
คุมประพฤติกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ/นักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่มประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม (จิตอาสา) “เราทำความดีด้วยหัวใจ 2020-08-14
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและ การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม 2020-08-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2020-08-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาส วันสำคัญของชาติเดือนสิงหาคม 2563 กิจกรรม "12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" 2020-08-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-13
คุมประพฤติ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 2020-08-12
คุมประพฤติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ,พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 2020-08-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในห้วง 6 เดือนหลัง” 2020-08-10
คุมประพฤติสมุทรสาคร ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน "วันรพี" (7 สิงหาคม) 2020-08-08
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ธรรมะสร้างสุข ปลูกจิตสำนึกรักแม่" 2020-08-08
คุมประพฤติ ร่วมงานวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-08-07
คุมประพฤติ ประสานงานกับปลัดอำเภอท่าม่วง ฝ่ายรับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรม และ อส. อำเภอท่าม่วง ดำเนินการจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ พื้นที่อำเภอท่าม่วง 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมงาน “วันรพี” ประจำปี 2563 2020-08-07
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแแบบกลุ่ม 2020-08-07
คุมประพฤตินครปฐม จัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2563 2020-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2020-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าพิธีวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายพระมงกุฎเกล้า” กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 14 2020-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจง 2020-08-06
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” 2020-08-06
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว(กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน) 2020-08-06
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี 2020-08-06
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตามบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม 2020-08-05
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 2020-08-04
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา แบบกลุ่มสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2/2563 2020-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2020-08-03
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ (Video Conference System) 2020-08-01
คุมประพฤติกาญจนบุรี ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือ หน่วยงานภาคีเพื่อรองรับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับเพิ่มเติม 2020-07-31
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ ๑ ปี 2020-07-31
คุมประพฤติ ประสานงานกับปลัดอำเภอท่าม่วง ฝ่ายรับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรม และ อส. อำเภอท่าม่วง ดำเนินการจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2020-07-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ 2020-07-31
คุมประพฤติ ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือ เพื่อเพิ่มหน่วยงานภาคีรองรับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2020-07-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีมอบเข็มและประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานครบระยะเวลา 25 ปี 2020-07-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลบ้านเก่า และโครงการอบรมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย พ.ศ.๒๕๖๒ 2020-07-29
คุมประพฤติสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2020-07-29
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา แบบกลุ่มสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ (ความเสี่ยงสูง) ครั้งที่ 1/2563 2020-07-29
คุมประพฤตินครปฐม จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 2020-07-29
คุมประพฤติ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 2020-07-28
คุมประพฤติ ร่วมประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 2020-07-28
คุมประพฤติ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-07-24
คุมประพฤติ ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี (สามสงฆ์ทรงพระคุณ) เพื่อเพิ่มหน่วยงานภาคีรองรับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2020-07-24
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ด้วยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่านระบบ (Cisco Jabber) 2020-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2020-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2020-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าเฝ้าฯรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2020-07-23
ผู้ตรวจราชการฯ ตรวจราชการกรมคุมประพฤติสมุทรสสาคร 2020-07-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-07-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมเป็นวิทยากร และร่วมเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 2020-07-23
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-07-23
คุมประพฤติ ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในเขตจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มหน่วยงานภาคีรองรับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2020-07-22
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมคณะทำงานโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2020-07-22
คุมประพฤติ ประสานงานกับปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง และ อส. อำเภอห้วยกระเจา ดำเนินการจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2020-07-22
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 2020-07-22
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม (จิตอาสา) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 2020-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2020-07-21
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิด "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครปฐม“ รุ่นที่ 3 2020-07-21
คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลงานการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE .ในพื้นที่ประจำปี 2563 2020-07-20
กรมคุมประพฤติ พร้อมให้บริการตามวิถีใหม่ (New Normal) ห่างไกล Covid-19 2020-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในห้วง 6 เดือนหลัง” 2020-07-20
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 2020-07-20
คุมประพฤติ ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-07-18
คุมประพฤติกาญจนบุรี รับรายงานตัวนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่มประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ และร่วมกับพระครูกาญจนเทวธรรม (ดนัย) เจ้าอาวาสวัดเทวธรรม (บ้านกึ่งวิถี) จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2020-07-17
คุมประพฤติกาญจนบุรี รับรายงานตัวนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่มประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งประสานเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี รับตัวนักโทษเด็ดขาดที่ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติกลับเรือนจำเพื่อรับโทษตา 2020-07-17
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมการให้การสงเคราะห์ด้านการฝึกอาชีพ “กล้วยทอด,ผัดไท และน้ำเต้าหู้กับปาท่องโก๋” แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ/ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ซึ่งเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2020-07-16
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2020-07-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 2020-07-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2020-07-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-07-16
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2020-07-16
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2020-07-15
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมการตรวจราชการผ่านระบบ Video Conference ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดนครปฐม 2020-07-15
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 2020-07-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “ศาสนธรรม นำชีวิต พิชิตอบายมุข สุขด้วยพลังประชารัฐ” 2020-07-14
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล(๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 2020-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2020-07-13
คุมประพฤติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-07-11
สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา 2020-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดสดเทศบาลและย่านการค้าเมืองประจวบคีรีขันธ์” 2020-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “ศาสนธรรม นำชีวิต พิชิตอบายมุข สุขด้วยพลังประชารัฐ” 2020-07-10
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 2020-07-10
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการค่ายทหารและชุมชนสีขาวของกองทัพบก 2020-07-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวคุมประพฤติกาญจนบุรี 2020-07-08
คุมประพฤติ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง / ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-07-05
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของศาลจังหวัดกาญจนบุรี 2020-07-02
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2020-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 2020-07-02
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการก่อนการส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัย ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรพภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี 2020-06-27
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจร และทำงานบริการสังคม 2020-06-26
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ (Video Conference System) 2020-06-26
คุมประพฤตินครปฐม จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 2020-06-26
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจขอบคุณผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่มาบริจาคโลหิตช่วยสภากาชาดไทย ในโครงการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด “กิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มด้วยการบริจาคโลหิต” “บริจาคโลหิตไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ได้ตรวจสุขภาพเป็ 2020-06-25
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-06-25
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร / เสวนาเสียงสะท้อนจากเหยื่อและรณรงค์เมาไม่ขับ 2020-06-25
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดและโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดโครงการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด “กิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มด้วยการบริจาคโลหิต” “บริจาคโลหิตไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ได้ตรวจสุขภาพเป็นมหากุศล” 2020-06-25
คุมประพฤติกาญจน์ จัดกิจกรรมสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้ “การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ” 2020-06-24
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 2020-06-24
คุมประพฤติ และหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอไทรโยค เข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจประเมิน และแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดจากการติดเชื้อ Covid - 19 ของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ 2020-06-24
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-06-23
คุมประพฤติ ประสานงานกับชุดฝ่ายปกครองตำบลจรเข้เผือก ดำเนินการจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2020-06-19
คุมประพฤตินครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 2020-06-18
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวคุมประพฤติ 2020-06-16
ศูนย์ CARE คุมประพฤตินครปฐม มอบเงินสงเคราะห์ค่าพาหนะ แก่ผู้พ้นโทษจากเรือนจำกลางนครปฐม 2020-06-16
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมคณะกรรมการ​ตรวจติดตามมาตรการ​ การป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 33 2020-06-16
คุมประพฤติ ประสานงานกับชุดฝ่ายปกครองตำบลหนองตากยา ดำเนินการจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2020-06-13
คุมประพฤติ ประสานงานขอความร่วมมือ กับปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี ฝ่ายความมั่นคง ดำเนินการจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2020-06-13
คุมประพฤติกาญจนบุรี รับรายงานตัวนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่ม พร้อมทั้งประสานเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี รับตัวนักโทษเด็ดขาดที่ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติกลับเรือนจำเพื่อรับโทษตามกำหนดโทษที่เหลืออยู่ 2020-06-12
