รูป หัวข้อ วันที่
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยร่วมกับหน่วยงานภาคีภาคเอกชน ส่งเสริมด้านอาชีพในตำแหน่งพนักงานทั่วไปให้แก่เยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย 2020-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 2020-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย โดยศูนย์แคร์ดำเนินการมอบทุนประกอบอาชีพค้าขายลูกชิ้นทอด ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2020-09-30
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมจิตอาสา 904 จังหวัดสุโขทัย 2020-09-30
หล่มสัก “คุมประพฤติสร้างคน คนสร้างคุณค่าสู่ชุมชน” สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้และคนพิการเสร็จเรียบร้อย 2020-09-25
"หล่มสัก" แสดงความเสียใจกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่สูญเสียบุคคลในครอบครัว 2020-09-25
"หล่มสัก" มอบทำเนียบเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น 2020-09-25
"หล่มสัก" รับมอบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม ระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-09-25
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และรับมอบเข็มและประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครุคมประพฤติที่ปฏิบัติงานครบระยะเวลา 25 ปี 2020-09-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับ ผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 9/2563 2020-09-25
"หล่มสัก" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 2020-09-24
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) 2020-09-24
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย มอบรางวัลสนับสนุนร้านกาชาดพาโชคประเพณีปักธงชัย 2563 2020-09-24
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย เข้าเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ ณ บ้านห้วยเหิน หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2020-09-24
"หล่มสัก" คุมประพฤติสร้างคน คนสร้างคุณค่าสู่ชุมชน 2020-09-23
"หล่มสัก" ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ในภารกิจกรมคุมประพฤติ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ วันที่ 3 2020-09-23
"หล่มสัก" ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ในภารกิจกรมคุมประพฤติ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ วันที่ 2 2020-09-23
สคป.พิษณุโลก ทำ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนคำปรับในศาลจังหวัดพิษณุโลก 2020-09-22
สคป.พิษณุโลก ประสานความร่วมมือกับเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการปล่อยตัวชั่วคราว ในขั้นตอนตรวจพิสูจน์ โดยใช้อุปกรอิเล็คทรอนิกส์ติดตามตัว 2020-09-22
"หล่มสัก" ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ในภารกิจกรมคุมประพฤติ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ 2020-09-18
"หล่มสัก" ป้องกันปัญหาพฤติกรรม และการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน 2020-09-18
"หล่มสัก" ถ่ายทอดความรู้การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัว (EM) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-09-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-09-16
"หล่มสัก" ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2020-09-15
"หล่มสัก" บูรณาการโรงพยาบาลหล่มสัก ทำงานบริการสังคม สร้างจิตสำนึกของผู้กระทำผิด 2020-09-14
"หล่มสัก" บังคับใช้กฎหมายและแก้ไขฟื้นฟูอย่างสมดุล “มาตรการลดอัตราการผิดเงื่อนไข” 2020-09-14
"หล่มสัก" ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดาผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ 2020-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร (ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจร) ครั้งที่ 2/2563 2020-09-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานภาคีภาคเอกชน ส่งเสริมอาชีพในตำแหน่งพนักงานทั่วไปผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-10
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2020-09-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม “กิจกรรมจิตอาสา” 2020-09-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดภายใต้การดำเนินกิจกรรม โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-09-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจงานก่อสร้างอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 2020-09-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เรื่องแจ้งความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)มาใช้กับผู้กระทำผิดในภารกิจกรมคุมประพฤติ 2020-09-03
"หล่มสัก" ร่วมบูรณาการติดตามผลและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้เข้าร่วมโครงการ “บ้านบวรรักษ์อำเภอหล่มสัก” 2020-09-03
"หล่มสัก" สร้างการรับรู้สู่ประชาชน ผ่านรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง 2020-09-03
"หล่มสัก" จับมือภาคธุรกิจส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพอย่างมั่นคง 2020-09-02
"หล่มสัก" ศาลจังหวัดหล่มสักรับทราบความพร้อมและส่งเสริมนโยบาย EM ของอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2020-09-02
"หล่มสัก" จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2020-09-02
"หล่มสัก" จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2020-09-02
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2020-09-02
สคป.จังหวัดพิษณุโลก เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารือแนวทางร่วมกันในการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM มาใช้ในงานคุมประพฤติและการนำมาตรการการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับมาใช้กับผู้กระทำผิด 2020-09-02
สคป.พิษณุโลก ร่วมโครงการการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) 2020-09-02
สคป.พิษณุโลก จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-09-01
สคป.พิษณุโลก จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ภาค ๖ 2020-09-01
"หล่มสัก" เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เพื่อความมั่นคงทางอาชีพ 2020-09-01
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 2020-09-01
"หล่มสัก" ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพมารดาอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-09-01
"หล่มสัก" บังคับใช้กฎหมายและแก้ไขฟื้นฟูอย่างสมดุล “มาตรการลดอัตราการผิดเงื่อนไข” 2020-09-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ ภาค 6 2020-08-29
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ร่วมโครงการพัฒนาโปรแกรมค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว (วันที่ 1) 2020-08-28
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ ในโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลภายในครอบครัว ครั้งที่ 8/2563 2020-08-28
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดระบบสมัครใจ ในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย) 2020-08-28
"หล่มสัก" แสดงความเสียใจกับอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่สูญเสียบุคคลในครอบครัว 2020-08-28
"หล่มสัก" สร้างการรับรู้สู่ประชาชนผ่านรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง 2020-08-28
"หล่มสัก" จัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโปรแกรมปัญหาเฉพาะด้าน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-28
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับวิทยากร ในโครงการพัฒนาโปรแกรมค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว 2020-08-27
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยร่วมกับหน่วยงานภาคีภาคเอกชน ส่งเสริมด้านอาชีพในตำแหน่งพนักงานทั่วไปให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-08-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 2) 2020-08-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย โดยศูนย์แคร์ดำเนินการให้ข้อมูลในการช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านอาชีพขายกับข้าวถุง แก่ผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2020-08-26
"หล่มสัก" สร้างการรับรู้การใช้ EM ในเวทีส่งเสริมการประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2020-08-26
"หล่มสัก" จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-08-26
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมผู้บริหาร กรมคุมประพฤติด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม 2020-08-25
หล่มสัก "ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม" 2020-08-25
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย 2020-08-25
"หล่มสัก" ขับเคลื่อนงานศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ 2020-08-24
"หล่มสัก" สร้างความผาสุก เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 2020-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกเป็นคนดีตามร้อยเท้าพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 3) 2020-08-21
"หล่มสัก" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาคูคลองและปลูกต้นทองอุไร 2020-08-21
"หล่มสัก" จัดโครงการทักษะชีวิตสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ ในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-08-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2020-08-20
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ณ พื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2020-08-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกเป็นคนดีตามร้อยเท้าพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 2) 2020-08-20
"หล่มสัก" ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-08-20
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย ให้คำปรึกษาและแนะนำสถานประกอบการในจังหวัดพิษณุโลกให้แก่ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวจากกรมราชทัณฑ์ ณ สำนักงานคุมประพฤติจัดพิษณุโลก สาขานคไทย 2020-08-20
สคป.จังหวัดพิษณุโลก เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกเพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ และการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM มาใช้ในงานคุมประพฤติ 2020-08-19
สคป.จังหวัดพิษณุโลก เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกเพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ และการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM มาใช้ในงานคุมประพฤติ 2020-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกเป็นคนดีตามร้อยเท้าพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย และดำเนินกิจกรรมงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-08-19
"หล่มสัก" บริการสังคมบ้านกึ่งวิถี สถานศึกษา และบูรณาการกศน.แนะแนวการศึกษาให้แก่ผู้กระทำผิด 2020-08-19
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย มอบทุนประกอบอาชีพเลี้ยงกบแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-08-18
"หล่มสัก" บูรณาการโรงพยาบาลหล่มสัก ทำงานบริการสังคม สร้างจิตสำนึกของผู้กระทำผิด และเรียนรู้อาชีพเสริม 2020-08-18
"หล่มสัก" กิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาค้อ 2020-08-18
"หล่มสัก" จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2020-08-18
"หล่มสัก" จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2020-08-18
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย ร่วมโครงการศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลและแนะนำสถานประกอบการอัตราการว่างงาน ณ บ้านห้วยเหิน หมู่ที่ 9 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2020-08-18
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (โคกหนองนาโมเดล) และการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ บ้านห้วยเหิน หมู่ที่ 9 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2020-08-18
"หล่มสัก" บังคับใช้กฎหมายและแก้ไขฟื้นฟูอย่างสมดุล “มาตรการลดอัตราการผิดเงื่อนไข” 2020-08-17
"หล่มสัก" เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก 2020-08-17
"หล่มสัก" ประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 2020-08-17
"หล่มสัก" ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-17
"หล่มสัก" ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-17
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจำอำเภอนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-08-13
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจำอำเภอ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา การร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดสุโขทัย 2020-08-12
"หล่มสัก" บรรยายให้ความรู้ “ประโยชน์ในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดในชุมชน” 2020-08-11
"หล่มสัก" ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดทางอาญา ในเด็กและเยาวชน 2020-08-11
"หล่มสัก" ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2020-08-11
"หล่มสัก" กิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหล่มสัก 2020-08-11
"หล่มสัก" ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจพิจารณาคัดเลือกชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น 2020-08-11
"หล่มสัก" ร่วมพิธีปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-11
"หล่มสัก" โครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำบริการสังคมสู่ชุมชน 2020-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 2020-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจำและทัณฑสถานระบบปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 2020-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตามผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 2020-08-10
"หล่มสัก" ร่วมพิธีทางศาสนาและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 2020-08-07
"หล่มสัก" โครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำบริการสังคมสู่ชมชน 2020-08-07
"หล่มสัก" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดภายใต้การดำเนินกิจกรรม โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-07
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานวันรพี ประจำปี พ.ศ.2563 2020-08-07
"หล่มสัก" ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมชื่นชมการทำงานเชิงบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด “บ้านบวรรักษ์หล่มสัก” 2020-08-06
"หล่มสัก" อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมเยี่ยมเยียนสำนักงานฯ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2020-08-06
"หล่มสัก" จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2020-08-06
"หล่มสัก" จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2020-08-06
"หล่มสัก" กิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหล่มเก่า 2020-08-06
"หล่มสัก" ร่วมประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2562 2020-08-06
"หล่มสัก" สร้างการรับรู้สู่ประชาชน ผ่านรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” 2020-08-06
"หล่มสัก" อาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6 2020-08-06
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัคร คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภาค 6 2020-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้ารับการตรวจติดตามการดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-08-05
กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 2020-08-05
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ วัดกลาง ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-08-05
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสาน ความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-04
"หล่มสัก" ร่วมพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-08-03
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยร่วมกับหน่วยงานภาคีภาคเอกชน ส่งเสริมด้านอาชีพในตำแหน่งพนักงานทั่วไปให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-08-03
