รูป หัวข้อ วันที่
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-21
คุมประพฤติ ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-10-21
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 2019-10-21
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมรดน้ำศพบิดาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-10-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม 2019-10-17
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-10-17
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า “สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 2019-10-16
คุมประพฤตินครปฐม เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2019-10-16
คุมประพฤตินครปฐม เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2019-10-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครปฐม เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 2019-10-16
คุมประพฤติ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) 2019-10-13
คุมประพฤติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร,วางพวงมาลาและถวายบังคมฯ บำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) 2019-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการคุ้มครองสิทธิ เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2019-09-30
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-09-29
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 6/2562 2019-09-25
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 2019-09-20
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 2019-09-19
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค (Aerobic) เพื่อสุขภาพที่ดี 2019-09-18
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า “สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 2019-09-18
คุมประพฤติ จัดประชุมเพื่อนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี (วัดเทวธรรม) ตำบลท่าล้อ 2019-09-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-09-12
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน 2019-09-11
คุมประพฤตินครปฐม แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และรณรงค์งดดื่มสุรา บุหรี่ สิ่งเสพติด 2019-09-10
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปี 2562 2019-09-06
คุมประพฤติ ร่วมพิธีคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-09-05
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น” พร้อมทั้งร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และร่วมเสวนาในหัวข้อ “อัยการและเครือข่ายรวมพลังเพื่อช่วยเหลือ คุ้มครองผู้หญิง เด็กเยาวช 2019-09-05
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 2019-09-05
คุมประพฤติ ดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติกล่าวคำปฏิญาณตน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อระแหง 2019-09-04
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวนและอำเภอห้วยกระเจา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 2019-09-04
คุมประพฤติ ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี 2019-08-31
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการ “งานคุมประพฤติ ๔๐ ปี มุ่งสู่ Probation ๔.๐” 2019-08-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการ “งานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0” 2019-08-30
อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอเมืองกาญจนบุรี ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒) 2019-08-29
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหาร งานยุติธรรมระดับจังหวัดนครปฐมครั้งที่ 3/2562 2019-08-28
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒) 2019-08-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด “โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ” 2019-08-28
คุมประพฤติ ดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทรโยค กล่าวคำปฏิญาณตน 2019-08-26
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัด เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหินดาดและศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ พร้อมทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์งานยุติธรรม 2019-08-26
คุมประพฤติ ดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองผาภูมิ กล่าวคำปฏิญาณตน 2019-08-26
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่และสอบทานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 2019-08-23
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมออกตรวจติดตามและกำกับผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับอำเภอ 2019-08-23
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบ การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference ครั้งที่ 4/2562 2019-08-23
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” 2019-08-22
คุมประพฤติ ดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา กล่าวคำปฏิญาณตน 2019-08-22
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 2019-08-22
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า “สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 2019-08-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2019-08-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มด้วยการพัฒนาทำความสะอาด แบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2019-08-20
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2562 2019-08-20
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมธรรมะ หมู่บ้านศีล 5 “ธรรมะ ชำระใจ” 2019-08-20
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 2019-08-19
คุมประพฤติ ดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเลาขวัญ กล่าวคำปฏิญาณตน 2019-08-17
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “การเสริมสร้างทักษะด้านการประกอบอาชีพแนะแนวการศึกษาต่อและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ณ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 2019-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มด้วยการพัฒนาทำความสะอาด แบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2019-08-16
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล 2019-08-15
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “การเสริมสร้างทักษะด้านการประกอบอาชีพแนะแนวการศึกษาต่อและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” 2019-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มด้วยการพัฒนาทำความสะอาด แบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2019-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-15
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 2019-08-15
คุมประพฤติ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เปลี่ยนจากติดที่ข้อมือเป็นข้อเท้า 2019-08-15
คุมประพฤติ ออกพื้นที่ติดตามสอดส่องฯ และดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ตามคำสั่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี 2019-08-15
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง จิตอาสาพัฒนา ถนนสายหลัก และจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2019-08-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562 2019-08-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม 2562 2019-08-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมออกตรวจติดตามและกำกับผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับอำเภอครั้งที่ 5/2562 2019-08-13
คุมประพฤติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ,พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-12
คุมประพฤติ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-12
คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สามัญประจำปีครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบเข็มเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๒๕ ปี 2019-08-10
คุมประพฤติ ร่วมงาน “สานสัมพันธ์วันนักกฎหมาย” เนื่องในวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-09
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมศาลจำลอง เนื่องในวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-09
คุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม เนื่องในวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “ศาสนธรรม นำชีวิต พิชิตอบายมุข สุขด้วยพลังประชารัฐ” 2019-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงาน “วันรพี” ประจำปี 2562 2019-08-08
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา “วันรพี”ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-07
คุมประพฤติ ร่วมงานวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-08-07
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมร่วมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางเลน เพื่อจัดทำแผนโครงการการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-08-06
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติกล่าวคำปฏิญาณตน 2019-08-06
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมร่วมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามพราน เพื่อจัดทำแผนโครงการการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-08-05
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และรณรงค์งดดื่มสุรา บุหรี่ สิ่งเสพติด 2019-08-05
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการทำงานบริการสังคมกลุ่ม “จิตอาสารักษ์คลองเจดีย์บูชา” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-05
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอบ่อพลอยและอำเภอหนองปรือ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติกล่าวคำปฏิญาณตน 2019-08-03
คุมประพฤติ ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และผู้พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-08-01
คุมประพฤติ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ตามคำสั่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี 2019-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มด้วยการพัฒนาทำความสะอาด แบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2019-08-01
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา 2019-07-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2019-07-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-07-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" เพื่อถวายพระราชกุศล 2019-07-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ ที่ดีของแผ่นดินประจำปี 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2019-07-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการอบรมความรู้การดำเนินงาน ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ 2019-07-30
คุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-07-29
คุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-07-28
คุมประพฤติ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-07-28
คุมประพฤติ ออกเยี่ยมเยือนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 2019-07-27
คุมประพฤติ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณส่วนราชการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานไร้ถังขยะ 2019-07-26
คุมประพฤติ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-07-25
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-07-25
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๑๐ 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2019-07-25
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค (Aerobic) 2019-07-25
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล 2019-07-24
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า “Morning Talk” ในรูปแบบของสภากาแฟ 2019-07-24
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-07-24
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ 2019-07-24
สำนักงานคุมประพฤติสุพรรณบุรี ร่วมงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 17” 2019-07-23
คุมประพฤติ ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยศาลจังหวัดทองผาภูมิ 2019-07-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด “โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ” 2019-07-23
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการ "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-22
คุมประพฤติ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ตามคำสั่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี 2019-07-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ หน้าบัน และทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 7 และศาลจังหวัดนครปฐม(หลังใหม่) 2019-07-19
คุมประพฤตินครปฐม ประสานความร่วมมือการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ กับบริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด 2019-07-19
คุมประพฤติ ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-07-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม Big cleaning Day เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2562 2019-07-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562   2019-07-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมต้อนรับพลอากาศเอกชลิต พุกพาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 2019-07-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน 2019-07-18
คุมประพฤตินครปฐม มอบเงินสงเคราะห์ของมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด เพื่อสงเคราะห์ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ กรณีเสียชีวิต 2019-07-18
คุมประพฤติ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง/ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2019-07-16
คุมประพฤติจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-07-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2019-07-15
คุมประพฤติ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “นิลมณี” 2019-07-14
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 2019-07-14
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัด เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอเมืองและอำเภอศรีสวัสดิ์ พร้อมทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์งานยุติธรรม 2019-07-12
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-07-12