คุมประพฤตินครปฐม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่อง อุปโภคบริโภคจากเหล่ากาชาดจังหวัดให้กับครอบครัวเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2020-06-12
คุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการ “ความร่วมมือระหว่างศาลจังหวัดกาญจนบุรี กับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี” ในการกำกับดูแลผู้ต้องหาและจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2020-06-10
คุมประพฤติ ประสานจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ร่วมกับสภ.ไทรโยค 2020-06-10
คุมประพฤติ รับรายงานตัวฯ ณ.ศูนย์ฯ อ.ทองผาภูมิ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 2020-06-10
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เนื่องในวันอานันทมหิดล 2020-06-09
คุมประพฤติ ร่วมงานฌาปนกิจศพ อ.ส.ค.มัน พันสี ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลาขวัญ 2020-06-08
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-๑๙” 2020-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19 2020-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ 2020-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-04
คุมประพฤติ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 2020-06-03
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ (Video Conference System) 2020-05-29
คุมประพฤติกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งประสานงานเพื่อบูรณาการเกี่ยวกับการทำงานของ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม กับศาลจังหวัดกาญจนบุรี 2020-05-27
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference System ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้คำปรึกษาการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2020-05-27
ศูนย์ CARE คุมประพฤตินครปฐม มอบเงินสงเคราะห์ค่าพาหนะ แก่ผู้พ้นโทษจากเรือนจำกลางนครปฐม 2020-05-26
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-05-21
คุมประพฤติ นำกระเช้าเครื่องดื่มบำรุงร่างกาย เข้าเยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทรโยค 2020-05-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมโครงการตู้ยุติธรรมปันสุข “หยิบแต่พอใช้ ให้ด้วยพอเพียง เคียงข้างประชาชน” 2020-05-18
คุมประพฤติกาญจน์ เข้าพบหัวหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี ประสานงานฯ เรื่องการจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ 2020-05-17
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวนและอำเภอห้วยกระเจา ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอพนมทวน 2020-05-08
คุมประพฤติกาญจนบุรี ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "บัวกลิ่น" 2020-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 2020-05-08
ศูนย์ CARE คุมประพฤตินครปฐม สงเคราะห์ค่าพาหนะ ผู้พ้นโทษจากเรือนจำกลางนครปฐม 2020-05-07
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามโครงการ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-๑๙” 2020-05-01
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference ครั้งที่ 6/2563 2020-04-30
คุมประพฤติกาญจนบุรี ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 2020-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-04-01
คุมประพฤติกาญจนบุรี ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ป้องกัน โคโรนา 2019 2020-04-01
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference ครั้งที่ 5/2563 2020-03-31
ศูนย์ CARE คุมประพฤตินครปฐม สงเคราะห์ค่าพาหนะ ผู้พ้นโทษจากเรือนจำกลางนครปฐม 2020-03-31
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดทำหน้ากาก Face Sheild ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 2020-03-27
คุมประพฤติกาญจนบุรี ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 2020-03-26
คุมประพฤติกาญจนบุรี ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 2020-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2020-03-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2020-03-19
คุมประพฤตินครปฐม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม “สัปดาห์ทำดีเพื่อสังคม” เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 28 ปี และวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 129 ปี 2020-03-18
คุมประพฤตินครปฐม จัดจุดบริการล้างมือให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 2020-03-18
คุมประพฤตินครปฐม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 2020-03-18
ศูนย์ CARE คุมประพฤตินครปฐม ส่งผู้เข้ารับบริการ บ้านกึ่งวิถีวัดใหม่ห้วยลึก 2020-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2020-03-17
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤตินครปฐม เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนา 2019 2020-03-16
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ครั้งที่ 4/2563 2020-03-16
ผู้อำนวยการฯ คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอบ่อพลอย จัดประชุมฯ เพื่อดำเนินการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 2020-03-12
คุมประพฤตินครปฐม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม “สัปดาห์ทำดีเพื่อสังคม” เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 28 ปี และวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 129 ปี 2020-03-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมธรรมะ หมู่บ้านศีล 5 “ธรรมะ ชำระใจ” 2020-03-11
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ”ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-11
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม "สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๒๘ ปี และวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๙ ปี 2020-03-10
คุมประพฤติ ร่วมพิธีวางพุ่มเงิน พุ่มทอง ในพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-03-08
คุมประพฤติ ดูสถานที่เพื่อเป็นสถานบำบัดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดของจังหวัดกาญจนบุรี ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๗ 2020-03-07
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวนและอำเภอห้วยกระเจา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอพนมทวน 2020-03-06
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประสาน อ.ส.ค.อำเภอสังขละบุรี 2020-03-06
คุมประพฤติ ร่วมพิธีคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2020-03-06
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมนำเสนอผลงานการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 2020-03-06
คุมประพฤตินครปฐม แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดโครงการ “TO BE NUMBER ONE ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ” 2020-03-04
คุมประพฤตินครปฐม ถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 2020-03-02
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ฯ ดอนขมิ้น และศูนย์ฯ ท่ามะกา 2020-03-02
คุมประพฤติ ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-03-02
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ 2020-02-29
คุมประพฤติ ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และผู้พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 2020-02-29
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference System ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2563 2020-02-28
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนครชัยศรี และหน่วยงานภาคี จัดโครงการ BIG CLEANING DAY (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) 2020-02-28
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (Video Conference System) 2020-02-28
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ด้วยการเต้นแอโรบิก (Aerobic) และเทเบิลเทนนิส (Table tennis) “ร่างกายแข็งแรง องค์กรเข้มแข็ง” (๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 2020-02-27
ผู้อำนวยการฯ คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จัดประชุมฯ เพื่อดำเนินการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 2020-02-27
คุมประพฤติ ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ กองพลทหารราบที่ ๙ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 2020-02-27
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 2020-02-27
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุม คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤตินครปฐม กระทรวงยุติธรรม 2020-02-27
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมรับการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-02-26
คุมประพฤตินครปฐม นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถในขณะเมาสุราที่กระทำความผิดซ้ำ ทำงานบริการสังคมโรงพยาบาลนครปฐม 2020-02-26
คุมประพฤตินครปฐม ปฐมนิเทศเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-02-26
คุมประพฤตินครปฐม นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดี พ.ร.บ.จราจรทางบกศึกษาดูงานห้องดับจิต โรงพยาบาลนครปฐม 2020-02-26
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนครชัยศรี และหน่วยงานภาคี จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 2020-02-25
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด 2020-02-25
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ ชุมชนนักปฏิบัติ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง "มหาดไทยร่วมใจขับเคลื่อนการลดและคัดแยกขยะ" 2020-02-25
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จังหวัดนครปฐม (โต๊ะข่าว) 2020-02-25
คุมประพฤติ อบรม “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 2020-02-24
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2020-02-24
คุมประพฤติ ออกพื้นที่เยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ และติดตามผลงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE 2020-02-22
คุมประพฤติ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี “ตั้งกองทุนพัฒนาเด็กดีสู่สังคม” 2020-02-22
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ“ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๓ 2020-02-22
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า “สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 2020-02-22
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ด้วยการเต้นแอโรบิก (Aerobic) และเทเบิลเทนนิส (Table tennis) “ร่างกายแข็งแรง องค์กรเข้มแข็ง” (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 2020-02-22
ผู้อำนวยการฯ คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอเมือง จัดประชุมฯ เพื่อดำเนินการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 2020-02-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2563 2020-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2020-02-20
คุมประพฤตินครปฐม เปิดร้านกาแฟ TO BE NUMBER ONE 2020-02-20
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน 2020-02-20
คุมประพฤตินครปฐม (คุมประพฤติภาค 7) ร่วมประชุมเพื่อประสานนโยบาย การปฏิบัติราชการของสำนักงานคุมประพฤติในสังกัดภาค 7 2020-02-19
คุมประพฤติ ร่วมกับ อ.ส.ค. อำเภอท่าม่วง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ปรับภูมิทัศน์บริเวณสุสาน วัดศรีโลหะราษฏร์บำรุง 2020-02-19
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานฯ ณ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ (มูลนิธิขุนรัตนาวุธ) ท่าม่วง กาญจนบุรี 2020-02-19
คุมประพฤติ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” รวมพลังทำความสะอาดทั่วเมือง และจัดระเบียบสายสื่อสาร 2020-02-19
คุมประพฤติ ร่วมประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในระดับจังหวัด 2020-02-17
คุมประพฤติ ร่วมงานวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ครบรอบ ๒๓๕ ปี 2020-02-17
ผู้อำนวยการฯ คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ จัดประชุมฯ เพื่อดำเนินการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 2020-02-17
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2020-02-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การเป็นเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE 2020-02-14
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการ “TO BE NUMBER ONE” อบรมความรู้ผู้กระทำผิด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด (เฉพาะด้าน) ครั้งที่ 1/2563 2020-02-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมออกตรวจติดตามและกำกับผลการดำเนินงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2563 2020-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “ศาสนธรรม นำชีวิต พิชิตอบายมุข สุขด้วยพลังประชารัฐ” ครั้งที่ 2/2563 2020-02-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2020-02-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2020-02-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-11
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ด้วยการเต้นแอโรบิก (Aerobic) และเทเบิลเทนนิส (Table tennis) “ร่างกายแข็งแรง องค์กรเข็มแข็ง” (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 2020-02-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2020-02-05
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-04
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2020-02-03