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินการปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-31
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินการชี้แจงค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-31
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้าน สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 7/2563 2020-07-31
"หล่มสัก" จัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโปรแกรมปัญหาเฉพาะด้าน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-31
"หล่มสัก" ร่วมบูรณาการติดตามผลและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้เข้าร่วมโครงการ “บ้านบวรรักษ์อำเภอหล่มสัก” 2020-07-31
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-30
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-30
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-30
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ประชุมเตรียมความพร้อมค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-30
"หล่มสัก" จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอน้ำหนาว 2020-07-30
"หล่มสัก" จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาค้อ 2020-07-30
"หล่มสัก" ขับเคลื่อนศูนย์แคร์ มอบหนังสือรับรองพ้นคุมความประพฤติและแสดงความยินดีในการสอบบรรจุเข้ารับราชการทหาร 2020-07-30
"หล่มสัก" อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม นำงานบริการสังคมสู่ชุมชน 2020-07-30
"หล่มสัก" เข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูความรู้เจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและลดการฆ่าตัวตายในชุมชน 2020-07-29
"หล่มสัก" บริการสังคม บรรจุกระสอบทราย ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2563 2020-07-29
“หล่มสัก” ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
“หล่มสัก” ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
“หล่มสัก” ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-28
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 2020-07-28
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-27
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-26
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-26
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-25
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ดำเนินโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจร่วมปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-24
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-24
“หล่มสัก”ร่วมพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-07-24
“หล่มสัก” จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-07-24
“หล่มสัก” จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม (จิตอาสา) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2020-07-24
“หล่มสัก” ให้การต้อนประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ เยี่ยมเยียนสำนักงานฯและประสานความร่วมมือ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2020-07-24
สคป.กพ.“จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563” 2020-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมทำความดีถวายในหลวง 2020-07-23
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-23
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินการเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-22
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-22
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมบริการสังคมและสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม 2020-07-22
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2020-07-22
สคป.กพ.“รับการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563” 2020-07-22
“หล่มสัก” ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจพิจารณาคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2563 2020-07-22
“หล่มสัก” เยี่ยมเยียนและแสดงความขอบคุณภาคีเครือข่าย ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 2020-07-22
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-21
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-21
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบทุนประกอบอาชีพค้าขายน้ำมันเก่า ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-07-21
“หล่มสัก” ขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 บริการสังคมแบบกลุ่ม ประดิษฐ์กระถางดอกไม้จากยางรถยนต์เก่า 2020-07-21
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-20
“หล่มสัก” เข้าร่วมจัดบูธเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ประกวดระดับประเทศ 2020-07-20
“หล่มสัก” จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2020-07-20
“หล่มสัก” จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2020-07-20
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมบูรณาการติดตามผลและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้เข้าร่วมโครงการ “บ้านบวรรักษ์อำเภอหล่มสัก” 2020-07-20
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมเยียนผู้พิการพื้นที่ตำบลสระประดู่ 2020-07-17
คป.พช.วิเชียรบุรี บูรณาร่วมกับ สภ.วิเชียรบุรี เครือข่ายภาครัฐ และภาคประชาชนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา พัฒนาชุมชนตำบลสระประดู่ 2020-07-17
คป.นครไทย กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุบพราช อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-07-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด มอบทุนประกอบอาชีพ 2020-07-16
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE 2020-07-16
“หล่มสัก” สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” 2020-07-16
หล่มสักขับเคลื่อนงาน “ศูนย์แคร์” มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบ CARE - SUPPORT 2020-07-16
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้ทันยาเสพติด (อบรมป้องกันการเสพซ้ำ) 2020-07-16
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-07-15
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อชี้แจงแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ 2020-07-15
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-07-15
คป.พช.วิเชียรบุรี รับรายงานตัวรายบุคคลตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติโดยวิธี Social Distancing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวมผ้าปิดปากทุกคน เพื่อคัดกรองป้องกันโรค COVID 19 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ประสานงาน อสค. อำเภอหนองไผ่ 2020-07-14
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ศูนย์ประสานงานอสค. อ.หนองไผ่ เครือข่ายภาคประชาชน จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ ทำบุญถวายผ้าป่า สร้างศรัทธา ระลึกถึงความดี อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้ล่วงลับ 2020-07-14
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลกประชุมเตรียมความพร้อม โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-14
“หล่มสัก” บริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนาสถานที่ บ้านกึ่งวิถีเพื่อการสงเคราะห์ 2020-07-14
“หล่มสัก” มอบทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษ โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2020-07-13
สคป.กพ.“ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถานเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” 2020-07-12
สคป.กพ.“ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” 2020-07-12
ศูนย์แคร์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระทำผิด 2020-07-11
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ภายใต้การดำเนินกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูยาเสพติด เฉพาะด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-10
คป.พช.วิเชียรบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ปฏิบัติการลงพื้นที่สอดส่อง ติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่มารายงานตัว เขตพื้นที่อำเภอศรีเทพ เพื่อสร้างมาตรการป้องการการกระทำความผิดซ้ำ 2020-07-10
“หล่มสัก” ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ในภารกิจกรมคุมประพฤติ สร้างบ้านผู้ยากไร้หลังที่ 2 ครั้งที่ 2 2020-07-10
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยดำเนินการขออนุญาตจัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย 2020-07-09
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ รับรายงานตัว พักโทษ-ลดโทษและอบรมความรู้ เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ โดยวิธี Social Distancing เพื่อคัดกรองป้องกันโรค COVID 19 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 2020-07-09
คป.พช.วิเชียรบุรี มอบทุนประกอบอาชีพ (เลี้ยงหนูนา) ให้กับสมาชิก TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ AFTER CARE 2020-07-09
คป.พช.วิเชียรบุรี ปฏิบัติการลงพื้นที่สอดส่อง ติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่มารายงานตัว เพื่อสร้างมาตรการป้องการการกระทำความผิดซ้ำ 2020-07-09
“หล่มสัก” ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ในภารกิจกรมคุมประพฤติ สร้างบ้านผู้ยากไร้ หลังที่ 2 2020-07-09
“หล่มสัก” ขับเคลื่อนศูนย์แคร์ ส่งเสริมทุนประกอบอาชีพค้าขายลูกชิ้นทอด 2020-07-09
“หล่มสัก” ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 2020-07-09
“หล่มสัก” จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และให้บริการตู้สืบค้นตำแหน่งงานว่าง (JOBBOX) 2020-07-09
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ผัก ณ วัดน้ำพริก (บ้านกึ่งวิถี) ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-07-09
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2020-07-08
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 2020-07-08
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "ตลาดนัดคนดี TO BE NUMBER ONE" 2020-07-06
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ภายใต้การดำเนินกิจกรรมสำหรับการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 3) 2020-07-03
กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทกรณี ขอให้ขนย้ายทรายออกจากที่ดินพิพาท 2020-07-03
“หล่มสัก” จัดโครงการอบรมธรรมเสริมความรู้สร้างพลัง ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-07-03
“หล่มสัก” ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ในภารกิจกรมคุมประพฤติ สร้างบ้านผู้ยากไร้ 2020-07-03
“หล่มสัก” ร่วมกิจกรรมการประกวดคุ้มบ้าน สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก 2020-07-03
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ภายใต้การดำเนินกิจกรรมสำหรับการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 2) 2020-07-02
คป.พช.วิเชียรบุรี รับเกียรติบัตรเดินแบบการกุศล สืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน 2020-07-02
คป.พช.วิเชียรบุรี สร้างมาตรการคุมเข้ม ตรวจปัสสาวะ พบสารเสพติดส่งคืนเรือนจำ 2020-07-02
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมประชุมเวทีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอวิเชียรบุรี 2020-07-02
คป.พช.วิเชียรบุรี รับรายงานตัว/ปฐมนิเทศ ในการปฏิบัติตามเงื่อนไข การคุมความประพฤติ โดยวิธี Social Distancing เพื่อคัดกรองป้องกันโรค COVID 19 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 2020-07-02
“หล่มสัก” ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ในภารกิจกรมคุมประพฤติ ส่งเสริมทุนประกอบอาชีพค้าขายไส้กรอก 2020-07-02
“หล่มสัก” ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ในภารกิจกรมคุมประพฤติ สร้างบ้านผู้ยากไร้ 2020-07-02
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดกลาง 2020-07-02
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม และจิรยธรรม ณ วัดกลาง 2020-07-02
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม (จิตอาสา) ณ บริเวณวัดกลาง 2020-07-02
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย รณรงค์งดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 2020-07-02
สคป.พิษณุโลก สาขานครไทย ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติบริการสังคมแทนค่าปรับ ณ บ้านกึ่งวิถี วัดน้ำพริก ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 2020-07-02
สคป.พิษณุโลก จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ "ขนมปังแซนวิชอบรมร้อน" 2020-07-02
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ภายใต้การดำเนินกิจกรรมสำหรับการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-07-01
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย โดยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE) 2020-07-01
กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ 2020-07-01
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2020-07-01
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับวัดเสรินทราราม จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ ถวายผ้าป่า ผ้าอาบน้ำฝน ภายใต้ จิตอาสาทำความดี บำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2020-07-01
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับวัดเสรินทราราม จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี บำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2020-07-01
“หล่มสัก” ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ในภารกิจกรมคุมประพฤติ ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม “คุมประพฤติหล่มสัก แนะนำ ตอบคำถาม ตลอด 24 ชั่วโมง” 2020-07-01
“หล่มสัก” ติดตามสมาชิก “บ้านบวรรักษ์อำเภอหล่มสัก” ตามกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ Community Based Treatment and Care ( CBTx ) 2020-07-01
“หล่มสัก” เร่งรัด ติดตาม ลดอัตราการผิดเงื่อนไข ภายหลังสถานการณ์ Covid - 19 คลี่คลายลง ตามมาตรการของกรมคุมประพฤติ 2020-07-01
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 2020-06-30
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยดำเนินการสืบเสาะข้อเท็จจริงของผู้ต้องขังในขั้นตอนได้รับการพักหรือลดวันต้องโทษ 2020-06-29
กรมคุมประพฤติ โดยชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 2020-06-29
“หล่มสัก”ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสรับโล่อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 2020-06-29
สคป.จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก 2020-06-26
“หล่มสัก” ขับเคลื่อนศูนย์แคร์ ติดตามและให้กำลังใจผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาดุก 2020-06-26
“หล่มสัก” ขับเคลื่อนศูนย์แคร์ ติดตามและให้กำลังใจผู้พ้นคุมความประพฤติ ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิล 2020-06-26
“หล่มสัก” สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” 2020-06-26
“หล่มสัก” ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2020-06-26
“หล่มสัก” เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2020-06-26
“หล่มสัก” ให้การต้อนรับอาสาสมัครคุมประพฤติ เยี่ยมเยียนสำนักงานฯและประสานความร่วมมือ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2020-06-26
สคป.กพ.“การทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2020-06-26
สคป.กพ.“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2020-06-26
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้าน สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 6/2563 2020-06-26
กรมคุมประพฤติ ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Confidence System) ครั้งที่ 8/2563 2020-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดโปรแกรมพื้นฐานด้านยาเสพติด 2020-06-26
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการจัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-06-25
“หล่มสัก” ขับเคลื่อนศูนย์แคร์ มอบหนังสือรับรองพ้นคุมความประพฤติ และแสดงความยินดีในการสอบบรรจุเข้ารับราชการทหาร 2020-06-25