คุมประพฤติ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “กำเนิดกาญจน์” 2019-07-12
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ วันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-07-12
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมร่วมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนครชัยศรี เพื่อจัดทำแผนโครงการการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ประจำปีงบ 2563 2019-07-11
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมร่วมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกำแพงแสน เพื่อจัดทำแผนโครงการการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ประจำปีงบ 2563 2019-07-11
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" " 2019-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2019-07-11
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมออกตรวจติดตามและกำกับผลการดำเนิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการประชารัฐระดับอำเภอ 2019-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2019-07-10
คุมประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมธรรมะ หมู่บ้านศีล 5 “ธรรมะ ชำระใจ” และอบรมความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ศาสตร์พระราชา จิตอาสา และระเบียบวินัย 2019-07-10
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปี 2562 2019-07-09
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-07-08
คุมประพฤติ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “คิดบวกเชิงสร้างสรรค์เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข” ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2019-07-05
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเป็นวิทยากร “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม 2562 2019-07-05
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ “วิตามินสมอง” ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 2562 2019-07-05
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัด เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอไทรโยคและอำเภอทองผาภูมิ พร้อมทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์งานยุติธรรม 2019-07-04
คุมประพฤติ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เพื่อประสานงานเกี่ยวกับภารกิจงานคุมประพฤติและการใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2019-07-04
คุมประพฤตินครปฐม Big cleaning กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-04
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ) ทำความสะอาดและพัฒนาพระราชวังสนามจันทร์ 2019-07-04
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นางดวงพร นิยะพัตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี มอบทุนส่งเสริมประกอบอาชีพเพื่อซื้อ พ่อ-แม่ พันธ์หนูนาและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงหนูนาจำหน่าย ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด 2019-07-02
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางดวงพร นิยะพัตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางวรรธณา รอดหิรัญ หัวหน้ากลุ่มคุมความประพฤติและเจ้าหน้าที่มอบประกอบอาชีพและเครื่องมือตัดแต่งไม้ (เลื่อยยนต์) ขนาดเล็ก ให้แก่ผู้ถ 2019-07-02
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางดวงพร นิยะพัตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี มอบทุนส่งเสริมประกอบอาชีพ 2019-07-02
อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2019-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและจัดกิจกรรม บริการสังคมแบบกลุ่มด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2019-07-01
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-06-30
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิก) 2019-06-28
คุมประพฤติ ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการ “ศุกร์เติมสุข ตักบาตรสร้างบุญ กระตุ้นการแบ่งปัน” 2019-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าไปติดตาม แนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการหลบหนีและการดำเนินการเมื่อเกิดการหลบหนีจากสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-06-28
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมการเผยแพร่การใช้ แบบประเมินความเสี่ยง(การจำแนก) ผู้ถูกคุมความประพฤติรูปแบบใหม่ 2019-06-28
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ มารดาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-06-28
คุมประพฤติ อบรม “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง 2019-06-27
อาสาสมัครคุมประพฤติ ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี 2019-06-26
คุมประพฤตินครปฐม ให้ความรู้เรื่องสิทธิ์ และหน้าที่ของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่ควรรู้ “โครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์” 2019-06-26
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด “โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ” 2019-06-26
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะศักยภาพ ผู้เข้ารับบริการบ้านกึ่งวิถี 2019-06-26
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ 2019-06-24
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-24
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร งานยุติธรรมระดับจังหวัดนครปฐม (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2562 2019-06-24
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ และร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-06-24
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมสันทนาการยามเช้าจังหวัดกาญจนบุรี ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ 2019-06-23
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง 2019-06-23
คุมประพฤติ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามทฤษฎีใหม่ทุ่งสมอ บานาน่าฟาร์ม 2019-06-23
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมรับการตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม รอบที่ 2/2562 เขตตรวจราชการที่ 2 2019-06-20
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมใน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-20
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-20
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมเพื่อมอบหมายตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-19
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-06-19
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า “สภากาแฟ (Morning Talk)” 2019-06-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังการอภิปราย โครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” 2019-06-19
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" 2019-06-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และรณรงค์งดดื่มสุรา บุหรี่ สิ่งเสพติด 2019-06-18
คุมประพฤติ เข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินงาน ของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-06-17
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 2019-06-15
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” รุ่นที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-06-15
คุมประพฤติ ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2019-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2019-06-14
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติเดินทางมาตรวจราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2019-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2019-06-14
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว (กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน) 2019-06-14
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมและร่วมรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด 2019-06-14
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมออกตรวจติดตามและกำกับผลการดำเนิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการประชารัฐระดับอำเภอ 2019-06-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ”ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-12
คุมประพฤติ ร่วมพิธีมอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม (ทุนนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ) 2019-06-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-06-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม “โครงการ ศาสนธรรม นำชีวิต พิชิตอบายมุข สุขด้วยพลัง ประชารัฐ” แบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2019-06-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2019-06-11
คุมประพฤตินครปฐม มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2019-06-11
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปี 2562 2019-06-10
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 3/2562 2019-06-10
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสนับสนุน แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กเยาวชนและครอบครัว (กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน) 2019-06-07
คุมประพฤติ เข้าเยี่ยมไข้ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา 2019-06-07
คุมประพฤติ เข้าเยี่ยมไข้ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง 2019-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2019-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ 2019-06-07
คุมประพฤติ ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 2019-06-06
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 2019-06-06
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดและร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-06-05
คุมประพฤติ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-06-04
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ 2019-06-04
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 2019-06-04
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนา คูคลอง"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 2019-06-04
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-04
คุมประพฤติ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-06-03
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-06-02
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมสัมมนาวิชาการ "มิติใหม่งานคุมประพฤติ: นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด" 2019-05-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ และพ.ร.บ. ล้มละลาย(ฉบับที่9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 2019-05-30
คุมประพฤตินครปฐม บรรยายให้ความรู้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ในหัวข้อ "ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ การดูแลติดตามและการสืบเสาะ" 2019-05-30
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานห้องดับจิตและห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 2019-05-30
คุมประพฤติ ให้คำปรึกษาการประกอบอาชีพ “ศูนย์แคร์” (care center) 2019-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-05-29
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-05-29
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-29
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-05-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้ารับเกียรติบัตรการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2019-05-28
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-05-28
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 2019-05-25
คุมประพฤติ ร่วมรับชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี 2019-05-25
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมคณะกรรมการพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ เพื่อหารือเรื่องการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก 2019-05-24
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2019-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรรบุรี จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 2019-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรรบุรีร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดสุพรรรบุรีเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 2019-05-23
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-05-23
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-23
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไร่คุณมน 2019-05-23
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-05-23
คุมประพฤติ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่เก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2019-05-23
อาสาสมัครคุมประพฤติ ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-05-22
คุมประพฤติ ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-05-18
คุมประพฤติ ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-05-18
คุมประพฤติ ให้บริการ ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ “ศูนย์แคร์” 2019-05-18
คุมประพฤติ ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2019-05-18
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี”รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-05-18
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-05-18
คุมประพฤติ ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-05-18
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูฯ 2019-05-18
คุมประพฤติ ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-05-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-05-17
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day รวมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล 2019-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ Big Cleaning Day" 2019-05-17
สำนักงานคุมประพฤติสุพรรณบุรี ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2019-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 2019-05-17
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม “ลดใช้ถุงพลาสติก และงดใช้โฟม” 2019-05-17
คุมประพฤตินครปฐม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 2019-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2019-05-16
คุมประพฤติสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ 2019-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2019-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2019-05-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมโครงการ “คุมประพฤติรักษ์โลก” ด้วยการทำถุงกระดาษเพื่อใช้ทดแทนถุงพลาสติก 2019-05-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2019-05-14
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมอบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 2 2019-05-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-12
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เรื่อง มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ 2019-05-09
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติดจังหวัดนครปฐม (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 5/2562 2019-05-08
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 2019-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 2019-05-07
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก 2019-05-07
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ 49 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-02
คุมประพฤติ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี 2019-05-02
สำนักงานคุมประพฤติสุพรรณบุรี ร่วมพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ​ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-05-01
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning พื้นที่คลองขุดมหาสวัสดิ์ 2019-04-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE และยาเสพติดเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562 2019-04-30
สำนักงานคุมประพฤติสุพรรณบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 2019-04-30
คุมประพฤติ ร่วมปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-04-29
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) และร่วมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-04-29
คุมประพฤติสุพรรณบุรี นำอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ฯจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 2019-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2019-04-29
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2019-04-28
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมติดตามผลผู้ถูกคุมความประพฤติหลังจากเข้าร่วมโครงการค่ายก้าวใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-04-27
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส “๑๓๗ ปีศาลยุติธรรม” ศาลจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับศาลแรงงานภาค ๗ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี 2019-04-27
คุมประพฤติ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-04-27
คุมประพฤติ ให้คำปรึกษาการประกอบอาชีพ “ศูนย์แคร์” (care center) 2019-04-27
คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (Video Conference System) 2019-04-25
คุมประพฤติ ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-04-25
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในงาน 137 ปี “วันศาลยุติธรรม” 2019-04-24
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 2019-04-24
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” 2019-04-23
คุมประพฤติ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ตามคำสั่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี 2019-04-22
คุมประพฤตินครปฐม จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2562 2019-04-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดกลาง ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 สู่คุมประพฤติ 4.0 2019-04-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดกลาง ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 สู่คุมประพฤติ 4.0 2019-04-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดกลาง ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 สู่คุมประพฤติ 4.0 2019-04-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2/2562 2019-04-22
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับดำเนินการบ้านกึ่งวิถี 2019-04-19
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดนครปฐม 2019-04-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนน อำเภอบางเลน เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 2019-04-17
คุมประพฤติกาญจน์ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-04-17
คุมประพฤติ ร่วมพิธีคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-04-17
คุมประพฤติ ร่วมกับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดอำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-04-12
คุมประพฤติ ร่วมรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ "คุมประพฤติร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางท้องถนน" เพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม" อำเภอท่ามะกา 2019-04-12
คุมประพฤติกาญจน์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-04-12
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-04-12
คุมประพฤติ ร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอด่านมะขามเตี้ย (อบต.จรเข้เผือก) 2019-04-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรท่านอัยการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน และอาสาสมัครคุมประพฤติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 2019-04-11
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2019-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเศกาลสงกรานต์ 2019-04-11
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร / เสวนาเสียงสะท้อนจากเหยื่อและรณรงค์เมาไม่ขับ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-04-10
คุมประพฤติ ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และผู้พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-04-10
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 2019-04-09
คุมประพฤติ ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง 2019-04-09
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพุทธมนต์ 2019-04-09
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ 2019-04-09
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 2019-04-09
คุมประพฤติ ร่วมพิธี “เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก” ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง 2019-04-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีอภิเษกน้ำและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 2019-04-09
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-04-06
คุมประพฤติ ร่วมขบวนเรืออัญเชิญขันน้ำสาคร ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณ แม่น้ำสามประสบ จุดบรรจบของแม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำรันตี และแม่น้ำบีคลี่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2019-04-06
คุมประพฤติ ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอพนมทวน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2019-04-05
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดนครปฐม(โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 4/2562 2019-04-05
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม 2019-04-05
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน2562 กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประจำปีงบประมาณ 2562 2019-04-05
คุมประพฤตินครปฐม ติดตามจับกุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ที่หลบหนีระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว 2019-04-05
คุมประพฤติ ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอไทรโยค จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2019-04-04
คุมประพฤติ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งประสานงานเกี่ยวกับการใช้ EM 2019-04-04
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดก 2019-04-02
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ “TO BE NUMBER ONE” ประจำปี 2562 2019-04-01
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 "ข้าราชการจิตสาธารณะ" 2019-04-01
คุมประพฤติ ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-03-31
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-03-29
คุมประพฤติ จัด“ศูนย์แคร์” (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) ให้คำปรึกษาแนะนำอาชีพ แก่ผู้พ้นคุมความประพฤติใช้บริการตู้งาน (JOB BOX) เพื่อค้นหาตำแหน่งงานว่างที่ต้องการได้ทั่วประเทศ 2019-03-29
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2019-03-28
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และให้เกียรติบรรยายฯ ในโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 2019-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-03-27
คุมประพฤติ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติระดับตำบล เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ ครั้งที่ ๒ 2019-03-26
คุมประพฤติ สาธิตการใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2019-03-26
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-03-21
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-03-20
คุมประพฤติ อบรม “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง 2019-03-20
อาสาสมัครคุมประพฤติ ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี 2019-03-20
คุมประพฤติ จัด“ศูนย์แคร์” (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติใช้บริการตู้งาน(JOB BOX) 2019-03-20
คุมประพฤติ เข้าพบผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประสานงานเกี่ยวกับการใช้ EM 2019-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้กระทำผิด 2019-03-19
คุมประพฤติ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เป็นรายแรกตามคำสั่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี 2019-03-19
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมธรรมะ หมู่บ้านศีล 5 “ธรรมะ ชำระใจ” 2019-03-19
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการทำงานบริการสังคมกลุ่ม และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนา กรมคุมประพฤติครบรอบ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติปี 2562 2019-03-18
คุมประพฤติ จัดพิธีปิดโครงการ “ค่ายก้าวใหม่” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2019-03-17
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๗ ปี 2019-03-17
คุมประพฤติ จัดโครงการ “ค่ายก้าวใหม่” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กิจกรรมวันที่ ๖ ของโครงการฯ) 2019-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติและวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-03-15
คุมประพฤติ จัดโครงการ “ค่ายก้าวใหม่” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กิจกรรมวันที่ ๔ ของโครงการฯ) 2019-03-14
คุมประพฤติ จัดโครงการ “ค่ายก้าวใหม่” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กิจกรรมวันที่ ๓ ของโครงการฯ) 2019-03-13
คุมประพฤตินครปฐม ประสานจับกุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ที่มีพฤติกรรมหลบหนีระหว่างที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว 2019-03-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-03-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” 2019-03-12
คุมประพฤติ จัดพิธีเปิดโครงการ “ค่ายก้าวใหม่” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2019-03-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร งานยุติธรรมระดับจังหวัดนครปฐม (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2562 2019-03-12
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-03-11
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 2019-03-08
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบส 2019-03-07
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 2019-03-07
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคมเพื่อการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-03-06
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-03-06
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-03-06
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 2019-03-04
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมการจัดการความรู้ (KM) “การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม” 2019-03-04
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2019-02-28
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-02-28
คุมประพฤติ ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ ๗ 2019-02-28
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลหนองบัว) 2019-02-27
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 2019-02-27
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล และ รณรงค์ “ วันพุธใสสะอาด ต่อต้านการทุจริต” 2019-02-27
คุมประพฤตินครปฐม ให้ความรู้เรื่องสิทธิ์ และหน้าที่ของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่ควรรู้ “โครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์” 2019-02-25
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน”ครั้งที่ 2 2019-02-25
คุมประพฤตินครปฐม เข้าพบคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ เพื่อหารือเรื่องการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2019-02-25
คุมประพฤติ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต 2019-02-25
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 2019-02-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดงาน "ประเทศไทยกับอาเซียน" จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ และร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” 2019-02-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-02-22
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-02-22
คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (Video Conference System) 2019-02-21
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๒ อำเภอสังขละบุรี 2019-02-21
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการ การบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดนครปฐม (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2562 2019-02-20