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และรณรงค์งดดื่มสุรา บุหรี่ สิ่งเสพติด 2020-02-03
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (Video Conference System) 2020-01-31
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ “โรงเรียนดี มีภูมิคุ้มกัน รู้ทันภัยสังคม” ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 2020-01-30
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ด้วยการเต้นแอโรบิก (Aerobic) “ร่างกายแข็งแรง องค์กรเข็มแข็ง” (๒๙ มกราคม ๒๕๖๓) 2020-01-29
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 2020-01-29
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 2020-01-29
ผู้อำนวยการฯ คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรี เพื่อมอบเงินให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา 2020-01-29
ผู้อำนวยการฯ คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี จัดประชุมฯ เพื่อดำเนินการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 2020-01-29
คุมประพฤตินครปฐม แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดโครงการ “TO BE NUMBER ONE ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ” 2020-01-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติด้านยาเสพติด 2020-01-28
คุมประพฤติ อบรม “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง (๒๖ มกราคม ๒๕๖๓) 2020-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยพบปะประชาชน 2020-01-23
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ 2020-01-23
คุมประพฤติ ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี 2020-01-23
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร / เสวนาเสียงสะท้อนจากเหยื่อและรณรงค์เมาไม่ขับ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2020-01-22
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลจังหวัดกาญจนบุรี 2020-01-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานการรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับมอบหมายและจัดทำข้อมูลในหมวด 6 2020-01-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม 2020-01-22
คุมประพฤตินครปฐม ปฐมนิเทศและจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-01-22
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมสำนักงาน ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-21
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2020-01-21
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 2 2020-01-21
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2020-01-20
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน”ครั้งที่ 1 2020-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2020-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2020-01-20
คุมประพฤติ ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถี” ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-01-18
คุมประพฤติ ร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร - ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และ “วันกองทัพไทย” ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ 2020-01-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2020-01-17
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2020-01-17
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๑๗ มกราคม ๒๕๖๓) 2020-01-17
คุมประพฤติ ร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-01-17
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 2020-01-17
คุมประพฤติ จัดโครงการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด กิจกรรมอบรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โปรแกรมเฉพาะด้าน 2020-01-17
ผู้อำนวยการฯ คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอท่ามะกา เพื่อดำเนินการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 2020-01-17
คุมประพฤติ ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในจังหวัดพื้นที่ ภาค ๗ (สัญจร) 2020-01-17
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล 2020-01-16
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2020-01-15
คุมประพฤตินครปฐม อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ “โครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์” ประจำปี 2563 2020-01-15
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ ยุติธรรมร่วมใจ” ครั้งที่ 1 2020-01-14
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในจังหวัดพื้นที่ ภาค 7 (สัญจร) 2020-01-14
คุมประพฤติ มอบของขวัญของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับมอบร่มบังแดดเพื่อใช้ในร้านชานมไข่มุก ชมรม TO BE NUMBER ONE จากธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี 2020-01-10
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดนครปฐม (โต๊ะข่าว) 2020-01-10
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมธรรมะ หมู่บ้านศีล 5 “ธรรมะ ชำระใจ” 2020-01-09
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๙ มกราคม ๒๕๖๓) 2020-01-09
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน”ครั้งที่ 1 2020-01-09
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ”ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-01-08
คุมประพฤติ จัดโครงการอบรมอาชีพชงเครื่องดื่มชานมไข่มุกและขนมปังสังขยาใบเตย 2020-01-07
คุมประพฤติ ร่วมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่และขอพรท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2020-01-07
คุมประพฤติกาญจน์ ร่วมกับ ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ 2020-01-06
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดนครปฐม 2020-01-03
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมหารือ โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-03
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒ มกราคม ๒๕๖๓) 2020-01-02
อาสาสมัครคุมประพฤติ ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี (๒ มกราคม ๒๕๖๓) 2020-01-02
คุมประพฤติ ออกหนังสือนัดผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีขับรถขณะเมาสุรา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ 2020-01-02
คุมประพฤติ อบรม “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง (๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒) 2019-12-30
คุมประพฤติ ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม (Video Conference System) รับนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจของ “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข” 2019-12-28
“คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ 2019-12-28
“คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับลดอุบัติเหตุ ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ 2019-12-28
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการวันกีฬาแห่งชาติและกีฬาสีประจำปีงบประมาณ 2563 2019-12-27
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม 2019-12-27
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2562 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดนครปฐม 2019-12-27
คุมประพฤตินครปฐมเข้าเยี่ยมคาราวะสวัสดีปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม 2019-12-27
คุมประพฤตินครปฐมเข้าเยี่ยมคาราวะสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 2019-12-27
คุมประพฤตินครปฐม ปฐมนิเทศและจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-12-25
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า “สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 2019-12-25
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (Video Conference System) 2019-12-25
คุมประพฤตินครปฐมเข้าเยี่ยมคาราวะสวัสดีปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม 2019-12-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯและร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2019-12-25
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม 2019-12-25
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2563 2019-12-25
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 2019-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติด้านยาเสพติด 2019-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-12-24
คุมประพฤตินครปฐม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” 2019-12-24
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-12-24
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 4/2562 2019-12-24
คุมประพฤติ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2019-12-23
คุมประพฤตินครปฐมเป็นผู้แทนท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติ เยี่ยมอุปนายกสมาคม 2019-12-23
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานภาคี จัดกิจกรรมโครงการทำงานบริการสังคม “BIG CLEANING DAY (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส)” 2019-12-20
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒) 2019-12-19
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับลดอุบัติเหตุ ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2019-12-19
คุมประพฤติ ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับลดอุบัติเหตุ ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2019-12-19
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2019-12-19
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-12-19
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีรำลึกคล้ายวันประสูติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 2019-12-19
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปี 2563 2019-12-19
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำอำเภอศรีสวัสดิ์ 2019-12-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 2019-12-18
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2019-12-17
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมสำนักงาน ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-16
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำอำเภอทองผาภูมิ 2019-12-15
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำอำเภอสังขละบุรี 2019-12-15
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาการการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดนครปฐมครั้งที่ 4/2562 2019-12-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับ-ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561 2019-12-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาด แบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2019-12-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานวันวิชาการ และจัดนิทรรศการ "พัฒนะ...SURE เปิดโลกอาชีพ"(PBAC Ed.'s Fair) ครั้งที่ 22 2019-12-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “กิจกรรมสภากาแฟ” 2019-12-11
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำอำเภอไทรโยค 2019-12-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมเปิดงานวันสดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484 ประจำปี 2562 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ประชุมโต๊ะข่าว 2019-12-09
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2019-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2019-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2019-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2019-12-05
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 2019-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าข้าวสาร 2019-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด 2019-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการ 2019-12-04
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-12-04
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-12-02
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมเตรียมจัดทำข้อมูล ประกอบการรายงานที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2562 ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2562 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 2019-12-02
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๑ 2019-11-29
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY) ของ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพ 2019-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมทางไกล 2019-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย 2019-11-29
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำอำเภอห้วยกระเจา 2019-11-28
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำอำเภอเลาขวัญ 2019-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี“โครงป้องกันการเสพซ้ำสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติด" ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2019-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2019-11-26
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2019-11-26
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพระราชวังสนามจันทร์ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-11-25
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำอำเภอท่าม่วง 2019-11-25
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำอำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอเมืองกาญจนบุรี 2019-11-25