“หล่มสัก” กิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอน้ำหนาว (วัดนาพ่อสอง) 2020-06-25
คุมประพฤติหล่มสัก บูรณาการจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการตู้ “Job Box” แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติสืบค้นตำแหน่งงานว่าง ภายใต้ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ “ศูนย์แคร์” 2020-06-24
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมประชุมเวทีระดมความคิดเห็นในการเขียนโครงการเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-06-24
“หล่มสัก” ขับเคลื่อนศูนย์แคร์ ให้การสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาดุก 2020-06-24
“หล่มสัก” ให้การต้อนรับอาสาสมัครคุมประพฤติ เยี่ยมเยียนสำนักงานฯและประสานความร่วมมือ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2020-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2020-06-24
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-06-23
“หล่มสัก” บูรณาการโรงพยาบาลหล่มสัก ทำงานบริการสังคม สร้างจิตสำนึกของผู้กระทำผิด 2020-06-22
“หล่มสัก” ติดตามสมาชิก “บ้านบวรรักษ์อำเภอหล่มสัก” ตามกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง Community Based Treatment and Care ( CBTx ) 2020-06-22
คุมประพฤติ “หล่มสัก” ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด 2020-06-22
สคป.กพ.“ประสานงานเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางกำแพงเพชรมารับตัวนักโทษหญิง” 2020-06-19
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 2020-06-17
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ติดตาม สอดส่องเพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ได้รับพักการลงโทษ ด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ AFTER CARE 2020-06-17
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ติดตาม สอดส่องเพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ได้รับพักการลงโทษ ด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ AFTER CARE 2020-06-17
คป.พช.วิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ปฏิบัติการลงพื้นที่สอดส่อง ติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่มารายงานตัว เพื่อสร้างมาตรการ ป้องการการกระทำความผิดซ้ำ 2020-06-17
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-06-17
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ชั้นกรรมาธิการ 2020-06-17
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พ้นคุมความประพฤติ 2020-06-16
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-06-16
กรมคุมประพฤติ ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 2020-06-16
กรมคุมประพฤติ ประชุมคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 2020-06-16
คุมประพฤติหล่มสักขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี (บ้านสงเคราะห์ผู้กระทำผิด) 2020-06-16
ศูนย์แคร์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ให้การช่วยเหลือผู้พักการลงโทษที่ว่างงาน โดยประธานอาสาสมัครคุมประพฤติรับเข้าทำงาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ (AFTER CARE) 2020-06-15
คป.พช.วิเชียรบุรี ให้การสงเคราะห์ผู้พ้นการคุมความประพฤติ ในการช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพ AFTER CARE 2020-06-15
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะทำงาน PMQA 2020-06-15
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีปิดโครงการ “บ้านบวรรักษ์อำเภอหล่มสัก” 2020-06-12
คป.พช.วิเชียรบุรี ลงพื้นที่ติดตามเพื่อให้การสงเคราะห์ผู้พ้นการคุมความประพฤติ ในการช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพ AFTER CARE 2020-06-12
คป.พช.วิเชียรบุรี ชมรม TO BE NUMBER ONE บูรณาการร่วมกับชุมชนตำบลบ่อรัง ร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือสร้างบ้านให้ครอบครัวของผู้พักการลงโทษ AFTER CARE 2020-06-12
คป.พช.วิเชียรบุรี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด 19 ครั้งที่ 2 ณ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี 2020-06-12
คป.พช.วิเชียรบุรี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด 19 ครั้งที่ 2 ณ วัดเสรินทราราม 2020-06-12
คป.พช.วิเชียรบุรี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด 19 ครั้งที่ 2 ณ ถนนหน้าทางเข้าวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี และสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี 2020-06-12
สคป.กพ.ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2020-06-11
คป.พช.วิเชียรบุรี ร่วมใจ แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคิดมิชอบ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมด้วยการไม่กระทำผิดกฎหมาย โดยตรวจปัสสาวะ เพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของเจ้าหน้าที่ทุนคน ผลปรากฏไม่พบสารเสพติด 2020-06-11
คุมประพฤติหล่มสัก เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการ “บ้านบวรรักษ์อำเภอหล่มสัก” เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2020-06-10
คุมประพฤติหล่มสัก เยี่ยมเยือนอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2020-06-10
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยใช้มาตรการ SOCIAL DISTANCING เว้นระยะห่างทางสังคม 2020-06-10
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2020-06-10
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมประเด็น ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา 2020-06-10
สคป.นครไทยจัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มปลูกป่าสมุนไพร 2020-06-09
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมรับรายงานตัวรูปแบบ social distancing 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติพิษณุโลก สำรวจความพร้อมสถานที่กักตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติพิษณุโลก จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-06-09
“หล่มสัก”บูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ภายใต้โครงการ “บ้านบวรรักษ์อำเภอหล่มสัก” 2020-06-08
คุมประพฤติหล่มสัก ทำงานบริการสังคม สร้างจิตสำนึกของผู้กระทำผิด 2020-06-08
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 2020-06-08
กรมคุมประพฤติ รับมอบอุปกรณ์สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 2020-06-05
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ดำเนินกิจกรรมบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19” 2020-06-04
สคป.กพ.“ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสวนสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” 2020-06-04
“หล่มสัก Kick off” คุมประพฤติร่วมใจป้องกันภัยโควิด – 19 2020-06-04
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-04
สคป.นครไทย ร่วมจัดกิจกรรมคุมประพฤติร่วมใจป้องกันภัยcovid19 2020-06-04
สคป.พิษณุโลก จัดกิจกรรม“Big Cleaning Day คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” 2020-06-04
สคป.กพ.ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม"คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19" Big Cleaning สถานีขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร 2020-06-04
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้บริการรับรายงานตัว ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2020-06-03
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมลงพื้นที่เพื่อเตรียมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม และสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19” 2020-06-02
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติทางสื่อวิทยุกระจายเสียง 2020-06-02
กรมคุมประพฤติ ร่วมลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการสร้างสถานที่พักพิงชั่วคราวรองรับกรณีคนไร้ที่อยู่อาศัย จากเหตุภัยพิบัติ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-06-02
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหล่มเก่า (วัดสระเกศ) 2020-06-02
คุมประพฤติหล่มสัก บูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ภายใต้โครงการ “บ้านบวรรักษ์อำเภอหล่มสัก” 2020-06-02
คุมประพฤติหล่มสักบูรณาการโรงพยาบาลหล่มสัก ทำงานบริการสังคม สร้างจิตสำนึกของผู้กระทำผิด 2020-06-02
คุมประพฤติหล่มสัก บูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ภายใต้โครงการ “บ้านบวรรักษ์อำเภอหล่มสัก” 2020-06-02
คุมประพฤติหล่มสักบูรณาการโรงพยาบาลหล่มสัก สร้างจิตสำนึกผู้กระทำผิดฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉินฯ 2020-06-02
คป.พช.วิเชียรบุรี รับรายงานตัวและปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ โดยวิธี Social Distancing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวมผ้าปิดปากทุกคน เพื่อคัดกรองป้องกันโรค COVID 19 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2020-06-02
สคป.นครไทย จัดกิจกรรมคุมประพฤติปันสุข 2020-06-02
สคป.พิษณุโลก จัดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปัน "คุมประพฤติปันสุข" 2020-06-02
มอบทุนประกอบอาชีพ 2020-06-01
มอบทุนประกอบอาชีพ 2020-06-01
มอบทุนประกอบอาชีพ 2020-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดโครงการคุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัย COVID-19 2020-05-29
คป.พช.วิเชียรบุรี ปฐมนิเทศนายประกัน และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกันตัว ตามพรบ.ฟื้นฟูฯ 2545 ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ 2020-05-28
คุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนม่วง จัดกิจกรรม Big Cleaning ภายใต้โครงการ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” 2020-05-28
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2020-05-27
คุมประพฤติหล่มสัก จัดรายการวิทยุสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 2020-05-26
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย บริการรับรายงานตัวในพื้นที่ อำเภอเมืองสุโขทัย 2020-05-26
สำนักงานคุมประพฤติสุโขทัย เข้าร่วมการอบรมการติดตั้ง และใช้งานโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (ThaiWPS) 2020-05-25
คุมประพฤติหล่มสัก ติดตามบริการสังคมที่บ้าน Cs from home 2020-05-25
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับ สภ.นาเฉลียง ประสานจับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ไม่เข้ารับการบำบัดและมีอาการทางจิต เพื่อนำตัวส่งบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ตามพรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 2020-05-22
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศนายประกัน เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกันตัว ตามพรบ.ฟื้นฟูฯ 2545 ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ 2020-05-22
สคป.กพ.“จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้พ้นคุมความประพฤติ” 2020-05-22
บริการสังคมกลุ่ม ปลูกต้นไม้ของชาติ 210563 2020-05-21
สคป.กพ.ร่วมกันจัดตู้ปันสุข “คุม’พฤติ กำแพงเพชร” 2020-05-21
สคป.กพ.“จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563” 2020-05-21
กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม(ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563) 2020-05-20
กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม(ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563) 2020-05-20
กรมคุมประพฤติ ร่วมคณะติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน /ชุมชนจังหวัดสุโขทัย (พื้นที่ตำบลนำร่อง) 2020-05-20
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 2020-05-20
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-05-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด มอบทุนประกอบอาชีพ 2020-05-17
กรมคุมประพฤติ แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย รับมอบเกียรติบัตรและร่วมประชุมเพื่อการขับเคลื่อน ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-05-15
สคป.กพ.รับการตรวจราชการ “โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)” 2020-05-14
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563 2020-05-14
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมสำนักงานประจำเดือน พฤษภาคม 2563 2020-05-14
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2020-05-13
คุมประพฤติหล่มสัก สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 2020-05-08
สคป.กพ.“ร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าสังฆาฏิ พระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสามังคลานุสรณ์ (องค์พระใหญ่) และพระพุทธสหัสวรรษประทานพร” 2020-05-07
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2020-05-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี รับรายงานตัวตามเงื่อนไขของศาล เงื่อนไขการคุมความประพฤติโดยวิธี Social Distancing โดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวมผ้าปิดปากทุกคน เพื่อคัดกรองป้องกันโรค COVID 19 ประจำเดือน 2563 2020-05-01
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมจัดเตรียมสถานที่พักพิงชั่วคราวรองรับกรณีคนไร้ที่อยู่อาศัย จากเหตุภัยพิบัติ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-04-30
กรมคุมประพฤติ ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 6/2563 2020-04-30
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่ไม่มารับทราบคำวินิจฉัย ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามพรบ.ฟื้นฟูฯ 2545 ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ 2020-04-29
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศนายประกัน เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกันตัว ตามพรบ.ฟื้นฟูฯ 2545 ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ 2020-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย โดยศูนย์แคร์ดำเนินการช่วยเหลือรับคำร้องขอรับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพค้าขายลูกชิ้นปิ้ง ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติหลังจากได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 2020-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย โดยศูนย์แคร์ดำเนินการมอบทุนประกอบอาชีพทำขนมและปลูกหญ้าเนเปียร์ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-04-23
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติ บริการรับรายงานตัวในพื้นที่ อำเภอกงไกรลาศ 2020-04-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมหัวหน้ากลุ่มและหัวหน้าฝ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-04-20
กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชน 2020-04-17
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันไวรัส Covid - 19 2020-04-17
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-04-16
สคป.กพ.“มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้กับสมาชิกชมรมฯ ที่เข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE” 2020-04-16
กรมคุมประพฤติ โดยศูนย์แคร์ดำเนินการช่วยเหลือรับคำร้องขอรับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติหลังจากได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 2020-04-15
สคป.กพ. จัดทำ Face Shield และสบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 2020-04-14
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการแจ้งสิทธิให้กับทายาทของผู้เสียหายในคดีอาญา ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย (เชิงรุก) 2020-04-14
กรมคุมประพฤติ โดยศูนย์แคร์ดำเนินการช่วยเหลือทางด้านอาชีพตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-04-13
คุมประพฤติหล่มสัก รับมอบหน้ากากแผ่นใสป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2020-04-10
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าพบอัยการจังหวัดสุโขทัย และอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย เนื่องในวาระเข้ารับการดำรงตำแหน่ง 2020-04-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ และบ้านถึงวิถี 2020-04-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี รับรายงานตัวตามเงื่อนไขของการคุมความประพฤติ กรณีพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก โดยวิธี Social Distancing โดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวมหน้ากากอานามัย เพื่อคัดกรองป้องกันโรค COVID 19 2020-04-09