คุมประพฤติ ร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี (โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง) 2019-02-20
คุมประพฤติ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-02-20
คุมประพฤติ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง “วันมาฆบูชา” 2019-02-19
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 2/2562 2019-02-18
คุมประพฤติ ร่วมงานวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ครบรอบ ๒๓๔ ปี 2019-02-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day ตามแนวทางโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 2019-02-18
คุมประพฤติ และคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าเยี่ยมไข้ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง 2019-02-14
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ในช่วงวันสำคัญทางศาสนา "วันมาฆบูชา 2019-02-13
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ในช่วงวันสำคัญทางศาสนา "วันมาฆบูชา 2019-02-13
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ในช่วงวันสำคัญทางศาสนา "วันมาฆบูชา 2019-02-13
คุมประพฤติสมุทรสาคร ประสานการขับเคลื่อน โครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2019-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “ศาสนธรรม นำชีวิต พิชิตอบายมุข สุขด้วยพลังประชารัฐ” 2019-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแบบบูรณาการ รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 2019-02-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-02-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ และประชุมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามพราน 2019-02-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ครั้งที่ 3/2562 2019-02-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2562 2019-02-12
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 2019-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม ฝึกทำดอกกุหลาบจากริบบิ้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อน “ศูนย์เพื่อนใจ” TO BE NUMBER ONE 2019-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2019-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2019-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2019-02-11
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการการประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) 2562 2019-02-08
อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอเมืองกาญจนบุรี ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการสอบปากคำผู้อุปการะคดีสืบเสาะลดวันต้องโทษ 2019-02-08
คุมประพฤติ ร่วมพิธีครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน ๖๕ ปี 2019-02-08
คุมประพฤตินครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม กระทรวงยุติธรรม 2019-02-08
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 ด้านการเสริมสร้างความรู้ของสำนักงาน ปปท. เขต 7 2019-02-06
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และรณรงค์งดดื่มสุรา บุหรี่ สิ่งเสพติด 2019-02-04
คุมประพฤติ เปิดร้านขายเครื่องดื่มเพื่อส่งเสริมอาชีพ TO BE NUMBER ONE ตามโครงการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2019-02-01
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี 2019-01-31
คุมประพฤตินครปฐม นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดี พ.ร.บ.จราจรทางบกศึกษาดูงานห้องดับจิต โรงพยาบาลนครปฐม 2019-01-31
คุมประพฤตินครปฐม ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ตามคำสั่งศาล 2019-01-31
คุมประพฤติ ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒ 2019-01-31
คุมประพฤตินครปฐม ดำเนินการประชุมคัดเลือก ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 7 2019-01-31
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภาค 7 2019-01-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2562 2019-01-30
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมรับการตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม รอบที่ 1/2562 เขตตรวจราชการที่ 2 2019-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สัญจร ภาค 7 2019-01-30
คุมประพฤติ ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สัญจร ภาค ๗ 2019-01-29
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ 2019-01-28
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน” ครั้งที่ 2 2019-01-28
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2019-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2019-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2019-01-28
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ครั้งที่ ๒ (โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี) 2019-01-26
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการ “วิตามินสมอง” ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 2562 2019-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2019-01-25
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการการประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ครั้งที่ 1/2562 2019-01-24
คุมประพฤตินครปฐม เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม เพื่อหารือเรื่องการนำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด 2019-01-24
อาสาสมัครคุมประพฤติ ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี 2019-01-24
ผู้ถูกคุมความประพฤติ ขอรับคำปรึกษาการประกอบอาชีพ “ศูนย์แคร์” (care center) 2019-01-24
คุมประพฤติ ประชาสัมพันธ์ “ศูนย์แคร์” (care center) แก่ผู้พ้นคุมฯ พักการลงโทษและลดวันต้องโทษ 2019-01-24
คุมประพฤติ ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 2019-01-24
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 2019-01-24
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2019-01-24
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม 2562 2019-01-23
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-01-23
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๒ อำเภอทองผาภูมิ 2019-01-23
คุมประพฤติ ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนขมิ้น จัดกิจกรรมอบรมอาชีพชงเครื่องดื่มกาแฟและอิตาเลี่ยนโซดา 2019-01-22
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมสันทนาการยามเช้า ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง 2019-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2019-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-01-21
คุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการฝึกอาชีพทำปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์ และนำหมักชีวภาพ 2019-01-18
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2019-01-18
คุมประพฤติ ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถี” ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2019-01-18
คุมประพฤติ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างควบคุมตัว ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-01-18
คุมประพฤติ ร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒาบุคลากรด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท 2019-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและจัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2019-01-17
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม 2562 2019-01-17
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2019-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2019-01-17
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ 2019-01-15
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร / เสวนาเสียงสะท้อนจากเหยื่อและรณรงค์เมาไม่ขับ 2019-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม สร้างสุข ปันยิ้ม โดยการจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้ที่ไม่ได้ฉลองปีใหม่กับครอบครัว 2019-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตามนโยบายรัฐบาล ในการปรับลดการใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศ 2019-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2019-01-14
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จังหวัดนครปฐม (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 1/2562 2019-01-11
คุมประพฤติ มอบของขวัญของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-01-11
คุมประพฤติ จัดกิจกรรม “สร้างสุข ปันยิ้ม" 2019-01-10
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิด และบรรยายให้ความรู้ โครงการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ประจำปี 2562 2019-01-10
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมธรรมะ หมู่บ้านศีล 5 “ธรรมะ ชำระใจ” 2019-01-09
คุมประพฤตินครปฐม ส่งผู้เข้ารับบริการบ้านกึ่งวิถีวัดใหม่ห้วยลึก 2019-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกขยะก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 2019-01-09
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร "จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท" 2019-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2019-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและจัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2019-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี 2019-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรรบุรีจัดกิจกรรม "สร้างสุข ปันยิ้ม" โดยนำอาหารไปเลี้ยงและมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 18 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 2019-01-04
นักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม "สร้างสุข ปันยิ้ม" โดยนำ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ถูกคุมความประพฤติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ ร่วมบริจาคโลหิตและเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ พร้อมมอบของขวัญให้แก่ผู้ป่วย ณ โรงพยาบ 2019-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม "สร้างสุข ปันยิ้ม" โดยการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องโทษกักขังและผู้ต้องโทษปรับ ในหัวข้อเรื่อง “คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ” ณ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี 2019-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ 2019-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีจัดโครงการ “ขับมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-01-04
คุมประพฤติ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-01-03
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและปิดศูนย์การร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2019-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2019-01-03
คุมประพฤติ ขอพรและสวัสดีปีใหม่ท่านผู้อำนวยการฯ 2019-01-02
คุมประพฤติกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ 2019-01-02
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2019-01-02
คุมประพฤตินครปฐม ตรวจเยี่ยมจุดตรวจปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2019-01-02
คุมประพฤตินครปฐม ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม จุดตรวจปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2019-01-02
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ วิถีธรรม พ.ศ.2562 2019-01-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ.2562 2018-12-28
คุมประพฤติ ร่วมกับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดอำนวยการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ 2018-12-27
คุมประพฤติ รณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ อำเภอด่านมะขามเตี้ย (อบต.กลอนโด) 2018-12-27
คุมประพฤติ รณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ อำเภอด่านมะขามเตี้ย (อบต.จรเข้เผือก) 2018-12-27
คุมประพฤติ จัดกิจกรรม “สร้างสุข ปันยิ้ม” 2018-12-27
คุมประพฤตินครปฐม จัดกิจกรรม “สร้างสุข ปันยิ้ม”ครั้งที่ 2 ภายใต้คำขวัญ “ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care” เรือนจำกลางนครปฐม 2018-12-27
คุมประพฤติ รณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ อำเภอท่ามะกา 2018-12-27
คุมประพฤตินครปฐม จัดกิจกรรม “สร้างสุข ปันยิ้ม” ภายใต้คำขวัญ “ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care” 2018-12-27
คุมประพฤติ รณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ อำเภอท่าม่วง 2018-12-27
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2561 และร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2018-12-27
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และพิธีปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ 2018-12-26
คุมประพฤติ ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ ๖ 2018-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด “โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ” 2018-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแบบบูรณาการ รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 2018-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2562 และร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ.2562 2018-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2018-12-26
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในการช่วยดำเนินการสอบปากคำผู้อุปการะ 2018-12-25
คุมประพฤติ จัดกิจกรรม “สร้างสุข ปันยิ้ม” 2018-12-25
คุมประพฤติ ประชุมเตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำความผิดในระบบงานคุมประพฤติ 2018-12-25
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2018-12-25
คุมประพฤติ ให้คำปรึกษาการประกอบอาชีพ “ศูนย์แคร์” (care center) 2018-12-24
คุมประพฤติ ให้คำปรึกษาการประกอบอาชีพ “ศูนย์แคร์” (care center) 2018-12-21
คป.สมุทรสงครามเตรียมพร้อมใช้งาน EM 2018-12-21
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 1 2018-12-21
ศูนย์แคร์คุมประพฤติสมุทรสงครามมอบทุนประกอบอาชีพ 2018-12-21
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๒ อำเภอศรีสวัสดิ์ 2018-12-20
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-12-20
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม กล่าวคำปฏิญาณตน 2018-12-19
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมงานพิธีรำลึกคล้ายวันประสูติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 2018-12-19
คุมประพฤตินครปฐม เผยแพร่ความรู้การทำงานบริการสังคม แทนค่าปรับ ณ เรือนจำกลางนครปฐม 2018-12-19