คุมประพฤตินครปฐม ปฐมนิเทศและจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-11-25
คุมประพฤติ อบรม “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 2019-11-24
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำอำเภอบ่อพลอยและอำเภอหนองปรือ 2019-11-24
ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ "ศูนย์แคร์" คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง เยี่ยมเยียนผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ที่ได้รับการสงเคราะห์รถจักรยานยนต์เพื่อใช้ประกอบอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด 2019-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ทำงานบริการสังคม 2019-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสาพัฒนาท่อระบายน้ำ ร่องน้ำเพื่อป้องกันภัยพิบัติ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์” 2019-11-21
คุมประพฤติ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 2019-11-21
คุมประพฤตินครปฐม ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน 2019-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2019-11-20
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 2019-11-19
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำอำเภอพนมทวน 2019-11-18
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำอำเภอท่ามะกา 2019-11-17
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก งานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2562 2019-11-15
คุมประพฤติ ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-11-14
คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (Video Conference System) 2019-11-14
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2562 2019-11-14
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-11-14
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 2019-11-13
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2019-11-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-11-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมต้อนรับท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการยุติธรรมสร้างสุข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 2019-11-12
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรีติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่า แปลงโรงงานกระดาษไทย พร้อมเป็นสักขีพยานการมอบหนังสืออนุญาตการทำประโยชน์ให้ชุมชน พร้อมยกตัวอย่างการร่วมแรงร่วมใจกันของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาแพรุกล้ำลำ 2019-11-12
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการยุติธรรมสร้างสุข ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2019-11-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-11-11
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 2019-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-11-08
คุมประพฤตินครปฐม เยี่ยมศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ และออกศูนย์รับรายงานตัวผู้กระทำผิด 2019-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2019-10-31
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ผู้สมัครเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2019-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2019-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2019-10-30
ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ “ศูนย์แคร์” สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิดโดยสงเคราะห์รถจักยานยนต์ให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ เพื่อใช้ประกอบอาชีพ 2019-10-29
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๐ และพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุน 2019-10-28
คุมประพฤติ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “วันปิยมหาราช” ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 2019-10-24
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ บิดาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-10-24
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ และกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฯ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-10-24
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 2019-10-23
คุมประพฤติ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 2019-10-23
คุมประพฤติสุพรรณบุรี “ร่วมกิจกรรม โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562” 2019-10-22
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2019-10-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-21
คุมประพฤติ ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-10-21
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 2019-10-21
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมรดน้ำศพบิดาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-10-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม 2019-10-17
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-10-17
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า “สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 2019-10-16
คุมประพฤตินครปฐม เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2019-10-16
คุมประพฤตินครปฐม เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2019-10-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครปฐม เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 2019-10-16
คุมประพฤติ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) 2019-10-13
คุมประพฤติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร,วางพวงมาลาและถวายบังคมฯ บำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) 2019-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการคุ้มครองสิทธิ เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2019-09-30
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-09-29
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 6/2562 2019-09-25
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 2019-09-20
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 2019-09-19
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค (Aerobic) เพื่อสุขภาพที่ดี 2019-09-18
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า “สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 2019-09-18
คุมประพฤติ จัดประชุมเพื่อนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี (วัดเทวธรรม) ตำบลท่าล้อ 2019-09-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-09-12
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน 2019-09-11
คุมประพฤตินครปฐม แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และรณรงค์งดดื่มสุรา บุหรี่ สิ่งเสพติด 2019-09-10
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปี 2562 2019-09-06
คุมประพฤติ ร่วมพิธีคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-09-05
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น” พร้อมทั้งร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และร่วมเสวนาในหัวข้อ “อัยการและเครือข่ายรวมพลังเพื่อช่วยเหลือ คุ้มครองผู้หญิง เด็กเยาวช 2019-09-05
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 2019-09-05
คุมประพฤติ ดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติกล่าวคำปฏิญาณตน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อระแหง 2019-09-04
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวนและอำเภอห้วยกระเจา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 2019-09-04
คุมประพฤติ ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี 2019-08-31
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการ “งานคุมประพฤติ ๔๐ ปี มุ่งสู่ Probation ๔.๐” 2019-08-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการ “งานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0” 2019-08-30
อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอเมืองกาญจนบุรี ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒) 2019-08-29
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหาร งานยุติธรรมระดับจังหวัดนครปฐมครั้งที่ 3/2562 2019-08-28
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒) 2019-08-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด “โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ” 2019-08-28
คุมประพฤติ ดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทรโยค กล่าวคำปฏิญาณตน 2019-08-26
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัด เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหินดาดและศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ พร้อมทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์งานยุติธรรม 2019-08-26
คุมประพฤติ ดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองผาภูมิ กล่าวคำปฏิญาณตน 2019-08-26
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่และสอบทานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 2019-08-23
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมออกตรวจติดตามและกำกับผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับอำเภอ 2019-08-23
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบ การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference ครั้งที่ 4/2562 2019-08-23
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” 2019-08-22
คุมประพฤติ ดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา กล่าวคำปฏิญาณตน 2019-08-22
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 2019-08-22
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า “สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 2019-08-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2019-08-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มด้วยการพัฒนาทำความสะอาด แบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2019-08-20
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2562 2019-08-20
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมธรรมะ หมู่บ้านศีล 5 “ธรรมะ ชำระใจ” 2019-08-20
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 2019-08-19
คุมประพฤติ ดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเลาขวัญ กล่าวคำปฏิญาณตน 2019-08-17
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “การเสริมสร้างทักษะด้านการประกอบอาชีพแนะแนวการศึกษาต่อและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ณ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 2019-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มด้วยการพัฒนาทำความสะอาด แบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2019-08-16
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล 2019-08-15
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “การเสริมสร้างทักษะด้านการประกอบอาชีพแนะแนวการศึกษาต่อและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” 2019-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มด้วยการพัฒนาทำความสะอาด แบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2019-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-15
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 2019-08-15
คุมประพฤติ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เปลี่ยนจากติดที่ข้อมือเป็นข้อเท้า 2019-08-15
คุมประพฤติ ออกพื้นที่ติดตามสอดส่องฯ และดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ตามคำสั่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี 2019-08-15
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง จิตอาสาพัฒนา ถนนสายหลัก และจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2019-08-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562 2019-08-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม 2562 2019-08-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมออกตรวจติดตามและกำกับผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับอำเภอครั้งที่ 5/2562 2019-08-13
คุมประพฤติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ,พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-12
คุมประพฤติ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-12
คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สามัญประจำปีครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบเข็มเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๒๕ ปี 2019-08-10
คุมประพฤติ ร่วมงาน “สานสัมพันธ์วันนักกฎหมาย” เนื่องในวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-09
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมศาลจำลอง เนื่องในวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-09
คุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม เนื่องในวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “ศาสนธรรม นำชีวิต พิชิตอบายมุข สุขด้วยพลังประชารัฐ” 2019-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงาน “วันรพี” ประจำปี 2562 2019-08-08
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา “วันรพี”ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-07
คุมประพฤติ ร่วมงานวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-07