คุมประพฤติหล่มสัก ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 2020-04-09
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมสำนักงานประจำเดือน เมษายน 2563 2020-04-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี รับรายงานตัวตามเงื่อนไขของศาลคดียาเสพติดให้โทษโดยวิธี Social Distancing โดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวมหน้ากากอานามัย เพื่อคัดกรองป้องกันโรค COVID 19 2020-04-08
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2020-04-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองไผ่ มอบทุนประกอบอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ระหว่างคุมฯ และAFTER CARE 2020-04-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สอดส่องติดตามการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพค้าขายเสื้อผ้ามือสอง ผู้พ้นการคุมความประพฤติ AFTER CARE 2020-04-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี รับรายงานตัวตามเงื่อนไขของศาล โดยวิธี Social Distancing โดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวมห้ากากอานามัย เพื่อคัดกรองป้องกันโรค COVID 19 2020-04-07
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ได้รับการสนับสนุน หน้ากากอนามัย จากอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 2020-04-03
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันไวรัส Covid - 19 2020-04-03
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยได้รับการสนับสนุน หน้ากากอนามัย จากอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 2020-04-03
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลราวต้นจันทร์ จัดกิจกรรมบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์แบบกลุ่ม “กิจกรรมจิตอาสา” 2020-04-02
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2020-04-01
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟู เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกันตัว ตามพรบ.ฟื้นฟูฯ 2545 ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ โดยวิธี Social Distancing โดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิ 2020-04-01
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี Big cleaning เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 2020-04-01
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี รับรายงานตัวตามเงื่อนไขของศาล โดยวิธี Social Distancing โดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวมผ้าปิดปากทุกคน เพื่อคัดกรองป้องกันโรค COVID 19 2020-04-01
คุมประพฤติหล่มสัก มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา COVID - 19 2020-04-01
กรมคุมประพฤติ ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 2020-03-31
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟู เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกันตัว ตามพรบ.ฟื้นฟูฯ 2545 ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ และสร้างมาตรการป้องกัน COVID 19 2020-03-30
คุมประพฤติหล่มสัก จัดรายการวิทยุสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 2020-03-30
คุมประพฤติหล่มสัก ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 2020-03-30
คุมประพฤติหล่มสัก ประกาศมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2020-03-30
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ได้รับสนับสนุนหน้ากากอนามัย จากหน่วยงานภาคีภาคเอกชน 2020-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-03-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-03-27
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ได้รับการสนับสนุน หน้ากากอนามัย จากอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 2020-03-26
กรมคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2020-03-25
กรมคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย 2020-03-25
คุมประพฤติหล่มสัก ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-03-24
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมสร้างความผาสุก 2020-03-24
สคป.กพ.“เข้าร่วมการประกวดผลงาน โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE” 2020-03-20
คุมประพฤติหล่มสัก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือลดความแออัดในเรือนจำ 2020-03-19
คุมประพฤติหล่มสัก ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2020-03-19
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2020-03-19
คป.นครไทยทำกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 2020-03-19
คป.นครไทยดำเนินภารกิจศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข 2020-03-19
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-03-18
กรมคุมประพฤติ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ปี พ.ศ.2563 2020-03-18
คป.นครไทยออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-18
คป.นครไทยจัดกิจกรรม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” สร้างแนวกันไฟ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ 2020-03-17
คป.นครไทยให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด 2020-03-17
คป.นครไทยจัดกิจกรรม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” สร้างแนวกันไฟ ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 2020-03-17
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 4/2563 และสร้างมาตรการคัดกรอง โดยการตั้งจุดคัดกรองป้องกัน COVID 19 2020-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร รับการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2020-03-17
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2020-03-16
กรมคุมประพฤติ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ 2020-03-13
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ดำเนินกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม (จิตอาสา) 2020-03-13
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดสุโขทัย 2020-03-13
คุมประพฤติหล่มสัก จัดรายการวิทยุสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 2020-03-13
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-03-13
คุมประพฤติหล่มสัก ดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) 2020-03-13
คุมประพฤติหล่มสัก ปัจฉิมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-03-13
คุมประพฤติหล่มสัก สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพทำข้าวยำแหนมจำหน่าย 2020-03-13
คุมประพฤติหล่มสัก สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพเพาะเห็ดเพื่อสุขภาพจำหน่าย 2020-03-13
กรมคุมประพฤติ ติดตามผู้ผ่านค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 โดยผ่านกลไกทางชุมชน 2020-03-12
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เปิดชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ 2020-03-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2020-03-11
กรมคุมประพฤติ ร่วมอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน ภาคชุมชน/ท้องถิ่น รุ่นที่ 3/2563 2020-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ตั้งจุดคัดกรองป้องกัน COVID โดยให้นั่งในพื้นที่โล่ง ไม่แออัด ในการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และอบรมการเห็นคุณค่าตนเอง 2020-03-11
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-03-11
สคป.กพ.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมคุมประพฤติครบรอบ 28 ปี และกระทรวงยุติธรรมครบรอบ 129 ปี 2020-03-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประสานจับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อปฏิบัติการตามพรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 2020-03-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ตั้งจุดคัดกรองป้องกัน COVID เพื่อรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-03-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างสุขปันยิ้ม เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-03-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี มอบทุนประกอบอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ค้าขายยำหัวหมู AFTER CARE 2020-03-10
คป.นครไทยต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-03-10
กรมคุมประพฤติ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย 2020-03-10
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-03-10
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” 2020-03-10
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2020-03-10
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2020-03-10
คุมประพฤติหล่มสัก เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-03-10
คุมประพฤติหล่มสัก จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-03-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่ตำบลท่าโรง เพื่อติดตามโครงการกำลังใจ 2020-03-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” เนื่องโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 28 ปี กรมคุมประพฤติ 129 ปี กระทรวงยุติธรรม ร่วมกันพัฒนาท้องถนนให้สะอาด ครั้งที่ 2 2020-03-09
กรมคุมประพฤติ ชมรม TO BE NUMBER ONE ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เตรียมความพร้อมในการประกวดการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563 2020-03-09
กรมคุมประพฤติ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกลไกการคืนคนดีสู่สังคม 2020-03-07
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกลไกการคืนคนดีสู่สังคม 2020-03-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประสานจับกุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เพื่อนำตัวส่งบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามพรบ.ฟื้นฟูสมรราถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 2020-03-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างมาตรการคุมเข้ม ตรวจปัสสาวะกลุ่มนักโทษ พักฯ/ลดฯ พบสารเสพติดส่งคืนเรือนจำเพื่อป้องกันการเสพซ้ำและป้องกันอาชญากรรมการกระทำความผิดซ้ำของนักโทษ 2020-03-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาสัมพันธ์ การจัดหาแหล่งงานด้วยตู้งาน JOBBOX ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-03-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟู เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกันตัว ตามพรบ.ฟื้นฟูฯ 2545 ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ 2020-03-05
คุมประพฤติกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-03-05
กรมคุมประพฤติ ชมรม TO BE NUMBER ONE ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 2020-03-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันครบรอบ 28 ปี กรมคุมประพฤติ 129 ปี กระทรวงยุติธรรม กิจกรรมที่ 4 ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ สถานที่ราชการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี 2020-03-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันครบรอบ 28 ปี กรมคุมประพฤติ 129 ปี กระทรวงยุติธรรม กิจกรรมที่ 3 ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ลดโลกร้อน 2020-03-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันครบรอบ 28 ปี กรมคุมประพฤติ 129 ปี กระทรวงยุติธรรม กิจกรรมที่ 2 ร่วมกันพัฒนาศาสนสถาน 2020-03-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันครบรอบ 28 ปี กรมคุมประพฤติ 129 ปี กระทรวงยุติธรรม กิจกรรมที่ 1 ร่วมกันพัฒนาท้องถนนให้สะอาด 2020-03-04
คป.นครไทยจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้ทันยาเสพติด 2020-03-04
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-03-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาสัมพันธ์ การจัดหาแหล่งงานด้วยตู้งาน JOBBOX ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-03-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาร่วมกับชุมชนในการคัดกรองผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันอาชญากรรมในชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี ภายใต้ โครงการ สืบเสาะ เข้าถึง เชิงรุก พินิจเข้าใจบูรณาการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-03-03
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี บูรณาร่วมกับชุมชนในการคัดกรองผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันอาชญากรรมในชุมชนอำเภอหนองไผ่ ภายใต้ โครงการ สืบเสาะ เข้าถึง เชิงรุก พินิจเข้าใจบูรณาการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-03-03
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมเพื่อหารือช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้นอกระบบ 2020-03-03
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 2020-03-03
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ 2020-03-03
คุมประพฤติหล่มสักร่วมกับชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ 2020-03-03
คุมประพฤติหล่มสัก เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจบิดาของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-03-03
สคป.กพ.จัดโครงการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม “TO BE คืนคนดี เมืองกำแพง” 2020-03-02
คุมประพฤติหล่มสัก จัดโครงการป้องกันการเสพซ้ำ 2020-02-28
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับ ผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 5/2563 2020-02-28
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-02-27
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-02-27
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-02-27
คุมประพฤติหล่มสัก จัดโครงการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา 2020-02-27
กรมคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2020-02-26
กรมคุมประพฤติร่วมเป็นวิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-02-26
คป.นครไทยติดตามผลการเข้าค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2020-02-26
คป.นครไทยจัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-26
คป.นครไทยร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื่องในงานเปิดโลกวิชาการ “RT Open House 2020” 2020-02-26
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 2020-02-25
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 2020-02-25
คป.นครไทยติดต่อประสานงานการจัดประชุมคณะกรรมการบ้านกึ่งวิถี 2020-02-25
คป.นครไทยร่วมประชุมอาสาคุมประพฤติชุมชนตำบลห้วยเฮี้ย ครั้งที่ 4 2020-02-25
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในชุมชนและจังหวัดสุโขทัย 2020-02-24
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์นำผู้ถูกคุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจราจรพาเด็กนักเรียนข้ามถนน 2020-02-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม Big Cleaning week 2020-02-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-02-24
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 2020-02-24
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมพิธีมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาจังหวัดสุโขทัย 2020-02-23
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ได้ให้การต้อนรับ ประธานสภาทนายความจังหวัดวิเชียรบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบหน้ากากอนามัย และสนับสนุนสร้างงานสร้างอาชีพ น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 2020-02-23
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กับเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 2020-02-22
คป.นครไทยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและทำบริการสังคม ณ ห้องสุขนิรันดร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-02-21