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ 2018-12-19
คุมประพฤติ ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมรณรงค์ถนนปลอดภัย ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ 2018-12-18
คุมประพฤตินครปฐม นำส่งผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 (7 วันอันตราย) 2018-12-18
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมสำนักงาน ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-18
คุมประพฤติ อบรม “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง 2018-12-18
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ครั้งที่ ๒ (โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี) 2018-12-18
คุมประพฤตินครปฐมร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2018-12-17
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง“ “ ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” 2018-12-17
คป.สมุทรสงคราม "สร้างสุข ปันยิ้ม" 2018-12-17
คุมประพฤตินครปฐม เผยแพร่ความรู้การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ให้แก่ประชาชนที่ติดต่อราชการที่ศาล 2018-12-17
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-14
คุมประพฤติ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติระดับตำบล เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ ครั้งที่ ๑ 2018-12-14
คุมประพฤตินครปฐม สร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้กระทำผิด โดยศูนย์ CARE 2018-12-14
คุมประพฤติ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2 2018-12-13
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "สภากาแฟ" 2018-12-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2018-12-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 4/2561 2018-12-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และแนวทางการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบ 2562 2018-12-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” 2018-12-11
คุมประพฤติสมุทรสาคร ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรม รับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคม 2018-12-11
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2018-12-11
คป.สมุทรสงครามจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-12-07
คป.สมุทรสงครามจัดให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม 2018-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2018-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 2018-12-06
คป.สมุทรสงครามร่วมพิธีวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 2018-12-06
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 2561 2018-12-06
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 2018-12-05
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 2018-12-05
คุมประพฤติ จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี และคัดเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี 2018-12-05
คุมประพฤติ จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม บรรจุอาหาร โดยหิ้วปิ่นโต มารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี ๒๕๖๑ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๑) 2018-12-04
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 2018-12-04
คุมประพฤติ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมฯ โครงการ “พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรม “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” 2018-12-04
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนในโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” (โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี) 2018-12-03
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 2018-12-03
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม 2018-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและจัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2018-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 2018-12-03
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2018-12-03
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561 2018-12-03
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมแผนงาน/โครงการเพื่อบูรณาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561 2018-12-03
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการรัฐ-ราษฎร์ร่วมใจพัฒนาเยาวชน รุ่นที่ 17 2018-11-29
คุมประพฤติ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และร่วมประชุมการตรวจราชการฯ 2018-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-11-29
คุมประพฤติ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม 2018-11-29
คุมประพฤติ นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนและร่วมประชุมฯ 2018-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2018-11-29
คุมประพฤติ ร่วมโครงการเทศน์การกุศล “๗๗ จังหวัด รวมใจ..เทศน์การกุศลเพื่อเยาวชนไทย”และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2018-11-28
คุมประพฤติ ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ ๔ 2018-11-28
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมคัดเลือกประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-11-28
คุมประพฤติ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพบิดาพนักงานเจ้าหน้าที่ 2018-11-27
คุมประพฤตินครปฐม ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด “โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ” 2018-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2018-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 2018-11-27
คุมประพฤติ ร่วมฟังพระธรรมเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดกงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ปี 2561 2018-11-26
คุมประพฤติ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม ระดับจังหวัดกาญจนบุรี (กพยจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2018-11-26
คุมประพฤตินครปฐม เยี่ยมชมนิทรรศการ "พิพิธชัยพัฒนา" 2018-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สืบสานประเพณีไทย ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากใบตองในวันลอยกระทง 2018-11-22
คุมประพฤติ ประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2018-11-22
คุมประพฤติ ตรวจเยี่ยม บ้านกึ่งวิถี (วัดเทวธรรม) 2018-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพ "สภากาแฟ" 2018-11-21
คป.สมุทรสงครามจัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-11-21
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม 2018-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-11-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-11-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-11-20
กิจกรรมสันทนาการยามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 2018-11-20
"คุมประพฤติ มอบเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกสมาคม อ.ส.ค. ถึงแก่กรรม" 2018-11-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดประจวบคีรีคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 2018-11-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเรียนรู้จากโรงพยาบาลที่ตึกอุบัติเหตุ ห้องดับจิต และการเป็นอาสาจราจร 2018-11-16
คุมประพฤติ ร่วมรายการ “ผู้ว่ากาญจน์ขานข่าว” ช่วงผู้ว่าฯ พาหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน 2018-11-15
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2018-11-15
คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และคัดเลือกประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค.อำเภอเมืองและอำเภอศรีสวัสดิ์ 2018-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2018-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2018-11-15
คุมประพฤติ ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-11-14
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน “เป้าหมายชีวิต”,กิจกรรมอบรมธรรมะ และกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และการขับรถอย่างปลอดภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2018-11-14
คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และคัดเลือกประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค.อำเภอหนองปรือและอำเภอบ่อพลอย 2018-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 2018-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE และ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด 2018-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมเลือกตั้ง ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2018-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2018-11-14
คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และคัดเลือกประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค.อำเภอเลาขวัญ 2018-11-12
คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอทองผาภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2018-11-09
คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอสังขละบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2018-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการบริหารอาสาสมัคราคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2018-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2018-11-08
คป.สมุทรสงครามร่วมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ 2018-11-08
คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอไทรโยค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2018-11-08
คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอด่านมะขามเตี้ยและอำเภอศรีสวัสดิ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2018-11-07
คุมประพฤติ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 2018-11-07
คุมประพฤติ ร่วมปฎิบัติหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ที่ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า 2018-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการบริหารอาสาสมัคราคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2018-11-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2018-11-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2018-11-06
คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอท่าม่วง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2018-11-05
คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอพนมทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2018-11-01
คป.สมุทรสงครามจัดกิจกรรม "รู้ไว้..ไม่ทำผิด(อีก)" 2018-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต พิชิตยาเสพติด” 2018-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-10-30
คุมประพฤติ ร่วมกับยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 2018-10-29
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2018-10-28
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2018-10-26
คุมประพฤติ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-24
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมสันทนาการยามเช้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 2018-10-24
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 2018-10-24
คป.สมุทรสงครามร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-24
คุมประพฤติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-23
คุมประพฤติ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-23
คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอท่ามะกา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2018-10-22
คุมประพฤติ ร่วมพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2018-10-21
คป.สมุทรสงครามร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 2018-10-16
คป.สมุทรสงครามร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-16
คุมประพฤติ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม 2018-10-16
คุมประพฤติ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม 2018-10-16
คุมประพฤติ ร่วมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-16
คุมประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคม เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-11
คป.สมุทรสงครามจัดโครงการดูแลด้วยใจ พ้นไปด้วยดี 2018-10-11
อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติงานที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม 2018-10-10
อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติงานที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม 2018-10-09
อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติงานที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม 2018-10-09
คุมประพฤติ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี 2018-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อม อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุม อ.ส.ค.ในจังหวัดพื้นที่ ภาค ๗ สัญจร 2018-10-04
คุมประพฤติ ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในจังหวัดพื้นที่ ภาค ๗ (สัญจร) 2018-10-04
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2018-09-29
คป.สมุทรสงครามจัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐ 2018-09-26
คป.สมุทรสงครามจัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่ 2018-09-26
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “โรงเรียนอุปถัมภ์” 2018-09-26
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 2018-09-26
คุมประพฤติ จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-09-25
คุมประพฤติ จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนในระดับพื้นที่ 2018-09-24
คุมประพฤติ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ 2018-09-21
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภอท่ามะกา 2018-09-21
คุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะฯ 2018-09-12
คุมประพฤติ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกปอเทืองในบริเวณสำนักงานฯ เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 2018-09-10
คุมประพฤติ จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กรและก่อให้เกิดความสามัคคี “ มิตรภาพ น้ำใจ เหนือชัยชนะ” 2018-09-08
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี 2018-09-07