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมร่วมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางเลน เพื่อจัดทำแผนโครงการการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-08-06
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติกล่าวคำปฏิญาณตน 2019-08-06
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมร่วมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามพราน เพื่อจัดทำแผนโครงการการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-08-05
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และรณรงค์งดดื่มสุรา บุหรี่ สิ่งเสพติด 2019-08-05
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการทำงานบริการสังคมกลุ่ม “จิตอาสารักษ์คลองเจดีย์บูชา” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-05
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอบ่อพลอยและอำเภอหนองปรือ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติกล่าวคำปฏิญาณตน 2019-08-03
คุมประพฤติ ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และผู้พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-08-01
คุมประพฤติ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ตามคำสั่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี 2019-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มด้วยการพัฒนาทำความสะอาด แบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2019-08-01
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา 2019-07-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2019-07-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-07-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" เพื่อถวายพระราชกุศล 2019-07-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ ที่ดีของแผ่นดินประจำปี 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2019-07-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการอบรมความรู้การดำเนินงาน ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ 2019-07-30
คุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-07-29
คุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-07-28
คุมประพฤติ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-07-28
คุมประพฤติ ออกเยี่ยมเยือนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 2019-07-27
คุมประพฤติ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณส่วนราชการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานไร้ถังขยะ 2019-07-26
คุมประพฤติ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-07-25
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-07-25
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๑๐ 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2019-07-25
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค (Aerobic) 2019-07-25
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล 2019-07-24
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า “Morning Talk” ในรูปแบบของสภากาแฟ 2019-07-24
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-07-24
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ 2019-07-24
สำนักงานคุมประพฤติสุพรรณบุรี ร่วมงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 17” 2019-07-23
คุมประพฤติ ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยศาลจังหวัดทองผาภูมิ 2019-07-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด “โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ” 2019-07-23
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการ "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-22
คุมประพฤติ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ตามคำสั่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี 2019-07-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ หน้าบัน และทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 7 และศาลจังหวัดนครปฐม(หลังใหม่) 2019-07-19
คุมประพฤตินครปฐม ประสานความร่วมมือการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ กับบริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด 2019-07-19
คุมประพฤติ ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-07-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม Big cleaning Day เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562 2019-07-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562   2019-07-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมต้อนรับพลอากาศเอกชลิต พุกพาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 2019-07-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน 2019-07-18
คุมประพฤตินครปฐม มอบเงินสงเคราะห์ของมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด เพื่อสงเคราะห์ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ กรณีเสียชีวิต 2019-07-18
คุมประพฤติ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง/ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2019-07-16
คุมประพฤติจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-07-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2019-07-15
คุมประพฤติ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “นิลมณี” 2019-07-14
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 2019-07-14
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัด เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอเมืองและอำเภอศรีสวัสดิ์ พร้อมทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์งานยุติธรรม 2019-07-12
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-07-12
คุมประพฤติ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “กำเนิดกาญจน์” 2019-07-12
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ วันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-07-12
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมร่วมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนครชัยศรี เพื่อจัดทำแผนโครงการการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ประจำปีงบ 2563 2019-07-11
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมร่วมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกำแพงแสน เพื่อจัดทำแผนโครงการการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ประจำปีงบ 2563 2019-07-11
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" " 2019-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2019-07-11
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมออกตรวจติดตามและกำกับผลการดำเนิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการประชารัฐระดับอำเภอ 2019-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2019-07-10
คุมประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมธรรมะ หมู่บ้านศีล 5 “ธรรมะ ชำระใจ” และอบรมความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ศาสตร์พระราชา จิตอาสา และระเบียบวินัย 2019-07-10
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปี 2562 2019-07-09
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-07-08
คุมประพฤติ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “คิดบวกเชิงสร้างสรรค์เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข” ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2019-07-05
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเป็นวิทยากร “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม 2562 2019-07-05
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ “วิตามินสมอง” ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 2562 2019-07-05
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัด เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอไทรโยคและอำเภอทองผาภูมิ พร้อมทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์งานยุติธรรม 2019-07-04
คุมประพฤติ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เพื่อประสานงานเกี่ยวกับภารกิจงานคุมประพฤติและการใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2019-07-04
คุมประพฤตินครปฐม Big cleaning กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-04
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ) ทำความสะอาดและพัฒนาพระราชวังสนามจันทร์ 2019-07-04
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นางดวงพร นิยะพัตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี มอบทุนส่งเสริมประกอบอาชีพเพื่อซื้อ พ่อ-แม่ พันธ์หนูนาและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงหนูนาจำหน่าย ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด 2019-07-02
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางดวงพร นิยะพัตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางวรรธณา รอดหิรัญ หัวหน้ากลุ่มคุมความประพฤติและเจ้าหน้าที่มอบประกอบอาชีพและเครื่องมือตัดแต่งไม้ (เลื่อยยนต์) ขนาดเล็ก ให้แก่ผู้ถ 2019-07-02
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางดวงพร นิยะพัตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี มอบทุนส่งเสริมประกอบอาชีพ 2019-07-02
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2019-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและจัดกิจกรรม บริการสังคมแบบกลุ่มด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2019-07-01
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-06-30
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิก) 2019-06-28
คุมประพฤติ ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการ “ศุกร์เติมสุข ตักบาตรสร้างบุญ กระตุ้นการแบ่งปัน” 2019-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าไปติดตาม แนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการหลบหนีและการดำเนินการเมื่อเกิดการหลบหนีจากสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-06-28
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมการเผยแพร่การใช้ แบบประเมินความเสี่ยง(การจำแนก) ผู้ถูกคุมความประพฤติรูปแบบใหม่ 2019-06-28
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ มารดาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-06-28
คุมประพฤติ อบรม “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง 2019-06-27
อาสาสมัครคุมประพฤติ ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี 2019-06-26
คุมประพฤตินครปฐม ให้ความรู้เรื่องสิทธิ์ และหน้าที่ของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่ควรรู้ “โครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์” 2019-06-26
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด “โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ” 2019-06-26
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะศักยภาพ ผู้เข้ารับบริการบ้านกึ่งวิถี 2019-06-26
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ 2019-06-24
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-24
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร งานยุติธรรมระดับจังหวัดนครปฐม (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2562 2019-06-24
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ และร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-06-24
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมสันทนาการยามเช้าจังหวัดกาญจนบุรี ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ 2019-06-23
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง 2019-06-23
คุมประพฤติ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามทฤษฎีใหม่ทุ่งสมอ บานาน่าฟาร์ม 2019-06-23
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมรับการตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม รอบที่ 2/2562 เขตตรวจราชการที่ 2 2019-06-20
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมใน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-20
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-20
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมเพื่อมอบหมายตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-19
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-06-19
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า “สภากาแฟ (Morning Talk)” 2019-06-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังการอภิปราย โครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” 2019-06-19
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" 2019-06-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และรณรงค์งดดื่มสุรา บุหรี่ สิ่งเสพติด 2019-06-18
คุมประพฤติ เข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินงาน ของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-06-17
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 2019-06-15
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” รุ่นที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-06-15
คุมประพฤติ ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2019-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2019-06-14
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติเดินทางมาตรวจราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2019-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2019-06-14
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว (กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน) 2019-06-14