คป.นครไทยร่วมประชุมอาสาคุมประพฤติชุมชนตำบลบ้านแยง ครั้งที่ 4 2020-02-21
กรมคุมประพฤติร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์พระแม่ย่างานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปึ พ.ศ.2563 2020-02-21
กรมคุมประพฤติร่วมเป็นวิทยากรโครงการโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-02-21
กรมคุมประพฤติ ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2020-02-20
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 2/2563 2020-02-20
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการ ภาครัฐและเอกชน โดยร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพุเตย 2020-02-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศนายประกันเพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกันตัว ตามพรบ.ฟื้นฟูฯ 2545 ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ 2020-02-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่ 2020-02-19
กรมคุมประพฤติ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำจิตอาสา (ข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) 2020-02-19
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-02-19
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมแสดงความยินดี อาสาสมัครคุมประพฤติ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 2020-02-17
คุมประพฤติหล่มสัก จัดโครงการฝึกอาชีพ “เทียนหอมไล่ยุง” 2020-02-17
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการปิดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณค่า เพื่อพัฒนาตนเอง ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-02-14
กรมคุมประพฤติ ร่วมกิจกรรม ส่งรัก ส่งใจ สุโขทัยปลอดขยะเปียก 100 % 2020-02-14
สคป.กพ.“จัดกิจกรรม ตลาดนัดคนดี ทูบีนัมเบอร์วัน” 2020-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดโครงการอบรมธรรมะ และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ บ้านกึ่งวิถี 2020-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมฯ 2020-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม 2020-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2020-02-14
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายเสริมสร้างคุณค่า เพื่อพัฒนาตนเอง ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-02-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมทักษะความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 2020-02-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 3/2563 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1 2020-02-13
คุมประพฤติหล่มสัก สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 2020-02-13
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-02-13
คุมประพฤติหล่มสัก สร้างความผาสุก (ออกกำลังกาย) 2020-02-13
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมสำนักงานฯเพื่อขับเคลื่อน Probation 4.0 2020-02-13
คุมประพฤติหล่มสัก สร้างความผาสุก (รับประทานอาหารร่วมกัน) 2020-02-13
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020-02-13
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมโครงการพัฒนา และขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2020-02-13
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมฟังคำบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการจัดการสาธารณภัย และการช่วยเลือประชชน” 2020-02-13
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์นำผู้ถูกคุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจราจรพาเด็กนักเรียนข้ามถนน 2020-02-13
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และแจ้งคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ 2020-02-13
กรมคุมประพฤติดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-02-13
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติให้บริการรับรายงานตัวและดำเนินกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-02-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่เข้ารับการบำบัด ณ โรงพยาบาลหนองไผ่ 2020-02-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ติดตามตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 2020-02-12
คุมประพฤติหล่มสัก สวดมนต์ไหว้พระและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต 2020-02-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3/2563 2020-02-12
คุมประพฤติหล่มสัก เคารพธงชาติและร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัย 2020-02-12
คุมประพฤติหล่มสัก เรียนรู้ประสบการในการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE 2020-02-12
คุมประพฤติหล่มสัก จัดโครงการคติชนวิทยาสร้างคุณค่าคืนคนดีสู่สังคม 2020-02-12
คุมประพฤติหล่มสัก ออกหน่วยบริการโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ 2020-02-12
คุมประพฤติหล่มสัก ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีเมาแล้วขับ 2020-02-12
คป.นครไทยตรวจเยี่ยมโครงการ “ฝึกอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ” 2020-02-12
คป.นครไทยจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2020-02-11
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-02-11
คุมประพฤติกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563 2020-02-07
กรมคุมประพฤติ ประชุมเตรียมความพร้อมสมาชิกชมรม TO BE NUMBER O 2020-02-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างมาตรการคุมเข้ม ตรวจปัสสาวะกลุ่มนักโทษ พักฯ/ลดฯ พบสารเสพติดส่งคืนเรือนจำเพื่อป้องกันการเสพซ้ำและป้องกันอาชญากรรมการกระทำความผิดซ้ำของนักโทษ 2020-02-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศ "ล้อมรั้ว ครอบครัว ด้วยรัก" 2020-02-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่ติดตาม ผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ เพื่อสร้างมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชน 2020-02-07
คป.นครไทยร่วมกิจกรรมการคัดเลือกกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 2020-02-07
คป.นครไทยร่วมโครงการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย 2020-02-07
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ลงพื้นที่ติดตามผู้ผ่านโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย (เชิงรุก) 2020-02-06
กรมคุมประพฤติ ร่วมมอบของรางวัลงานร้านมัจฉากาชาด งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 2020-02-06
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์นำผู้ถูกคุมประพฤติร่วมกิจกรรมจิตอาสาจราจรพาเด็กนักเรียนข้ามถนน 2020-02-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมทักษะความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 2020-02-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ให้กับ สมาชิก TO BE NUMBER ONE 2020-02-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาร่วมกับชุมชนในการคัดกรองผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันอาชญากรรมในชุมชนอำเภอวิเชียรบุรีภายใต้ โครงการ สืบเสาะ เข้าถึง เชิงรุก พินิจเข้าใจบูรณาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมเยียน สานสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการสนับสนุนส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 2020-02-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่สอดส่องเยี่ยมบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการสงเคราะห์ช่วยเหลือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ ค้าขายยำหัวหมู/ค้าขายเสื้อผ้ามือสอง 2020-02-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมทักษะความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 2020-02-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ทำความดี บริจาคโลหิตเพื่อสังคม 2020-02-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาร่วมกับชุมชนในการคัดกรองผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันอาชญากรรมในชุมชนอำเภอศรีเทพ ภายใต้ โครงการ สืบเสาะ เข้าถึง เชิงรุก พินิจเข้าใจบูรณาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-05
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวและลงพื้นที่ติดตามผู้ผ่านโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง (เชิงรุก) 2020-02-05
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมเตรียมงานวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-02-05
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ปฏิบัติงานด้านคดีสืบเสาะข้อเท็จจริง กรณีพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ 2020-02-04
กรมคุมประพฤติ ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนและติดตามนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2020-02-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือนมกราคม 2020-02-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือนมกราคม 2020-02-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ 2020-02-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาสัมพันธ์ การจัดหาแหล่งงานด้วยตู้งาน JOBBOX ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2020-02-03
กรมคุมประพฤติ จิตอาสา 904 ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมจิตอาสากระทรวงยุติธรรม 2020-02-03
กรมคุมประพฤติ โดยศูนย์แคร์ดำเนินการให้ข้อมูลทางด้านอาชีพรับจ้างทั่วไป แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-02-03
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก 2020-02-03
คุมประพฤติหล่มสัก สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ครั้งที่ 2 เนื่องจากประสบอัคคีภัย 2020-02-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เป็นตัวแทนสตรีชาวชาวอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ 2020-02-01
กรมคุมประพฤติ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมผู้ต้องขังภายในเรือนจำโครงสร้างเบา 2020-01-31
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-31
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับ ผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 4/2563 2020-01-31
คุมประพฤติกำแพงเพชร “ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ถูกกักขังแทนค่าปรับ” 2020-01-31
คป.นครไทยจัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-30
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ 2020-01-30
คุมประพฤติหล่มสัก บริการสังคมแบบกลุ่มทาสีศูนย์ปฏิบัติการจราจรหล่มสัก 2020-01-30
คุมประพฤติหล่มสัก ขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2020-01-30
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร 2020-01-30
คุมประพฤติหล่มสัก ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า 2020-01-30
กรมคุมประพฤติ รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2020-01-30
คป.จ.สท.ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย 2020-01-29
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก 2020-01-29
กรมคุมประพฤติ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (ศอ.ปส.จ.สท.) ครั้งที่ 1/2563 2020-01-29
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีปกติ เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดสุโขทัย รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-29
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประสานงานและสร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชนในการติดตาม ดูแล ผู้ผ่านการอบรมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2020-01-29
คป.จ.สท.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2020-01-29
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 2020-01-29
คุมประพฤติอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตาก รุ่นที่ 1 งบประมาณปี2563 2020-01-29
คป.นครไทยร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 1 2020-01-28
กรมคุมาประพฤติดำเนินการปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-27
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2020-01-27
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-01-27
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 2020-01-27
คุมประพฤติ ร่วมโครงการนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-01-27
คุมประพฤติอุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพซื้อตู้เชื่อม 2020-01-27
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 2020-01-25
กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตาก รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-24
สคป.กพ.“เข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” 2020-01-24
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ 2020-01-23
คป.นครไทยเป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง 2020-01-23
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 2020-01-23
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ดำเนินกิจกรรมงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “จิตอาสา” ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2020-01-22
คป.นครไทยออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-22
คป.นครไทยทำกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เตรียมความพร้อม ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-01-21
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่1/2563 2020-01-21
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมงาน วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2020-01-21
คุมประพฤติกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมความรู้ยาเสพติด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูยาเสพติดเฉพาะด้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-01-21
คุมประพฤติกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร 2020-01-21
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการในชุมชน ภายใต้ ศูนย์แคร์ สร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำ 2020-01-21
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ออกหน่วยให้บริการประชาชน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลซับสมบูรณ์และขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 2020-01-21
อาสาสมัครคุมประพฤติอุตรดิตถ์ ช่วยปฏิบัติงานคดี ณ สำนักงานคุมประพฤติ 2020-01-20
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนมกราคม 2020-01-20
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และแจ้งคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ 2020-01-20
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ณ รร.ลับแลพิทยาคม 2020-01-20
คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อม ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างการควบคุมตัว 2020-01-20
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร 2020-01-20
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย 2020-01-20
คุมประพฤติหล่มสัก ฝึกอาชีพทำบายศรีสู่ขวัญ 2020-01-20
คุมประพฤติหล่มสัก ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-01-20
คุมประพฤติหล่มสัก ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-01-20
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2020-01-20
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมโครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวละผลประโยชน์ส่วนรวม 2020-01-20
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมโครงการเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ และพัฒนาศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 2020-01-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2020-01-18
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีสดุดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2020-01-18
กรมคุมประพฤติ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (KM) 2020-01-17