คุมประพฤติกาญจน์ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ในการตรวจติดตามผลการดำเนินการฯ 2018-09-03
คุมประพฤติกาญจนบุรี ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2018-08-31
ผอ.คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เปิดโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาททางเลือกมิติใหม่ด้วยกลไกศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพาทชุมชน 2018-08-30
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” รณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและงดโฟมบรรจุอาหาร 2018-08-29
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบผู้อำนวยการฯ และกล่าวคำปฏิญาณตน 2018-08-29
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2018-08-28
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 2018-08-28
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะชีวิต (โปรแกรมพื้นฐาน) 2018-08-27
คุมประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 2018-08-27
คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (Video Conference System) 2018-08-27
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 2018-08-22
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และปฐมนิเทศฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 2018-08-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2018-08-17
คุมประพฤติ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 2018-08-14
คุมประพฤติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 2018-08-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงาน “วันรพี” ประจำปี 2561 2018-08-08
คุมประพฤติ ร่วมงานวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรรบุรี ร่วมงานวันรพี 61 2018-08-07
คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขตอำเภอทองผาภูมิและเขตอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2018-08-06
คุมประพฤติ ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตรวจพิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร์ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการต่างๆของรัฐ 2018-08-03
คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขตอำเภอบ่อพลอย,อำเภอหนองปรือและอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 2018-07-31
คุมประพฤติ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 2018-07-29
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2018-07-29
คุมประพฤติ ร่วมทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธุ์ปลา ถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 2018-07-28
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 2018-07-26
คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 2018-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-24
คป.สมุทรสงครามรณรงค์งดดื่มสุราเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 2018-07-24
คุมประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา 2018-07-23
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง และสร้างการมีส่วนร่วม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อำเภอท่ามะกา 2018-07-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-23
คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขตอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 2018-07-19
คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขตอำเภอไทรโยค อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 2018-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2018-07-19
คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 2018-07-18
คุมประพฤติ ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี๒๕๖๑ 2018-07-18
คุมประพฤติ จัดสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะฯ และสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 2018-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2018-07-11
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-07-11
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ฯ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี 2018-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 8 2018-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2018-07-10
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี”รุ่นที่ ๕/๒๕๖๑ 2018-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดแบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2018-07-06
ผอ.คุมประพฤติกาญจนบุรี มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ โครงการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ ๓๗ 2018-07-06
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 2018-07-06
คุมประพฤติกาญจนบุรี ให้บริการ “ศูนย์แคร์” 2018-07-06
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล 2018-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-07-04
คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 2018-07-04
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมและคณะ 2018-06-29
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 2018-06-29
สนง.คป.ปข.เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำบุญตักบาตร กับโครงการผู้ว่าพาทำบุญ 2018-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2018-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมมอบหนังสือรับรองผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2018-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุม อสค.ภาค7 สัญจร 2018-06-27
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 2018-06-26
สนง.คป.ปข.ร่วมโครงการ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 2018-06-26
สนง.คป.ปข.ศึกษาดูงาน ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง 2018-06-26
สนง.คป.ปข.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภาค 7 (สัญจร) 2018-06-26
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สัญจรภาค ๗ ยกระดับภาคประชาชนร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2018-06-26
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี 2018-06-22
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 2018-06-21
สคป.จ.ปข.จัดโครงการ “จิตอาสาประชารัฐ ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น” กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่อำเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2018-06-21
สนง.คป.ปข.จัดโครงการ “จิตอาสาประชารัฐ ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น” กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2018-06-21
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชนเข็มแข็ง และสร้างการมีส่วนร่วม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 2018-06-19
โครงการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนสู่การเป็นศูนย์รับรายงานตัวและควบคุม ดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-06-15
สคป.จ.ปข.จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2561 2018-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง 2018-06-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำบุญตักบาตร ในโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พาทำบุญ เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ” 2018-06-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี รวมพลังสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ 2018-06-11
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีงานวันสถาปนาพลทหารราบที่ ๙ ครบรอบ ๔๗ ปี 2018-06-11
สคป.จ.ปข.อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2018-06-08
คป.สมุทรสงครามจัดปฏิญาณตนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมตรวจประเมิน TO BE NUMBER ONE 2018-06-07
สคป.จ.ปข.รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-06-05
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2018-06-04
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ ๓๗ อบรมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference) 2018-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-06-01
สคป.จ.ปข.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พรบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 2018-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-05-30
สคป.จ.ปข.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 2018-05-30
คป.สมุทรสงครามจัดโครงการ"แสงธรรมนำชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง" 2018-05-30
คป.สมุทรสงครามร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2018-05-30
คป.สมุทรสงครามร่วมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2018-05-30
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2018-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำบุญตักบาตร (วันวิสาขบูชา) 2018-05-29
สคป.จ.ปข.ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2018-05-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 2018-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม มอบทุนประกอบอาชีพ "เพาะพันธุ์มะพร้าวงอก" 2018-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-05-26
โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย) อำเภอทองผาภูมิ 2018-05-25
คุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี 2018-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2018-05-24
โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งจุดบริการ "ศูนย์แคร์" (CARE : Center for Assistace to Reintegration and Employment) 2018-05-24
โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย) อำเภอสังขละบุรี 2018-05-24
สคป.จ.ปข.เข้มร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2018-05-24
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และปฐมนิเทศฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 2018-05-23
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล 2018-05-23
คป.สมุทรสงคราม จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติและกล่าวปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ 2018-05-23
คุมประพฤติ ให้ความรู้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ในเรื่องเงื่อนไขการคุมความประพฤติโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 2018-05-23
คุมประพฤติกาญจนบุรี ตั้งจุดบริการ “ศูนย์แคร์” 2018-05-23
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมสันทนาการยามเช้า ณ ต้นจามจุรียักษ์ 2018-05-22
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” รุ่นที่ ๔/๒๕๖๑ 2018-05-19
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2018-05-18
โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย) อำเภอไทรโยค 2018-05-17
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายและคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ฯ 2018-05-10
สคป.จ.ปข.ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561 2018-05-10
คป.กาญจน์ เข้าร่วมพิธี “คืนคนดีสู่สังคม” ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ 2018-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-05-09
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2018-05-08
คป.สมุทรสงครามร่วมพิธีรดน้ำศพมารดาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-05-07
สคป.จ.ปข. จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ วัดไร่บน ต.หาดขาม อ.เมือง จ.ประจวบฯ 2018-05-04
สคป.จ.ปข. โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 รรุ่นที่ 5 2018-05-04
สคป.จ.ปข.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2018-05-03
โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย) อำเภอศรีสวัสดิ์ 2018-05-03
คป.กาญจน์ รับรายงานตัว ผถค.ศูนย์ฯ อำเภอบ่อพลอย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 2018-05-02
ผอ.คป.กาญจน์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย) 2018-04-30
คุมประพฤติกาญจน์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2018-04-28
คป.กาญจน์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-04-28
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรม “การทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ 39/2561” 2018-04-27
สคป.จ.ปข.ร่วมรณรงค์ “คุมประพฤติร่วมใจ รักษาวินัยจราจร” 2018-04-27
สคป.จ.ปข.จัดกิจกรรมอบรมความรู้ป้องกันการเสพซ้ำ 2018-04-27
คป.กาญจน์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๗/ ๒๕๖๑ อำเภอด่านมะขามเตี้ย 2018-04-26
คป.สุมทรสงครามร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2018-04-25
คป.กาญจน์ ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-04-25
สคป.จ.ปข.ร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงของหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2018-04-24
สคป.จ.ปข.จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนพอเพียง บ้านสายเพชร 2018-04-24
คป.กาญจน์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และปฐมนิเทศฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 2018-04-24
ผอ.คป.กาญจน์ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เพื่อประสานแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์และความสะดวกแก่ประชาชนในการรับรายงานตัว 2018-04-24
สคป.จ.ปข. โครงการ “จิตอาสาประชารัฐ ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น” กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2018-04-23
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 2018-04-23
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน 2018-04-23
สคป.จ.ปข.กิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ โรงเรียนบ้านดอนกลาง อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ 2018-04-23
สคป.จ.ปข. โครงการ “จิตอาสาประชารัฐ ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น” กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2018-04-23
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้อำนวยการฯ ,อาสาสมัครคุมประพฤติอาวุโส และ คณะกรรมการ อ.ส.ค. เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๖๑ 2018-04-19
คป.กาญจน์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 2018-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-04-17
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-04-17
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีเยี่ยมไข้เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อขวัญและกำลังใจ 2018-04-17