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมและร่วมรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด 2019-06-14
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมออกตรวจติดตามและกำกับผลการดำเนิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการประชารัฐระดับอำเภอ 2019-06-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ”ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-12
คุมประพฤติ ร่วมพิธีมอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม (ทุนนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ) 2019-06-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-06-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม “โครงการ ศาสนธรรม นำชีวิต พิชิตอบายมุข สุขด้วยพลัง ประชารัฐ” แบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2019-06-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2019-06-11
คุมประพฤตินครปฐม มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2019-06-11
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปี 2562 2019-06-10
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 3/2562 2019-06-10
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสนับสนุน แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กเยาวชนและครอบครัว (กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน) 2019-06-07
คุมประพฤติ เข้าเยี่ยมไข้ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา 2019-06-07
คุมประพฤติ เข้าเยี่ยมไข้ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง 2019-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2019-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ 2019-06-07
คุมประพฤติ ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 2019-06-06
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 2019-06-06
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดและร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-06-05
คุมประพฤติ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-06-04
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ 2019-06-04
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 2019-06-04
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนา คูคลอง"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 2019-06-04
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-04
คุมประพฤติ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-06-03
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-06-02
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมสัมมนาวิชาการ "มิติใหม่งานคุมประพฤติ: นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด" 2019-05-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ และพ.ร.บ. ล้มละลาย(ฉบับที่9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 2019-05-30
คุมประพฤตินครปฐม บรรยายให้ความรู้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ในหัวข้อ "ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ การดูแลติดตามและการสืบเสาะ" 2019-05-30
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานห้องดับจิตและห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 2019-05-30
คุมประพฤติ ให้คำปรึกษาการประกอบอาชีพ “ศูนย์แคร์” (care center) 2019-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-05-29
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-05-29
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-29
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-05-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้ารับเกียรติบัตรการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2019-05-28
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-05-28
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 2019-05-25
คุมประพฤติ ร่วมรับชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี 2019-05-25
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมคณะกรรมการพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ เพื่อหารือเรื่องการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก 2019-05-24
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรรบุรี จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 2019-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรรบุรีร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดสุพรรรบุรีเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 2019-05-23
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-05-23
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-23
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไร่คุณมน 2019-05-23
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-05-23
คุมประพฤติ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่เก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2019-05-23
อาสาสมัครคุมประพฤติ ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-05-22
คุมประพฤติ ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-05-18
คุมประพฤติ ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-05-18
คุมประพฤติ ให้บริการ ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ “ศูนย์แคร์” 2019-05-18
คุมประพฤติ ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2019-05-18
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี”รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-05-18
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-05-18
คุมประพฤติ ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-05-18
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูฯ 2019-05-18
คุมประพฤติ ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-05-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-05-17
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day รวมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล 2019-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ Big Cleaning Day" 2019-05-17
สำนักงานคุมประพฤติสุพรรณบุรี ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2019-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 2019-05-17
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม “ลดใช้ถุงพลาสติก และงดใช้โฟม” 2019-05-17
คุมประพฤตินครปฐม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 2019-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2019-05-16
คุมประพฤติสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ 2019-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2019-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2019-05-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมโครงการ “คุมประพฤติรักษ์โลก” ด้วยการทำถุงกระดาษเพื่อใช้ทดแทนถุงพลาสติก 2019-05-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2019-05-14
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมอบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 2 2019-05-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-12
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เรื่อง มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ 2019-05-09
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติดจังหวัดนครปฐม (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 5/2562 2019-05-08
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 2019-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 2019-05-07
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก 2019-05-07
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ 49 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-02
คุมประพฤติ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี 2019-05-02
สำนักงานคุมประพฤติสุพรรณบุรี ร่วมพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ​ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-05-01
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning พื้นที่คลองขุดมหาสวัสดิ์ 2019-04-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE และยาเสพติดเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562 2019-04-30
สำนักงานคุมประพฤติสุพรรณบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 2019-04-30
คุมประพฤติ ร่วมปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-04-29
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) และร่วมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-04-29
คุมประพฤติสุพรรณบุรี นำอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ฯจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 2019-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2019-04-29
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2019-04-28
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมติดตามผลผู้ถูกคุมความประพฤติหลังจากเข้าร่วมโครงการค่ายก้าวใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-04-27
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส “๑๓๗ ปีศาลยุติธรรม” ศาลจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับศาลแรงงานภาค ๗ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี 2019-04-27
คุมประพฤติ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-04-27
คุมประพฤติ ให้คำปรึกษาการประกอบอาชีพ “ศูนย์แคร์” (care center) 2019-04-27
คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (Video Conference System) 2019-04-25
คุมประพฤติ ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-04-25
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในงาน 137 ปี “วันศาลยุติธรรม” 2019-04-24
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 2019-04-24
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” 2019-04-23
คุมประพฤติ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ตามคำสั่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี 2019-04-22
คุมประพฤตินครปฐม จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2562 2019-04-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดกลาง ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 สู่คุมประพฤติ 4.0 2019-04-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดกลาง ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 สู่คุมประพฤติ 4.0 2019-04-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดกลาง ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 สู่คุมประพฤติ 4.0 2019-04-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2/2562 2019-04-22
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับดำเนินการบ้านกึ่งวิถี 2019-04-19
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดนครปฐม 2019-04-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนน อำเภอบางเลน เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 2019-04-17
คุมประพฤติกาญจน์ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-04-17
คุมประพฤติ ร่วมพิธีคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-04-17
คุมประพฤติ ร่วมกับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดอำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-04-12
คุมประพฤติ ร่วมรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ "คุมประพฤติร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางท้องถนน" เพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม" อำเภอท่ามะกา 2019-04-12
คุมประพฤติกาญจน์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-04-12
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-04-12
คุมประพฤติ ร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอด่านมะขามเตี้ย (อบต.จรเข้เผือก) 2019-04-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรท่านอัยการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน และอาสาสมัครคุมประพฤติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 2019-04-11
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2019-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเศกาลสงกรานต์ 2019-04-11
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร / เสวนาเสียงสะท้อนจากเหยื่อและรณรงค์เมาไม่ขับ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-04-10
คุมประพฤติ ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และผู้พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-04-10
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 2019-04-09
คุมประพฤติ ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง 2019-04-09
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพุทธมนต์ 2019-04-09
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ 2019-04-09
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 2019-04-09
คุมประพฤติ ร่วมพิธี “เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก” ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง 2019-04-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีอภิเษกน้ำและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 2019-04-09
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-04-06