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-17
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างมาตรการคุมเข้ม ตรวจปัสสาวะ พบ ส่งคืนเรือนจำ เพื่อป้องกันการเสพซ้ำ 2020-01-17
สคป.กพ.“ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 2020-01-17
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-16
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-16
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-16
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-16
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-16
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-16
คุมประพฤติหล่มสักร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติลดการเผาเศษใบไม้ 2020-01-16
คุมประพฤติหล่มสัก สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา ดนตรี กาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย 2020-01-16
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 2020-01-16
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย 2020-01-16
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 2020-01-16
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2/2563 2020-01-16
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างมาตรการคุมเข้ม ตรวจปัสสาวะ พบ ส่งคืนเรือนจำ เพื่อป้องกันการเสพซ้ำ 2020-01-16
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-15
กรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและลงตรวจเยี่ยม โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-15
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการ ของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 2020-01-15
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-15
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-15
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-15
กรมคุมประพฤติ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 2020-01-15
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2020-01-15
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1/2563 2020-01-15
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2020-01-15
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และแจ้งคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ 2020-01-15
คุมประพฤติอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 2020-01-15
คุมประพฤติอุตรดิตถ์บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค และเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563 2020-01-15
คุมประพฤติอุตรดิตถ์เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-01-15
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-13
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการเปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-12
กรมคุมประพฤติ ดำเนินการประชุมรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมคุมประพฤติ และรับการตรวจเยี่ยมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี มอบของรางวัล ให้กับ นายอำเภอ เพื่อเป็นของรางวัล ในการจับฉลาก งานกาชาดของอำเภอวิเชียรบุรี 2020-01-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ขับเคลื่อนโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ไม้กวาดทางมะพร้าว 2020-01-12
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-11
คป.นครไทยจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-01-10
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-10
กรมคุมประพฤติ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ในวาระเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศคุมประพฤติพัก-ลด และประชาสัมพันธ์ การจัดหาแหล่งงานด้วยตู้งาน JOBBOX ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-09
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก บริการสังคมแบบกลุ่มจัดสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมเคารพธงชาติ 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พร้อมแอปพลิเคชั่นติดตามผลการคุมประพฤติ 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก อบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1/2563 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอสค. 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าคารวะและขอพรจากผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหล่มสัก 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าคารวะและขอพรจากนายอำเภอหล่มสัก 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าคารวะและขอพรจากอัยการจังหวัดหล่มสัก 2020-01-09
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าคารวะและขอพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก 2020-01-09
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมการสืบค้นข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม ผ่านระบบ DXC 2020-01-09
กรมคุมประพฤติ ดำเนินกิจกรรมงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม “แบบเข้มงวด ตามมติคณะรัฐมนตรี” 2020-01-09
กรมคุมประพฤติ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และปลัดจังหวัดสุโขทัย เนื่องในวาระเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-09
คุมประพฤติ ร่วมพิธีบวงสรวงในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 2020-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ บุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 2020-01-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะการรู้จักตนเองและผู้อื่น “เรื่อง ถนนชีวิต” 2020-01-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะการรู้จักตนเองและผู้อื่น “เรื่อง ถนนชีวิต” 2020-01-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้การสนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือประชาชน 2020-01-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะชีวิตการรู้จักตนเองและผู้อื่น เรื่อง ถนนชีวิต ภายใต้ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาร่วมกับชุมชนในการคัดกรองผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันอาชญากรรมในชุมชน ภายใต้ โครงการ สืบเสาะ เข้าถึง เชิงรุก พินิจเข้าใจบูรณาการ ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-08
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ 2020-01-08
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-08
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 2020-01-08
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2020-01-08
คป.นครไทยจัดกิจกรรม “รับรายงานตัวแบบกลุ่ม” ณ วัดกลาง ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2020-01-08
คป.นครไทยร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 22 2020-01-08
คป.นครไทยร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563 และพิธีเปิดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนตำบลเนินเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-01-08
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-07
คุมประพฤติหล่มสัก ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-01-07
คุมประพฤติหล่มสัก ส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ 2020-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2020-01-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก To Be Number One ร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 2/2563 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1 2020-01-06
กรมคุมประพฤติ ดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-06
สคป.กพ.“จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำโปรแกรมพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 2020-01-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ และอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม พ.ศ.2563 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการ ตามมาตรการและแผนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2020-01-03
อาสาสมัครคุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมรณรงค์ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ และรับสมัครสมาชิกชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน 2020-01-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก "ทานข้าวเที่ยง เลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่" สร้างความรักความผูกพันให้บุคคลากรในสำนักงาน 2020-01-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี กิจกรรมจิตอาสา TO BE NUMBER ONE พัฒนาท้องถนน 2020-01-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาสัมพันธ์ การจัดหาแหล่งงานด้วยตู้งาน JOBBOX ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-03
กรมคุมประพฤติ ประชุมเตรียมความพร้อมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”ประจำปี 2562 2020-01-03
คุมประพฤติออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 2020-01-03
คุมประพฤติจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ต้อนรับปีใหม่ 2563 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมประพฤติ ตามโครงการสู่ทางสายใหม่ ครั้งที่ 3/2563 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนธันวาคม 2020-01-03
คุมประพฤติ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดโครงการจิตอาสาตามรอยพระราชา กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์ ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดโครงการจิตอาสาตามรอยพระราชา กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2020-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ กิจกรรมเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2020-01-03
คุมประพฤติหล่มสัก อาสาสมัครคุมประพฤติให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-02
คุมประพฤติหล่มสัก อาสาสมัครคุมประพฤติให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-02
คุมประพฤติหล่มสัก อาสาสมัครคุมประพฤติให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-02
คุมประพฤติหล่มสัก อาสาสมัครคุมประพฤติให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-02
คุมประพฤติหล่มสัก อาสาสมัครคุมประพฤติให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-02
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 อำเภอหล่มสัก 2020-01-02
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 2020-01-02
คุมประพฤติหล่มสัก ทำบุญครบรอบ 16 ปี เนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งสำนักงานฯ 2020-01-02
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-02
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2019-12-30
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2019-12-29
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2019-12-28
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2019-12-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี และสมาชิก TO BE NUMBER ONE บูรณาการร่วมกับภาครัฐ และภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ภายใต้ โครงการคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน 2019-12-27
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี และสมาชิก TO BE NUMBER ONE บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ รพ.วิเชียรบุรี และภาคประชาชนจัดโครงการคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน 2019-12-27
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2019-12-27
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 2019-12-27
คป.นครไทยจัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-27
คป.นครไทยจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 2019-12-27
คป.นครไทยเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2019-12-27
กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกลไกการคืนคนดีสู่สังคมที่มีคุณภาพ 2019-12-26
กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2563 2019-12-26
สคป.กพ.“จัดกิจกรรม อบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ” 2019-12-26
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับภาครัฐและชุมชนในการร่วมพิธีมอบบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการ สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีเพื่อผู้ยากไร้ 2019-12-25
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับความช่วยเหลือและมอบเงินสงเคราะห์จากกองทุน TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็นกำลังใจ 2019-12-25
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลดงเดือย 2019-12-25
สคป.กพ.“รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563” 2019-12-25
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-12-24
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-12-24
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฏิบัติการลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหาด้านอาชญากรรมในท้องที่ 2019-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ปฐมนิเทศนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนด 2019-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด แจ้งคำวินิจฉัยแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูชาวพม่า 2019-12-23
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีรับแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2019-12-20
คุมประพฤติหล่มสัก โครงการอบรมความรู้เสริมปัญญา สร้างพลังลดละเลิกแอลกอฮอล์ 2019-12-20
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมสร้างความผาสุก 2019-12-20
คุมประพฤติหล่มสัก ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2019-12-20
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 2019-12-20
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2562 2019-12-20
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้าน สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 3/2563 2019-12-20
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2019-12-20
คป.จ.สท.และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนมาตรการการแก้ไขฟื้นฟูติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน ในระดับพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-12-20
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2019-12-19
คป.นครไทยร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 2019-12-19
คป.นครไทยจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม รณรงค์ ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอชาติตระการ 2019-12-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ออกหน่วยให้บริการประชาชน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลสามแยก และขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 2019-12-19
คุมประพฤติหล่มสัก บริการสังคมพัฒนาสถานที่บ้านกึ่งวิถี 2019-12-19
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมโครงการท่องเที่ยวหล่มสักเป็นตาฮักหลายหลาย 2019-12-19
คุมประพฤติหล่มสักประสานความร่วมมือหน่วยงานภาคีในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-12-19
คุมประพฤติหล่มสักร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอสค. 2019-12-19
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2563 2019-12-19
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมสำนักงานประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-19
คุมประพฤติหล่มสัก ออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้ม 2019-12-19
คป.นครไทยจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้ทันยาเสพติด 2019-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ร่วมกันออกกำลังกายทุกวันพุธ 2019-12-18
คป.นครไทยร่วมประชุมแนวทางการจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2019-12-18
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2019-12-18
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2019-12-18
คุมประพฤติกำแพงเพชรจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ “พวงกุญแจกล้วยไข่” 2019-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เข้าเฝ้ารับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2019-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เข้าร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เรือนจำอำเภอแม่สอด 2019-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนักโทษ 2019-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน 2019-12-18
คป.จ.สท.เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำจิตอาสา 2019-12-17
คป.นครไทยร่วมประชุมและร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง ชมซากุระภูลมโล ประจำปี 2562” 2019-12-17
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับครอบครัว ครั้งที่ 10/2563 2019-12-16
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา​ 2019-12-16
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อใช้สำหรับเป็นรางวัลพิเศษการออกร้านมัจฉากาชาด 2019-12-16
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร 2019-12-16
คุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าประสานงานโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตาก 2019-12-16
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมรับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-12-16
คป.จ.สท.ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลวันพิชิตยอดเขาหลวง ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2562 2019-12-14
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ดำเนินการมอบทุนประกอบอาชีพขายชานมไข่มุก ให้แก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติ 2019-12-13
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ดำเนินการมอบทุนประกอบอาชีพปลูกผักสวนครัว ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-12-13
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมการจ้างงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 2019-12-13
คป.นครไทยจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนบ้านห้วยเหิน 2019-12-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมชวนคน TO Be ร่วมกันทำดี สวดมนต์ไหว้พระ ถวายสังฆทาน ถวายแรงงาน ภายใต้ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย 2019-12-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีเปิด โครงการลานเยาวชน เล่นเรียนรู้ สู่อนาคตที่สดใส 2019-12-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ใส่ใจ รักษาวินัย ไม่ตกเป็นเหยื่อเมาแล้วขับ 2019-12-12
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้การสงเคราะห์ค่าอุปโภค บริโภค ในการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมถ์ 2019-12-12
คป.นครไทยร่วมประชุมแนวทางการจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ 2019-12-12
คป.จ.สท.เข้าร่วมพิธีตั้งศาลพระพรหม ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย 2019-12-12
คป.จ.สท.และ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอุทยานแห่งชาติรามคำแหง ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจร่วมทำฝายชะลอน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 2019-12-11
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดตาก 2019-12-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยโป่ง จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อชุมชน 2019-12-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการสร้างงาน สร้างอาชีพจำหน่ายการบูรหอมและผลิตภัณฑ์ TO BE NUMBER ONE 2019-12-09
คป.จ.สท.ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย (ฝ่ายทหาร) (กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย) 2019-12-09
คป.จ.สท.และคป.จ.สท.สาขาสวรรคโลก ร่วมประชุมเตรียมงานโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-12-09
คป.จ.สท.เข้างานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุโขทัย 2019-12-09
คป.นครไทยร่วมประชุมจิตอาสาคุมประพฤติชุมชน กลุ่มบ่อโพธิ์อาสา ครั้งที่ 6 2019-12-09
สคป.กพ.“ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)” 2019-12-09
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2019-12-06
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2019-12-06
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2019-12-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศ "ล้อมรั้ว ครอบครัว ด้วยรัก“ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-06
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติ ดำเนินกิจกรรมอบรมจราจร แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2563 2019-12-06
คุมประพฤติจังหวัตดาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ประจำปี 2562 2019-12-06
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยจังหวัดตาก ประจำปี 2562 2019-12-06
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 2019-12-06
คป.นครไทยร่วมประชุมจิตอาสาคุมประพฤติชุมชน กลุ่มลูกพ่อขุนบางอาสา ครั้งที่ 5 2019-12-06
คป.นครไทยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 2019-12-06
สคป.กพ.“ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำคู คลอง” 2019-12-06
สคป.กพ.“ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562” 2019-12-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 2019-12-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ขับเคลื่อนโครงการ "คน TO BE ทำความ ดีเพื่อผู้ยากไร้" 2019-12-05
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 2019-12-05
คป.จ.สท.และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2019-12-05
คุมประพฤติหล่มสักร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว 2019-12-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม เป้าหมายชีวิต 2019-12-04
คป.จ.สท.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีด้วยหัวใจ 2019-12-04
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2019-12-04
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-12-04
คป.นครไทยเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-03
คป.นครไทยร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาบัว 2019-12-03
คุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร “มอบทุนประกอบอาชีพ” 2019-12-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาร่วมกับชุมชนในการคัดกรองผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันอาชญากรรมในชุมชน ภายใต้ โครงการ สืบเสาะ เข้าถึง เชิงรุก พินิจเข้าใจบูรณาการ 2019-12-03
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์ ติดตั้งป้าย ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน 2019-12-03
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-12-03
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-12-03
คป.นครไทยจัดโครงการ “ฝึกอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ” 2019-12-03
คป.นครไทยจัดโครงการ “ฝึกอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ” 2019-12-03
คป.จ.สท.และอาสาสมัครุคมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 2019-12-02
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศคุมประพฤติผู้ใหญ่ และประชาสัมพันธ์ การจัดหาแหล่งงานด้วยตู้งาน JOBBOX ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-02
คป.นครไทยทำกิจกรรบริการสังคม ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 2019-12-02
คุมประพฤติแม่สอด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด แจ้งคำวินิจฉัยแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูชาวพม่า 2019-12-02
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา 2019-11-30
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้าน สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 2/2563 2019-11-29
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการขับเคลื่อนการสรรหาสถานที่ เพื่อจัดตั้งสำนักงานคุมประพฤติแห่งใหม่แทนอาคารเช่าเดิม 2019-11-28
คป.จ.สท.และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการวางพวงรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ และลงพื้นที่แจ้งสิทธิ (เชิงรุก) 2019-11-27
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-11-27
คป.จ.สท และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยร่วมเป็นวิทยากรโครงการบทบาท สิทธิ หน้าที่ของสตรีในยุคปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-11-27
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2019-11-27
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-11-27
สคป.กพ.“ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (ศูนย์ Care)” 2019-11-27
คป.นครไทยจัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-27
สคป.กพ.“เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำศูนย์ขวัญแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” 2019-11-26
สคป.กพ.“ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์” 2019-11-25
คป.จ.สท.ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำและขยายผลการแก้ไข ปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-11-25
คป.จ.สท.ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2019-11-25
คป.จ.สท.และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมงานจ้างสร้างอาคารบูรณการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 2019-11-25
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ 2019-11-25
คป.นครไทยร่วมโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 2019-11-25
คุมประพฤติหล่มสักร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ(ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) 2019-11-24
คป.จ.สท.และ คป.จ.สท.สาขาสวรรคโลก ร่วมโครงการพักการลงโทษกรณีพิเศษ (เรือนจำโครงสร้างเบาสวรรคโลก) 2019-11-24
คป.จ.สท.และ คป.จ.สท.สาขาสวรรคโลก ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2019-11-24
สคป.กพ.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2019-11-23
คป.จ.สท.และ คป.จ.สท.สาขาสวรรคโลก ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำและขยายผลการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-11-22
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดกระชงคาราม(บ้านกึ่งวิถี) 2019-11-22
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) 2019-11-22
สคป.กพ.“ร่วมในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดระบบสมัครใจในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563” 2019-11-22
สคป.กพ.“จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร รับประทานอาหารร่วมกัน” 2019-11-21
สคป.กพ.“รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2019-11-20
สคป.กพ.“จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ปฏิบัติสมาธิ” 2019-11-20
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เป็นวิทยากรอบรมยิ้มให้กันวันละนิด ชีวิตเป็นสุข ให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลพุขาม 2019-11-20
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยบริการรับรายงานตัวอำเภอบ้านด่านลานหอย 2019-11-20
สคป.กพ.“ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 2019-11-20
คป.นครไทยออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-20
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ออกหน่วยให้บริการประชาชน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลซับน้อย และขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 2019-11-19
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการสรรหาโรงเรียนที่มิได้เปิดใช้ทำการเพื่อประโยชน์ ในการบูรณะสำนักงานแห่งใหม่ 2019-11-18
คุมประพฤติหล่มสักเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 2019-11-15
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด รับรายงานตัวและออกพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ประสานจับกุมผู้ถูกคุมความประพฤติที่ศาลออกหมายจับ 2019-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 2019-11-15
สคป.กพ.“ร่วมพิธีเปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL” 2019-11-15
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างมาตรการคุมเข้มอย่างต่อเนื่อง ตรวจปัสสาวะพบส่งคืนเรือนจำ ทันที เพื่อลดความเสี่ยงในการกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ 2019-11-15
คป.จ.สท.ร่วมพิธีงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2019-11-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ “ มีปัญหา ปรึกษาใครดี” 2019-11-14
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับ สภ.วิเชียรบุรี เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างมาตรการคุมเข้ม ตรวจปัสสาวะพบส่งคืนเรือนจำ ทันที เพื่อลดความเสี่ยงในการกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ 2019-11-14
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อจ้างงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-11-14
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ดำเนินการให้ข้อมูลตำแหน่งงานแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมตรวจเตือนร่วมตรวจเตือน และเฝ้าระวังผู้ละเมิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2019-11-14
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์แคร์ 2019-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดรอบศาลจังหวัดตาก 2019-11-14
คุมประพฤติหล่มสัก ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2563 2019-11-14
สคป.กพ.“ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562” 2019-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2019-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่ได้รับการจำแนกความเสี่ยงและแนวโน้มการกระทำผิดซ้ำสูง 2019-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ขับเคลื่อนโครงการ "ตา่กเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) 2019-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการและสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2019-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับครอบครัว ครั้งที่ 7/2563 2019-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีส่งมอบพื้นที่สวนริมแม่น้ำปิง 2019-11-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะทำงานถวายการต้อนรับองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-11-14
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-11-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ออกหน่วยบริการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2019-11-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ “ มีปัญหา ปรึกษาใครดี” 2019-11-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตาม โครงการ สมาชิก TO BE ทำความดีเพื่อผู้ยากไร้ 2019-11-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับเหยื่อเมาแล้วขับ 2019-11-13
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “จิตอาสา” ในพื้นที่ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 2019-11-13
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมเตรียมงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี 2563 2019-11-13
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ดำเนินการติดตามและสอดส่องภูมิลำเนาของผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการขอเงินทุนประกอบอาชีพต่อหน่วยงานภาคี 2019-11-13
คป.นครไทยจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-13
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2019-11-12
คป.จ.สท.ร่วมพิธีรับไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 2019-11-11
คป.จ.สท.ร่วมแห่ขบวนหลวง ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 2019-11-11
คป.นครไทยจิตอาสาคุมประพฤติชุมชนบ้านบางยางพัฒนา 2019-11-11
คุมประพฤติหล่มสักร่วมพิธีวางพวงมาลาและบวงสรวงเฉลิมฉลองอนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง และงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 2019-11-11
คุมประพฤติหล่มสักร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2019-11-11
คุมประพฤติกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกันทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-11-08
คุมประพฤติกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรับสมัครสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร 2019-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ส่งเสริมการฝึกอาชีพ 2019-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ 2019-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2019-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ติดตามการสงเคราะห์อาชีพ 2019-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-11-08
คุมประพฤติหล่มสัก จัดรายการวิทยุสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 2019-11-07
คุมประพฤติจังหวัดตาก นำสมาชิก To Be Number One ทำงานบริการสังคม 2019-11-07
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะทำงานถวายการต้อนรับองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-11-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศ และประชาสัมพันธ์การจัดหาแหล่งงานด้วยตู้งาน “JOBBOX” 2019-11-07
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพุเตย สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ ครั้งที่ 6 หลังที่ 2 2019-11-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาโรงเรียนให้สวยงาม ภายใต้ กิจกรรมจิตอาสา TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์สังคม 2019-11-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เปลี่ยนถนนหญ้ารกให้เป็นถนนสวยงาม ครั้งที่ 3 ภายใต้ กิจกรรมจิตอาสา TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์สังคม 2019-11-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สืบเสาะ เข้าถึง เชิงรุก พินิจเข้าใจบูรณาการ ร่วมกับชุมชนในการคัดกรองผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันอาชญากรรมภัยในชุมชน 2019-11-06
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการสร้างอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 10/2562 2019-11-06
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลราวต้นจันทร์ ให้บริการรับรายงานตัว ผถค.ในเขตพื้นที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 2019-11-06
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย นำ ผถค.ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 2019-11-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน 2019-11-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการสร้างงาน สร้างอาชีพจำหน่ายการบูรหอม 500 ชิ้น 2019-11-06
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ “ มีปัญหา ปรึกษาใครดี” 2019-11-06
คุมประพฤติหล่มสัก ติดตามผู้รับทุนประกอบอาชีพจากกองทุนอาสาสมัครคุมประพฤติ และเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการกำลังใจฯ 2019-11-06
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-11-06
คุมประพฤติหล่มสัก ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2019-11-06
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติที่เจ็บป่วย 2019-11-06
คป.นครไทยจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-06
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่ได้รับการจำแนกความเสี่ยงและแนวโน้มการกระทำผิดซ้ำสูง 2019-11-05
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมน้ำปิง 2019-11-05
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับครอบครัว ครั้งที่ ุ6/2563 2019-11-05
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" 2019-11-05
คุมประพฤติหล่มสัก เยี่ยมเยือนอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ 2019-11-05
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-11-05
คุมประพฤติหล่มสัก สำรวจพื้นที่เพื่อเปิดเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-11-05
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2019-11-05
คป.นครไทยตรวจเยี่ยมทุนประกอบอาชีพ กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก (ทุน ปปส.) 2019-11-05
คป.จ.สท.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมกิจกรรมลานเทศน์ลานธรรม (เทศน์มหาชาติ) ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 2019-11-05
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 มอบรางวัลและเกียรติบัตร “คนซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน” สวดมนต์ไหว้พระ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2019-11-04
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและให้การออกจากราชการใน ก.องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2562 2019-11-04
สคป.กพ.เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2019-11-04
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศคุมประพฤติผู้ใหญ่ จัดพิธีสาบานตน และประชาสัมพันธ์ การจัดหาแหล่งงานด้วยตู้งาน JOBBOX ประจำเดือน ตุลาคม 2562 2019-11-01
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เข้าพบนายอำเภอวิเชียรบุรี เพื่อหารือขับเคลื่อนงานป้องกันแก้ไขยาเสพติด โดยกระบวนการชุมชน 2019-11-01
คุมประพฤติจังหวัดตาก นำสมาชิก To Be Number One ทำงานบริการสังคม 2019-11-01
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อน To Be Number One จังหวัดตาก 2019-11-01
คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-31
คุมประพฤติหล่มสัก รับมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ระดับดีเยี่ยม 2019-10-31
คุมประพฤติจังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์บริการสังคมแทนค่าปรับ 2019-10-31
คป.จ.สท.เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดทางเพศ ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-10-31
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 2019-10-30
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านสวน ดำเนินกิจกรรมงานบริการสังคมแบบกลุ่ม“จิตอาสา”ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 2019-10-30
คป.นครไทยจัดโครงการ “สู่เป้าหมาย ด้วยกำลังใจ” ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-30
คุมประพฤติกำแพงเพชร ร่วมประชุมจัดทำแผนงานการดำเนินงาน ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร 2019-10-30
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2562 ปลอดแอลกอฮอล์และบุหรี่ 2019-10-30
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพุเตย จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีเพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 5 2019-10-29
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย โดยศูนย์แคร์ดำเนินการติดตามและสอดส่องภูมิลำเนาของผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการขอเงินทุนประกอบอาชีพต่อหน่วยงานภาคี 2019-10-29
คป.จ.สท. โดยศูนย์แคร์ติดตามผลการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพของผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-29
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ดำเนินการให้ข้อมูลทางด้านเงินทุนประกอบอาชีพค้าขายกับข้าว แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-10-29
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท กรณีเรื่อง ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่สำรองจ่ายคืน 2019-10-29
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-29
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะทำงาน กส.ยจ.ตาก 2019-10-29
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับครอบครัว ครั้งที่ 5/2563 2019-10-29
คุมประพฤติจังหวัดตาก นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2019-10-29
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับชุมชนเพื่อเตรียมวัสดุทำไม้กวาดทางมะพร้าว ในการฝึกอาชีพ ภายใต้ โครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ไม้กวาดทางมะพร้าว” 2019-10-28
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพุเตย จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีเพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 4 2019-10-28
คุมประพฤติหล่มสัก บริการสังคมแบบกลุ่มสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ 2019-10-28
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2019-10-28
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-10-28
คุมประพฤติหล่มสัก สร้างการรับรู้ผ่านรายการวิทยุ 2019-10-25
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์ดำเนินการให้ข้อมูลทางด้านเงินทุนประกอบอาชีพทำสวนมะนาว 2019-10-25
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-10-25
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 2019-10-25
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับ ผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 13/2562 2019-10-25
สคป.กพ.“ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 2019-10-24
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมแสดงความยินดีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี 2019-10-24
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
สคป.กพ.“ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2019-10-24
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 2019-10-24
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2019-10-24
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2019-10-24
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 2019-10-24
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี ในการประชาสัมพันธ์ การสร้างงานสร้างอาชีพ บนความพอพียง 2019-10-23
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 2019-10-23
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" 2019-10-22
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมการบริการทันตกรรม ณ เรือนจำกลางตาก 2019-10-22
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับครอบครัว ครั้งที่ 4/256 2019-10-22
คป.จ.สท.โดยศูนย์แคร์นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้ารับการสัมภาษณ์เข้าทำงาน ณ ร้านบ้านแบบบ้านป้าย 2019-10-22
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำและแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา 2019-10-22
คป.นครไทยเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานปักธงชัยและงานกาชาดอำเภอนครไทย ประจำปี 2562 2019-10-22
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย 2019-10-22
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมปนะพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น ประจำปี 2562 2019-10-21
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมการจ้างงานก่อสร้างอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 2019-10-21
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นรับคำขอค่าตอบแทนในคดีอาญา(เชิงรุก) 2019-10-21
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" 2019-10-18
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นวิทยากรอบรม โครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 2019-10-18
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-10-18
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน 2019-10-18
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดสุโขทัย พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-18
คป.นครไทยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-18
คป.นครไทยจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือน ตุลาคม 2562 2019-10-18
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ออกหน่วยให้บริการประชาชน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลพุขาม และขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 2019-10-17
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมออกหน่วยอำเภอ...ยิ้ม 2019-10-17
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานตรวจแห่งชาติ 2019-10-17
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมงานวันตำรวจ 2019-10-17
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย “Fun Run For Health” ครั้งที่ 2 2019-10-17
คุมประพฤติหล่มสัก บริการสังคมแบบกลุ่มทำความสะอาดและเก็ยเศษขยะ 2019-10-17
คป.จ.สท.และ คป.จ.สท.สาขาสวรรคโลก พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีภาคเอกชนร่วมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงจากปราชญ์ชุมชน 2019-10-17
คุมประพฤติจังหวัดตาก ปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2019-10-17
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2019-10-17
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับครอบครัว ครั้งที่ 3/2563 2019-10-17
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 2019-10-16
สคป.กพ.ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร 2019-10-15
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2019-10-15
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2019-10-15
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 2019-10-15
คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าพบพันเอกเสมา มังมติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย (ฝ่ายทหาร) (กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย) ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2019-10-15
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-14
คป.จ.สท.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 2019-10-13
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 2019-10-13
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณฯ 2019-10-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2019-10-13
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 2019-10-13
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก 2019-10-13
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สร้างความผาสุก สร้างความสามัคคี 2019-10-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ได้รับการสนับสนุน และบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดเตรียมอุปกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “ทำสนามเด็กเล่นโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2019-10-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับชุมชนเตรียมวัสดุทำไม้กวาดทางมะพร้าว เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ไม้กวาดทางมะพร้าว” 2019-10-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพุเตย จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดี สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ ครั้งที่ 3 หลังที่ 2 2019-10-11
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพุเตย จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ ครั้งที่ 3 หลังที่ 1 2019-10-11
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ 2019-10-11
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับครอบครัว ครั้งที่ 2/2563 2019-10-11
คป.จ.สท.ดำเนินการจัดประชุมแผนปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-10-11
คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบสิ่งของเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย 2019-10-10
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-10-10
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพุเตย จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีเพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 2 2019-10-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 2 2019-10-09
คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา สมาชิก TO BE NUMBER ONE เปลี่ยนถนนหญ้ารกให้เป็นถนนสวยงาม ครั้งที่ 2 2019-10-09