สคป.จ.ปข.ร่วมทำงานบริการสังคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 2018-04-17
คป.กาญจน์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 2018-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ 2018-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-04-11
สคป.จ.ปข. มอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ ประจำปี พ.ศ.2561 2018-04-11
สคป.จ.ปข. พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 2018-04-11
สคป.จ.ปข. ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2018-04-11
คป.กาญจน์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 2018-04-10
สคป.จ.ปข.พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561 2018-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-04-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่าม่วง จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ 2018-04-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-04-09
สคป.จ.ปข.พิธีเปิดโครงการ “ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไร้ถังขยะ” 2018-04-09
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับ ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ณ วัดจันทร์หงาย 2018-04-07
สคป.สุพรรณบุรี ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2018-04-06
สคป.สุพรรณบุรี จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 2018-04-06
คป.กาญจน์ ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-04-06
คป.สมุทรสงครามและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าคารวะหัวหน้าผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสงคราม 2018-04-05
ประธาน อ.ส.ค.กาญจน์ เข้าพบหัวหน้าผู้ตรวจราชกรมคุมประพฤติ ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมและตรวจราชการ 2018-04-04
คป.กาญจน์ ต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชกรมคุมประพฤติ ในการตรวจเยี่ยมและตรวจราชการ 2018-04-04
คป.สมุทรสงคราม จัดโครงการ "ดูแลด้วยใจ พ้นไปด้วยดี" กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติครั้งที่ 7/2561 2018-04-04
สคป.จ.ปข.บูรณาการจัดโครงการ “ค่ายฟื้นฟูความสัมพันธ์ครอบครัวและชีวิต ด้วยหลักคิดทางศาสนา” 2018-04-03
คป.กาญจน์ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2018-04-02
คป.สมุทรสงครามจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2561 2018-04-02
คป.สมุทรสงครามร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ 2018-04-02
คป.สมุทรสงครามร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 2018-04-02
คป.กาญจน์ จัดกิจกรรม “ข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และต้อนรับปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-03-31
คป.กาญจน์ ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-03-31
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประสานงานกับศาลจังหวัดทองผาภูมิ เรื่องแนวทางดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมคุมประพฤติ 2018-03-29
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 2018-03-29
สคป.สุพรรณบุรี จัดโครงการค่ายจริยธรรม เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดสามชุก 2018-03-29
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2018-03-28
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนตำบลดอนขมิ้น 2018-03-27
สคป.จ.ปข.เข้าร่วมพิธีปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 2018-03-23
คป.กาญจน์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี”รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ 2018-03-22
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนตำบลบ้านเก่า 2018-03-22
คป.กาญจน์ ร่วมกิจกรรมสันทนาการยามเช้า มีนาคม ๒๕๖๑ 2018-03-22
คป.สมุทรสงครามประสานงานการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับศาลจังหวัดสมุทรสงคราม 2018-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมรักษาศีล รักษาสัตย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-03-21
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนตำบลกลอนโด 2018-03-21
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนตำบลจรเข้เผือก 2018-03-21
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประสานงานกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องแนวทางดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมคุมประพฤติ 2018-03-19
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดปฐมนิเทศฯ และอ่านคำวินิจฉัย ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2018-03-19
สคป.จ.ปข.จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 26 ปี 2018-03-16
สคป.จ.ปข.ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 26 ปี 2018-03-16
สคป.จ.ปข.กิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ โรงเรียนบ้านอ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2018-03-16
สคป.จ.ปข.โครงการ “26 ปีคุมประพฤติรวมใจ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2” บริเวณหาดแหลมกุ่ม อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 2018-03-16
สคป.จ.ปข.โครงการ “26 ปีคุมประพฤติรวมใจ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1” เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2018-03-16
คป.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม " 26 ปี คุมประพฤติรวมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แบบกลุ่ม ณ บ้านกึ่งวิถีวัดหน่อพุทธางกูร 2018-03-15
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบ ๒๖ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 2018-03-15
ผอ.คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม” 2018-03-15
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประสานงานกับศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องแนวทางดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมคุมประพฤติ 2018-03-15
คป.สมุทรสงครามจัดกิจกรรม "26 ปี คุมประพฤติรวมใจ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 2018-03-15
คป.สมุทรสงคราม ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี กรมคุมประพฤติ 2018-03-15
สคป.จ.ปข.ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปีกรมคุมประพฤติ 2018-03-12
สคป.จ.ปข.ร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2018-03-12
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สัญจรภาค ๗ 2018-03-12
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 2018-03-09
คป.สมุทรสงคราาม ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2018-03-08
คป.กาญจน์ ร่วมพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-03-08
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คป.สุพรรณบุรี จัดโครงการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม(วัดสระแก้วศรีสรรเพชญ) 2018-03-06
ผอ.คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม,สำนักพุทธศาสนา, เจ้าหน้าที่ปกครอง จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เจรจาหาแนวทางออกระหว่างวัดหนองบ้านเก่า กับชาวบ้าน 2018-03-05
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ปกครอง ฯ ลงพื้นที่เจรจาหาแนวทางออกระหว่างวัดหนองบ้านเก่า กับชาวบ้าน 2018-03-05
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ปกครอง ฯ ลงพื้นที่เจรจาหาแนวทางออกระหว่างวัดหนองบ้านเก่า กับชาวบ้าน 2018-03-05
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ปกครอง ฯ ลงพื้นที่เจรจาหาแนวทางออกระหว่างวัดหนองบ้านเก่า กับชาวบ้าน 2018-03-05
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ปกครอง ฯ ลงพื้นที่เจรจาหาแนวทางออกระหว่างวัดหนองบ้านเก่า กับชาวบ้าน 2018-03-05
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับ ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 2018-03-04
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี 2018-03-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-03-02
คุมประพฤติกาญจน์ ร่วมงานพิธี “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-03-02
คุมประพฤติกาญจน์ ร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-03-02
คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมรับชมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมคุมประพฤติ ผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) 2018-02-27
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 2018-02-24
สคป.จ.ปข.โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำปี พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2 2018-02-23
คป.กาญจน์ ประสานจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ร่วมกับปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี 2018-02-23
คป.กาญจน์ ร่วมประชุมหารือข้อราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 2018-02-23
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี 2018-02-23
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ 2018-02-23
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ 2018-02-23
ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค 2018-02-23
คป.สมุทรสงคราม รับตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-02-21
สคป.จ.ปข.ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 2018-02-21
สคป.จ.ปข.จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการ “ศาสนธรรม นำชีวิต พิชิตอบายมุข สุขด้วยพลังประชารัฐ” ครั้งที่ 5/2561 2018-02-21
คป.กาญจน์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และปฐมนิเทศฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 2018-02-20
คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2018-02-16
คป.กาญจน์ ร่วมงานวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ครบรอบ ๒๓๓ ปี 2018-02-16
สคป.จ.ปข. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 2018-02-15
สคป.จ.ปข.ผู้ตรวจราชการและคณะผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติตรวจราชการ สนง.คป.จ.ประจวบฯ 2018-02-15
สคป.จ.ปข.จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการ “ศาสนธรรม นำชีวิต พิชิตอบายมุข สุขด้วยพลังประชารัฐ” ครั้งที่ 4/2561 2018-02-15
คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (Video Conference System) 2018-02-15
สคป.จ.ปข.ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 2018-02-15
สคป.จ.ปข.จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการ “ศาสนธรรม นำชีวิต พิชิตอบายมุข สุขด้วยพลังประชารัฐ” ครั้งที่ 3/2561 2018-02-13
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๖๔ ปี 2018-02-10
สำนักงานคุมประพฤติสมุทรสงคราม ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 5/2561 2018-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามจัดปฐมนิเทศและกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน (ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด)สำหรักผู้ถูกคุมความประพฤติครั้งที่ 5/2561 2018-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามจัดปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ครั้งที่ 5/2561 2018-02-08
คป.กาญจน์ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 2018-02-08
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 2018-02-08
สคป.จ.ปข.กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดรัตนวิเวกคลองวาฬ (บ้านด่านสิงขร) หมู่ที่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 2018-02-08
คป.กาญจน์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 2018-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-02-07
สคป.จ.ปข.จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการ “ศาสนธรรม นำชีวิต พิชิตอบายมุข สุขด้วยพลังประชารัฐ” ครั้งที่ 2/2561 2018-02-06
คุมประพฤติกาญจน์ จัดปฐมนิเทศฯ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โปรแกรมผู้ป่วยนอก 2018-02-05
สคป.จ.ปข.จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการ “ศาสนธรรม นำชีวิต พิชิตอบายมุข สุขด้วยพลังประชารัฐ” ครั้งที่ 1/2561 2018-02-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-02-02
สคป.จ.ปข.เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงของหมู่บ้าน/ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-02-01
คุมประพฤติกาญจน์ สวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล 2018-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-01-31
คป.สุพรรณบุรี รับรายงานตัวที่ศูนย์ อ.เมือง ณ วัดโพธิ์คลาน 2018-01-30
สคป.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-01-29
คุมประพฤติกาญจน์ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี 2018-01-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-01-29
คุมประพฤติกาญจน์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2018-01-28
คุมประพฤติกาญจน์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี 2018-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-01-26
สคป.จ.ปข.กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2018-01-25
คป.สุพรรณบุรี จัดอบรมธรรมะ ณ วัดอัมพวัน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 2018-01-24
สคป.จ.ปข.ร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปี พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 2018-01-24
สคป.จ.ปข.กิจกรรมอบรมความรู้ป้องกันการเสพซ้ำ และโครงการอบรมด้านอาชีพ สาธิตและปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์จากมะละกอและมะกรูด 2018-01-24
คุมประพฤติกาญจน์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และปฐมนิเทศฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 2018-01-23
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 2018-01-23
คุมประพฤติกาญจน์ เข้าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี 2018-01-23
คป.กาญจน์ ประสานจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2018-01-23
คป.กาญจน์ ต้อนรับ ผอ.ดุษสิยา วงศ์วาสนา 2018-01-22
สคป.จ.ปข.กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มบริเวณโรงเรียนบ้านสวนหลวง อ.บางสะพาน 2018-01-22
คุมประพฤติกาญจน์ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี 2018-01-22
สคป.จ.ปข.กิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ วัดอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2018-01-19
คป.กาญจน์ ร่วมประชุมหารือข้อราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 2018-01-19
คป.กาญจน์ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามของหน่วยทหาร เนื่องในงาน “วันกองทัพไทย” ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-01-19
คป.กาญจน์ เข้าร่วมประชุมและต้อนรับ พันตำรวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2018-01-19
คป.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถี ปี 2561 2018-01-18
คป.กาญจน์ ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถี” ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2018-01-17
สคป.จ.เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงตัวชี้วัดกลาง:ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 2018-01-17
คป.กาญจน์ ร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-01-17
คุมประพฤติกาญจน์ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ 2018-01-16
สคป.จ.ปข.ร่วมงานทำบุญประจำปี 2561 ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2018-01-16
คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ 2018-01-15
คป.กาญจน์ มอบของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-01-12
สคป.จ.ปข.ร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-01-12
คป.สมุทรสงคราม ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 4/2561 2018-01-11
คป.สมุทรสงคราม จัดโครงการ "ดูแลด้วยใจ พ้นไปด้วยดี" กิจกรรมปฐมนเิทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4/2561 2018-01-11
คป.สมุทรสงคราม จัดโครงการ "ดูแลด้วยใจ พ้นไปด้วยดี" กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติครั้งที่ 4/2561 2018-01-11
สคป.จ.ปข.กิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ วัดบรรพตาเรืองราม ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2018-01-10
คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ 2018-01-09
คป.สมุทรสงคราม ประสานความร่วมมือตาม MOU ประสานจับกุม 2018-01-09
สคป.จ.ปข.กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ 2018-01-08
คป.กาญจน์ ร่วมรณรงค์ "ขับขี่ปลอดเหล้า ปีใหม่กลับบ้านปลอดภัย" 2018-01-06
คป.กาญจน์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2018-01-06
คุมประพฤติกาญจน์ ร่วมรณรงค์ "ขับขี่ปลอดเหล้า ปีใหม่กลับบ้านปลอดภัย" 2018-01-06
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมรณรงค์ "ขับขี่ปลอดเหล้า ปีใหม่กลับบ้านปลอดภัย" 2018-01-06
คป.สุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมแก่บุคลากร 2018-01-05
สคป.จ.ปข.กิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ วัดไร่บน ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2018-01-05
คป.สมุทรสงครามทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.2561 2018-01-05
คป.สมุทรสงครามร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนฯ 2018-01-03
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 2018-01-03
คป.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 2018-01-03
สคป.จ.ปข.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ ฯลฯ 2017-12-29
สคป.จ.ปข.กิจกรรมอบรมโครงการฝึกอาชีพทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชและมูลสัตว์ 2017-12-28
คป.สุพรรณบุรี ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 2017-12-28
คป.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม "ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561" 2017-12-27
สคป.จ.ปข.โครงการพิธีเปิดศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2561 2017-12-27
สคป.จ.ปข.โครงการ "สร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต พิชิตยาเสพติด" 2017-12-27
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมแก่บุคลากรฯ 2017-12-26
คป.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยการอบรมความรู้ด้านจราจร ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-12-26
คป.สมุทรสาคร ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศ อบรมความรู้ผลกระทบของการดื่มสุรา และอบรมทางจริยธรรม สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือนธันวาคม 2560 2017-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 2017-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ โครงการฟังธรรม เพิ่มพลังความดี เพื่อชีวีเป็นสุข 2017-12-22
สำนักงานคุมประพฤติ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภาค 7 2017-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการปณิธานความดี กิจกรรม "ถือศีล ถือสัตย์" 2017-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากรในสำนักงาน เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 2017-12-22
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2017-12-21
สคป.จ.ปข. จัดโครงการ " จิตอาสาร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนน ฯลฯ" 2017-12-21
คป.สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดดอนสำโรง อำเภอหนองหญ้าไซ 2017-12-21
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 2017-12-21
คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (Video Conference System) 2017-12-21
คุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภาค ๗ 2017-12-20
คุมประพฤติจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และปฐมนิเทศฯ 2017-12-19
สคป.จ.ปข. เข้าร่วมโครงการให้ความรุู้กับผลประโยชน์ส่วนตนฯ 2017-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2017-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2017-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2017-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2017-12-13
สคป.จ.ปข เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2017-12-08
คุมประพฤติประสานจับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ อำเภอบ่อพลอยและอำเภอท่ามะกา 2017-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติครั้งที่ 3/2561 2017-12-06
สำนักงานคุมประพฤติทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร 2017-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 2017-12-06
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 2017-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามมอบทุนประกอบอาชีพ "เพาะพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม 2017-12-04
คป.สุพรรณบุรี จัดโครงการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม(วัดสุวรรณภูมิ) 2017-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2017-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2017-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2017-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2017-11-29
สคป.จ.ปข. กิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2017-11-29
กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 2017-11-28
คป.สมุทรสาคร “มอบทุนประกอบอาชีพ ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ” 2017-11-27
คป.กาญจน์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 2/2561 อำเภอเมือง กาญจนบุรี 2017-11-23
คป.กาญจน์ ส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 2017-11-23
คป.กาญจน์ ประสานจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ อำเภอบ่อพลอย 2017-11-22
สคป.จ.ปข. กิจกรรมสังคมบริการแบบกลุ่ม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2017-11-22
คป.กาญจน์ จัดปฐมนิเทศ,และกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 2017-11-21
สคป.จ.ปข.กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม อำเภอบางสะพาน 2017-11-21
คป.กาญจน์ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอทองผาภูมิประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 2017-11-16
คป.กาญจน์ ประชุมถ่ายทอดนโยบาย ชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ 2561 2017-11-15
คป.กาญจน์ ร่วมกับ อ.ส.ค.ไทรโยครับรายงานตัว ผถค.ศูนย์ฯ อ.ไทรโยค 2017-11-15
สคป.จ.ปข.กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2017-11-15
สคป.จ.ปข.กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2017-11-15
คป.สมุทรสงคราม ร่วมพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 2017-11-14
คป.สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 2017-11-14
คป.กาญจน์ ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 2017-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2017-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2017-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2017-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2017-11-03
สคป.จ.ปข. กิจกรรมสังคมบริการแบบกลุ่ม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2017-11-02
คป.สุพรรณบุรี จัดอบรมปฐมนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่ ที่ ๑ 2017-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2017-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2017-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2017-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2017-10-31
คป.กาญจน์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 2017-10-31
คป.สุพรรณบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ รับรายงานตัวพื้นที่อำเภอเมือง ประจำเดือนตุลาคม 60 2017-10-30
คป.สุพรรณบุรี อ่านคำวินิจฉัยแผนการฟื้นฟูฯให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ พร้อมทั้งอธิบายเงื่อนไขให้ทราบ 2017-10-30
คป.สุพรรณบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ รับรายงานตัวพื้นที่อำเภอสามชุก ประจำเดือนตุลาคม 60 2017-10-30
คป.สุพรรณบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ รับรายงานตัวพื้นที่อำเภอด่านช้าง ประจำเดือนตุลาคม 60 2017-10-25
คป.สุพรรณบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลัยถวายราชสักการะ รัชกาลที่ ๕ 2017-10-24
คป.กาญจน์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ “พระปิยมหาราช” 2017-10-24
คป.กาญจน์ ร่วมพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2017-10-21
คป.สุพรรณบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ รับรายงานตัวพื้นที่อำเภออู่ทอง ประจำเดือนตุลาคม 60 2017-10-20
คป.กาญจน์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 8/2560 (Video Conference System) 2017-10-19
ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท การขายฝากที่ดิน 2017-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2017-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2017-10-19
วันนี้ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี/ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดจำปี หมู่ที่ ๒ ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 2017-10-19
คป.กาญจน์ จัดปฐมนิเทศและกิจกรรมอบรมธรรมะ ประจำเดือนตุลาคม 2560 2017-10-17
คป.สมุทรสงครามร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-10-16
คป.สมุทรสงครามร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-10-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2017-10-16
คป.กาญจน์ ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-10-16
คป.สุพรรณบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ รับรายงานตัวพื้นที่อำเภอหน้างหญ้าไซ ประจำเดือนตุลาคม 60 2017-10-11
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าพบ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี 2017-10-10
อบรมให้ความรู้เบื้องต้น 2017-10-10
คป.สุพรรณบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ออกรับรายงานตัวอำเภอศรีประจันต์ ประจำเดือนตุลาคม 2560 2017-10-09
คป.สุพรรณบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี/ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี 2017-10-09
สคป.จ.ปข. กิจกรรมสังคมบริการแบบกลุ่ม อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2017-10-09
สคป.จ.นครปฐม ดำเนินการปฐมนิเทศ และสอบถ้อยคำเบื้องต้น 2017-10-09
คป.กาญจน์ ร่วมกับยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 2017-10-05
คป.กาญจน์ ร่วมกับยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 2017-10-05
สคป.จ.ปข กิจกรรมสังคมบริการแบบกลุ่ม อำเภอกุยบุรี 2017-10-05
คป.สุพรรณบุรี นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี/ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าพบนางสาวนุชนา โพธิเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี 2017-10-05
คป.สุพรรณบุรี นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี/ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าพบนางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี 2017-10-05
คป.สุพรรณบุรี นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี/ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าพบนางสาวเนาวรัตน์ อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤต 2017-10-05
คป.สุพรรณบุรี นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี/ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าพบ นายวรพจน์ วิยาภรณ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี . เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังห 2017-10-04
คป.สุพรรณบุรี นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี/ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าพบ ร้อยตำรวจเอกหญิง ชญานิศ ภาชีรัตน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบัง 2017-10-04
คป.สุพรรณบุรี ประชุมคณะอนุกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี 2017-10-04
คป.สุพรรณบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีเยี่ยมศูนย์อำเภอบางปลาม้า 2017-10-04
คป.สุพรรณบุรี นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าพบ นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี 2017-10-03
คป.สุพรรณบุรี นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าพบนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 2017-10-03
คป.สุพรรณบุรี นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีได้เป็นประธานในการประชุม เพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติงาน และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ 2017-10-03
คป.สุพรรณบุรี นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ได้เข้าพบ นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุพรรณบุรี 2017-10-03
คป.กาญจน์ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 7/2560 (Video Conference System) 2017-09-29
ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงและประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 2017-09-28
คป.สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ ๑๐๐ ปี 2017-09-28