คุมประพฤติ ร่วมขบวนเรืออัญเชิญขันน้ำสาคร ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณ แม่น้ำสามประสบ จุดบรรจบของแม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำรันตี และแม่น้ำบีคลี่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2019-04-06
คุมประพฤติ ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอพนมทวน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2019-04-05
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดนครปฐม(โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 4/2562 2019-04-05
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม 2019-04-05
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน2562 กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประจำปีงบประมาณ 2562 2019-04-05
คุมประพฤตินครปฐม ติดตามจับกุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ที่หลบหนีระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว 2019-04-05
คุมประพฤติ ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอไทรโยค จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2019-04-04
คุมประพฤติ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งประสานงานเกี่ยวกับการใช้ EM 2019-04-04
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดก 2019-04-02
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ “TO BE NUMBER ONE” ประจำปี 2562 2019-04-01
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 "ข้าราชการจิตสาธารณะ" 2019-04-01
คุมประพฤติ ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-03-31
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-03-29
คุมประพฤติ จัด“ศูนย์แคร์” (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) ให้คำปรึกษาแนะนำอาชีพ แก่ผู้พ้นคุมความประพฤติใช้บริการตู้งาน (JOB BOX) เพื่อค้นหาตำแหน่งงานว่างที่ต้องการได้ทั่วประเทศ 2019-03-29
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2019-03-28
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และให้เกียรติบรรยายฯ ในโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 2019-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-03-27
คุมประพฤติ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติระดับตำบล เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ ครั้งที่ ๒ 2019-03-26
คุมประพฤติ สาธิตการใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2019-03-26
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-03-21
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-03-20
คุมประพฤติ อบรม “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง 2019-03-20
อาสาสมัครคุมประพฤติ ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี 2019-03-20
คุมประพฤติ จัด“ศูนย์แคร์” (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติใช้บริการตู้งาน(JOB BOX) 2019-03-20
คุมประพฤติ เข้าพบผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประสานงานเกี่ยวกับการใช้ EM 2019-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้กระทำผิด 2019-03-19
คุมประพฤติ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เป็นรายแรกตามคำสั่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี 2019-03-19
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมธรรมะ หมู่บ้านศีล 5 “ธรรมะ ชำระใจ” 2019-03-19
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการทำงานบริการสังคมกลุ่ม และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนา กรมคุมประพฤติครบรอบ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติปี 2562 2019-03-18
คุมประพฤติ จัดพิธีปิดโครงการ “ค่ายก้าวใหม่” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2019-03-17
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๗ ปี 2019-03-17
คุมประพฤติ จัดโครงการ “ค่ายก้าวใหม่” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กิจกรรมวันที่ ๖ ของโครงการฯ) 2019-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติและวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-03-15
คุมประพฤติ จัดโครงการ “ค่ายก้าวใหม่” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กิจกรรมวันที่ ๔ ของโครงการฯ) 2019-03-14
คุมประพฤติ จัดโครงการ “ค่ายก้าวใหม่” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กิจกรรมวันที่ ๓ ของโครงการฯ) 2019-03-13
คุมประพฤตินครปฐม ประสานจับกุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ที่มีพฤติกรรมหลบหนีระหว่างที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว 2019-03-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-03-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” 2019-03-12
คุมประพฤติ จัดพิธีเปิดโครงการ “ค่ายก้าวใหม่” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2019-03-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร งานยุติธรรมระดับจังหวัดนครปฐม (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2562 2019-03-12
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-03-11
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 2019-03-08
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบส 2019-03-07
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 2019-03-07
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคมเพื่อการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-03-06
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-03-06
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-03-06
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 2019-03-04
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมการจัดการความรู้ (KM) “การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม” 2019-03-04
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2019-02-28
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-02-28
คุมประพฤติ ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ ๗ 2019-02-28
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลหนองบัว) 2019-02-27
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 2019-02-27
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล และ รณรงค์ “ วันพุธใสสะอาด ต่อต้านการทุจริต” 2019-02-27
คุมประพฤตินครปฐม ให้ความรู้เรื่องสิทธิ์ และหน้าที่ของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่ควรรู้ “โครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์” 2019-02-25
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน”ครั้งที่ 2 2019-02-25
คุมประพฤตินครปฐม เข้าพบคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ เพื่อหารือเรื่องการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2019-02-25
คุมประพฤติ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต 2019-02-25
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 2019-02-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดงาน "ประเทศไทยกับอาเซียน" จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ และร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” 2019-02-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-02-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-02-22
คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (Video Conference System) 2019-02-21
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๒ อำเภอสังขละบุรี 2019-02-21
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการ การบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดนครปฐม (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2562 2019-02-20
คุมประพฤติ ร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี (โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง) 2019-02-20
คุมประพฤติ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-02-20
คุมประพฤติ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง “วันมาฆบูชา” 2019-02-19
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 2/2562 2019-02-18
คุมประพฤติ ร่วมงานวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ครบรอบ ๒๓๔ ปี 2019-02-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day ตามแนวทางโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 2019-02-18
คุมประพฤติ และคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าเยี่ยมไข้ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง 2019-02-14
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ในช่วงวันสำคัญทางศาสนา "วันมาฆบูชา 2019-02-13
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ในช่วงวันสำคัญทางศาสนา "วันมาฆบูชา 2019-02-13
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ในช่วงวันสำคัญทางศาสนา "วันมาฆบูชา 2019-02-13
คุมประพฤติสมุทรสาคร ประสานการขับเคลื่อน โครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2019-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “ศาสนธรรม นำชีวิต พิชิตอบายมุข สุขด้วยพลังประชารัฐ” 2019-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแบบบูรณาการ รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 2019-02-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-02-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ และประชุมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามพราน 2019-02-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ครั้งที่ 3/2562 2019-02-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2562 2019-02-12
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 2019-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม ฝึกทำดอกกุหลาบจากริบบิ้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อน “ศูนย์เพื่อนใจ” TO BE NUMBER ONE 2019-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2019-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2019-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2019-02-11
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการการประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) 2562 2019-02-08
อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอเมืองกาญจนบุรี ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการสอบปากคำผู้อุปการะคดีสืบเสาะลดวันต้องโทษ 2019-02-08
คุมประพฤติ ร่วมพิธีครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน ๖๕ ปี 2019-02-08
คุมประพฤตินครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม กระทรวงยุติธรรม 2019-02-08
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 ด้านการเสริมสร้างความรู้ของสำนักงาน ปปท. เขต 7 2019-02-06
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และรณรงค์งดดื่มสุรา บุหรี่ สิ่งเสพติด 2019-02-04
คุมประพฤติ เปิดร้านขายเครื่องดื่มเพื่อส่งเสริมอาชีพ TO BE NUMBER ONE ตามโครงการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2019-02-01
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี 2019-01-31
คุมประพฤตินครปฐม นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดี พ.ร.บ.จราจรทางบกศึกษาดูงานห้องดับจิต โรงพยาบาลนครปฐม 2019-01-31
คุมประพฤตินครปฐม ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ตามคำสั่งศาล 2019-01-31
คุมประพฤติ ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒ 2019-01-31
คุมประพฤตินครปฐม ดำเนินการประชุมคัดเลือก ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 7 2019-01-31
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภาค 7 2019-01-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2562 2019-01-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมรับการตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม รอบที่ 1/2562 เขตตรวจราชการที่ 2 2019-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สัญจร ภาค 7 2019-01-30
คุมประพฤติ ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สัญจร ภาค ๗ 2019-01-29
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ 2019-01-28
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน” ครั้งที่ 2 2019-01-28
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2019-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2019-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2019-01-28
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ครั้งที่ ๒ (โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี) 2019-01-26
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการ “วิตามินสมอง” ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 2562 2019-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2019-01-25
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการการประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ครั้งที่ 1/2562 2019-01-24
คุมประพฤตินครปฐม เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม เพื่อหารือเรื่องการนำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด 2019-01-24
อาสาสมัครคุมประพฤติ ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี 2019-01-24
ผู้ถูกคุมความประพฤติ ขอรับคำปรึกษาการประกอบอาชีพ “ศูนย์แคร์” (care center) 2019-01-24
คุมประพฤติ ประชาสัมพันธ์ “ศูนย์แคร์” (care center) แก่ผู้พ้นคุมฯ พักการลงโทษและลดวันต้องโทษ 2019-01-24
คุมประพฤติ ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 2019-01-24
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 2019-01-24
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2019-01-24
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม 2562 2019-01-23
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-01-23
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๒ อำเภอทองผาภูมิ 2019-01-23
คุมประพฤติ ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนขมิ้น จัดกิจกรรมอบรมอาชีพชงเครื่องดื่มกาแฟและอิตาเลี่ยนโซดา 2019-01-22
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมสันทนาการยามเช้า ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง 2019-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2019-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-01-21
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการฝึกอาชีพทำปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์ และนำหมักชีวภาพ 2019-01-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2019-01-18
คุมประพฤติ ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถี” ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2019-01-18
คุมประพฤติ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างควบคุมตัว ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-01-18
คุมประพฤติ ร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒาบุคลากรด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท 2019-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและจัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2019-01-17
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม 2562 2019-01-17
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2019-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2019-01-17
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ 2019-01-15
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร / เสวนาเสียงสะท้อนจากเหยื่อและรณรงค์เมาไม่ขับ 2019-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม สร้างสุข ปันยิ้ม โดยการจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้ที่ไม่ได้ฉลองปีใหม่กับครอบครัว 2019-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตามนโยบายรัฐบาล ในการปรับลดการใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศ 2019-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2019-01-14
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จังหวัดนครปฐม (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 1/2562 2019-01-11
คุมประพฤติ มอบของขวัญของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-01-11
คุมประพฤติ จัดกิจกรรม “สร้างสุข ปันยิ้ม" 2019-01-10
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิด และบรรยายให้ความรู้ โครงการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ประจำปี 2562 2019-01-10
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมธรรมะ หมู่บ้านศีล 5 “ธรรมะ ชำระใจ” 2019-01-09
คุมประพฤตินครปฐม ส่งผู้เข้ารับบริการบ้านกึ่งวิถีวัดใหม่ห้วยลึก 2019-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกขยะก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 2019-01-09
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร "จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท" 2019-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2019-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและจัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2019-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี 2019-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรรบุรีจัดกิจกรรม "สร้างสุข ปันยิ้ม" โดยนำอาหารไปเลี้ยงและมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 18 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 2019-01-04
นักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม "สร้างสุข ปันยิ้ม" โดยนำ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ถูกคุมความประพฤติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ ร่วมบริจาคโลหิตและเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ พร้อมมอบของขวัญให้แก่ผู้ป่วย ณ โรงพยาบ 2019-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม "สร้างสุข ปันยิ้ม" โดยการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องโทษกักขังและผู้ต้องโทษปรับ ในหัวข้อเรื่อง “คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ” ณ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี 2019-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ 2019-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีจัดโครงการ “ขับมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-01-04
คุมประพฤติ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-01-03
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและปิดศูนย์การร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2019-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2019-01-03
คุมประพฤติ ขอพรและสวัสดีปีใหม่ท่านผู้อำนวยการฯ 2019-01-02
คุมประพฤติกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ 2019-01-02
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2019-01-02
คุมประพฤตินครปฐม ตรวจเยี่ยมจุดตรวจปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2019-01-02
คุมประพฤตินครปฐม ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม จุดตรวจปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2019-01-02
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ วิถีธรรม พ.ศ.2562 2019-01-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ.2562 2018-12-28
คุมประพฤติ ร่วมกับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดอำนวยการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ 2018-12-27
คุมประพฤติ รณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ อำเภอด่านมะขามเตี้ย (อบต.กลอนโด) 2018-12-27
คุมประพฤติ รณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ อำเภอด่านมะขามเตี้ย (อบต.จรเข้เผือก) 2018-12-27
คุมประพฤติ จัดกิจกรรม “สร้างสุข ปันยิ้ม” 2018-12-27
คุมประพฤตินครปฐม จัดกิจกรรม “สร้างสุข ปันยิ้ม”ครั้งที่ 2 ภายใต้คำขวัญ “ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care” เรือนจำกลางนครปฐม 2018-12-27
คุมประพฤติ รณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ อำเภอท่ามะกา 2018-12-27
คุมประพฤตินครปฐม จัดกิจกรรม “สร้างสุข ปันยิ้ม” ภายใต้คำขวัญ “ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care” 2018-12-27
คุมประพฤติ รณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ อำเภอท่าม่วง 2018-12-27
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2561 และร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2018-12-27
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และพิธีปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ 2018-12-26
คุมประพฤติ ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ ๖ 2018-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด “โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ” 2018-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแบบบูรณาการ รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 2018-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2562 และร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ.2562 2018-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2018-12-26
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในการช่วยดำเนินการสอบปากคำผู้อุปการะ 2018-12-25
คุมประพฤติ จัดกิจกรรม “สร้างสุข ปันยิ้ม” 2018-12-25
คุมประพฤติ ประชุมเตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำความผิดในระบบงานคุมประพฤติ 2018-12-25
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2018-12-25
คุมประพฤติ ให้คำปรึกษาการประกอบอาชีพ “ศูนย์แคร์” (care center) 2018-12-24
คุมประพฤติ ให้คำปรึกษาการประกอบอาชีพ “ศูนย์แคร์” (care center) 2018-12-21
คป.สมุทรสงครามเตรียมพร้อมใช้งาน EM 2018-12-21
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 1 2018-12-21
ศูนย์แคร์คุมประพฤติสมุทรสงครามมอบทุนประกอบอาชีพ 2018-12-21
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๒ อำเภอศรีสวัสดิ์ 2018-12-20
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-12-20
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม กล่าวคำปฏิญาณตน 2018-12-19
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมงานพิธีรำลึกคล้ายวันประสูติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 2018-12-19
คุมประพฤตินครปฐม เผยแพร่ความรู้การทำงานบริการสังคม แทนค่าปรับ ณ เรือนจำกลางนครปฐม 2018-12-19
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ 2018-12-19
คุมประพฤติ ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมรณรงค์ถนนปลอดภัย ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ 2018-12-18
คุมประพฤตินครปฐม นำส่งผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 (7 วันอันตราย) 2018-12-18
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมสำนักงาน ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-18
คุมประพฤติ อบรม “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง 2018-12-18
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ครั้งที่ ๒ (โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี) 2018-12-18
คุมประพฤตินครปฐมร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2018-12-17
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง“ “ ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” 2018-12-17
คป.สมุทรสงคราม "สร้างสุข ปันยิ้ม" 2018-12-17
คุมประพฤตินครปฐม เผยแพร่ความรู้การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ให้แก่ประชาชนที่ติดต่อราชการที่ศาล 2018-12-17
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-14
คุมประพฤติ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติระดับตำบล เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ ครั้งที่ ๑ 2018-12-14
คุมประพฤตินครปฐม สร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้กระทำผิด โดยศูนย์ CARE 2018-12-14
คุมประพฤติ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2 2018-12-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "สภากาแฟ" 2018-12-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2018-12-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 4/2561 2018-12-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และแนวทางการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบ 2562 2018-12-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” 2018-12-11
คุมประพฤติสมุทรสาคร ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรม รับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคม 2018-12-11
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2018-12-11
คป.สมุทรสงครามจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-12-07
คป.สมุทรสงครามจัดให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม 2018-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2018-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 2018-12-06
คป.สมุทรสงครามร่วมพิธีวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 2018-12-06
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 2561 2018-12-06
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 2018-12-05
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 2018-12-05
คุมประพฤติ จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี และคัดเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี 2018-12-05
คุมประพฤติ จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม บรรจุอาหาร โดยหิ้วปิ่นโต มารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี ๒๕๖๑ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๑) 2018-12-04
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 2018-12-04
คุมประพฤติ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมฯ โครงการ “พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรม “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” 2018-12-04
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนในโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” (โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี) 2018-12-03
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 2018-12-03
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม 2018-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและจัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2018-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 2018-12-03
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2018-12-03
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561 2018-12-03
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมแผนงาน/โครงการเพื่อบูรณาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561 2018-12-03
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการรัฐ-ราษฎร์ร่วมใจพัฒนาเยาวชน รุ่นที่ 17 2018-11-29
คุมประพฤติ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และร่วมประชุมการตรวจราชการฯ 2018-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-11-29
คุมประพฤติ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม 2018-11-29
คุมประพฤติ นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติ